Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Průvodce penzijním připojištěním

aktualizováno 
Zvažujte penzijní připojištění? Dříve, než se vypravíte k přepážce fondu, ujasněte si, zda se pro vás tento produkt hodí a v jaké podobě.
Spořit na důchod můžete, když jste mladí, ale i ve chvíli, když už v důchodu jste.

Spořit na důchod můžete, když jste mladí, ale i ve chvíli, když už v důchodu jste.

Než se rozhodnete uzavřít smlouvu o připojištění zvažte, zda je pro vás výhodné.

1. krok: Zjistěte si, zda splňujete podmínky
Připojištění si může pořídit v podstatě každý, komu bylo 18 let a má trvalé bydliště v České republice. „Penzijní fondy přijmou i zájemce, který bydlí v Evropské unii, v tom případě však musí být účastníkem důchodového nebo veřejného zdravotního pojištění v Česku,“ vysvětluje Miriam Hanáková, analytička společnosti Benefita.

2. krok: Počítejte – vyplatí se vám spoření?
Spořit na důchod můžete, když jste mladí, ale i ve chvíli, kdy už v důchodu jste. A proč to dělat? Protože penzijní připojištění je pro spoustu lidí dost výhodné.

Finanční poradce Tomáš Kučera počítá: „Starší klient, který spoří pět let měsíčně   500 korun, zhodnotí své úspory téměř 12 procenty ročně. To je beze sporu dobrý výnos, i když vzhledem k objemu našetřených peněz to bude na důchod málo.“

Mladší ročníky musí před podpisem smlouvy o penzijním připojištění víc počítat. „Klasické penzijní připojištění vynese třicetiletému člověku asi 4 procenta ročně. Vyššího zhodnocení by nejspíš dosáhl, kdyby zvolil investici do podílových fondů, což je u lidí do třicítky výhodnější způsob spoření na stáří,“ vysvětluje Kučera.

Mladí se však podle něho výhod produktu nevzdávají, často spoří takzvaně „na babičku“. Požádají někoho ze starších příbuzných, aby uzavřel smlouvu, ale peníze na ni posílají sami. K našetřeným penězům se tak dostanou v kratší době.

3. krok: Vyberte si správný fond
Můžete si buď přímo vybrat penzijní fond, nebo požádat o pomoc při rozhodování finančního poradce. Konzultace s poradcem není bezpodmínečně nutná – fondy mají přibližně stejné podmínky, liší se především počtem klientů a výkonem, ale to jsou položky, které dobře porovná i laik. Informaci o tom, jak si vedly jednotlivé fondy v roce 2006, naleznete v přehledu na straně E7 přílohy Peníze.

Kdyby fond, který zvolíte, nebyl výkonný, není to neštěstí. Máte možnost přejít jinam, aniž byste přišli o dosud naspořené peníze. Při převodu se započte celá doba připojištění u předchozího fondu a převedou se všechny peníze – vklady, zhodnocení i státní příspěvky. Převod vyžaduje jen písemný souhlas přebírajícího fondu.vyšší.

popisekŠPATNĚ POJIŠTĚNÝ BYT
vás může stát statisíce korun

4. krok: Sjednejte si variantu na míru
U přepážky fondu nebo u makléře uzavřete smlouvu za pár chvil. Nikdo nebude zkoumat váš zdravotní stav ani bonitu. Jen některé údaje ve smlouvě vyžadují, abyste si při výběru vybrali z několika variant.
■ Určitě si sjednejte invalidní penzi. Kdybyste se stali plně invalidními, vyplatí vám fond peníze i se státními příspěvky, i když vámještě nebude 60 let. Obdobné je to u penze pozůstalostní, u které v případě vaší smrti dostanou peníze lidé, které jste sami určili.
■ Pokud je vám méně než 45 let, nezapomeňte „výsluhovou penzi. Díky ní můžete až polovinu naspořených peněz z fondu vyzvednout již po 15 letech spoření. Se vším všudy, i se státními příspěvky.
■ Když spoříte nad 500 korun měsíčně, tedy více než 6000 korun ročně, můžete si až o 12 tisíc snížit daňový základ Mnozí lidé spoří pravidelně 500 korun a o tom, zda využít daňových výhod, se rozhodují až v prosinci, podle aktuálního stavu peněženky. Fondy pro tyto případy nabízejí takzvanou optimalizaci spoření, klienti, kteří této možnosti využijí, mohou poslat peníze najednou koncem roku bez obav – ostatní se mohou dočkat toho, že fond peníze rozepíše jako předplatné na další úložky a daňově nebude co odečítat.
■ Bude-li na smlouvu přispívat zaměstnavatel, vy sami nemusíte posílat žádné příspěvky. Zaměstnavatelé často svým lidem říkají, že jim budou přispívat, ale jen tehdy, když si zaměstnanec bude ukládat do fondu stejnou částku. Ze zákona ale taková podmínka nevyplývá. Krok pátý: Když je třeba, smlouvu změňte Pokud jste něco sjednali jinak, než by později bylo potřeba, požádejte fond o změnu. Nově domluvit se dá vše – výše měsíčního příspěvku, to, zda vám přispívá zaměstnavatel, jména osob, kterým odkážete peníze ze smlouvy a další. Nezapomeňte však penzijnímu fondu sdělit svůj požadavek předem. Když máte například sjednáno, že budete platit měsíčně, fond od vás každý měsíc očekává úložku. Pokud pošlete peníze zpětněza několik předchozích měsíců, nebudete mít nárok na státní podporu ani na započtení oněch vynechaných měsíců do doby spoření. „To může být nemilé, když chcete třeba smlouvu ukončit a zjistíte, že je nutné ještě půl roku čekat a platit,“ upozorňuje finanční poradce Tomáš Kučera.

