Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Profil produktu: stavební spoření Wüstenrotu

aktualizováno 
Wüstenrot - stavební spořitelna má ve svém logu střechu, která má symbolizovat myšlenku stavebního spoření „Každé rodině střechu nad hlavou“. Tato myšlenka pochází od iniciátora stavebního spoření Georga Kroppa, který v roce 1921 v německé obci Wüstenrot založil „Spolek přátel“ a položil tak základy systému stavebního spoření.

Na českém trhu působí Wüstenrot od listopadu 1993. Jeho hlavními akcionáři jsou dvě společnosti Wüstenrot - německý finanční koncern Wüstenrot&Württembergische (52,46 %) a Wüstenrot sídlící v rakouském Salzburgu (40,8 %).

 

Produkty

Kromě standardního stavebního spoření má Wüstenrot - stavební spořitelna ve své nabídce několik specializovaných programů, včetně produktů kombinujících stavební spoření s pojištěním. Speciální zvýhodněný program FUTURUM je určen pro děti a mládež do 26 let. Pokud je smlouva uzavřena na dítě do 14 let, získá dítě na jeden rok zdarma úrazové pojištění u životní pojišťovny Wüstenrot. Mládež od 14 do 26 let místo pojištění získá na jeden rok zdarma mezinárodní studentskou ISIC nebo mládežnickou kartu IYTC, které umožňují využívat slevy a výhody v České republice i v zahraničí. Další výhodou tohoto programu je zvýhodněný úrokový bonus. Zatímco ostatní účastníci stavebního spoření, kteří nečerpají úvěr, získají úrokové zvýhodnění ve výši 40% dosud připsaných úroků až po sedmi letech spoření, v programu FUTURUM vznikne nárok na úrokový bonus už po pěti letech. Výše tohoto bonusu záleží na délce spoření. Podmínkou zařazení do programu FUTURUM je kromě věku také uzavření smlouvy o stavebním spoření s cílovou částkou minimálně 100 000 Kč v tarifní variantě OS.

Rekofond je program využívající výhod stavebního spoření při tvorbě fondu oprav určeného pro opravy a rekonstrukce společných částí domu. Je určen pro vlastníky (bytová družstva) nebo nájemce družstevních bytů, pro vlastníky bytů (společenství vlastníků bytů v bytových domech) i pro nájemce např. podnikových bytů. Tvorba fondu oprav s využitím Rekofondu funguje tak, že nájemce či vlastník bytu nehradí dohodnutý příspěvek na fond oprav na účet správce – bytového družstva či společenství vlastníků, ale pravidelně spoří na svůj účet stavebního spoření. Díky státní podpoře a nezdaněným úrokům je tento způsob výhodnější než při využití běžných způsobů tvorby fondu oprav (běžný účet, spořící termínovaný účet). Díky tomu se výše měsíčního příspěvku na fond oprav může pro jednotlivce snížit.

Mezi produkty kombinované, spojující stavební spoření s pojištěním, patří Gratis a Start.

Gratis je kombinace stavebního spoření s životním nebo úrazovým pojištěním u Wüstenrot, životní pojišťovny. Jde o vkladovou pojistku, která se uzavře na smluvně stanovenou dobu, vybrat si lze dobu 5, 6 nebo 7 let. Pojistné se zaplatí jednorázově a to ve výši celkových vkladů, které by byly postupně uloženy na účet stavebního spoření za 5, 6 nebo 7 let, při měsíční úložce 1 500 Kč. Pojišťovna sama z tohoto pojistného odvede jednou ročně na účet stavebního spoření za účastníka roční vklad, který odpovídá měsíčním úložkám 1 500 Kč. Přestože název produktu Gratis napovídá, že pojištění je ke stavebnímu spoření nabízeno zdarma, není tomu zcela tak. Peníze dá účastník stavebního spoření k dispozici pojišťovně předem, připraví se tak o úrokové výnosy, které by z těchto peněz sám za 5 – 7 let získal. Jaký bude konečný výsledek záleží na tom, zda pojišťovna zhodnotí uložené peníze více nebo méně, než by dokázal sám klient.

