Banky si musí dávat nejvíce pozor na své zaměstnance (tisková zpráva)

  15:32aktualizováno  15:32
Mezinárodní průzkum v bankovnictví provedený společností Ernst & Young ukázal, že jedním z hlavních rizik pro banky je selhání zaměstnanců.
Mezinárodní průzkum v bankovnictví provedený společností Ernst & Young ukázal, že jedním z hlavních rizik pro banky je selhání zaměstnanců. Téměř 80 % respondentů má obavy z podvodného jednání svých zaměstnanců, nicméně jen přibližně polovina z nich má uzavřeno pojištění proti ztrátám ze zpronevěry.

Respondenti průzkumu vnímají podvodné jednání jako hlavní provozní riziko banky. Může totiž poškodit jak tvorbu zisku banky, tak pošramotit reputaci banky v očích klientů. Reputace je v tomto případě ceněná možná víc než schopnost banky tvořit zisk, protože private banking spoléhá na důvěrný vztah mezi klientem a relationship managerem.

Téměř 50 % všech zpronevěr spáchali relationship manageri. Tito zaměstnanci mají přímý přístup ke klientovi. Jejich informace důvěrného charakteru jim umožňují manipulovat s účtem klienta a způsobit mu tak velké ztráty.

Další skupinou, která vytváří riziko zpronevěr je management. Tito lidé spáchali přibližně jednu třetinu všech zpronevěr. Téměř polovinu podvodů způsobili pracovníci, kteří byli ve společnosti zaměstnáni více než 5 let. Zaměstnanci, kteří byli v bance zaměstnáni více než deset let v dané bance, spáchali dokonce jednu čtvrtinu podvodů.

Oblasti a rozsah bankovních zpronevěr

Mezi oblasti, ve kterých se objevuje podvodné jednání s cílem zpronevěry patří zejména převody na účtech, zfalšování podpisu a nesprávné stanovení ceny cenných papírů.

Ztráty mohou způsobit velmi vysoké škody. Za posledních 12 měsíců utrpělo ztrátu ze zpronevěry přibližně 2/3 dotazovaných, žádnou ztrátu nemělo 33 % respondentů. 38 % bylo postiženo ztrátami ve výši do 500 000 USD. Ztráty 500 000 USD až 1000 000 USD byly zaznamenány v 15 % případů, 1 – 5 milionů USD v 8 % případů, ztráta 5 – 10 milionů USD postihla 3 % dotazovaných bank a ztráty nad 10 milionů se objevily také ve 3 % případů. Ztráty ve výši nad 1 milion USD se objevují přibližně jednou za 5 let. Ztráty nad 10 milionů USD utrpělo v posledních 5 letech 17 % bank.

V období posledních dvanácti měsíců nezaznamenalo žádné podvody 36 % dotazovaných. Stejný počet dotázaných identifikovalo mezi jedním až pěti podvody, 6 – 10 podvodů zaznamenalo 8 % dotázaných. 11 – 50 podvodů bylo odhaleno v 6 % bank a dokonce přes 50 podvodů u 4 % dotázaných. Osm procent dotázaných neznalo odpověď na tutu otázku a 2 % neodpověděla.

Odhalování zpronevěr

Bankovní podvody zůstávají často nezveřejněny. Především menší banky nejsou většinou ochotné veřejně přiznat zpronevěru a tak je zveřejněno jenom přibližně 10 % všech případů. Mezinárodní banky mají odlišné chování a snaží se soudně stíhat viníka. Jejich cílem je vytvořit precedent v této oblasti a snížení objemu zpronevěr. Přesto jsou stále poměrně řídké případy, kdy banky zveřejnily podvodné jednání otevřeně v médiích.

Obecně používaným nástrojem v oblasti bezpečnosti jsou interní kontroly. Respondenti si však málo uvědomovali poměrně snadnou možnost manipulace odpovědnými pracovníky. Jako jednu z hlavních příčin výskytu tak velkého počtu zpronevěr uvádí výzkum nedostatečné kontroly korespondence s klienty a nedostatečnou frekvenci návštěv u klientů.

70 % respondentů očekává od statutárního auditora, že bude schopen identifikovat podvodné jednání, přestože sami tvrdí, že auditorské firmy nemohou být tak efektivní v odhalování a následné prevenci zpronevěry, jako dobře fungující interní kontroly kombinované s dalšími opatřeními. Většina zpronevěr je však provedená po účetní stránce korektně, proto pro statutárního auditora, jsou tyto podvody téměř neviditelné.

