Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Možnosti úvěrového financování bydlení

aktualizováno 
Nabídka úvěrů na financování bytových potřeb je velmi široká, a tak je někdy trochu problém se v ní orientovat. Pro pořízení nemovitosti se co do objemu poskytnutých úvěrů nejvíce využívají hypotéky, svou alternativu však nabízí i stavební spořitelny.
K pořízení bytu či domu lze využít i jiné úvěry než hypotéky

K pořízení bytu či domu lze využít i jiné úvěry než hypotéky

Konkrétně se jedná o překlenovací úvěry (někdy se používá též pojmu meziúvěr), které jsou určené k překlenutí doby, kdy klient ještě nemá nárok na "řádný" úvěr ze stavebního spoření.

Podmínky nutné pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření

Tento nárok vzniká až po splnění několika podmínek. Zaprvé zákon o stavebním spoření stanoví, že délka čekací doby na poskytnutí úvěru nesmí být kratší než dvacet čtyři měsíce od počátku doby spoření. Další podmínkou je dosažení spořitelnou určené výše hodnotícího čísla a naspoření stanovené sumy – akontace úvěru. Ta bývá nejčastěji ve výši čtyřiceti procent cílové částky, ovšem není to pravidlem. Například u starších smluv je často nutné naspořit alespoň padesát procent cílové částky.

Překlenovací úvěry podobné hypotékám

Právě nutnost nejprve spořit a alespoň dva roky čekat úvěry ze stavebního spoření při srovnání s hypotékami znevýhodňuje. Proto se stavební spořitelny v posledních letech snaží nabízet klientům překlenovací úvěry s takovými parametry, které mohou hypotékám konkurovat.

A to například tím, že celková doba splatnosti takového úvěru může dosahovat až téměř třiceti let, což zajistí nižší měsíční platby. Stejně jako hypotéky jsou tyto překlenovací úvěry určené pro čerpání vyšších částek, tak aby je klienti mohli využít k pořízení bytu či domu. Většinou musí být zajištěné nemovitostí a lze je čerpat ihned po uzavření smlouvy o stavebním spoření, tedy bez jakéhokoli předchozího spoření. U některých z těchto překlenovacích úvěrů již chybí i typická charakteristika úvěrů poskytovaných stavebními spořitelnami, a to je úroková sazba neměnná po celou dobu splatnosti.

Klasické překlenovací úvěry

Stavební spořitelny nabízejí však i jiné typy překlenovacích úvěrů, které se využívají především na financování rekonstrukcí a oprav, případně k nákupu levnějších nemovitostí. Od výše uvedených překlenovacích úvěrů hypotečního typu se liší například tím, že jejich celková možná doba splatnosti bývá kratší.

Klienti je často čerpají v nižších částkách, k zajištění pak není třeba zástavy nemovitosti, ale postačují ručitelé, do určité výše se poskytují i zcela bez zajištění. Úroková sazba bývá vyšší a většinou je závislá na způsobu zajištění úvěru a na tom, jak dlouho již smlouva trvá a kolik je na ní již naspořeno.

Neznamená to však, že by nemohly být využity k financování nákladnějších projektů. Rozdělení překlenovacích úvěrů na "hypoteční" a "ostatní" je jen přibližné a nelze ho příliš zobecňovat, protože každá spořitelna má svou vlastní nabídku produktů, které se od sebe liší různými parametry.

Jak funguje překlenovací úvěr

Pokud si klient sjedná překlenovací úvěr, musí až do splnění podmínek pro přidělení "řádného" úvěru ze stavebního spoření spořit a zároveň platit úroky z překlenovacího úvěru. Ten se po celou dobu svého trvání neumořuje, proto jeho celkové náklady mohou být dosti vysoké. Splacen je jednorázově, a to přiděleným úvěrem ze stavebního spoření a naspořenou částkou z vkladového účtu.

