Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

K zajištění úvěru na bydlení není vždy nutná nemovitost

aktualizováno 
Bez jakéhokoli zajištění můžete od stavební spořitelny získat úvěr ve výši až půl milionu korun. Také zástava nemovitosti není na rozdíl od hypoték vždy nutná, a to ani u vyšších částek. Místo toho lze využít například zástavní právo k finanční pohledávce nebo ručitele.
Na rozdíl od hypoték není u stavebního spoření nezbytně nutná zástava nemovitosti ani v případě velkých úvěrů

Na rozdíl od hypoték není u stavebního spoření nezbytně nutná zástava nemovitosti ani v případě velkých úvěrů

Hypoteční úvěr musí být ze zákona vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti. U stavebního spoření žádné takové striktní pravidlo stanoveno není. Stavební spořitelny proto i u vyšších úvěrů nabízejí klientům jiné možnosti. Přehled konkrétních požadavků jednotlivých spořitelen je uveden v následujícím textu.

Jelikož je zajímavé porovnat, jak dostatečné či naopak nedostatečné informace nabízejí stavební spořitelny na svých internetových stránkách, jsou následující údaje o podmínkách pro zajištění úvěrů převzaté výhradně z jejich webů. Zatímco někde mají zájemci šanci nalézt vše podstatné, jinde získají jen všeobecné informace a náhled na několik málo vzorových příkladů.

Českomoravská stavební spořitelna

Z hlediska požadavků na zajištění poskytovaných úvěrů je na tom ČMSS ze všech stavebních spořitelen nejlépe. Klienti, kteří splní podmínky pro přidělení cílové částky a požádají o "řádný" úvěr ze stavebního spoření, mohou čerpat bez jakéhokoli zajištění až půl milionu korun. Zástava nemovitosti je vyžadována až při úvěru nad 700 tisíc korun. Narozdíl od hypotéky může klient, který z jakéhokoli důvodu nechce dávat nemovitost do zástavy, zajistit i takto vysoký úvěr alternativním způsobem. Ve prospěch spořitelny lze zastavit například finanční částku uloženou v bance, může to být třeba termínovaný vklad, jiné stavební spoření či vkladní knížka.

ČMSS při stanovení konkrétních požadavků na zajištění návratnosti úvěru klienty dělí do tří rizikových skupin, kritériem je výše hodnotícího čísla. Do první, málo rizikové skupiny, patří výše uvedené "řádné" úvěry a pak překlenovací úvěry poskytnuté ke smlouvě s již vysokým hodnotícím číslem. Naopak klienti, kteří si sjednali smlouvu o stavebním spoření teprve nedávno, anebo toho ještě moc nenaspořili (ve vztahu k výši cílové částky), připadnou do třetí rizikové skupiny. Požadavky na zajištění jsou zde mnohem vyšší, bez zajištění lze získat pouze sto tisíc korun.

Českomoravská stavební spořitelna - Podmínky pro zajištění "řádných" úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů
Způsob zajištění "Řádné" úvěry ze stavebního spoření a některé překl. úvěry Překlenovací úvěry
I. skupina - malé riziko II. skupina - střední riziko III. skupina - vyšší riziko
Výše nezajištěné částky (Kč) Výše nezajištěné částky (Kč) Výše nezajištěné částky (Kč)
Bez zajištění do 500 000 do 100 000
1 ručitel, zástavní právo k finanční pohledávce nebo k nemovitosti do 600 000 do 200 000
2 ručitelé, zástavní právo k finanční pohledávce nebo k nemovitosti do 700 000 do 300 000
zástavní právo k pohledávce nebo k nemovitosti nad 700 000 nad 300 000
Zdroj: internetové stránky ČMSS
Poznámka: finanční pohledávka = zástavní právo k finanční pohledávce vůči vybranému peněžnímu ústavu (např. termínovaný vklad, uspořená částka na jiném účtu stavebního spoření, vkladní knížka); ČMSS rozlišuje úvěry do tří rizikových skupin podle výše dosaženého hodnotícího čísla; nezajištěná částka = výše "řádného" úvěru nebo u překl. úvěrů rozdíl mezi výší poskytnutého překl. úvěru a zůstatku na vkladovém účtu

Raiffeisen stavební spořitelna

Nabízí šest různých překlenovacích úvěrů s názvy jako Vzájemná důvěra, Dobrý známý nebo Nízká hyposplátka. V následující tabulce jsou uvedeny tři z nich, každý je zástupcem jiné "kategorie" překlenovacích úvěrů. Na menší rekonstrukce je vhodný úvěr Spektrum, klasický překlenovací úvěr s minimálně desetiprocentní akontací, který je v případě nízkého hodnotícího čísla úročen relativně vysokou úrokovou sazbou (až 6,9 %). Bez zajištění lze získat pouze částku sto tisíc korun.