Preventivní opatření

Podle průzkumu je u bank relativně nízká vůle uzavírat pojištění proti ztrátám ze zpronevěry. Jenom 44 % bank uzavřelo takovéto pojištění. Většinou je důvodem to, že návratnost ztráty způsobené podvodným jednáním je mnohdy méně než 50 % z celkové výše ztráty a banky jej považují za nevýhodné.

Jak vyplývá z průzkumu názorů na preventivní opatření a schopnost detekce, jsou nejoblíbenější běžné interní kontroly. Podle názorů manažerů mají nejlepší schopnost detekce a jsou prováděny několikrát ročně v nepravidelných intervalech, proto není možno je předvídat a připravit se na ně. Na druhém místě figurují přísná bezpečnostní opatření, tedy soubor interních směrnic, které ovlivňují chod banky. Protože se jedná o statický systém, jeho schopnost detekce je slabší. Na třetím místě v žebříčku podle efektivnosti byl interní audit, toto opatření má však díky odbornosti zaměstnanců, kteří ho provádějí, vysokou detekční schopnost. Prověrky provedené vedením banky jsou na 4. místě podle schopnosti prevence a na 3. místě podle schopnosti detekce. Vstupní a výstupní kontroly jsou použitelné hlavně pro prevenci, v oblasti detekce však mají horší hodnocení.

Výzkum vychází z odpovědí zástupců 52 bank, které poskytují služby private banking. Výzkum zahrnoval peněžní ústavy z Evropy, Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu.

Jaké jsou nejefektivnější opatření pro prevenci a detekci podvodného jednání?
(pořadí podle odpovědí respondentů)

 PrevenceDetekce
Běžné interní kontroly1.1.
Přísná bezpečnostní opatření2.4.
Interní audit3.2.
Prověrky provedené vedením4.3.
Vstupní a výstupní kontroly5.8. - 10.
Vnitřní "signály"6. - 7.5.
Externí audit6. - 7.8. - 10.
Změna vedení8.6.
Informace zvenku9.8. - 10.
Náhoda10.7.
Anonymní tip11.11.
Autor:

Nejčtenější

KVÍZ: Jak jste na tom s jazykovou inteligencí? Otestujte se

Ilustrační snímek

Už jste někdy absolvovali inteligenční test, abyste se dozvěděli, jaké máte IQ? Dnešní kvíz vám konkrétní číslo sice...

Má smysl pořídit si nyní investiční byt? Odborníci radí nečekat

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí jsou vyšroubované na maximum. Přesto realitní makléři doporučují pořízení investičního bytu...

Studentský nápad ho přivedl k podnikání. Chce změnit kavárenský svět

Praha,22.10.2018, Adrian Drozdek, SPECIÁL PRO IDNES, FOTO MAFRA DAN MATERNA

Adrian Drozdek je z Brna, má 18 let a hlavu plnou nápadů. Před rokem přišel s myšlenkou vytvořit mobilní aplikaci,...

Příjmy z pronájmu: jak na daně a pro koho je takový výdělek ideální

Ilustrační snímek

Pořídit si vlastní bydlení je pro řadu lidí nad jejich finanční možnosti. Řešením může být pronájem. Ti, kdo mohou byt...

Po rozvodu jí zbyly manželovy dluhy a stres. Řešení se nakonec našlo

Exekuce je stresující záležitost pro každého.

Dostali jste se kvůli někomu blízkému do finančních problémů? Hrozí vám exekuce? Neskákejte hned z mostu a raději se...

Další z rubriky

Půjčil neteři 25 tisíc korun, vrátila jen pět. Má se s ní soudit?

ilustrační snímek

Zákon sice u půjčky písemnou formu smlouvy nepředepisuje, přesto je dobré ji mít. A to i v případě, že peníze půjčujete...

Po rozvodu jí zbyly manželovy dluhy a stres. Řešení se nakonec našlo

Exekuce je stresující záležitost pro každého.

Dostali jste se kvůli někomu blízkému do finančních problémů? Hrozí vám exekuce? Neskákejte hned z mostu a raději se...

Za chybu v práci musela zaplatit. Stačilo mít pojištění odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti chrání nejen pojištěného, ale i jeho klienty.

Mohou být ve svém oboru špičkoví profesionálové, přesto se může stát, že i oni někdy udělají chybu. Na co si dát pozor...

Na Evropu už nesázejte

Na Evropu už nesázejte

Kurzy.cz Evropská ekonomika budila v roce 2017 velké naděje. Ty se ale již nějaký čas ukazují jako liché, stejně jako názor, že ...

Najdete na iDNES.cz