Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Dluhy rostou kvůli neznalosti i finančním potížím, říká odbornice

aktualizováno 
Pojišťovnám přibývá dlužníků. Daniela Volhejnová z pojišťovny Allianz vede tým, který je s takovými lidmi v kontaktu. "Někteří klienti udělají chybu a nechtějí si to přiznat, jiní nemají na zaplacení, ale problém sami aktivně neřeší," říká.

"Pokud se klient ozve a namítne, že s dluhem nesouhlasí, musíme být schopni prokázat, co a kdy nezaplatil," říká Daniela Volhejnová, vedoucí oddělení plateb klientů Allianz pojišťovny. | foto: archiv: Allianz

Kolik pohledávek nyní měsíčně registruje?
Měsíčně evidujeme zhruba 1 200 pohledávek, k soudnímu vymáhání pak předáváme necelou tisícovku.

Setkáváte se i s případy, že dlužník nemá na zaplacení, protože přišel o práci a dostal se do finančních potíží?
Jsou takoví a jejich počty přibývají, zvlášť v této době. V takových případech je velmi důležité, aby s námi klient co nejdříve navázal kontakt a informoval nás o své situaci, nebo kontaktoval svého poradce, aby mu pomohl problém řešit. Pokud klient komunikuje, snažíme se mu nabídnout společně s našimi odborníky možná řešení, jak situaci řešit, aby mu nevznikly žádné další dluhy. Například nabídneme přepracování smlouvy, případně i ukončení pojistné smlouvy. Vždy je to po vzájemné dohodě.

Nakolik je již u nás běžné, že někdo zvedne telefon a zavolá, že přišel o práci a bude mít problém pojistku zaplatit?
Lidé na to zatím ještě nejsou zvyklí. Spíš je to náš krok, kdy zjistíme, že klient nezaplatil včas, pošleme mu upomínku a teprve pak se dozvíme o jeho složité životní situaci. Stále ještě není zvykem ohlásit jakékoliv změny, například stěhování na jinou adresu. Dluhy pak zbytečně vzniknou kvůli tomu, že posíláme upomínky na adresu, kterou klient uvedl v pojistné smlouvě.

Řada lidí má na zaplacení, přesto začne dlužit. Z jakých dalších důvodů lidé dluží?
Mnoho klientů nezaplatí třeba proto, že uvede chybný variabilní symbol, nebo ztratí složenku. Pohledávky pramení i z neznalosti a obyčejné zapomnětlivosti, kdy klienti zapomenou, do jakého data mají pojistné uhradit.

Které pojistky zapomínají lidé nejčastěji zaplatit, kde se nejvíce chybuje?
Nejčastěji jde o havarijní pojištění, dále je to povinné ručení nebo jiné majetkové pojištění.

Jsou mezi dlužníky většinou muži či ženy, nebo je to zhruba stejné?
Není v tom zásadní rozdíl. Rozdíly jsou snad jen u havarijního pojištění, u kterého převládají muži.

Výhodné povinné ručení

Ušetřete na povinném ručení až tisíce. Srovnejte si nabídky online na FINmarket.cz.

Přečtěte si jak podat výpověď povinného ručení.

Pokud jde o autopojištění, jde o zapomnětlivost, nebo hlavně o neznalost?
Ve většině případů jde o neznalost. U povinného ručení nejčastěji dluhy vznikají tak, že klient auto prodá a automaticky přestane platit pojištění v domnění, že pojistka tímto okamžikem zaniká. K zániku však oproti havarijnímu pojištění nedojde změnou vlastnictví k pojištěné věci, ale podle zákona až oznámením této skutečnosti pojišťovně. Takže aniž by to motorista věděl, povinné ručení nadále trvá a dlužné pojistné narůstá.