Naopak Nízká hyposplátka je příkladem úvěrů, kterými se stavební spořitelny snaží konkurovat hypotékám. Počáteční vklad může být nulový a splácení lze rozložit na dlouhou dobu, čímž se dosáhne nižších splátek. Úroková sazba je mnohem nižší, v současnosti 4,6 %. Úvěr je určen na větší investice a s hypotékami má společné i to, že k zajištění se používá zástavní právo k nemovitosti.

Raiffeisen spořitelna dále nabízí zvýhodněné "věrnostní" úvěry, jedním z nich je v tabulce uvedený úvěr Bez čekání. Mohou jej využít stávající klienti, kteří mají uzavřenou smlouvu o stavebním spoření s předpokládaným přidělením do 15 měsíců. Je úročen zvýhodněnou sazbou 3,4 %, úhrada za uzavření úvěrové smlouvy se neplatí a požadavky na zajištění jsou stejné jako u "řádného" úvěru. Bez zajištění tak spořitelna půjčí i tři sta tisíc korun, až do půl milionu není třeba zástava nemovitosti.

Raiffeisen stavební spořitelna - Podmínky pro zajištění některých vybraných úvěrů
Způsob zajištění "Řádný" úvěr ze stavebního spoření Překlenovací úvěry
Bez čekání Spektrum Nízká hyposplátka
Výše nezajištěné částky (Kč)
bez zajištění do 300 000 do 300 000 do 100 000 zástavní právo k nemovitosti, k pohledávce, bankovní záruka nebo jejich  kombinace
1 ručitel do 400 000 do 400 000 do 200 000
2 ručitelé do 500 000 do 500 000 do 300 000
zástava nemovitosti nad 500 000 nad 500 000 nad 300 000
Zdroj: internetové stránky Raiffeisen stavební spořitelny
Poznámka: Raiffeisen spořitelna poskytuje více typů překlenovacích úvěrů, zde jsou pouze tři vybrané; nezajištěná částka = výše "řádného" úvěru nebo u překl. úvěrů rozdíl mezi výší poskytnutého překl. úvěru a zůstatku na vkladovém účtu

HYPO stavební spořitelna

Stejně jako v obou výše uvedených případech platí, že čím více se klient blíží splnění podmínek pro přidělení "řádného" úvěru, tím výhodnější má podmínky z hlediska zajištění. HYPO spořitelna dokonce rozlišuje své klienty na tzv. "známé" a "neznámé". U "známých", kteří již prokázali, že jsou schopni řádně a bez problémů spořit, jsou podmínky, pokud jde o zajištění, výhodnější. Obě skupiny klientů však mohou čerpat bez zástavy nemovitosti až půl milionu korun. Pro nižší částky postačují ručitelé. V tabulce jsou uvedena pravidla pouze pro "řádné" úvěry.

HYPO stavební spořitelna - Podmínky pro zajištění "řádných" úvěrů ze stavebního spoření
 Způsob zajištění Výše úvěru (Kč)
Známý klient Neznámý klient
bez zajištění do 150 000 do 100 000
1 ručitel do 300 000 do 150 000
2 ručitelé do 500 000 do 500 000
zástavní právo k nemovitosti + ŽP + PN nad 500 000 nad 500 000
Zdroj: internetové stránky HYPO stavební spořitelny
Poznámka: ŽP = životní pojištění, PN = pojištění zastavované nemovitosti; HYPO spořitelna při posuzování bonity a stanovení podmínek pro zajištění úvěru rozlišuje klienty na "známé" a "neznámé" - "známý klient" je ten, jehož smlouva již splnila všechny podmínky pro přidělení cílové částky, nebo ten, který při tzv. přidělení volbou splnil spořitelnou stanovené podmínky

Stavební spořitelna České spořitelny

SS ČS posuzuje výši částky, kterou může poskytnout bez zajištění nebo jen s ručiteli, podle úvěrové angažovanosti k danému klientovi. Nezkoumají se při tom pouze úvěry poskytnuté samotnou stavební spořitelnou, ale zároveň všechny ostatní úvěry, které mu byly poskytnuty v rámci Finanční skupiny ČS. V případě, že by po poskytnutí požadovaného úvěru byl kterýkoliv stanovený limit překročen, bude se muset nově požadovaný úvěr zajistit nemovitostí s dostatečnou realizovatelnou hodnotou nebo hotovostí.

