Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Stavební spořitelny by také rády hypotéky

aktualizováno 
Stavební spořitelny se již delší dobu snaží svými překlenovacími úvěry konkurovat hypotékám a nezůstávat za nimi pozadu. Proto nabízejí produkty, které se jim některými parametry podobají. Jaké jsou? Zde je přehled některých z nich.
Architekti navrhli změnu bytu 3+1 v paneláku

Architekti navrhli změnu bytu 3+1 v paneláku - Architekti studia ADR navrhli změnu bytu 3+1 v panelovém domě ze začátku 90. let minulého století. V bytě žijí manželé ve věku 35 let se třemi syny. Požadují například oddělený studijní kout pro nejstaršího, dospívajícího syna a velké akvárium v obývací části. | foto: VIZUALIZACE: STUDIO HORÁK

V několika málo posledních letech se výrazně změnily podmínky i podoba překlenovacích úvěrů. Zatímco kdysi bylo nutné naspořit minimálně dvacetiprocentní akontaci a dosáhnout určité výše hodnotícího čísla, postupně se objevily překlenovací úvěry s nulovým počátečním vkladem, které lze čerpat ihned po uzavření smlouvy o stavební spoření. V současnosti poskytuje tyto bezakontační překlenovací úvěry již všech šest stavebních spořitelen. Byla také prodloužena jejich maximální možná doba splatnosti, takže si lze pravidelné splátky snížit jejich rozložením na delší období. Což jsou vlastnosti, které byly převzaty z hypotečních úvěrů. Navíc výhodou překlenovacích úvěrů a „řádných“ úvěrů ze stavebního spoření je možnost kdykoli je bez sankcí splatit, což o hypotékách neplatí.

Nabídka různých druhů překlenovacích úvěrů je široká, proto jsme pro vás připravili jejich podrobný přehled. Nabídku Raiffeisen stavební spořitelny a HYPO stavební spořitelny naleznete spolu s obecnými informaci o překlenovacích úvěrech v tomto článku. Zde je uveden přehled toho, co nabízí další dvě stavební spořitelny, a to Wüstenrot a Modrá pyramida. Zbylým dvěma spořitelnám se budeme věnovat v následujícím komentáři.

Wüstenrot stavební spořitelna

Wüstenrot stavební spořitelna si své klienty žádající o překlenovací úvěr rozděluje na dvě skupiny. Do první patří ti, kdo mají již alespoň jeden rok sjednanou smlouvu o stavebním spoření. Přitom vůbec není důležité, u které stavební spořitelny je smlouva vedena. Nemusí to být pouze Wüstenrot. Navíc tato smlouva nemusí patřit přímo samotnému žadateli o úvěr, stačí, když má stavební spoření rok sjednané druhý z manželů nebo nezletilé dítě žadatele. Ti, kdo splňují tyto podmínky, získají překlenovací úvěr s výhodnější úrokovou sazbou. Je nabízen pod názvem Superúvěr a lze jej čerpat i bez počátečního vkladu.

Do druhé skupiny patří ostatní klienti, kteří žádné stavební spoření sjednané nemají. Pro ně je určen překlenovací úvěr Partner, rovněž jej lze získat bez jakéhokoli počátečního vkladu. Jak je vidět z následující tabulky, jeho úrokové sazby jsou o dost vyšší.

Speciální překlenovací úvěry

Dalším překlenovacím úvěrem je doplňkový úvěr ke státní půjčce pro mladé lidi od Státního fondu rozvoje bydlení. Úvěr je nazván První byt, lze jej získat s nulovou akontací a se zvýhodněnou úrokovou sazbou 3,9 %. Mohou ho čerpat ti, kdo splňují kritéria pro poskytnutí státní půjčky a zároveň mají alespoň 12 měsíců smlouvu u některé stavební spořitelny. Opět postačuje i smlouva druhého z manželů či nezletilého dítěte. Podmínkou výplaty překlenovacího úvěru je předložení smlouvy o úvěru od SFRB.

Překlenovací úvěr REVIT plus je poskytován bytovým družstvům a společenstvím vlastníků bytových jednotek. Je určen na financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů i jednotlivých bytů. Majitelům panelových bytových domů umožňuje úvěr REVIT plus využít státní podporu od SFRB v rámci programu PANEL (dle nařízení vlády ČR č. 152/2004).