 Start je kombinace stavebního spoření s dětským pojištěním. Vedení účtu stavebního spoření je u tohoto produktu pro nezletilé do 18 let zdarma (úspora 150 Kč za rok). V praxi funguje tak, že klient (rodič) platí pojistné životní pojišťovně a ta pravidelně poukazuje vklady na účet stavebního spoření jeho dítěte. Samotné stavební spoření je pojištěno. V případě smrti pojištěného tedy pojišťovna dále hradí vklady do stavebního spoření. Dítě je dále zabezpečeno pro případ ztráty živitele (v takovém případě dostane vyplacenu sjednanou pojistnou částku) a rodič i dítě jsou pojištěni i pro případ úrazu a jeho trvalých následků.

  

Tarifní varianty

 Wüstenrot – stavební spořitelna nabízí tzv. Optimální tarif se třemi tarifními variantami. Jednotlivé tarifní varianty se liší podmínkami pro získání nároku na úvěr ze stavebního spoření, rychlostí přidělení cílové částky a výší splátky úvěru. Volba varianty také rozhodne o tom, které typy překlenovacích úvěrů lze čerpat. Tarifní variantu lze kdykoliv v průběhu spoření změnit.

 Varianta OS – rychlý úvěr:

je výhodná pro ty, kdo potřebují co nejrychleji získat úvěr ze stavebního spoření. Při této variantě totiž nejrychleji narůstá ohodnocovaní číslo. Díky tomu je také vhodná pro pouze spořící klienty, kteří chtějí získat úrokové zvýhodnění.

Varianta ON – nejnižší měsíční splátka:

nabízí možnost splácet úvěr ze stavebního spoření nejnižší měsíční splátkou.

Varianta OF – vyšší úvěr:

tato varianta je vhodná pro ty, kteří potřebují vyšší úvěr, neboť stačí naspořit 40 % cílové částky a požádat o úvěr až ve výši 60 % cílové částky.

Tarifní varianta Poměr úspory / úvěr (v % z CČ) Faktor ve vzorci pro výpočet HČ Minimální měsíční splátka úvěru (v % z CČ)  Maximální doba splácení úvěru (roky + měsíce)
  pro 6% pro 5%

OF -  Finanční

40 / 60 1,00 0,70 9 + 9 9 + 3
ON - Normální 50 / 50 1,00 0,50 12 + 2 11+ 4
OS - Speciální 50 / 50 1,25 0,60 9 + 5  8 + 11

 

Úrokové sazby, úvěry a překlenovací úvěry

Účastník stavebního spoření si hned na začátku při podpisu smlouvy musí vybrat ze dvou kombinací úrokových sazeb. Může si zvolit buď 2% p.a. pro úročení vkladů a zároveň 5% p.a. pro úročení úvěru, nebo 3% p.a. pro úročení vkladů a zároveň 6% p.a. pro úročení úvěru. Zatímco provést dodatečnou změnu z 2% na 3% je možné, opačný postup možný není. Proto je vhodnější zvolit si sazbu 2%. Pokud bude čerpán úvěr, bude úročen sazbou 5%, pokud úvěr čerpán nebude, lze požádat o přeúročení vkladů sazbou 3%.

Úvěr ze stavebního spoření může být poskytnut ve výši až 60% cílové částky (ve variantě OF). Kdo se úvěru vzdá, může získat dodatečné úrokové zvýhodnění. Nárok na něj vznikne po sedmi letech spoření, pokud jsou ovšem zároveň splněny podmínky pro přidělení cílové částky. To je třeba mít na mysli a nevypovědět si po sedmi letech smlouvu dříve, než bude dosaženo požadované výše ohodnocovacího čísla. Úrokový bonus je poskytován ve výši 40% z částky připsaných úroků při úročení úspor sazbou 3%.

Překlenovací úvěry lze v současné době čerpat za úrokové sazby 6,4% - 9%. Minimální akontace činí u překlenovacího úvěru „Vlastní bydlení“ ZK 20 pouze 20 % cílové částky. V současné době jsou překlenovací úvěry poskytovány s nulovými poplatky, zaplatit je nutno až za řádný úvěr úhradu ve výši 2% z výše úvěru.

