Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Stavební spoření: kam pro úvěr

aktualizováno 
Chcete vědět, kde nejrychleji získáte úvěr ze stavebního spoření? Pokud budete spořit stejným způsobem u různých spořitelen, můžete nárok na úvěr získat za pět let, ale také třeba až za sedm. Ani 60% úvěr, který spořitelny tak často vyzdvihují, se vám získat zřejmě nepodaří. Spořit budete muset totiž tak dlouho, že než splníte všechny podmínky, budete mít na svém účtu naspořeno více než pouhých 40% z cílové částky – a tím se úvěr sníží.

Minimální délka čekací doby na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nesmí být kratší než 24 měsíce. Toto říká zákon. Bohužel v současné době jsou produkty stavebních spořitelen nastaveny tak, že tato lhůta je téměř nedosažitelná. Ve většině případů splníte podmínky pro přidělení cílové částky nejdříve za dva a půl roku a k tomu je třeba připočítat další minimálně tři měsíce do doby, než vám bude úvěr přidělen.

 

Rychlost přidělení úvěru záleží na způsobu spoření a na konstrukci produktu. Jednou z podmínek je dosažení minimální výše hodnotícího čísla (používají se i jiné termíny, např. parametr ohodnocení), která je stanovena v obchodních podmínkách spořitelny. Platí, že čím větší jsou vklady a čím dříve je účastník uloží na svůj účet, tím rychleji mu narůstá hodntící číslo a tím rychleji získá úvěr. Z toho vyplývá, že rychleji budete mít úvěr k dispozici v případě, kdy na účet uložíte velký vklad ihned po uzavření smlouvy, než když budete postupně pravidelně spořit. Zatímco v prvním případě můžete splnit podmínky pro přidělení úvěru již za zmíněnou dobu dva a půl roku, při postupném ukládání ve většině případů získáte úvěr až za téměř šest let. A někde si na něj počkáte dokonce sedm let.

 

Některé spořitelny kontrolují výše hodnotících čísel účastníků na konci každého kalendářního měsíce, jiné pouze na konci čtvrtletí. Takže rozlišují buď čtyři nebo dvanáct rozhodných dnů v roce. V prvním případě je čekání na úvěr delší, jelikož jen jednou za čtvrtletí máte možnost splnit podmínky pro přidělení úvěru. 

 

Růst hodnotícího čísla dále ovlivňuje také volba „varianty spoření“ či „tarifu“ – opět

Vyberte si sami nejvýhodnější spoření

jsou různé názvy. Označují se jako rychlé, standardní , pomalé a podobně. Čím je varianta rychlejší, tím dříve vznikne nárok na úvěr. Na oplátku je pak také nutné rychleji jej splatit, to znamená, že je třeba mít dostatečný příjem na vyšší splátky.

 

Aby vznikl nárok na úvěr, musí se kromě dosažení určené výše hodnotícího čísla

Chcete vědět, jak se v poslední době změnil trh hypoték v ČR? seznamte se s naším novým projektem FINCENTRUM HYPOINDEX 

a dodržení dvouleté zákonné čekací doby (tato druhá podmínka, jak jsme již uvedli, není žádný problém) také naspořit akontace úvěru. To je v procentech určená část z výše ve smlouvě uvedené cílové částky. V současnosti mají všechny spořitelny ve své nabídce alespoň jeden tarif, kde akontace úvěru činí 40% cílové částky. Dříve většina spořitelen požadovala naspoření alespoň 50%, úvěr ve výši 60% z cílové částky nabízely jen některé spořitelny a uváděly to jako jeden z ukazatelů výhodnosti svého produktu.

Podobně jako doba spoření bývá v praxi delší než se uvádí, také s 60% úvěrem to není tak slavné. Většinou se do doby, než vznikne nárok na úvěr, naspoří více než 40% cílové částky.

 

Aby bylo možné zjistit, jak stavební spoření ve skutečnosti opravdu funguje, požádali jsme každou spořitelnu, aby nám spočetla konkrétní čísla konkrétního příkladu. Zadání bylo vždy stejné a je uvedeno v následujících tabulkách.