Přehled parametrů všech uvedených překlenovacích úvěrů je v následující tabulce. V případě Superúvěru mají klienti, kteří žádost o úvěr podají maximálně šest měsíců před předpokládaným termínem přidělením cílové částky, úrokovou sazbu sníženou z 4,5 % až na 2,5 %.

Wuestenrot stavební spořitelna
výše akontace (% CČ) možná tarifní varianta úroková sazba
Překlenovací úvěr PARTNER
0% OF, OK 6,60%
30% OK 5,70%
Překlenovací úvěr SUPERÚVĚR
0% OF 4,80%
10% OF, OK 4,80%
30% OK 4,5 % nebo 2,5 % *
40% OF 4,5 % nebo 2,5 % *
50% OS 4,5 % nebo 2,5 % *
Překlenovací úvěr PRVNÍ BYT
0% OF 3,90%
REVIT plus
0%  - 5,40%

Zdroj: stavební spořitelna

Poznámky:

CČ = cílová částka. *Snížená sazba 2,5 % platí pro případ, kdy je žádost o Superúvěr podána max. 6 měsíců před předpokládaným přidělením cílové částky.

Jak je vidět z uvedené tabulky, typ překlenovacího úvěru i výše jeho akontace, které si lze zvolit, jsou závislé na tarifní variantě, ve které je smlouva o stavebním spoření sjednána. Wüstenrot rozlišuje čtyři tarifní varianty (OF, ON, OS a OK), jejichž parametry jsou pro upřesnění uvedeny ve druhé tabulce. Tarifní variantu lze v případě potřeby změnit.

Pokud jde o úrokové sazby spoření a „řádného“ úvěru , klient si může vybrat jednu ze dvou kombinací: sazbu 2,1 % na spoření spolu s „řádným“ úvěrem za 4,8 %, nebo spoření se sazbou 1 %, kdy se řádný úvěr úročí sazbou 3,7 %. V případě, kdy si zvolí variantu s nižšími sazbami, může si na konci nechat úspory přeúročit vyšší sazbou 2,1 %, a to od počátku spoření.

Wuestenrot - tarifní varianty spoření
tarif akontace řádného úvěru (% CČ) měsíční splátka úvěru (% CČ) doporučený měsíční vklad (% CČ)
OF 40% 0,7% 0,5%
ON 50% 0,5% 0,5%
OS 50% 0,6% 0,5%
OK 30% 0,7% 0,25 %
Kombinace úrokových sazeb: spoření / řádný
lze si vybrat 2,1 %/4,8 %  nebo  1 %/3,7 %

Zdroj: stavební spořitelna

Poznámky: CČ = cílová částka


Modrá pyramida stavební spořitelna

Modrá pyramida své překlenovací úvěry rozlišuje podle účelu jejich použití na dva programy: Bydlení a Rekonstrukce. První je určen na úhradu nákladů při pořizování bydlení, kromě koupě a výstavby nemovitosti může jít také o vypořádání manželů či dědiců, splacení jiného úvěru nebo pořízení družstevního bytu. Program Rekonstrukce je určený na změny a údržbu bytových prostor a staveb na bydlení. Účel použití překlenovacího úvěru spolurozhoduje o výši úrokové sazby, u rekonstrukcí jsou za jinak stejných podmínek sazby vyšší.

Výše úrokové sazby dále závisí na výši naspořené částky v době podání žádosti o úvěr. Všechny překlenovací úvěry Modré pyramidy lze čerpat i s nulovou akontací, pokud je na účtu naspořeno již více než 35 % cílové částky, úroková sazba je nižší (za jinak stejných podmínek).

A konečně dalším parametrem, který určuje konečnou výši úrokové sazby, je použitý způsob zajištění úvěru. Opět platí, že čím lepší zajištění klient použije, tím je sazba za jinak stejných podmínek nižší. Způsob zajištění není zcela libovolný, ale závisí na výši úvěru a také na tom, kolik měsíců klientovi ještě zbývá do termínu přidělení cílové částky.

Konkrétní kombinace akontace, zajištění, účelu použití úvěru a výsledné úrokové sazby jsou uvedeny v následující tabulce.

