Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Proč se nechat bankou odírat na běžném účtu?

aktualizováno 
Většina z nás má uzavřenou smlouvu o stavebním spoření, již méně je využíváno penzijní připojištění a nejméně lidí se obrátilo na pojišťovny a sjednalo si jednu z forem spořícího životní pojištění. Ale všichni máme běžný účet, na kterém nám po většinu roku leží peníze. Takřka zadarmo poskytujeme bance své peníze, která je poté půjčuje za diametrálně odlišné sazby, než je úrok na běžném účtu. Proč nepřesunout peníze z běžného účtu do výnosnějšího produktu, byť jen na krátkou dobu?

Výše vyjmenované produkty jsou určeny pro dlouhodobé spoření, všichni ale potřebují mít část svých úspor pohotově k okamžitému použití. Každý by si měl držet nejen prostředky na běžnou spotřebu, ale také určitou rezervu pro případ nečekaných událostí. Její výše leží přibližně na úrovni ekvivalentu šestiměsíčních výdajů. Jaké jsou možnosti pro lepší zhodnocení?

Pokud vyjdeme z klasického trojúhelníku výnos – riziko – likvidita, pro krátké peníze platí především co nejvyšší dostupnost finančních prostředků. Té jsou podřízeny výnos i riziko. V případě, že se nemůžeme vzdát svých peněz na delší dobu než několik měsíců, těžko překonáme např. půlroční propad výnosů v akciovém nebo dluhopisovém fondu. Když nemůžeme podstoupit vyšší riziko, nemůžeme očekávat vysoký výnos.

Výnosy dosažitelné pro krátké peníze neustále klesají v závislosti na úrovni úrokových sazeb v ekonomice. V červnu došlo k dalšímu snížení klíčové úrokové sazby o 25 bazických bodů, což přineslo další snižování kreditních úroků. Nesmíme však zapomínat na to, že současně klesá i cenová hladina. Reálné úroky z vkladů nejsou zas až tak nízké, jak by se na první pohled mohlo zdát. To ilustruje i následující graf. Modře je vyznačen průměrný nominální úrok z krátkodobých vkladů poskytovaný bankovními subjekty. Pokud od nominálního úroku odečteme znehodnocení inflací, dostáváme se k zelené křivce – reálnému úroku. Je patrné, že v současnosti dosahují reálné úroky z vkladů nejvyšší hodnoty od konce roku 1999. 

Úrokové sazby z krátkodobých vkladů


Zdroj: ČNB, ČSÚ

Pro drobného klienta má však graf  jisté omezení. Zatímco inflace je zde uváděna jako meziroční nárůst cen (CPI) na měsíční bázi, průměrné úroky z vkladů představují vážený aritmetický průměr, kde vahou jsou objemy přijatých vkladů. Vysoké vklady institucí a firem proto mají v takovém ukazateli větší váhu, než vklady mnoha malých klientů bank (byť ve stejném objemu). Pro depozita pak platí přímá úměrnost mezi výší vkladu a úrokovou sazbou. Hodnoty ukazatele jsou proto nadhodnoceny.

Přes toto omezení graf dobře popisuje trend a lze s jeho pomocí srovnávat výši úroků v čase. Reálné úroky by tak měly být nejvyšší za dva a půl roku.

Termínované vklady, spořící účty, směnky,...

Obliba termínovaných vkladů stále klesá. Jenom za březen poklesl objem korunových termínovaných vkladů o 12,1 mld. Kč. Vysvětlení nabízí následující tabulka. Pokud bance půjčíte 50 tisíc korun, nedostanete úrok ani jedno procento. Pokud od úroků v tabulce odečteme ještě 15% daň (nemluvě o poplatcích banky), dostáváme hodnotu, nad kterou můžeme opravdu jenom „kroutit hlavou“.

Termínovaný vklad 50 000 Kč: roční úroková sazba v %

Banka Splatnost
3 měsíce 6 měsíců 1 rok
Raiffeisenbank 0,45 0,50 0,55
Komerční banka 0,60 0,57 0,52
Česká spořitelna 0,50 0,50 0,50
GE Capital Bank 0,80 0,80 0,80
ČSOB 0,70 0,70 0,70
HVB 0,54 0,55 0,55
Zdroj: banky

Banky si jsou vědomy nemotivujících úrokových sazeb na termínovaných vkladech, a proto se snaží udržet si přízeň (a peníze) klientů jinými způsoby. Jedním z nich jsou různé spořící účty, které zpravidla nabízejí vyšší zhodnocení než běžné účty. Pokud se však podíváme na výši úroků (opět neočištěnou o 15% daň) vidíme, že ani zde banky namohou lákat klienty na výši úrokových sazeb. Nejlépe ze spořících účtů vychází ING Oranžové konto, které již stabilně vítězí ve srovnání úrokových sazeb z depozit (jak uvidíme i z dalších srovnání).