Jak si ohlídat, aby se řidič při prodeji auta, nebo jeho likvidaci vyhnul takovým potížím?
Určitě se vyplatí kontaktovat pojišťovnu a informovat se, kdy přesně povinné ručení zanikne. Pojistné smlouvy se dají kontrolovat i prostřednictvím internetu, tato on-line služba již začíná být v pojišťovnách běžná u všech druhů pojištění, tedy například i u pojistek majetkových a životních. Klientům proto doporučujeme, aby se na své smlouvy podívali a připomněli si, v jakém rozsahu jsou pojištěni a do jakého termínu je třeba zaplatit.

S jakými výmluvami se setkáváte, proč klienti nezaplatili včas?
Nejčastěji jsou dvě. Buď říkají, že byli v nemocnici, nebo na dovolené v zahraničí. Když dostanou upomínku, zpravidla dělají, že jsou hodně překvapení, že platí pravidelně. Diví se, že dostali upomínku. Musím ale říci, že 99 procent a možná ještě více jsou oprávněné upomínky, jsme schopni dokladovat, v jakém měsíci a jakou částku klient nezaplatil a že je to jeho chyba. Pokud se totiž klient ozve a namítne, že s dluhem nesouhlasí, musíme být schopni prokázat, co a kdy nezaplatil.

Co na dlužníky nejvíce zabírá?
To, že mu vše dokladujeme. Když dostane podklady, může si svou chybu ve svých dokladech zkontrolovat.

Jaké jsou další omyly a příčiny vzniku dluhů?
Častým omylem je rovněž předpoklad klienta, že pojištění zaniká v okamžiku, kdy přestane platit. Jenže k zániku a pro nezaplacení dojde ze zákona až po ochranné lhůtě od splatnosti pojistného. Pojišťovna je i po dobu této ochranné lhůty povinna krýt případné škody, a proto má právo i na pojistné, které v případě nezaplacení vymáhá.

Můžete být konkrétní a vysvětlit na příkladě, kdy pojištění zanikne kvůli neplacení?
Ve všech pojišťovnách platí stejné pravidlo. Záleží na tom, zda jde o staré smlouvy uzavřené od roku 1993, kde je ochranná lhůta delší, nebo nové smlouvy, které byly podle nového zákona o pojišťovnictví uzavírané od roku 2000.

Jaká je tedy ochranná lhůta u starých smluv uzavřených od roku 1993?
U starých smluv je ochranná lhůta půlroční. Pokud klient pojistné nezaplatí, upozorníme ho prostřednictvím SMS, nebo dopisem, tři měsíce po splatnosti pak odesíláme první upomínku a následně druhou upomínku. Jestliže klient nereaguje, po půl roce je pojistná smlouva stornovaná pro neplacení. Pokud by nám ale klient během této půlroční ochranné lhůty nahlásil pojistnou událost, pojišťovna bude krýt škodu, proto má klient povinnost uhradil za tento půlrok pojistné.

A jak je tomu u nových smluv uzavřených od roku 2000?
U těchto nových smluv je ochranná lhůta kratší, zhruba dva a půl měsíce. Pokud klient pojistné nezaplatí, i v tomto případě ho upozorníme prostřednictvím SMS, nebo dopisem. Jestliže klient nereaguje, odesíláme písemnou upomínku v tomto případě zhruba 45 pět dnů po splatnosti. V upomínce je klient upozorněn, že má zaplatit do 35 dnů od převzetí upomínky, pokud si ji nevyzvedne, začne lhůta běžet ode dne, kdy je upomínka uložena na poště. Když klient neuhradí, je pojistná smlouva uplynutím této doby stornována. Do data storna platí opět ochranná lhůta, kdy pojišťovna hradí případné škody a tudíž má za tuto dobu nárok i na pojistné.

Jestliže dlužníci ignorují, že mají dluh uhradit, co je čeká?
Klientům dáváme poměrně velkou šanci za zaplacení. Jestliže je pojistná smlouva ukončená pro neplacení, dostane klient dopis o stornu pojistné smlouvy s informací, že dluží. Vyčíslený dluh pak má uhradit do 14 dnů od převzetí dopisu či jeho uložení na poště. Když klient nezaplatí, má stále velkou šanci svůj dluh vyřešit s námi, protože pohledávku k vymáhání předáváme spolupracující inkasní agentuře až tři měsíce po datu storna pojistné smlouvy.

