Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Nenechte si uniknout státní podporu, vyberte si vhodné stavební spoření

aktualizováno 
Kdo si stihne sjednat stavební spoření do konce roku, může získat ještě celou státní podporu ve výši až tři tisíce korun. Stavební spořitelny nabízejí klientům na výběr mnoho různých tarifů a variant spoření, ale někdy je složité se v nich vyznat.
Stavební spoření je díky státní podpoře stále výhodné.

Stavební spoření je díky státní podpoře stále výhodné.

Proto vám přinášíme následující podrobný přehled spořicích produktů všech šesti stavebních spořitelen. Každý, kdo si sjednává novou smlouvu, se při výběru musí řídit v první řadě tím, zda bude pouze spořit, nebo zda se chystá čerpat úvěr. Zvláště v případě překlenovacích úvěrů je třeba dávat pozor, jelikož některé jsou navázány pouze na určité tarify.

Následující tabulky obsahují údaje o spoření a „řádných“ úvěrech. Většinou zde nejsou uvedeny produkty či aktuální akce zvýhodňující určitou skupinu klientů (často to bývají děti), ale pouze standardní nabídka.

Českomoravská stavební spořitelna

ČMSS nabízí tři různé tarify. Technicky se od sebe liší především výší úrokových sazeb a minimálním vkladem, který je třeba naspořit, aby klient získal řádný úvěr ze stavebního spoření.

Českomoravská stavební spořitelna
tarif  úroková sazba akontace úvěru (% z CČ)* minimální výše CČ (Kč) varianty
vklady úvěr
Invest 2% 4,80% 40% 40 000 standardní, rychlá
Atraktiv 1% 3,70% 38% 40 000 standardní, rychlá
Perspektiv 2% 4,80% 35% 150 000 dlouhodobá
Zdroj: Fincentrum.cz
CČ = cílová částka
* jedná se o "řádný" úvěr ze stavebního spoření

Tarif Invest

Pro spoření bez úvěru je vhodný tarif Invest, u nějž se vklady úročí 2% úrokovou sazbou a cílovou částku si stačí sjednat ve výši pouhých 40 000 korun. Klient si zároveň volí tzv. variantu spoření. U Investu jsou dvě, rychlá a standardní. U první z nich rychleji roste hodnotící číslo, takže při stejném způsobu spoření vzniká nárok na úvěr ze stavebního spoření dříve než u standardní varianty. Zároveň však následně klient musí rychleji splácet, to znamená musí se připravit na vyšší měsíční zatížení. (Konkrétně u rychlé varianty činí měsíční splátka úvěru 0,8 % z cílové částky, u standardní pouze 0,6 %.)

Tarif Atraktiv

Zcela stejné jsou podmínky u tarifu Atraktiv, liší se pouze výší úrokových sazeb a akontace úvěru. Sazby jsou u Atraktivu určeného především pro čerpání úvěru nižší, vklady se úročí pouze jedním procentem, úvěr ze stavebního spoření sazbou 3,7 %. Také akontace úvěru, tedy minimální naspoření potřebné pro vznik nároku na úvěr, je o něco nižší než u Investu, konkrétně 38 % z cílové částky.

Tarif Perspektiv

Třetí tarif Perspektiv se nabízí pouze v dlouhodobé variantě, která umožňuje dlouhodobé spoření a následné dlouhodobé splácení úvěru. Vybrat si jej musí klienti, kteří si chtějí vzít překlenovací úvěr Tophypo. To je úvěr s parametry podobnými hypotéce, sjednat si jej lze ihned po uzavření nového stavebního spoření, klientovi stačí základní vklad tisíc korun.

HYPO stavební spořitelna

Výši vstupního poplatku si lze vybrat

HYPO nabízí dva základní tarify. Oba mají společnou výši minimálního měsíčního vkladu 0,3 % z cílové částky a 40% akontaci řádného úvěru ze stavebního spoření.

Tarif Smart

Tarif Smart se vyznačuje sníženým poplatkem za sjednání smlouvy o stavebním spoření, oproti obvyklému jednomu procentu je to pouze 0,9 procenta z cílové částky.

Vstupní poplatky u tarifu Nadstandard

U tarifu Nadstandard je vstupní poplatek naopak vyšší než je obvyklé, klient si může vybrat, zda si sjedná smlouvu za 1,2 % nebo 1,8 % z cílové částky. Zvolí-li si dražší variantu, může při nečerpání úvěru a splnění předepsaných podmínek (jednou z nich je dosažení stanovené výše hodnotícího čísla) získat dodatečné úrokové zvýhodnění ve výši jednoho procenta z cílové částky. V případě, že si vezme úvěr, může při vyšším vstupním poplatku požádat o bezplatné zvýšení přidělované částky až na dvojnásobek původně sjednané cílové částky.