Zadání příkladu, který byl předložen všem spořitelnám:

 • cílová částka 800 000 Kč
 • smlouva uzavřena 1.7.2003
 • smlouva se státní podporou
 • žádné mimořádné vklady
 • žádné úhrady se nezapočítávají, budou placeny zvlášť
 • úroky připisovány vždy k 31.12.
 • státní podpora je připisována vždy k 31.5. každého roku

1. varianta – pravidelné spoření:

2. varianta – jednorázový vklad na počátku spoření

 •  pravidelné spoření 0,5% z cílové částky (4 000 Kč) měsíčně, vždy k 1. dni v měsíci
 •  první vklad 4 000 Kč uložen 1.7.2003
 • spoří se až do splnění podmínek pro přidělení úvěru, další vklady pak již na účet ukládány nebudou
 • 1.7. 2003 bude uložen na účet jednorázový vklad ve výši 40% z cílové částky (tj. 320 000) Kč, žádné další vklady již ukládat nebudeme

Položené otázky zněly takto:

K jakému datu („rozhodný den“) budou splněny podmínky pro přidělení cílové částky (tj. naspořena akontace 40% cílové částky a splněno hodnotící číslo)? Kolik do té doby uplyne měsíců od uzavření smlouvy? Kolik k tomuto datu bude činit úvěr ze stavebního spoření?

Výpočet jsme nechali provést jak pro pravidelné spoření konstantních částek, tak pro jednorázový vklad ve výši celé akontace, který je vložen na účet ihned po uzavření smlouvy a který by měl přinést nejrychlejší přidělení úvěru. Tím, že uložíme celou akontaci (40% z cílové částky), dojde samozřejmě k tomu, že výsledně bude na konci doby spoření na účtě větší částka díky připisování státní podpory a úroků a úvěr se tím sníží.

Z každé spořitelny jsme vybrali ten produkt, který je určený pro zájemce o úvěr, tedy kde nejrychleji narůstá hodnotící číslo. Dalším kritériem výběru tarifu byla 40% akontace úvěru. Nebrali jsme v úvahu ty, u kterých je nutné podle obchodních podmínek naspořit alespoň 50% cílové částky. Vybrané produkty jsou uvedeny v tabulce. Jsou zde také výše úrokových sazeb z vkladů i úvěrů a dále počet rozhodných dnů v roce (viz. výše).

 

Spořitelna

vybraný tarif

úroková sazba z vkladů

úroková sazba z úverů

počet rozhodných dnů v roce

ČMSS

INVEST rychlá varianta

2%

4,8%

12

HYPO

NU  (úvěrový tarif)

1%

3,9%

4

Raiffeisen

R-01  (rychlý tarif)

2%

4,9%

12

SS ČS

rychlá varianta

2%

4,75%

12

VSS KB

KREDIT rychlá varianta

2%

5%

4

Wüstenrot

        tarif          OF

1,5%

4,4%

4

 

Získané výsledky jsou v následujících dvou tabulkách. Je zde uveden počet měsíců, které uplynou od uzavření smlouvy do data, kdy budou splněny podmínky pro přidělení cílové částky a zároveň tu je procentní výše úvěru. (Tedy údaje k rozhodnému dni, ne ke dni, kdy je přidělen úvěr!)

Počet měsíců od uzavření smlouvy  k rozhodnému dni

pravidelné spoření

jednorázový vklad po uzavření smlouvy

59

Raiffeisen

26

ČMSS

70

SS ČS

30

VSS KB

71

ČMSS

31

SS ČS

72

VSS KB

34

Raiffeisen

81

Wüstenrot

42

Wüstenrot

84

HYPO

48

HYPO

 

Výše úvěru v % z cílové částky k rozhodnému dni

pravidelné spoření

jednorázový vklad po uzavření smlouvy

59,32%

ČSST

57,10%

ČMSS

58,76%

ČMSS

56,74%

ČSST

54,76%

VSS KB

56,30%

HYPO

53,78%

Wüstenrot

56,13%

Wüstenrot

53,43%

Raiffeisen

55,83%

VSS KB

52,65%

HYPO

55,75%

Raiffeisen

Je vidět, že jednorázový vklad opravdu zajistí úvěr dříve než pravidelné spoření. Pouze u ČMSS jsou podmínky pro řádné přidělení cílové částky splněny za dva roky a dva měsíce, u dalších tří spořitelen to je přibližně dva a půl roku a u HYPO spořitelny je třeba čekat na řádně přidělený úvěr celé čtyři roky.

 

Při pravidelném spoření je úvěr nejrychleji k dispozici u Raiffeisen. Je to ale především díky tomu, že ve vybraném R-01 (tj. rychlém) tarifu je nutné podle obchodních podmínek na účet ukládat měsíčně alespoň 0,7% z cílové částky, takže se akontace při pravidelném ukládání naspoří mnohem dříve. V zadání příkladu jsme ale měsíční úložku stanovili na 0,5%, jelikož je to obvyklá minimální výše vkladu, kterou spořitelny obvykle vyžadují.  

