Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Nesplácet se nevyplácí

aktualizováno 
V nedávné době se v médiích objevilo několik zpráv o rostoucí zadluženosti českých domácností, která v létě jenom v bankovních úvěrech přesáhla 200 miliard. Roste obliba všech druhů úvěrů – od klasických spotřebitelských až po kreditní karty. Není divu – vždyť úrokové sazby stále klesají. Co se však stane, pokud se dostanete do prodlení se splácením, nebo nejste schopni splácet vůbec? Co dlužníky vlastně čeká?

Banky i splátkové společnosti hlásí značný nárůst úvěrů. Roste objem zejména úvěrů spotřebitelských. Čím dál více klientů dává přednost „životu na dluh“. Každý se ovšem v běžném životě může dostat do nepředvídatelné životní situace, ve které není s to plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy o úvěru a není schopen dodržet předepsané splátky. Co v takové situaci dělat?

Bankovní úvěry

Věnovat se budeme zejména úvěru spotřebitelskému. U kontokorentního úvěru či kreditních karet existují rozdíly vzhledem k povaze úvěru a obchodním podmínkám, princip postupu při nesplácení ovšem bývá víceméně obdobný. Klient se v úvěrové smlouvě zavazuje, že bude řádně a včas splácet půjčenou částku i s úroky - dle smlouvy. Situace však může vypadat následovně – v den splatnosti není na účtu dostatek peněz, popřípadě peníze nedorazily z jiného finančního ústavu (připadá v úvahu u většiny kreditních karet a menšiny spotřebitelských úvěrů, u nichž banky nevyžadují zřízení běžného účtu).

Co následuje? Banka je oprávněna vám v takovém případě účtovat úrok z prodlení (či pevnou smluvní pokutu: Citibank – 480 Kč). Sankční úrok se pohybuje do třiceti procent za rok (z dlužné splátky) a je v naprosté většině případů účtován od prvního dne prodlení (někde však může být klient sankciován například až ode ne šestého). Banka se současně snaží klienta telefonicky kontaktovat, o vzniklé situaci jej informovat a dohodnout se; popřípadě se omezí na písemné oznámení nebo použije kombinaci obou způsobů. Některé banky Vás budou kontaktovat i pomocí sms (GE Capital Bank, eBanka).

Kdo figuruje v úvěrovém registru? Banky o vás vědí všechno. Čtěte ZDE.

Kromě úroku z prodlení na vás ovšem čeká další náklad, který s sebou nese nesplácení, a to poplatky za zaslané upomínky či výzvy ke splácení – mohou dosáhnout i výše pět set korun, což zejména v případě nižší splátky může znamenat  její značné procentuální navýšení. První upomínka  bývá často levnější než následující; může být zaslána až po telefonickém kontaktu (upozornění), ovšem může také být generována automaticky po promeškaném dni splatnosti. Standardně bývají upomínky tři, může jich však být i více. Například u HVB Bank je třetí (a poslední) upomínka zasílána do 45 dnů od vzniku delikvence.

Jaký je postup po vyčerpání všech upomínek? Pokud klient ani poté nereaguje na výzvy banky a neprojeví vůli prodlení ve splátkách řešit, může banka přistoupit k zesplatnění celého úvěru – tedy prohlásit úvěr za splatný a požadovat okamžité splacení celého závazku!, čili i s úroky. Po tomto oznámení pak může být úrok z prodlení účtován z celé částky úvěru. Z toho vyplývá, že „strkat hlavu do písku“  se rozhodně nevyplatí. Banky samy radí, aby klienti, pokud se dozví, že svému závazku nebudou moci dostát a dostanou se tak do prodlení, je kontaktovali co nejdříve a dohodli se na řešení. Jakém? Nejčastěji zřejmě na individuálním splátkovém kalendáři (případně spojeném např. s dozajištěním pohledávky). Dále může v některých případech jít o dobrovolnou realizaci zajištění dlužníkem ve spolupráci s bankou či identifikaci jiných aktiv dlužníka, jež může prodat, a jejich prodej dlužníkem ve spolupráci s bankou atd.