Dvě varianty tarifu Nadstandard

Klientům, kteří neuvažují o úvěru, je určena spořicí varianta NS. Vklady jsou úročeny dvěma procenty a navíc lze při splnění stanovených podmínek získat úrokové zvýhodnění ve výši 20 procent z připsaných úroků. Celkově tak lze dosáhnout výnosu až 7,9 %. Úvěrová varianta NU má nižší úrokové sazby u úvěru i vkladů:

Hypo stavební spořitelna
tarif úroková sazba úrokové zvýhodnění akontace úvěru (% z CČ) * poplatek za sjednání smlouvy (v % z CČ) **
vklady úvěr
Nadstandard NS/EU_05 2% 4,70% 20% z připsaných úroků 40% 1,8 nebo 1,2 %
Nadstandard NU/EU_05 1% 3,90% - 40% 1,8 nebo 1,2 %
Smart 2% 4,90% - 40% 0,90%
Zdroj: Fincentrum.cz
CČ = cílová částka
* jedná se o "řádný" úvěr ze stavebního spoření
** Pokud je smlouva sjednána v tarifu Nadstandard s vyšším vstupním poplatkem 1,8 % z cílové částky, klient získává nárok na dodatečné úrokové zvýhodnění ve výši 1 % z CČ (po splnění dalších stanovených podmínek), nebo v případě, kdy si vezme úvěr, může požádat o bezplatné zvýšení přidělované částky až na dvojnásobek sjednané CČ.

U HYPO stavební spořitelny je ještě možné zmínit tzv. přidělení volbou, kdy si klient může úvěr vzít i v případě, kdy ještě nedosáhl potřebného minimálního hodnotícího čísla. Jeho konkrétní výše pak ale ovlivní výši splátek úvěru.

Modrá pyramida stavební spořitelna

Modrá pyramida v současnosti nabízí pouze jeden tarif a rozlišuje v něm tři varianty spoření – rychlou, standardní a pomalou. Volbou varianty klient rozhoduje o rychlosti přidělení cílové částky a „řádného úvěru“. Čím je varianta rychlejší, tím rychleji narůstá parametr ohodnocení (hodnotící číslo) a tím dříve klient získá při stejném způsobu spoření nárok na úvěr. Při volbě varianty si rovněž vybírá konkrétní kombinaci úrokových sazeb a výši splátky „řádného“ úvěru ze stavebního spoření. Tím zároveň rozhoduje o délce doby splatnosti svého úvěru.

Modrá pyramida stavební spořitelna
tarif Kredit úroková sazba akontace úvěru (% z CČ) splátka úvěru (% z CČ) *
varianta: vklady úvěr
Rychlá 2% 5% 40% 0,75%
Standardní 2% 5% 40% 0,60%
Standardní 2% 4% 40% 0,90%
Pomalá 2% 5% 40% 0,45%
Pomalá 2% 4% 40% 0,60%
Pomalá 2% 3% 40% 0,75%
Zdroj: Fincentrum.cz
CČ = cílová částka
* jedná se o "řádný" úvěr ze stavebního spoření

Například úrokové sazby úvěru 3 % lze dosáhnout pouze při sjednání pomalé varianty, což znamená, že si na takovýto úvěr bude muset klient počkat delší dobu. Pokud chce mít co nejnižší splátky, vybere si pomalou variantu s úrokovou sazbou úvěru 5 %. Chce-li mít naopak úvěr splacený co nejrychleji, zvolí si standardní variantu a úrokovou sazbu 4 %.

Klient si tedy při sepisování formuláře smlouvy vybírá jednu z uvedených šesti variant. Úročení vkladů i výše akontace úvěru jsou ve všech případech stejné.

Raiffeisen stavební spořitelna

Raiffeisen nabízí dva tarify. Jeden je určený pro spoření, vklady jsou úročeny sazbou 2 %, celkový výnos může dosahovat až 6,9 %. Úvěrový tarif má nízkou úrokovou sazbu 3,5 % u „řádného“ úvěru, vklady jsou zde úročeny ale pouze jedním procentem. V obou tarifech je pro vznik nároku na úvěr třeba naspořit 40 % cílové částky. U úvěrového tarifu jsou vyšší minimální měsíční splátky, naopak spořit lze pomaleji než u spořicího tarifu.

Raiffeisen stavební spořitelna
tarif úroková sazba akontace úvěru (% z CČ) min. měsíční vklad (% z CČ) min. splátka úvěru (% z CČ) *
vklady úvěr
Spořicí tarif S 041 2% 4,9% 40% 0,3% 0,5%
Úvěrový tarif S 061 1% 3,5% 40% 0,2% 0,7%
Zdroj: Fincentrum.cz
CČ = cílová částka
* jedná se o "řádný" úvěr ze stavebního spoření

Pokud si bude chtít klient změnit tarif v průběhu trvání smlouvy, lze to provést pouze z tarifu S 041 na tarif S 061, opačně ne. Klienti do pětadvaceti let ušetří u Raiffeisen spořitelny na vstupním poplatku za uzavření smlouvy, místo 1 % zaplatí pouze 0,85 % z cílové částky.