Stavební spořitelny se začínají potýkat s neplatiči. Více čtěte zde

(Poznámka: u ostatních spořitelen stačí spořit i v nejrychlejších tarifech 0,5% z cílové částky či ještě méně. Pokud bychom u Raiffeisen vybrali jiný, pomalejší tarif (S-01), kde stačí ukládat 0,5%, nebylo by zcela vhodné srovnávat jej s ostatními spořitelnami.)

 

Ve stavební spořitelně České spořitelny, v ČMSS a ve VSS KB nastane příslušný rozhodný den za téměř šest let a u dalších si počkáme skoro sedm let. Tyto nepěkné výsledky bychom asi nečekali, většinou se uvádí doba pěti let.

 

Také s onou 60% výší úvěru to není nijak slavné. Při pravidelném spoření ji získáme pouze u SS ČS a ČMSS, jinde je to ani ne 55%. Pokud jde o jednorázový vklad uložený na začátku doby spoření, výsledky jsou celkem vyrovnané, úvěr bude všude přibližně ve výši 56% cílové částky. O něco málo lepší výsledek vidíme u ČMSS, za ní následuje SS ČS.

Výše úvěru v korunách k rozhodnému dni

Spořitelna

pravidelné spoření

jednorázový vklad po uzavření smlouvy

ČMSS

470 049 Kč

456 823 Kč

HYPO

421 194 Kč

450 439 Kč

Raiffeisen

427 414 Kč

446 009 Kč

SS ČS

474 547 Kč

453 917 Kč

VSS KB

438 043Kč

446 603 Kč

Wüstenrot

430 232 Kč

449 033 Kč

A ještě znovu zdůrazníme jedno důležité upozornění. Aby byly výsledky, které jsme od spořitelen obdrželi, co nejvíce srovnatelné, definovali jsme, že všechna čísla jsou vypočtena k rozhodnému dni, tedy ke dni, kdy budou splněny podmínky pro přidělení cílové částky. Samotná výplata úvěru je podle údajů ze spořitelen možná ve většině případů nejdříve za tři měsíce poté. Což znamená kromě delšího čekání také další snížení výše úvěru, neboť do té doby na účet přibudou další úroky a státní podpory.

 

Můžeme tedy shrnout, že v našem příkladu ve většině případů vyšlo, že 60% úvěr je spíše jen slib spořitelen. Největšího úvěru můžeme při stejném způsobu ukládání peněz dosáhnout v ČMSS a SS ČS.

K výplatě úvěru se ve většině případů dostaneme až za šest let pravidelného spoření. Pokud už předem víme, že potřebujeme úvěr dříve, musíme si uložit pokud

Srovnejte si spořitelny mezi sebou podle různých kritérií

možno co nejdříve co nejvyšší částku. Samozřejmě pak nedosáhneme díky státní podpoře a úrokům 60% úvěu ani v případě, že už na účet žádné další vklady neuložíme.

 

Pokud porovnáme spořitelny podle výsledků našeho příkladu, nejlepší podmínky z  pohledu dosažení úvěru ze stavebního spoření vyšly v ČMSS a SSČS, následovány jsou VSS KB. 

 

Jaké máte zkušenosti se získáním úvěru ze stavebního spoření? U které spořitelny jste jej čerpali?Co byste doporučili těm, kteří si chtějí uzavřít novou smlouvu s tím, že budou potřebovat úvěr? 

 

reklama 
 
Autor:


Můžete si ještě půjčit?

%
Vypočítat
Zjistit přesnější výpočet


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Hypotéky zdražují, sazby překonaly dvě procenta

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů pokračují v pozvolném růstu. Průměrná úroková sazba v dubnu stoupla na 2,01 procenta. Na této úrovni byly sazby naposledy...  celý článek

Ilustrační snímek
Sazby hypoték se dál zvedají, rostou však i objemy a počty žadatelů

Rok 2017 je zatím ve znamení rostoucích úrokových sazeb u hypotečních úvěrů. Lidé ale předpokládají, že sazby ještě porostou. Navíc dostupnost hypoték bude...  celý článek

Martin Mašát
NÁZOR: Kam zamíří sazby hypoték. Budeme platit 2,4 nebo 10 procent?

Ceny bytů rostou do nebe, sazby hypoték jsou stále nízké a úvěry si lidé berou jak housky na krámě. Nic ale netrvá věčně. Ceny nemovitostí se zaseknou nebo...  celý článek

Další nabídka

Kurzy.cz

4 scénáře amerického útoku na KLDR: Vedly by k totální zkáze!
4 scénáře amerického útoku na KLDR: Vedly by k totální zkáze!

Vztahy mezi KLDR a USA se za poslední týden vyostřily víc, než za několik let. Zdá se, že válka mezi zeměmi je na spadn... celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.