Modrá pyramida stavební spořitelna

Dva programy dle účelu použití překl. úvěru:

Program Bydlení Program Rekonstrukce
Způsob zajištění úvěru: akontace 0 - 35 % CČ akontace nad 35 % CČ akontace 0 - 35 % CČ akontace nad 35 % CČ
bez zajištění 6,8 % 6,5 % 6,9 % 6,7 %
ručitelé 6,4 % 6,1 % 6,8 % 6,4 %
zástava nemo-vitosti do 300 tis. Kč 5,1 % 4,7 % 5,9 % 5,7 %
Hypoúvěr 4,29 % 3,99 % 4,7 % 4,4 %
Hypoúvěr 100 4,99 % 4,99 % 4,99 % 4,99 %

Zdroj: stavební spořitelna

Poznámky:

CČ = cílová částka. Minimální výše "Hypoúvěru" a "Hypoúvěru 100" je 300 000 korun. Zástava nemovitosti může být nahrazena jiným vhodným zajištěním, např. vkladem nebo bankovní zárukou.

Hypoúvěr a Hypoúvěr 100

Jak je patrné i z tabulky, Hypoúvěr je překlenovací úvěr s minimální výší 300 tisíc korun zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Je úročen nižší sazbou než ostatní standardní překlenovací úvěry, snížen je také minimální měsíční vklad z 0,3 % na 0,2 % cílové částky. Díky tomu a díky možnosti rozložit si celkovou dobu splácení úvěru až na 25 let (fáze překlenovacího plus fáze „řádného“ úvěru) jsou měsíční platby nižší než u ostatních překlenovacích úvěrů MP. Dlouhou dobou splatnosti, nulovou akontací a zajištěním zástavním právem k nemovitosti se Hypoúvěr podobá některým hypotékám. Navíc s nimi má společnou také omezenou dobu platnosti úrokové sazby. Ta je totiž zafixovaná pouze na šest let, poté se může změnit, což u stavebního spoření nebývá zcela obvyklé. Výhodou oproti hypotéce je však možnost provádět kdykoli a bez sankcí mimořádné vklady i splátky.

Od března začala Modrá pyramida nabízet jako první stavební spořitelna překlenovací úvěr, kterým lze financovat až 100 % ceny nemovitosti. Nazvala jej „Hypoúvěr 100“, úroková sazba je vyšší než u standardního Hypoúvěru a je u něj vyžadováno životní pojištění dlužníka.

MP nabízí úvěry také bytovým družstvům, společenstvím vlastníků jednotek i jednotlivým majitelům bytů na opravy bytových domů. Tento úvěr označený názvem RENOÚVĚR Multi lze opět čerpat již od nulové akontace a využít dotace ze státního programu Panel.

Parametry stavebního spoření MP

Pro úplnost ještě můžeme uvést, že úspory jsou úročeny 2 % a sazbu „řádného“ úvěru ze stavebního spoření si klient může sám zvolit ve výši 3%, 4% nebo 5%. Volba však není zcela libovolná, je závislá na zvolené variantě spoření a na výši splátky „řádného úvěru“. Varianta spoření (rychlá, standardní a pomalá) rozhoduje o rychlosti růstu hodnotícího čísla a tedy také o tom, za jak dlouho bude moci být přidělen „řádný“ úvěr. Výše splátky úvěru pak určuje jak výši měsíčního zatížení, tak délku doby splácení a celkové náklady úvěru.


Máte praktickou zkušenost s nějakým překlenovacím úvěrem? Doporučili byste jej ostatním, kdo potřebují financovat pořízení bydlení?

Autor:


Můžete si ještě půjčit?

%
Vypočítat
Zjistit přesnější výpočet


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Hypotéky mírně zlevňují, stále se drží na hladině dvou procent

Hypotéky si daly letní pauzu a mírně zlevnily. Průměrná úroková sazba poklesla, a to na 2,02 procenta. V červenci klesl jak počet, tak i objem nových...  celý článek

Ilustrační snímek
Sazby hypoték se dál zvedají, rostou však i objemy a počty žadatelů

Rok 2017 je zatím ve znamení rostoucích úrokových sazeb u hypotečních úvěrů. Lidé ale předpokládají, že sazby ještě porostou. Navíc dostupnost hypoték bude...  celý článek

Ilustrační snímek
Hypotéky se usadily na hladině dvou procent, zdražují pozvolna

Hypotéky opět zdražily, ale jen mírně. Průměrné úrokové sazby poskočily v červnu na 2,04 procenta. Objemy i počty uzavřených hypoték kopírují květnové výsledky.  celý článek

Dumrealit.cz/Development
Obchodník - realitní specialista

Dumrealit.cz/Development
Zlínský kraj
nabízený plat: 35 000 - 100 000 Kč

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.