Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Jak si vybrat úvěr na bydlení?

aktualizováno 
Pokud jde o výběr úvěru ze stavebního spoření, nestačí podívat se jen na úrokové sazby či poplatky za uzavření smlouvy. Když potřebujete úvěr, hlavním cílem by mělo být jej vůbec získat. A to včas, v době, kdy jej budete potřebovat. Nákladnost úvěru je samozřejmě další důležité kritérium. Co tedy zkoumat při rozhodování, kterou spořitelnu si vybrat?

Jak dlouho se na úvěr musí čekat

Na úvěr ze stavebního spoření se musí čekat minimálně dva roky. To stanoví zákon. Ve skutečnosti to však většinou trvá mnohem déle. Během této doby se musí na účet stavebního spoření vložit prostředky, které budou tvořit akontaci úvěru. Dnes si v každé ze šesti stavebních spořitelen, které působí na trhu, můžete vybrat tarif, kde postačuje mít na účtu 40% cílové částky a úvěr by měl tedy činit až 60%. I to je ale spíše teorie. Většinou se totiž musí naspořit více než 40%.

Může za to třetí podmínka pro získání úvěru a tou je hodnotící číslo. Jeho výše totiž musí dosáhnout hodnoty, kterou si spořitelna stanovila. Každá spořitelna má pro jeho výpočet svůj vzorec a na něm právě záleží, za jak dlouho dojde k přidělení cílové částky a tím možnosti čerpat úvěr. V tom, za jak dlouho v té které spořitelně úvěr získáte, jsou velké rozdíly.

SPOČÍTEJTE SI:
Kolik vám stavební spoření přinese ZDE.
Růst hodnotícího čísla je ovlivněn i způsobem spoření – čím více budete na účet ukládat, tím rychleji se bude hodnotící číslo zvyšovat a tím dříve získáte úvěr. Pokud uložíte na počátku vysoký vklad, úvěru dosáhnete mnohem dříve než při pravidelném spoření měsíčních vkladů ve výši požadované obchodními podmínkami.

To všechno ukazuje následující tabulka. Výpočet provedly stavební spořitelny při shodném zadání. Cílová částka 800 000 korun je celkem vysoká a byla zvolena proto, abychom ukázali reálnější situaci pro případ, kdy má být stavební spoření použito například pro nákup bytu. (V praxi se sjednávají smlouvy většinou s nižšími cílovými částkami, jelikož lidé chtějí jen spořit, nebo se úvěry často používají na různé méně finančně náročné rekonstrukce.) V každé spořitelně byl vybrán nejrychlejší tarif - často se hovoří o „rychlé variantě spoření“. Smlouva je se státní podporou a jsou zde ukázány dva případy:

1/ jednorázový vklad ve výši celé akontace (40% z cílové částky) vložený na účet ihned po uzavření smlouvy – tedy 320 000 korun
2/ pravidelné měsíční vklady ve výši 0,5% z cílové částky – tedy 4 000 korun
Výsledky jsou uvedeny jako celé roky plus počet dalších zbylých měsíců.

Délka doby od uzavření smlouvy do přidělení úvěru
cílová částka 800 000 Kč Jednorázový vkald (40% CČ) Pravidelné měsíční vklady (0,5% z CČ)
roky + měsíce
ČMSS - rychlá varianta 2+5 6+1
SS ČS - rychlá varianta 2+7 5+9
HYPO  - tarif NU 4+3 7+3
Raiffeisen - tarif R-01 (vklad 0,7%) 3+2 5+3
  Raiffeisen- tarif S-01(vklad 0,5% z CC) 4+6 7+3
VSS KB - rychlá varianta 2+9 6+3
Wüstenrot - tarif OF 4 7

Zdroj: Stavební spořitelny

Poznámka: V tabulce jsou vklady v minimální výši, tak jak je stanovují obchodní podmínky jednotlivých spořitelen, ve všech případech je to 0,5% z cílové částky, s výjimkou Raiffeisen spořitelny, která má pro rychlý tarif R-01 stanoven minimální vklad 0,7% z cílové částky. Proto je zde pro srovnání uveden i pomalejší tarif S-01, který je určen pro dlouhodobější spoření. HYPO spořitelna má minimální vklad stanoven na 0,3% z cílové částky, takže by stačilo ukládat méně. Tím později by ale byl přidělen úvěr. Zde je počítáno s vkladem 0,5% z CČ.