Spořící účet, vloženo 50 000 Kč: roční úroková sazba v %
Banka  
Raiffeisenbank Efektkonto 0,65
Raiffeisenbank Kompletkonto 1,35
Komerční banka Sporoúčet 0,58
GE Capital Bank 0,50
Česká spořitelna 0,50
ČSOB Spořící účet 0,80
HVB Spořící účet PLUS 0,92
HVB S-konto 1,20
ING Oranžové konto 2,00
Zdroj: banky

Další možností jsou vkladní knížky. Také jejich doba však již minula. Prakticky jedinou výhodou vkladních knížek je jejich podoba, na kterou jsou lidé zvyklí z dřívějších dob. Stále zůstává mnoho střadatelů, kteří chtějí „vidět ten úrok připsaný“ na listu uvnitř vkladní knížky. Pokus se zavedením depozitních certifikátů, které měly nahradit vkladní knížky, ztroskotal právě na tomto faktoru.

Vkladní knížka, vloženo 50 000 Kč: roční úroková sazba v %
Banka Výpovědní lhůta
3 měsíce 6 měsíců 1 rok
Raiffeisenbank 0,25 0,30 0,35
Poštovní spořitelna 0,60 0,70 0,90
Česká spořitelna 0,50 0,50 0,60
GE Capital Bank 0,50 0,50 0,50
ČSOB 0,70 0,70 0,70
HVB 0,85 0,85 x
Zdroj: banky

Z klasických bankovních depozitních produktů nám tak pro uložení přebytečných prostředků zbývá jedině depozitní směnka. Její výhodou je snadná převoditelnost rubopisem, naopak její nevýhodou je vysoký minimální vklad. U Komerční banky je dokonce na 500 000 Kč. Vyšší úrokové sazby vyplývají z horších možností, jak získat peníze zpět před splatností bez vysokých dodatečných nákladů.

Depozitní směnka, vloženo 500 000 Kč:  roční úroková sazba v %
Banka Splatnost 1 rok min. objem v Kč
Raiffeisenbank 1,05 od 100 000
Komerční banka 1,07 od 500 000
ČSOB 1,20 od 50 000
HVB 1,12 od 50 000
Poštovní spořitelna 1,20 od 50 000
Zdroj: banky

Pokud odhlédneme od depozitních produktů, které nabízejí banky a podíváme se na širší peněžní trh, další možností, jak zhodnotit krátkodobé peníze jsou podílové fondy peněžního trhu. Tyto fondy nabízejí za minimálního rizika vyšší výnos než bankovní depozita. Výnos je závislý na vývoji sazeb na peněžním trhu, nicméně se obvykle pohybuje okolo dvou procent nad inflací. To potvrzuje i následující tabulka, která na rozdíl od předešlých neuvádí roční výnos, ale absolutní výnos za uvedené období. V případě prvního sloupce jde o výnos za posledních 6 měsíců, za posledních 12 měsíců u druhého.

Fondy peněžního trhu
Název fondu 6 měsíců 12 měsíců
IKS Peněžní trh 1,39% 2,91%
KBC Multi Cash CZK ČSOB 1,20% 2,89%
ING český fond peněžního trhu 1,17% 1,72%
ČSOB český peněžní trh 1,00% 3,20%
ISČS Sporoinvest 0,97% 2,50%
1.IN Fond peněžního trhu 0,73% 3,02%
ČP Invest Fond peněžního trhu 0,63% 1,28%
ABN AMRO Interest Growth F. CZK 0,60% 2,07%
Živnobanka Sporokonto 0,57% 2,10%
CitiMoney Czech Crown Fund 0,54% 1,62%
J&T AM PERSPEKTIVA P 0,51% 3,23%
AKRO Obligace -0,46% 5,03%
Zdroj: Fincentrum

Kam tedy máme uložit své volné finanční prostředky? Nejvýnosnější variantou zůstávají fondy peněžního trhu. Musíme však počítat s možností kolísání kurzů podílových listů. Volatilita u nejméně rizikových fondů peněžního trhu je však natolik nízká, že minimální investiční horizont dosahuje pouhých 6 měsíců. Tato hodnota je navíc podpořena daňovým zvýhodněním, kdy jsou výnosy z prodeje cenných papírů osvobozeny od daně z příjmů, pokud k prodeji dojde za více než šest měsíců od

Podrobné informace o podílových fondech
a jejich výnosech a rizicích naleznete v naší specializované sekci ZDE

nákupu.