Mezi oblíbené patří překlenovací úvěr KONSTANTA. Úroková sazba je ve výši pouze 6,9%, naspořit stačí 29% cílové částky (jde-li o smlouvu se státní podporou), další dospořování již není nutné. Splátka je po celou dobu splácení překlenovacího úvěru i úvěru ze stavebního spoření konstantní. Maximální výše cílové částky a tedy i KONSTANTY je 300 000 Kč, podmínkou je zvolit si tarifní variantu OF.

Revit je produkt určený speciálně na financování oprav, rekonstrukcí a modernizací domů postavených panelovou technologií, který byl vytvořen v návaznosti na vládní nařízení č.299/2000. Jedná se o komplexní nabídku překlenovacích úvěrů, které se v závislosti na finačních potřebách a možnostech investorů, vlastníků či nájemců bytů liší výší státní podpory (3 – 5 procentních bodů), výší počátečního vkladu (0 – 40 % cílové částky), výší celkové roční splátky a splátky připadající na jeden byt. Základní úroková sazba těchto překlenovacích úvěrů 8,7 % může být v závislosti na výši státní finanční podpory snížena o 3 – 5 procentních bodů na výsledný úrok 5,7 – 3,7 %.

 

Výhody a nevýhody

Porovnáváme-li produkty jednotlivých spořitelen, lze u Wüstenrot – stavební spořitelny najít v současnosti tyto:

Výhody:

 • Pokud se účastník vzdá nároku na úvěr, získá po sedmi letech spoření a po splnění podmínek pro přidělení cílové částky navíc dodatečné úrokové zvýhodnění ve výši 40% všech dosud připsaných úroků, které má na účtě
 • Platební svoboda – klient může ukládat či neukládat peníze na svůj účet zcela podle své vůle
 • Úvěr ze stavebního spoření může být úročen sazbou pouze 5%
 • Maximální výše úvěru ze stavebního spoření dosahuje až 60% cílové částky
 • Překlenovací úvěr KONSTANTA s úrokovou sazbou 6,9%
 • Poplatek za poskytnutí překlenovacího úvěru je v současné době nulový
 • Program FUTURUM pro děti a mladé lidi do 26 let s pojištěním či mezinárodní mládežnickou kartou na slevy po dobu jednoho roku zdarma, se zvýhodněným úrokovým bonusem

 Nevýhody:

 •  Dodatečné úrokové zvýhodnění je možno získat až po sedmi letech a pro jeho přiznání je nutné též splnit podmínky pro přidělení cílové částky (ohodnocovací číslo, uspořit 40% - 50% cílové částky)
 • Poplatek za poskytnutí úvěru ze stavebního spoření je v současnosti 2% z výše úvěru
 • V případě, že klient provede změnu smlouvy, musí si počkat na přidělení cílové částky (řádného úvěru ze stavebního spoření) minimálně 12 měsíců
 • Nenabízí slevu za uzavření smlouvy u programu pro mladé lidi

 Pokud si chcete porovnat produkty jednotlivých stavebních spořitelen, navštivte naše stránky stavebního spoření a využijte pro srovnání jednotlivých produktů nejlépe sekci „Srovnejte si spořitelny“.

  

Jaké máte zkušenosti se stavebním spořením Wüstenrot – stavební spořitelny? Jste s jejími produkty a službami spokojeni nebo ne? Kterou stavební spořitelnu považujete za nejlepší a proč? Podělte se s námi a s ostatními zájemci o stavební spoření o své názory.Můžete si ještě půjčit?

%
Vypočítat
Zjistit přesnější výpočet


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Hypotéky dál zdražují. Objemy atakují hranici 21 miliard korun

V květnu úrokové sazby u hypoték pokračovaly v růstu. I když průměrná sazba mírně vzrostla, a to na 2,03 procenta, o hypotéky je stále zájem. Dokonce větší než...  celý článek

Petr Borkovec
Názor: ČNB zvedá prst oprávněně, Češi si berou hypotéku „na krev“

Půjčit si a pořídit vlastní bydlení je trend dnešní doby. Za vhodnou investici to považuje podle průzkumu 76 procent Čechů. A není divu. Již několik let jsou...  celý článek

Ilustrační snímek
Hypotéky zdražují, sazby překonaly dvě procenta

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů pokračují v pozvolném růstu. Průměrná úroková sazba v dubnu stoupla na 2,01 procenta. Na této úrovni byly sazby naposledy...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.