Jak vysoké pohledávky předáváte k vymáhávání inkasní agentuře, jde o stokoruny či tisícikoruny?
Inkasní agentuře předáváme k mimosoudnímu vymáhání dluhy, které jsou vyšší než 300 korun. K soudu pak předáváme pohledávky, které nám doporučí inkasní agentura.

Jaká částka se obvykle u vaší pojišťovny předává k soudnímu vymáhání?
Z našich statistik vyplývá, že průměrná výše pohledávky ke dni podání žaloby, včetně zákonného úroku z prodlení, je zhruba čtyři tisíce korun.

Máte s inkasní agenturou nějakou dohodu, kolik upomínek musí dlužníkovi odeslat, aby dlužník nespadl do exekuce?
Samozřejmě. S inkasní agenturou jsou nastavena pravidla. V mimosoudním řízení, kdy agentura dostane pohledávku k vymáhání, se snaží kontaktovat dlužníky a dohledávat jejich aktuální adresy. Dlužník, který nereaguje, pak obdrží nejméně tři upomínky. Při tomto mimosoudním vymáhání již pro dlužníky vznikají náklady navíc, pro pojišťovnu jsou to úroky z prodlení, nejsou ale příliš vysoké a v některých případech je i odpouštíme.

Jak dlouho toto mimosoudní vymáhání trvá, tedy kolik času má dlužník na to, aby pohledávku uhradil?
Délka mimosoudního vymáhání je závislá na povaze pohledávky a hlavně aktivitě dlužníka. V nejkratším možném případě uhradí dlužník okamžitě po obdržení upomínky, ale takových případů je menšina. Průměrná délka mimosoudního vymáhání je minimálně dvanáct týdnů.

Kolik procent pohledávek se podaří vyřešit mimosoudní cestou a kolik dlužníků nechá vše dojít až k soudu?
Mimosoudně se podaří vyřešit více než polovinu pohledávek, v průběhu soudního řízení přes 10 procent. Stále ještě zbývá více než třetina těch, kteří dluh "neřeší" a zabere až poslední výzva exekutora před výkonem rozhodnutí. Někteří klienti se však stále chovají tak, že vůbec nereagují a nechají záležitost dojít až k samotné exekuci.

Když dojde na soudní vymáhání, bývá tento proces rychlejší než mimosoudní upomínání?
Jak kdy, stejně jako ve fázi mimosoudní závisí doba na povaze pohledávky, aktivitě dlužníka, ale v tomto případě i na jednotlivých soudech a jejich "zahlcenosti". V ideálním případě je primární soudní rozhodnutí, tedy platební rozkaz, vydán následující den po podání žaloby. Jsou ale i případy, kdy rozkazní řízení není ukončeno ani po třech letech. Kdybychom dobu vymáhání dlužného pojistného měli zprůměrňovat, činí délka procesu asi 101 dní.

Kam se až může vyšplhat opomíjený dluh?
Navýšení pohledávky samozřejmě záleží na žalované částce a spolupráci dlužníka, ale kvůli úrokům z prodlení a všem soudním výlohám se může za několik měsíců dokonce i znásobit. O tom, že se splácením dluhů se nevyplatí otálet, svědčí případ jedné naší klientky, která přestala platit životní pojistku a dvoutisícový dluh vzrostl za několik let až na 100 tisíc korun.

Stalo se vám někdy, že jste neuhradili pojistku včas?

Hlasování skončilo

Čtenáři hlasovali do 0:00 16. ledna 2014. Anketa je uzavřena.

Již ano 271
Zatím ne 234
Autor:


Povinné ručení

Zmapujte si nabídky na trhu a vyberte si cenu sami.
cm kW Vypočítat


Hlavní zprávy

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je součástí koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem.