Auto zatížené leasingem: které se vám vyplatí převzít

aktualizováno 
Máte-li známého, který se chce zbavit auta zatíženého běžící leasingovou smlouvou, můžete využít možnosti postoupení a převzít smlouvu za něj. Leasingové společnosti se tomuto instrumentu nebrání. Co budete muset o sobě leasingové společnosti prozradit a kolik vás to bude stát?
Automobil

Automobil | foto: Profimedia.cz

Postoupení leasingové smlouvy (cese) je v podstatě třístranný smluvní akt, jehož se účastní následující strany – pronajímatel, postupitel a postupník. Pronajímatel vystupuje v podobě leasingové společnosti, která má právní zájem, aby postoupením leasingové smlouvy na postupníka nedošlo k ohrožení vynutitelnosti pohledávky. Postupitel je osobou, který převádí pozici nájemce na třetí osobu – postupníka. A postupník je osobou nahrazující postupitele ve vztahu s pronajímatelem.

O výhodnosti cese rozhoduje stav vozidla a sjednaná cena mezi starým a novým nájemcem

Způsob uvažování nového nájemce – postupníka lze nejlépe dokumentovat na následujícím triviálním příkladu. Dva sousedé mu nabízejí postoupení leasingové smlouvy na vozy stejného typu (řekněme Octavia), ve stejné fázi splátkového kalendáře (mají uzavřen tříletý finanční leasing a oba mají řádně uhrazených 24 splátek. V obou případech zbývá tedy uhradit 12 splátek k tomu, aby byl vůz za totožnou symbolickou zůstatkovou hodnotu majetkově převeden na nájemce.

Během dvouletého provozu najel první soused s autem sto tisíc km a druhý pouze dvacet tisíc. Je logické, že navzdory chybějícím dvanácti splátkám u obou smluv (stejně velkému závazku), by případná cese znamenala dispozici k vozidlům rozdílné užitné hodnoty. Jinými slovy zde píšu, že při postoupení leasingové smlouvy je nutné obezřetně ohodnotit skutečnou hodnotu vozidla a tu vyjádřit v hodnotě cese mezi postupitelem a postupníkem.

Leasingovou společnost vzájemné vyrovnání nezajímá

Veřejnost se totiž často mylně domnívá, že pronajímatel musí vstupovat do cese i v ohledu výše vyrovnání mezi těmito subjekty. Skutečnost je ovšem taková, že leasingovou společnost především zajímá zajištění odpovídající bonity u nového dlužníka a uhrazení administrativních nákladů s cesí spojených. Na druhou stranu je nutné připomenout, že bez souhlasu ze strany leasingové společnosti není cese uskutečnitelná a obejít ji tedy v žádném případě nelze.

Postupník se musí připravit na velké množství poskytovaných informací

Postoupení leasingové smlouvy je málo náročné pro postupitele za podmínky, že jeho platební morálka bez problémů odpovídala splátkovému kalendáři. V takovém případě je nutné v žádosti (tu podepisují postupitel i postupník) o povolení cese uvést číslo zákaznické smlouvy a prohlášení, že souhlasí s cesí na níže uvedeného postupníka.

V jiné situaci je ovšem postupník, který se musí připravit na vyplnění následujícího bloku osobních údajů:

  • Základní údaje (jméno, bydliště – trvalé i přechodné, číslo OP, platnost OP, číslo běžného účtu, zaměstnání, délku zaměstnání, kontaktní osobu na zaměstnavatele), kopie občanského průkazu bývá součástí příloh žádosti
  • Údaje o ekonomické situaci žadatele – čistý měsíční příjem, eventuální dluhové zatížení žadatele (úvěry, leasing, splátkový prodej apod.) a výše nesplacených závazků z těchto instrumentů, počet osob žijících ve společné domácnosti – z toho dětí, součástí příloh k žádosti může být potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu žadatele
  • Důvod k cesi (může jít o finanční důvody, rozhodnutí koupě nového vozu, příp. i smrt leasingového nájemce
  • Způsob provedení cese (pozn. cese znamená určité administrativní náklady pro pronajímatele, a tudíž jde o zpoplatněnou službu). Výše poplatku se liší na základě rychlosti, kterou celý proces proběhne a je uváděn v platném sazebníku leasingové společnosti.
  • Čestné prohlášení manžela (manželky), že souhlasí s uzavřením této smlouvy ze strany partnera a s existencí závazku z této smlouvy vznikajícího.

Pro postupníka je důležitý dokument vydávaný leasingovou společností, který bilancuje úhrn zaplacených splátek postupitele a uvádí, zda na smlouvě váznou nějaké nezaplacené závazky či dokonce penále. Tento dokument si musí ve vlastním zájmu postupník řádně prostudovat, aby na sebe nepřebral skryté dluhy.

Počet cesí na osobní automobily není malý, avšak na druhou stranu není úplně obvyklou formou pořízení. Domnívám se, že má smysl především u aut, která postupník nějakým způsobem zná. Například postupitelem je soused či příbuzný, u nichž má jistotu o způsobu a charakteru využívání vozidla.

Autor:


Nejčtenější

Chtěla potvrzení o bezdlužnosti, teď je dlužníkem ona

Ilustrační snímek

Centrální registr dlužníků poskytuje mimo jiného vydání potvrzení o bezdlužnosti. To však nikdo v České republice...

Kvíz: Zvládli byste práci v nadnárodní korporaci?

Ilustrační snímek

Pokud splňujete kvalifikační předpoklady pro nabízenou pracovní pozici a ještě k tomu máte na obdobném postu i...Zmapovali jsme deset aktuálně nejvýhodnějších běžných bankovních účtů

Ilustrační snímek

V Česku přibývají bankovní účty, které lze zřídit zdarma bez jakýchkoliv podmínek. Vyplývá to z analýzy, kterou server...

Devět osobních doporučení, jak dát svému životu smysl

Ilustrační snímek

Mark Twain byl úspěšným romanopiscem, ale i trefným a často ironickým pozorovatelem lidských osudů. V jeho díle lze...

Krotí emoce, konflikty a vyhoření a stávají se firemním benefitem

Ilustrační snímek

Práce firemních psychologů se začíná stávat zajímavým benefitem, který funguje už v mnohých společnostech. Proč jsou...

Další z rubriky

Státní hypotéka není takový trhák, jak se čekalo. Co vlastně je?

Ilustrační snímek

Mluvilo se o enormním zájmu. A počítalo se s tím, že bude objem peněz určený na státní hypotéku pro mladé vybraný do...

Refinancování hypotéky: přísnějších pravidel se bát nemusíte

Ilustrační snímek

Vaše hypotéka běží. Fixaci máte třeba až za rok. Přemýšlet o případné změně můžete ale již teď. Domluvit se s jinou...

Hypotéky dál zdražují, zájem o ně však trhal v září rekordy

Ilustrační snímek

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů dál stoupají, ale zatím mírně. V září se úroková sazba zvedla ze srpnových 2,53 na...

Příští rozhodování o sazbách Rada ČNB založí na nových datech o stavu české ekon...

Příští rozhodování o sazbách Rada ČNB založí na nových datech o stavu české ekon...

Kurzy.cz Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týd...Najdete na iDNES.cz