Alternativou by mohly být ještě jiné investiční instrumenty, například hypoteční zástavní listy (HZL). U nich je však problém v jejich delší době do splatnosti a nízké, lépe řečeno nulové, likviditě registrovaných HZL. I když se dnes snaží banky prodávat HZL i retailovým klientům, jejich využití je pouze omezené. Majitel sice většinou může nabídnout HZL k prodeji zpět emitující bance, avšak ten, kdo by si chtěl HZL pořídit později než v době emise, neuspěje. Na RM SYSTÉMU je sice registrováno několik HZL, avšak jejich likvidita je minimální a tudíž ani nemůžeme mluvit o tržním kurzu.

Pokud se podíváme na HZL vhodná pro retailového klienta ke krátkodobému uložení peněz, budeme zklamáni. HZL s nominální hodnotu 10 000 Kč a splatností v roce 2004 nebo 2005 jsou registrovány, ale prakticky u nich neexistuje nabídka ani poptávka. Např.: poslední obchod s HZL Komerční banky s kupónem 8 % byl učiněn v roce 2001, emise HZL ČMHB s kupónem 6,4 % se splatností v roce 2005 se naposledy zobchodovala v květnu 2002,... Jediného HZL ČMHB s kupónem 8,9 % a splatností v roce 2004 se v červnu tohoto roku prodaly dva kusy s výnosem do splatnosti okolo 1,5 %. Pokud bychom vzali dnešní „kurz“ a alikvotní úrokový výnos, bude výnos do splatnosti pouhých 0,3 %. HZL tak u nás slouží výhradně k držení do splatnosti a tedy k investici (převážně) na pětiletém horizontu.

Pro konzervativní střadatele, kteří se obávají podílových fondů vychází stále nejlépe Oranžové konto s 2 % p.a. Srovnání konta ING a podílových fondů peněžního trhu naleznete v tomto článku.

Kdy a o kolik ČNB snižovala úrokové sazby, se dozvíte v sekci Makro a měny ZDE

Nízké úrokové sazby v ekonomice sráží i úroky z vkladů na historická minima. Špatnou zprávou pro tzv. „přebytkové“ subjekty v ekonomice (mezi které patří především domácnosti), je předpokládané další snížení sazeb. Poslední snížení sazeb ČNB nebylo analytiky předpokládáno (ti ho čekali až v průběhu července) a posunulo klíčovou úrokovou sazbu na rekordně nízkých 2,25 %. Banka tak reagovala na nelepšící se obraz naší ekonomiky, na který má negativní dopad především recese v sousedním Německu. ECB sice také v červnu snížila úrokové sazby, nicméně vzhledem k problémům s oživením zemí eurozóny se počítá s dalším uvolněním měnové politiky. Nízké sazby by měly podpořit hlavně investice a následně celkovou poptávku. Po snížení sazeb v eurozóně se otevře prostor i pro další snížení v ČR.

To přinese radost těm, kteří si chtějí vzít např. hypoteční úvěr. Naopak střadatelé opět pocítí nižší výnos z vkladů. Ani inflace pro ně nebude tak příznivá, jako doposud. Zatímco v minulých několika měsících jsme byli svědky deflace, v květnu index spotřebitelských cen stagnoval a nejnovější data za červen hovoří o 0,3% meziročním nárůstu cen. Reálný výnos tak opět nabírá klesající trend.

Kam ukládáte své volné finanční prostředky? Využíváte nabídky bank a ukládáte peníze na termínované vklady a spořící účty? Myslíte si, že jsou dnes (reálné) úrokové sazby uspokojivé?

Autor:


Jak si vybudovat finanční rezervu

měsíců % měsíců
Vypočítat
Měsíčně spořte
Zjistit přesnější výpočet


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Nový trend: Češi mění zaběhané postoje, kam ukládat peníze

Ukládat peníze na spořicí účet už české střadatele přestává pomalu ale jistě bavit. Úrokové sazby jsou příliš nízké a výnosy mizivé. Proto se Češi začínají...  celý článek

Bezkontaktní karta odmítla třikrát poslušnost. Transakce proběhla až po vložení...
Sonda: proč vám bezkontaktní karta odmítne při placení poslušnost

Bezkontaktní karty už prakticky převálcovaly ty klasické. Používá je v Česku přes 84 procent lidí. Placení je s nimi opravdu svižné. Zvlášť u plateb do...  celý článek

Ilustrační snímek
Podívejte se, jak se změnily platební karty

Platební karty se staly nedílnou součástí našeho života. S příchodem těch bezkontaktních se Češi v jejich používání dokonce dostali na evropskou špičku....  celý článek

Další nabídka

Kurzy.cz

V září se 60 miliard korun octne „na ulici“
V září se 60 miliard korun octne „na ulici“

České ministerstvo financí včera oznámilo, že v září neprodá žádné nové pokladniční poukázky a jen 16 miliard korun dlu... celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.