NS definitivně rozhodl: absolvent policejní akademie nemůže být advokátem

  21:25aktualizováno  21:25
Absolvent Policejní akademie v oboru policejní management a kriminalistika se nemůže stát advokátem a být zapsán do seznamu advokátních koncipientů vedeného Českou advokátní komorou. Toto sjednocující stanovisko přijalo dnes občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu. Nejvyšší soud tak sjednotil právní názor na spory při posuzování žalob absolventů Policejní akademie České republiky v Praze oboru policejní management a kriminalistika.
Soudní spisy. Ilustrační snímek.

Soudní spisy. Ilustrační snímek. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Podle dnešního rozhodnutí kolegia Nejvyššího soudu tak bude pro zápis do oficiální Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek přijato rozhodnutí ve věci sp.zn. 32 Cdo 583/2010 z ledna letošního roku, které se stane pro srovnatelné věci modelovým příkladem.

Modelový příklad

Úplné znění rozsudku Nejvyššího soudu sp.zn. 32 Cdo 583/2010

V projednávané věci sp.zn. 32 Cdo 583/2010 byl žalobce absolventem Policejní akademie České republiky v Praze a získal vysokoškolské vzdělání studiem v magisterském studijním programu "bezpečnostně právní studia", ve studijním oboru "policejní management a kriminalistika". V průběhu studia vykonal zkoušku ze správního a policejního práva, z obchodního, občanského, ústavního, trestního, sociálního a evropského práva. Tyto obory práva však nejsou hlavním ani jediným předmětem studia na Policejní akademii. Policejní akademie není podle Nejvyššího soudu vysokou školou zaměřenou na studium práva a výchovu právníků ve všech oborech práva a v celém rozsahu každého právního oboru, ale jde o vysokou školu zaměřenou na vzdělání v jiných profesích, a to pro potřeby policejních složek, poskytující i vzdělání v některých právních oborech s obsahem a v rozsahu odpovídajícím zaměření školy. Je-li žalobce absolventem studijního oboru "policejní management a kriminalistika", pak účelem jeho studia na Policejní akademii nebylo vzdělat se pro profesi právníka, ale kriminalisty nebo řídícího policejního pracovníka.

Podle zákona o advokacii Komora zapíše do seznamu advokátních koncipientů každého, kdo získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo:

§ 37 odst. 1 (ve znění do 31.8.2009)

(1) Komora zapíše do seznamu advokátních koncipientů každého,
a) kdo má plnou způsobilost k právním úkonům,
b) kdo získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva studiem na vysoké škole v České republice, nebo získal vzdělání v oblasti práva na vysoké škole v zahraničí, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, anebo je toto vzdělání uznáno podle zvláštních právních předpisů,
c) kdo je bezúhonný,
d) komu nebylo uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů nebo na něhož se hledí, jako by mu toto kárné opatření nebylo uloženo, a
e) kdo je k advokátovi nebo ke společnosti v pracovním poměru sjednaném na stanovenou týdenní pracovní dobu podle zvláštního právního předpisu.

Pro úplnost uvádíme i aktuální znění dotčeného ustanovení:

§ 37 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (v aktuálním znění)

(1) Komora zapíše do seznamu advokátních koncipientů každého,
a) kdo má plnou způsobilost k právním úkonům,
b) kdo získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo
1. v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v České republice, nebo
2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v oboru právo na vysoké škole v České republice,
c) kdo je bezúhonný,
d) komu nebylo uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů nebo na něhož se hledí, jako by mu toto kárné opatření nebylo uloženo, a
e) kdo je k advokátovi nebo ke společnosti v pracovním poměru sjednaném na stanovenou týdenní pracovní dobu podle zvláštního právního předpisu.

Nejvyšší soud z textu § 37 zákona dovodil, že žalobce nemá vzdělání v oblasti práva v úplném rozsahu poskytovaném na vysoké škole zaměřené na univerzální vzdělání ve všech odvětvích práva.

NS navázal na Ústavní soud

Ústavní soud již dříve v nálezu svého pléna sp.zn. I. ÚS 134/94 dospěl k závěru, že absolvent fakulty veřejné bezpečnosti VŠ SNB ani formálně, ani materiálně-právně nevyhovuje nárokům stanoveným v zákoně o advokacii, neboť obory vyučované na VŠ SNB se kryly s výukou na právnických fakultách jen zčásti a orientace a dimenze výuky, jakož i studijní požadavky, byly vedeny cílovými představami, jež se také lišily od profilace univerzálních právníků. K tomuto závěru ostatně dospěl i Nejvyšší soud ve stanovisku pléna ze dne 18. 1. 1995, Plsn 1/95, uveřejněném pod číslem 30/1995 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Právní věta rozhodnutí sp.zn. 32 Cdo 583/2010

Absolvent Policejní akademie České republiky v Praze oboru policejní management a kriminalistika nesplňuje podmínku získání vysokoškolského vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva uvedenou v ustanovení § 37 odst. 1 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (ve znění účinném do 31. srpna 2009) pro zápis do seznamu advokátních koncipientů vedeného Českou advokátní komorou.

Jak ověřit advokáta

Pokud máte pochyby, zda vámi zvolený pprávní zástupce může působit jako advokát či advokátní koncipient, můžete si jej vyhledat v oficiálním seznamu České advokátní komory zde.

Autor:


Nejčtenější

Studia nejsou levná. Spočítali jsme, kolik stojí měsíčně vysokoškolák

Ilustrační snímek

Mít doma vysokoškoláka je pro mnohé rodiče značná finanční zátěž. Část nákladů na pokrytí studií si často mladí lidé...

Expertka: Ceny za hygienu zubů jsou různé, je to jako v luxusní restauraci

Prezidentka Asociace zubních hygienistek ve své pracovně.

Paní Eva dochází už tři roky na zubní hygienu v Přerově. Za každou návštěvu zaplatí kolem šesti set korun. Její sestra,...



Vše o důchodu: Jít do penze dřív, pracovat na procenta či brigádničit

Ilustrační snímek

Ač jste duchem stále mladí, myšlenka na výši důchodu se nejspíš občas vloudí do hlavy každému. A také plány. Jít do...

Zmapovali jsme deset aktuálně nejvýhodnějších běžných bankovních účtů

Ilustrační snímek

V Česku přibývají bankovní účty, které lze zřídit zdarma bez jakýchkoliv podmínek. Vyplývá to z analýzy, kterou server...

Dostali přidáno, přesto chtějí jinam. V kurzu je práce z domova

Ilustrační snímek

Více než kdy jindy musí být firmy obezřetné k požadavkům svých zaměstnanců. Touha Čechů po změně zaměstnání stále...

Další z rubriky

Uveřejněn manuál pro veřejnou podporu obecně prospěšných služeb

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo pro místní rozvoj uveřejnily obsáhlý manuál, který má dát...

Dědické právo v novém občanském zákoníku

Občanský zákoník (ilustrační foto).

Dědické právo je jednou z oblastí, které se rekodifikace soukromého práva dotkla nejvýrazněji. Nový občanský zákoník...

Server justice.cz ochromila chyba systému

Státní znak (ilustrační foto).

Pravděpodobně jste zaznamenali výpadek serveru www.justice.cz, kde je dostupný mj. obchodní rejstřík, insolvenční...

Trhy jen dostaly, co si samy přály. Výsledkem je hrozivá technická formace

Trhy jen dostaly, co si samy přály. Výsledkem je hrozivá technická formace

Kurzy.cz Ještě před pár týdny řada komentátorů na trhu varovala před napřimující se výnosovou křivkou. Tedy před tím, že sazby a...



Najdete na iDNES.cz