Přehled překlenovacích úvěrů jednotlivých stavebních spořitelen

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny aktuální překlenovací úvěry dvou ze šesti stavebních spořitelen. Přehled nabídky ostatních spořitelen přineseme v následujícím komentáři. Tento přehled však nemá sloužit pro srovnání nabídky jednotlivých spořitelen mezi sebou, k tomu by bylo třeba mnohem více informací. Je z něj ale vidět, jakým způsobem a podle jakých charakteristik stavební spořitelny rozlišují své produkty.

Raiffeisen stavební spořitelna

Raiffeisen stavební spořitelna v současnosti nabízí sedm různých překlenovacích úvěrů, dva z nich jsou určené speciálně stávajícím klientům. Pokud jsou splněny předepsané podmínky, nevyžaduje se u nich prokazování výše příjmů a úrokové sazby jsou o něco nižší:

1/ Úvěr Bez čekání mohou využít stávající klienti, kteří mají uzavřenou smlouvu o stavebním spoření s předpokládaným přidělením cílové částky do patnácti měsíců od podání žádosti o překlenovací úvěr. Jeho sjednání je bez poplatku.

2/ Úvěr Dobrý známý získá klient v případě, pokud nejdéle dvanáct měsíců před podáním žádosti o jeho poskytnutí došlo k některé z následujících událostí:

 * překlopení překlenovacího úvěru na úvěr ze stavebního spoření
 * splacení úvěru ze stavebního spoření
 * splacení překlenovacího úvěru po minimálně dvou letech trvání tohoto úvěru
 * řádné výpovědi smlouvy o stavebním spoření po ukončení vázací doby, přičemž zůstatek na účtu stavebního spoření v okamžiku výpovědi činil minimálně padesát procent cílové částky (včetně dosud nepřipsané státní podpory)

Úvěr na financování družstevního bydlení umožňuje zájemcům získat až jeden milion korun bez nutnosti zajistit jej zástavním právem k nemovitosti. U úvěru Horizont si klient může způsob zajištění vybrat – až do tří set tisíc korun zástava nemovitosti vyžadována není, pokud ji však klient použije, získá nižší úrokovou sazbu. Úvěr Vzájemná důvěra spořitelna poskytuje bez prověřování příjmů klienta, úroková sazba je proto o něco vyšší a maximálně lze takto získat tři miliony korun.

Úvěr Nízká hyposplátka by měl sloužit jako alternativa k hypotékám. Celková doba splácení je v porovnání s ostatními překlenovacími úvěry prodloužená, díky tomu a díky sníženým vkladům na účet stavebního spoření je tak zatížení dlužníka měsíčními platbami nižší.

V tabulce uvedené úrokové sazby se snižují o 0,1 %, pokud si klient sjedná pojištění pro případ smrti a trvalých následků úrazu – neplatí to pouze pro úvěr Bez čekání.

Raiffeisen stavební spořitelna
název překl. úvěru minimální akontace (% z CČ) úroková sazba typ úvěru speciální požadavky na zajištění
Bez čekání

přidělení řádného úvěru do max. 15 měsíců

3,4% *

úvěr bez prokazování příjmů, pro stávající klienty

 -
Dobrý známý 0% 4,80%

úvěr bez prokazování příjmů, pro stávající či "nedávné" klienty

 -
Družstevní bydlení 10% 6,30%  -

postačují dva ručitelé - zástava nem. se nevyžaduje ani u vyšších částek

Horizont 0%

4,7% se // 5,9% bez zástavy nem.