V rámci nového splátkového kalendáře mohou být splátky sníženy a rozloženy do delšího časového období, v některých případech i odloženy – záleží na bance a konkrétním případu. Za tuto změnu ovšem také klient může zaplatit – poplatek za změnu úvěrové smlouvy se totiž pohybuje od dvou set do dvou tisíc korun a někde je uplatňován i v těchto „nouzových“ případech. Kdo posuzuje závažnost důvodů pro zvolení příhodných řešení? Pracovníci banky. Pokud však klient spolupracuje s bankou na vyřešení, je cílem se s klientem dohodnout. Před přistoupením k soudnímu vymáhání (žalobě) se totiž banka snaží najít mimosoudní řešení případu.

Potřebujete spočítat roční úrokovou sazbu nebo naopak výši splátek úvěru? Využijte naši kalkulačku.

Pokud byl proces raného vymáhání neúspěšný a selže snaha o restrukturalizaci úvěru, klient s bankou dále nekomunikuje a dluh odmítá uznat, případně banka není úspěšná ve vymáhání prostřednictvím inkasní firmy, podává banka soudní žalobu o uznání dluhu; je vydán platební rozkaz a pokud ten není naplněn, následuje exekuce.

Jakou roli v této situaci hraje zajištění úvěru? Samozřejmě velkou. Pokud má dlužník ručitele a nesplácí, bývají upomínky (např. od druhé) zasílány i ručiteli. Stejně jako banky mají obvykle v obchodních podmínkách uvedeno, že v případě nedostatku prostředků na běžném účtu mohou čerpat prostředky z jakéhokoliv dlužníkova účtu u ní vedeného (popř. tyto účty dokonce blokovat – př. ČSOB), je kupříkladu Komerční banka potom stejně tak oprávněna po zaslání uvedené výzvy (společné již pro dlužníka a ručitele) - pokud nereaguje sám dlužník - uspokojit se z jakéhokoliv i ručitelova účtu u ní.  Zástavu vkladu pak lze například podle vyjádření KB realizovat prakticky okamžitě, v souladu se smlouvou o úvěru a zástavní smlouvou k pohledávce. Zástava nemovitosti se realizuje nejdříve po 90 dnech od vzniku delikvence a je realizována ve většině případů specializovaným útvarem banky.

ČSOB podle vlastního vyjádření může zahájit realizaci zajištění úvěru ihned poté, co jej zesplatní. Ručitel přichází na řadu v momentě podání žaloby na zaplacení dlužné částky, protože je podávána současně na dlužníka, spoludlužníka a ručitele. K realizaci ručitelského prohlášení je však zapotřebí rozhodnutí soudu. Podle Volksbank platí, že  pokud je úvěr zajištěn movitou věcí (řešeno ve většině případů uzavřením smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movité věci a o výpůjčce, které jsou součástí úvěrového případu), může banka přikročit k zabavení této zastavené věci obecně po zaslání 3 upomínek, na které klient nereaguje, a to bez soudního rozhodnutí. Postup je tedy u tohoto vzorku našich bank vždy obdobný.

Příklady bank, kt. nabizejí pojištění A či B Měsíční poplatek za pojištění spotř.úvěru -A Měsíční poplatek za pojištění spotř.úvěru - B
Česká spořitelna 1 Kč z každých 1000 Kč úvěru x
ČSOB 1% z výše poskyt.úvěru / 12 x
GE Capital Bank do 65 tisíc Kč 79 Kč, nad: 99 Kč do 65 tisíc Kč 119, nad: 189
Komerční banka: osobní úvěr x zdarma (resp. v "ceně" úvěru)
Raiffeisenbank zdarma (resp. v "ceně" úvěru) 84 Kč
Je úvěrová delikvence spíše úmyslná? Například GE Capital Bank uvedla, že nikoliv – většina dlužníků jsou občané, kteří se dostali do svízelné finanční situace. Problémům s nesplácením úvěru v případě tíživé finanční situace se dá do jisté míry předcházet tím, že si klient úvěr pojistí. Pojištění neschopnosti splácet lze sjednat u spotřebitelských úvěrů a kreditních karet, a to pouze v omezeném rozsahu. Pro občany bývá nabízeno ve dvou variantách. První typ znamená obvykle pojištění splátek v případě pracovní neschopnosti, plné a trvalé invalidity a úmrtí (v tabulce označeno jako A), druhý k tomu všemu přidává i pojištění pro případ ztráty zaměstnání (B). Pojištění ovšem nebývá zrovna levné. Podle GE Capital Bank však má svůj spotřebitelský úvěr u ní pojištěno 80% klientů.