Stavební spořitelna České spořitelny

SS ČS nerozlišuje žádné speciální tarify, klienti si pouze volí variantu spoření, a to rychlou, nebo standardní. Opět se liší rychlostí nárůstu hodnotícího čísla, takže při stejném způsobu spoření vznikne nárok na úvěr v rychlé variantě dříve než ve standardní. Zároveň je pak nutné úvěr v rychlé variantě také dříve splatit, a to prostřednictvím vyšších splátek. Pokud jde o minimální výši vkladů, je pouze doporučená, SS ČS v tomto ponechává klientům volnost. Parametry obou variant ukazuje následující tabulka.

Stavební spořitelna České spořitelny
varianta spoření: úroková sazba akontace úvěru (% z CČ) min. měsíční vklad (% z CČ) min. splátka úvěru (% z CČ) *
vklady úvěr
rychlá 2% 4,75% 40% 0,50% 0,65%
standardní 2% 4,75% 40% 0,45% 0,55%
Zdroj: Fincentrum.cz
CČ = cílová částka
* jedná se o "řádný" úvěr ze stavebního spoření

Wüstenrot stavební spořitelna

Wüstenrot nabízí klientům čtyři různé tarifní varianty, jejich přehled je v níže uvedené tabulce. Liší se především ve výši akontace a minimální splátky řádného úvěru. Zároveň je u každé z nich jiný koeficient růstu hodnotícího čísla, což určuje, jak dlouho bude muset klient na úvěr čekat. Nejrychleji hodnotící číslo narůstá u tarifní varianty OS.

Tarifní varianta OF je určena především pro překlenovací úvěry. Nový klient Wüstenrotu, který chce překlenovací úvěr a který nemá v žádné stavební spořitelně sjednané stavební spoření, si musí vzít překlenovací úvěr Partner. A ten je poskytován právě pouze v tarifní variantě OF. S tím je tedy při sjednávání nového stavebního spoření předem počítat.

Tarifní varianta ON nabízí nejnižší zatížení při splácení úvěru, neboť stanovená minimální měsíční splátka je u ní ze všech tarifů nejnižší. Tarifní varianta OK se vyznačuje velmi nízkou akontací úvěru, pro vznik nároku na úvěr stačí naspořit 30 % z cílové částky. Doporučuje se klientům, kteří chtějí dlouhodobý překlenovací úvěr.

Wüstenrot stavební spořitelna
název tarifní varianty: úrokové sazby akontace úvěru (% z CČ) min. splátka úvěru (% z CČ) *
kombinace vklady a úvěr
OF - optimální finanční kombinace 2,1 % a 4,8 %
 nebo
kombinace 1 % a 3,7 %
40% 0,70%
ON - optimální normální 50% 0,50%
OS - optimální speciální 50% 0,60%
OK - optimální kreditní 30% 0,70%
Zdroj: Fincentrum.cz
CČ = cílová částka
* jedná se o "řádný" úvěr ze stavebního spoření

Bez ohledu na tarifní variantu si klient při sjednávání smlouvy vybírá jednu ze dvou možných kombinací úročení vkladů a úvěru. Chce-li pouze spořit, zvolí si úrokovou sazbu z vkladů 2,1 %, pokud by se však později rozhodl čerpat úvěr, úroková sazba bude 4,8 %. Pokud si smlouvu uzavírá s cílem čerpat úvěr, je pro něj výhodná úroková sazba z úvěru 3,7 %, vklady se mu však budou úročit pouze jedním procentem. Pokud si na začátku není jistý, zda úvěr bude potřebovat, nebo ne, měl by si sjednat druhou kombinaci, jelikož tu je možné zpětně změnit a nechat si vklady přeúročit sazbou 2,1 %. Opačná změna však možná není.Můžete si ještě půjčit?

%
Vypočítat
Zjistit přesnější výpočet


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Hypotéky se usadily na hladině dvou procent, zdražují pozvolna

Hypotéky opět zdražily, ale jen mírně. Průměrné úrokové sazby poskočily v červnu na 2,04 procenta. Objemy i počty uzavřených hypoték kopírují květnové výsledky.  celý článek

Ilustrační snímek
Úrokové sazby hypoték letí vzhůru, hypotéky zdražují

Růst úrokových sazeb u hypotečních úvěrů se potvrzuje. Průměrná úroková sazba v březnu vystoupala na 1,95 procenta. Navíc si ČNB připravuje půdu pro další...  celý článek

Ilustrační snímek
Spočítáno: dofinancovat hypotéku úvěrem je řešením, ale dražším

Od dubna musely banky výrazněji omezit poskytování hypoték nad 80 procent hodnoty nemovitosti. Kdo nemá dostatek hotovosti, hypotéku nezíská. I teď však...  celý článek

Další nabídka

Kurzy.cz

V září se 60 miliard korun octne „na ulici“
V září se 60 miliard korun octne „na ulici“

České ministerstvo financí včera oznámilo, že v září neprodá žádné nové pokladniční poukázky a jen 16 miliard korun dlu... celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.