Je vidět, že při jednorázovém vkladu dojde k přidělení úvěru dříve než při pravidelném spoření. Čekat se ale musí déle než zákonem stanovené dva roky. Nejrychleji úvěr získáme v ČMSS a SS ČS a to až za dva a půl roku. U Wüstenrotu a HYPO si počkáme více než čtyři roky!
Nejpozději dojde k přidělení úvěru v S-01 tarifu u Raiffiesen. Ten je však určen pro dlouhodobější spoření, je konstruován jako „standardní varianta spoření“. Výsledek ukazuje, že pokud si při sjednávání smlouvy vybereme „standardní“ nebo „pomalou“ variantu spoření, budeme na úvěr čekat déle. To je třeba vědět předem, ještě před podpisem nové smlouvy. Všechny spořitelny s výjimkou HYPO totiž rozlišují více variant spoření, většinou si můžeme vybrat alespoň ze dvou, „rychlou“ nebo „standardní“.

Při pravidelném spoření obchodními podmínkami doporučených minimálních vkladů budeme na úvěr čekat ještě delší dobu. Opět nejrychleji bude přidělen v SS ČS, ČMSS

Novinky ve financování bydlení: úrokové bonusy opět míří dolů. Více ZDE.

a VSS KB, bude to ale až za přibližně šest. Představa, že úvěr bude k dispozici již za pět let, jak se v této souvislosti často uvádí, je bohužel špatná. Výjimkou je Raiffeisen spořitelna, kdy může být úvěr v rychlém tarifu přidělen již za pět a čtvrt roku. Je to tím, že jsou na účet ukládány vyšší vklady (0,7% z cílové částky, tedy ne 4 000 korun, ale 5 600 korun). To ukazuje na další skutečnost: pokud úvěr potřebujete co nejdříve, můžete přidělení urychlit rychlejším spořením.

Pokud potřebujete financovat bydlení dříve a nemáte na úvěr ze stavebního spoření ještě nárok, je možné jej nahradit s větším či menším úspěchem překlenovacím úvěrem nebo hypotékou.

Jak vysoký úvěr bude

Ani představa, že získáte 60% úvěr, není zcela správná. Kvůli čekání na dosažení minimální výše hodnotícího čísla se na účet uloží celkově více než 40% z cílové částky, jelikož na účet přibudou ještě úroky a státní podpora. Úvěr se tím sníží, jeho výše je totiž rovna rozdílu cílové částky a uspořené částky.

Výše úvěru v % z cílové částky k rozhodnému dni
jednorázový vklad pravidelné spoření
57,10% ČMSS 59,32% SS ĆS
56,74% SS ĆS 58,76% ČMSS
56,30% HYPO 54,76% VSS KB
56,13% Wüstenrot - tarif OF 53,78% Wüstenrot - tarif OF
55,83% VSS KB 53,43% Raiffeisen tarif R-01
55,75% Raiffeisen tarif R-01 52,65% HYPO

Zdroj: Stavební spořitelny

Poznámka: Rozhodný den je datum, ke kterému se počítá výše hodnotícího čísla.

Dostupnost úvěru

Následující tabulka ukazuje výše splátek pro cílovou částku 100 000 korun. Pro případ cílové částky 800 000 korun by splátky byly osmkrát vyšší, což není málo. Vidíme, že v pomalejších „standardních variantách“ se splácí nižší částky, prodlouží se tím však doba splatnosti úvěru. Měsíční rozpočet dlužníka je tedy méně zatížen, celkově se ale za úvěr zaplatí vyšší úroky. 

Výše minimálních měsíčních splátek úvěru:

pro cílovou částku 100 000 Kč

Stavební spořitelna Rychlé varianty: Standardní varianty:
ČMSS 800 Kč 600 Kč
HYPO - nerozlišuje varianty 1 000 Kč
Raiffesien 700 Kč 500 Kč
SS ČS 650 Kč 550 Kč
VSS KB 750 Kč 600 Kč při úr. sazbě 5%
900 při úr. sazbě 4%
Wüstenrot OF - 700 Kč OS - 600 Kč

Zdroj: Fincentrum

Takže výběr spořitelny by měl být rozhodně ovlivněn i tím, co si můžeme dovolit. Každá spořitelna si sama stanovuje, jak vysoké příjmy musí žadatel mít, aby mu úvěr o určité výši vůbec poskytla. Takže se může stát, že úvěr, který by jedna spořitelna poskytla bez problému, může být jinde ve stejné výši zamítnut. 