5. krok: Když je třeba, smlouvu změňte
Pokud jste něco sjednali jinak, než by později bylo potřeba, požádejte fond o změnu. Nově domluvit se dá vše – výše měsíčního příspěvku, to, zda vám přispívá zaměstnavatel, jména osob, kterým odkážete peníze ze smlouvy a další.

Nezapomeňte však penzijnímu fondu sdělit svůj požadavek předem. Když máte například sjednáno, že budete platit měsíčně, fond od vás každý měsíc očekává úložku.

Pokud pošlete peníze zpětně za několik předchozích měsíců, nebudete mít nárok na státní podporu ani na započtení oněch vynechaných měsíců do doby spoření. „To může být nemilé, když chcete třeba smlouvu ukončit a zjistíte, že je nutné ještě půl roku čekat a platit,“ upozorňuje finanční poradce Tomáš Kučera.

Slovníček penzijního připojištění

Starobní penze: Částka tvořená souhrnem příspěvků klienta, státních příspěvků a podílem na výnosech hospodaření fondu. Pro její výplatu klient musí spořit minimálně 5 let a dosáhnout věku 60 let.

Invalidní penze: Nárok na její vyplácení vzniká, pokud byl klientovi přiznán plný invalidní důchod z důchodového pojištění. Penze se vyplácí z částky určené pro starobní penzi. Podmínkou výplaty jsou 3 roky spoření.

Výsluhová penze: Penze, na kterou vzniká nárok po 15 letech spoření bez ohledu na věk. Účastník si může z fondu vybrat až polovinu úspor.

Pozůstalostní penze: Je vyplácena v případě úmrtí účastníka penzijního připojištění osobám určeným ve smlouvě.

Odbytné: Výplata prostředků, které na účet penzijního fondu naspořil klient či pro něj jeho zaměstnavatel. Odbytné je vypláceno při výpovědi smlouvy ještě před tím, než klientovi vznikne nárok na státní penzi. Lze o něj požádat nejdřív po roce spoření, účastníkovi jsou vyplaceny vložené prostředky a podíly na výnosech, ale bez státních příspěvků.

Jednorázové vyrovnání: Klient, který vypoví smlouvu, si zvolí zda si namísto pravidelné výplaty penze nechá zaslat všechny peníze najednou.

Daňové úlevy: Účastník penzijního připojištění, který vložil do penzijního fondu více než 6000 korun za rok, si může o tuto částku snížit daňový základ daně z příjmu. Maximální odpočet od základu daně může být 12 000 korun, což odpovídá celkovému ročnímu příspěvku 18 000 korun. Penzijní fond zašle účastníkům, kterým vznikne nárok na uplatnění daňové úlevy, po skončení zdaňovacího období potvrzení.

Účastník penzijního připojištění: Ten, kdo uzavřel smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Smlouvu může uzavřít zájemce starší 18 let, s trvalým pobytem na území České republiky nebo s bydlištěm na území jiného členského státu EU. V tom případě musí být účastníkem důchodového nebo veřejného zdravotního pojištění ČR.

Výpověď: Účastník připojištění může svoji smlouvu v době, kdy ještě nesplnil podmínky pro vznik nároku na dávky z penzijního připojištění, vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba nesmí být delší než dva měsíce a začíná běžet prvním dnem po doručení výpovědi. Penzijní fond je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výpovědi písemně potvrdit přijetí výpovědi a sdělit klientovi datum zániku penzijního připojištění.

Změna fondu: Účastník, kterému nevznikl nárok na penzi a nebylo mu vyplaceno odbytné, si může změnit penzijní fond a prostředky převést. Při převodu se započte celá doba připojištění u předchozího fondu a převedou se všechny peníze včetně státních příspěvků. Převod vyžaduje písemný souhlas přebírajícího fondu.

Přerušení placení příspěvků: Klient, který ze závažných důvodů nemůže platit příspěvky, může požádat o možnost přerušení placení. Není časově omezeno, doba přerušení se nezapočítává do celkové doby trvání připojištění, není nárok na státní příspěvky.

Včas uhrazený příspěvek: Příspěvek na penzijní připojištění je uhrazen včas tehdy, když je nejpozději do konce kalendářního měsíce, na který je určen, připsán na účet penzijního fondu. U plateb na delší období musí být připsán nejpozději do konce prvního měsíce období, na které je placeno.

Komerční prezentace:
KB Penzijní Fond
Uzavřete si ZDE smlouvu o penzijním připojištění
s nejefektivněji hospodařícím penzijním fondem na trhu.
.... více na www.pfkb.cz

Autor:


Jak si vybudovat finanční rezervu

měsíců % měsíců
Vypočítat
Měsíčně spořte
Zjistit přesnější výpočet


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Proč platit za něco, co je absurdní. Boj s poplatky v Česku pokračuje

Na poplatcích vydělávají banky nemalé peníze, ty největší miliardy korun ročně. Již řadu let ale dávají Češi najevo, že některé poplatky jsou absurdní a je...  celý článek

Ilustrační snímek
Spořicí účty: jak banky nyní zhodnotí vklad ve výši 100 tisíc korun

Pro lidi, kteří si nechtějí připustit žádnou finanční ztrátu, jsou určeny jen opravdu konzervativní finanční produkty. Místo investování budou prostě spořit....  celý článek

Martin Mašát
KOMENTÁŘ: Jsou nulové úroky na běžných účtech zlodějna, nebo ne?

Jaká je dnes nejlepší konzervativní investice? Běžný účet s nulovým úrokem. A buďte rádi za nezáporný úrok. Jestli máte pocit, že vás banky okrádají a neplatí...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.