Počet neplatičů banky příliš sdělovat nechtěly, označují jej však za vcelku stabilní veličinu. U těch, které údaj uvedly, se počet neplatičů pohyboval cca od jednoho do šesti procent celkových úvěrů.
 
V textu byly pominuty úvěry hypoteční. Vzhledem k jejich určení a délce splácení jde o specifické úvěry se specifickými podmínkami. Klient úvěrovanou nemovitostí ručí, a tak bývá na splácení značně zainteresován, neboť by zabavením nemovitosti obvykle přišel o střechu nad hlavou. Princip upomínání může být jiný (první upomínka např. nemusí být zpoplatněna, popř. je naopak zpoplatněna více než u spotřebitelského úvěru), stejně jako způsob řešení prodlení se splácením (kupříkladu eBanka nabízí možný odklad splátek ze závažných důvodů jedině u hypoték).

Nebankovní spotřebitelské úvěry

Postup splátkových společností při nesplácení úvěru není příliš odlišný od bank. Klienti však u této instituce nemohou mít vedeny běžné účty, a tak odpadá možnost vyrovnání pohledávky z některého z účtu dlužníka. Každá ze společností má své specifické podmínky, vyplývající z úvěrové smlouvy. Také bývá možná úprava splácení v rámci dohody (snížení splátek či dokonce odklad - podle situace dlužníka a společnosti, u které si půjčil).

Jak je to s konkrétními společnostmi v případě, že dlužník nespolupracuje? GE Capital Multiservis prohlásí při platební nevůli dlužníka úvěr za splatný a požaduje splacení celého závazku. Po administrativním vymáhání poté (stejně jako Homecredit) řeší věc soudní cestou. Cetelem má v podmínkách k úvěru vyhrazeno právo předložit Žádost/Smlouvu s dohodou o srážkách ze mzdy plátci mzdy klienta (příp. partnera), dostane-li se klient do prodlení se splácením úvěru po dobu delší než 1 měsíc, tj. nezaplatí řádně a včas alespoň 2 po sobě následující splátky. S dohodou o srážkách ze mzdy doručí Cetelem plátci mzdy  prohlášení zejména o výši dluhu klienta (suma splátek po lhůtě splatnosti, uplatňované smluvní pokuty a specifikaci dosud nesplatného dluhu ke dni předložení dohody. Cetelem a GE Capital Multiservis nabízejí pojištění proti neschopnosti splácet (ve vymezených případech, které byly jmenovány výše).

Hledáte informace o kreditních kartách? Pak neváhejte a nahlédněte do této SPECIÁLNÍ PŘÍLOHY.

Sankční poplatky jsou u splátkových společností vyšší než u bank – u Cetelem je to 8% z každé splátky (nikoliv za rok), s jejíž i částečnou úhradou je klient v prodlení o více než 30 dnů. V sazebníku GE Capital Multiservis figurují dvě sankční položky – pokuta za prodlení se splácením ve výši 20% z každé dlužné splátky, min. 100 Kč a denní úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky.