 -  -
Nízká hyposplátka 0% 4,60%  -

vždy zajištění nem. nebo zástavním právem k pohledávce, bankovní zárukou či jejich kombinací

Spektrum 10% 4,9% - 6,9% (dle výše HČ)  -  -
Vzájemná důvěra 0% 5,90%

úvěr bez prokazování příjmů

vždy zajištění zástavou nem. ve vlastnictví žadatele nebo osoby blízké

Poznámky: HČ = hodnotící číslo, CČ = cílová částka
* úvěr "Bez čekání": v případě prodlení s více jak třemi sjednanými vklady je sazba 5,4 %
Úroková sazba se snižuje o 0,1 %, pokud je sjednáno pojištění pro případ smrti a trvalých následků úrazu - naplatí pouze pro úvěr "Bez čekání"

Stavební spořitelna České spořitelny

Stavební spořitelna ČS nabízí dva typy překlenovacích úvěrů. Jak se od sebe liší, je znázorněno v následující tabulce. Úvěr HYPO TREND je opět příkladem úvěru, který může zastoupit hypotéku. V porovnání s úvěrem TREND jsou jeho měsíční platby nižší a lze jej splácet až o deset let déle. To umožní zájemcům čerpat úvěr o vyšším objemu při zachování stejné výše splátky.

Stavební spořitelna České spořitelny
název překl. úvěru minimální akontace (% CČ) úroková sazba min. měsíční platba (úroky z překl. úvěru plus spoření) celková doba splatnosti
TREND 0% až 20% 6,35% (pevná po celou dobu splatnosti) 0,85% z CČ až 18 let
20% a více 0,70% z CČ
HYPO TREND 0% 4,85% (pevná po celou dobu splatnosti) 0,58% z CČ až 28 let
3,95% (variabilní - pevná jen na první 3 roky) 0,52% z CČ

Poznámky: CČ = cílová částka

Výše celkové měsíční platby závisí u úvěru TREND na výši počátečního zůstatku na vkladovém účtu. Pokud má klient v okamžiku podání žádosti o překlenovací úvěr naspořeno již alespoň dvacet procent cílové částky, bude jeho měsíční platba dosahovat výše 0,70 procent z cílové částky. Má-li naspořeno méně, platby budou vyšší (0,85 procent z cílové částky). Úroková sazba je v porovnání s dlouhodobým HYPO TRENDEM o dost vyšší.

U úvěru HYPO TREND si klient může vybrat mezi pevnou úrokovou sazbou, která se po celou dobu splatnosti nemění, a sazbou variabilní, zafixovanou pouze na tři roky. Variabilní sazba je v současné době nižší, po třech letech se však její výše může změnit podle aktuálních podmínek na trhu. Výběr sazby rovněž určuje výši měsíční platby (0,52 procent nebo 0,58 procent z cílové částky.) Při případné změně úrokové sazby se změní i výše měsíční platby na překlenovací úvěr HYPO TREND.


Podrobný přehled nabídky překlenovacích úvěrů stavebních spořitelen HYPO, Modrá pyramida, Wüstenrot a ČMSS přineseme v dalších komentářích.

 Můžete si ještě půjčit?

%
Vypočítat
Zjistit přesnější výpočet


Hlavní zprávy

Další z rubriky

„Mnoho mladých lidí dnes utrácí hlava nehlava a nemá žádný finanční plán do...
Hypotéku a úvěr splácí déle a dráž. Paradox? Ne, je to výhoda, míní

Existují dva přístupy ke splácení hypotéky. Jedním z nich je splatit hypotéku co možná nejrychleji, druhým pak snížit měsíční splátky na minimum a s...  celý článek

Ilustrační snímek
Hypotéky dál zdražují. Objemy atakují hranici 21 miliard korun

V květnu úrokové sazby u hypoték pokračovaly v růstu. I když průměrná sazba mírně vzrostla, a to na 2,03 procenta, o hypotéky je stále zájem. Dokonce větší než...  celý článek

Martin Mašát
NÁZOR: Kam zamíří sazby hypoték. Budeme platit 2,4 nebo 10 procent?

Ceny bytů rostou do nebe, sazby hypoték jsou stále nízké a úvěry si lidé berou jak housky na krámě. Nic ale netrvá věčně. Ceny nemovitostí se zaseknou nebo...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.