Jako další je důležité vědět, zda máme úvěr čím zajistit. Pro vyšší částky je nutná zástava nemovitosti a zatímco někde stačí ručitelé až do 500 tis. korun, jinde je nutné provést zástavu nemovitosti již pro úvěr o objemu 300 tis. korun.

Jaké mají spořitelny požadavky na zajištění úvěrů:
do jaké výše není vyžadováno žádné zajištění
do 200 000 Kč ČMSS
do 150 000 Kč  Raiffeisen
do 120 000 Kč Wüstenrot (pro domácnost alespoň se dvěma členy)
do 100 000 Kč SS ČS (musí být dvě osoby v závazku), VSS
do 50 000 Kč HYPO, Wüstenrot - pro jednočlennou domácnost
od jaké částky je nutné zajištění nemovitostí
nad 300 000 Kč HYPO, SS ČS, VSS KB
nad 500 000 Kč ČMSS, Raifeisen, Wüstenrot

Zdroj: Fincentrum

Aktuální výsledky

Pokud jde o úvěry ze stavebního spoření, podle rychlosti přidělení úvěru vychází nejlépe ČMSS a také SS ČS následovány VSS KB.
Raiffeisen a Wüstenrot spolu s ČMSS mají v současnosti příznivé podmínky pokud jde o zajištění úvěrů. Ty se však do doby, než budete čerpat úvěr, mohou změnit.
HYPO spořitelna zase nabízí možnost tzv. „přidělení úvěru volbou“, kdy není nutné čekat na dosažení stanovené výše hodnotícího čísla a lze požádat o úvěr dříve. Může tím však být buď snížena výše úvěru, nebo zvýšeny měsíční splátky.

Srovnáme-li ještě aktuální výši úhrad za uzavření úvěrové smlouvy, zdarma úvěr

Rostou ceny nemovitostí příliš rychle? Splaskne bublina na trhu s nemovitostmi? Více ZDE.

sjednáte u ČMSS, Raiffeisen spořitelny a Wüstenrotu, nejvíce zaplatíte HYPO spořitelně – 2% z výše úvěru. U Stavební spořitelny České spořitelny si můžete sjednat úvěr přes internet zdarma, jinak poplatek činí 0,3% z výše úvěru. VSS KB má sice úhradu stanovenou v nulové výši, platí se ale 0,5% za zpracování záručních listin.

Problémem při výběru spořitelny je to, že úvěrové podmínky se časem mění. Co platilo při podpisu smlouvy o stavebním spoření již nemusí platit v době žádosti o úvěr. Požadavky na výši příjmu žadatele, na zajištění úvěru i výše poplatků se mohou do té doby změnit a co je výhodné dnes, nemusí být výhodné za pár let. Jisté je pouze to, co je sjednáno ve smlouvě, především výše úrokové sazby z vkladů i z „řádných“ úvěrů, výše minimálních měsíčních vkladů a splátek úvěru, vzorec pro výpočet hodnotícího čísla. Můžeme však snad předpokládat, že spořitelny, které mají dobré úvěrové podmínky nyní, si zachovají náskok před ostatními i v budoucnu.

Podle čeho jste si vybrali stavební spořitelnu? Čerpáte úvěr ze stavebního spoření? Jaké máte zkušenosti s jeho vyřizováním, jakou spořitelnu byste doporučili těm, kdo si chtějí úvěr ze stavebního spořenívzít?

 

reklama
 Můžete si ještě půjčit?

%
Vypočítat
Zjistit přesnější výpočet


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Úrokové sazby hypoték letí vzhůru, hypotéky zdražují

Růst úrokových sazeb u hypotečních úvěrů se potvrzuje. Průměrná úroková sazba v březnu vystoupala na 1,95 procenta. Navíc si ČNB připravuje půdu pro další...  celý článek

Ilustrační snímek
Po rozvodu refinancovala hypotéku. Čekalo ji nepříjemné překvapení

Každý rozvod stojí spoustu peněz. A nejen za právníky. Pokud mají manželé hypotéku, která po vypořádání majetku přejde je na jednoho, čeká nového majitele...  celý článek

Ilustrační snímek
Hypotéky zdražují, sazby překonaly dvě procenta

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů pokračují v pozvolném růstu. Průměrná úroková sazba v dubnu stoupla na 2,01 procenta. Na této úrovni byly sazby naposledy...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.