Provident Financial, úvěrová společnost poskytující spíše menší a krátkodobé půjčky domácnostem, postupuje jinak. Splátky u ní  totiž probíhají na týdenní bázi a vybírá je obchodní zástupce přímo u klienta doma. Pokud dojde k problému se splácením, je rovněž upravován splátkový kalendář. Dlužník je v případě potřeby upomínán dopisem i telefonicky, nejdříve pracovníky firmy a poté externí, specializovanou agenturou (Kasolvenzia nebo Intrum Justitia). Vysoká RPSN (až cca 400% ročně) v sobě zahrnuje sankční poplatky, a tak klient v této situaci neplatí nic navíc. Soudní řízení je opět poslední možností, jak peníze dostat zpět.

Leasing

U leasingu je situace odlišná od spotřebitelských úvěrů – úvěrované zboží se totiž stává majetkem dlužníka až po splacení. I v těchto případech však obyčejně máte možnost domluvit se za určitých podmínek s leasingovou firmou například na odkladu splátek či prodloužení leasingové smlouvy, a tím i snížení splátek (opět bude záležet na konkrétní situaci a leasingové firmě). V případě, že však nejste schopni splácet vůbec, dojde k ukončení nebo převodu leasingové smlouvy. Vezmeme-li nejčastější předmět leasingu soukromých osob - auta, pak při ukončení je vůz prodán a společnost se s klientem vyrovná; při převodu je smlouva převedena někoho, kdo za vás splácení převezme – na vyrovnání s nástupcem se pak leasingová firma nepodílí.

Jaké další následky (kromě zmíněných) může mít nesplácení z hlediska budoucích možností dlužníka?

Rady a doporučení:

  • proti neschopnosti splácení se lze pojistit; je ovšem vhodné rozmyslet si, zda se vám to vyplatí (pojištění platí jen pro přesně specifikované případy – viz text)
  • pokud se dostanete do problémů se splácením, komunikujte s bankou; nejhorším řešením je pasivita

Nesplacená částka bude u bank, které jsou zapojeny do bankovního registru (ČS, ČSOB, KB, GECB, HVB), zaznamenána ve společné databázi, stejně jako délka prodlení. Nemusí být zaznamenáno krátké zpoždění, např. o jeden či dva dny (díky principu aktualizace databáze). Delší a hlavně dlouhodobější  nesplácení je však evidováno určitě - podrobnosti o platbách jsou v registru evidované dvanáct měsíců dozadu a informace, zda člověk splatil úvěr řádně či ne, zůstává v databázi ještě čtyři roky od skončení úvěrové smlouvy.
V případě některých bank a splátkových či leasingových společností může být rovněž (pokud k tomu dáte ve smlouvě souhlas) zaznamenána informace o vašich dluzích v databázi neplatičů Solus. Pokud bude mít klient v uvedených registrech nevyrovnaný dluh, či zaneseno časté delikvenční chování, nelze v budoucnu očekávat vstřícný přístup zainteresovaných subjektů při případné další žádosti o půjčku. 

Máte zkušenosti s prodlením ve splácení úvěru, nebo se vám stalo, že jste nebyli schopni splácet vůbec? Jaký byl přístup finanční instituce, která vám půjčila? Napište nám, těšíme se na vaše příspěvky.

 

Autor:


Můžete si ještě půjčit?

%
Vypočítat
Zjistit přesnější výpočet


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Petr Borkovec
Názor: ČNB zvedá prst oprávněně, Češi si berou hypotéku „na krev“

Půjčit si a pořídit vlastní bydlení je trend dnešní doby. Za vhodnou investici to považuje podle průzkumu 76 procent Čechů. A není divu. Již několik let jsou...  celý článek

Ilustrační snímek
Hypotéky mírně zlevňují, stále se drží na hladině dvou procent

Hypotéky si daly letní pauzu a mírně zlevnily. Průměrná úroková sazba poklesla, a to na 2,02 procenta. V červenci klesl jak počet, tak i objem nových...  celý článek

Ilustrační snímek
Hypotéky zdražují, sazby překonaly dvě procenta

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů pokračují v pozvolném růstu. Průměrná úroková sazba v dubnu stoupla na 2,01 procenta. Na této úrovni byly sazby naposledy...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.