Stavební spořitelna České spořitelny - Pravidla pro minimální zajištění úvěrů pro fyzické osoby

 Způsob zajištění max. nezajištěná angažovanost ke klientovi za SS ČS (Kč) max. nezajištěná angažovanost ke klientovi za FS ČS (Kč)
bez ručitele do 300 000 do 600 000
1 ručitel do 400 000
Zdroj: internetové stránky SS ČS
Poznámka: FS ČS = Finanční skupina České spořitelny; Nezajištěná angažovanost je angažovanost, která není zajištěna hotovostí nebo nemovitostí. Představuje součet nezajištěné angažovanosti za všechny požadované i již poskytnuté úvěry, kde klient vystupuje jako dlužník nebo spoludlužník.

Modrá pyramida stavební spořitelna

U Modré pyramidy si klient vybírá způsob zajištění sám, od toho se pak odvíjí konkrétní výše úrokové sazby. Čím je zajištění kvalitnější, tím je úroková sazba nižší. Překlenovací úvěry nazvané Hypoúvěr a Hypoúvěr 100, které jsou svou konstrukcí podobné hypotékám, však musí být vždy zajištěny zástavním právem k nemovitosti. I zde však má klient možnost použít alternativní způsob, tedy například zástavní právo k vkladu v bance, bankovní záruku nebo kombinaci všech uvedených způsobů.

Hypoúvěr je opět určen na větší investice, jako je nákup či stavba nemovitosti, v porovnání se standardními překlenovacími úvěry je úročen zvýhodněnou sazbou (od 3,99 %). Počáteční akontace může být nulová, splatnost až na 25 let zajišťuje nižší splátky. Varianta Hypoúvěr 100 umožňuje čerpat úvěr až na celých sto procent ceny nemovitosti, úroková sazba je zde vyšší (4,99 %).

Modrá pyramida stavební spořitelna - Program BYDLENI - výše úrokových sazeb překlenovacích úvěrů v závislosti na způsobu použitého zajištění

 Způsob zajištění

Výše akontace překlenovacího úvěru
0 – 35 % CČ od 35 % CČ
Bez zajištění 6,80 % 6,50 %
Ručitel(é) 6,40 % 6,10 %
Zástavní právo k nemovitosti, vklad, bankovní záruka CČ do 299 000 Kč 5,10 % 4,70 %
CČ od 300 000 Kč 4,29 % 3,99 %
Hypoúvěr
Hypoúvěr  100  4,99 % 4,99 %
Zdroj: internetové stránky MPSS
Poznámka: MPSS rozlišuje dva základní typy úvěrů podle účelu jejich použití, vedle Programu BYDLENÍ, který je v tabulce, je to Program REKONSTRUKCE;  CČ = cílová částka

 Můžete si ještě půjčit?

%
Vypočítat
Zjistit přesnější výpočet


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Hypotéky dál zdražují. Objemy atakují hranici 21 miliard korun

V květnu úrokové sazby u hypoték pokračovaly v růstu. I když průměrná sazba mírně vzrostla, a to na 2,03 procenta, o hypotéky je stále zájem. Dokonce větší než...  celý článek

Ilustrační snímek
Po rozvodu refinancovala hypotéku. Čekalo ji nepříjemné překvapení

Každý rozvod stojí spoustu peněz. A nejen za právníky. Pokud mají manželé hypotéku, která po vypořádání majetku přejde je na jednoho, čeká nového majitele...  celý článek

Ilustrační snímek
Přichází renesance úvěrů ze stavebního spoření? Rozhodne o tom ČNB

Zdá se, že úvěry ze stavebního spoření jsou opět v kurzu. Naznačují to údaje o nově poskytnutých úvěrech i aktivity stavebních spořitelen přizpůsobit svoji...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.