Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Během exekuce vám mohou sebrat i věci, které se rychle kazí

aktualizováno 
Doba klidu pro dlužníky skončila s příchodem exekucí. Jak ale samotná exekuce probíhá? Které z vašich věcí může provádějící poslat do dražby a smí provést třeba i vaši osobní prohlídku? Přečtěte si, co se děje poté, kdy soud nařídí exekuci na váš majetek.
Vyžaduje-li to účel exekuce, je ten, kdo ji provádí, oprávněn učinit osobní prohlídku povinného.

Vyžaduje-li to účel exekuce, je ten, kdo ji provádí, oprávněn učinit osobní prohlídku povinného. | foto: iDNES.cz

Exekuce prodejem movitých věcí může být nařízena podle návrhu oprávněného s výslovným určením věcí, které mají být prodány, nebo bez tohoto určení.

Je-li oprávněnému známo, že má povinný některou movitou věc umístěnu mimo svůj byt (sídlo, místo podnikání), uvede oprávněný podle možností již v návrhu na exekuci, kde taková věc je. V nařízení exekuce zakáže soud povinnému, aby nakládal s věcmi, které vykonavatel sepíše.

Usnesení o nařízení exekuce prodejem movitých věcí se doručí povinnému až při provádění výkonu. Není-li při provádění exekuce přítomen, doručí se mu usnesení spolu s vyrozuměním o tom, že byl proveden soupis a které věci byly sepsány. Vyrozumění o tom, že byl proveden soupis a které věci byly sepsány, se doručí také oprávněnému a manželovi povinného.

Vyžaduje-li to účel exekuce, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn učinit osobní prohlídku povinného a prohlídku bytu (sídla, místa podnikání) a jiných místností povinného, jakož i jeho skříní nebo jiných schránek v nich umístěných, kde má povinný svůj majetek; za tím účelem je oprávněn zjednat si do bytu nebo do jiné místnosti povinného přístup, popřípadě uzavřené skříně nebo jiné schránky otevřít.

Povinný umožní tomu, kdo provádí výkon rozhodnutí, přístup na všechna místa, kde má své movité věci umístěny.

Každý, v jehož objektu má povinný svůj byt (sídlo, místo podnikání) nebo jiné své místnosti, je povinen strpět, aby ten, kdo provádí exekuci, provedl prohlídku bytu a jiných místností povinného. Nesplní-li tuto povinnost, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn zjednat si k bytu nebo jiné místnosti povinného přístup.

Soud v bytě (sídle, místě podnikání) povinného nebo na jiném místě, kde má povinný své věci umístěny, sepíše věci, které by mohly být prodány, a to v takovém rozsahu, aby výtěžek prodeje sepsaných věcí postačil k uspokojení vymáhané pohledávky oprávněného spolu s náklady výkonu rozhodnutí.

Sepsány budou především věci, které povinný může nejspíše postrádat a které se nejsnáze prodají; věci, které se rychle kazí, budou sepsány, jen není-li tu dostatek jiných věcí a lze-li zajistit jejich rychlý prodej. Sepsány nemohou být movité věci, které tvoří příslušenství nemovitosti. Soud sepíše i věci povinného, které má u sebe někdo jiný, avšak jen tehdy, jestliže mu takové věci budou současně odevzdány.

Byla-li exekuce nařízena stran určitých movitých věcí povinného, sepíšou se jen věci uvedené v usnesení o exekuci. Oprávněný má právo být přítomen soupisu věcí. Do soupisu se neuvedou věci, o nichž oprávněný výslovně prohlásí, že nemají být sepsány.

Soupis se doplní o další věci, jestliže výtěžek prodeje sepsaných věcí nestačí k uspokojení pohledávky oprávněného anebo jestliže je nařízena další exekuce prodejem movitých věcí povinného.

Je-li to potřebné, přibere ten, kdo provádí soupis, k úkonu vhodnou osobu, podle možnosti zástupce orgánu obce.

Nepodaří-li se v bytě (sídle, místu podnikání) povinného ani na jiném soudu známém místě sepsat žádnou věc, oznámí to soud oprávněnému a vyzve jej, aby soudu označil místo, kde jsou věci povinného, které by mohly být prodány. Jestliže oprávněný soudu ve stanovené lhůtě takové místo ne­sdělí nebo jestliže ani na jím označeném místě nebyly žádné věci sepsány, soud exekuci zastaví.

Věci, které se rychle kazí, soud odebere povinnému a prodá mimo dražbu ihned poté, co byly sepsány. Nepodaří-li se prodat tyto věci a nepře­vezme-li je oprávněný za cenu, kterou určil soud, vrátí je povinnému.

Na návrh oprávněného se soud postará o vhodné zajištění movitých věcí pojatých do soupisu. Vyžádá-li si zajištění movitých věcí náklady, provede soud zajištění, jen složí-li oprávněný na tyto náklady zálohu.

Sepsané movité věci, které nebyly zajištěny, se ponechají na místě, kde byly sepsány, a označí se tak, aby bylo patrné, kterým soudem byly sepsány a v jaké věci exekuce.

Po právní moci usnesení o nařízení exekuce se sepsané věci odhadnou, pokud cena není stanovena úředně (§ 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách). Odhad provede soud; znalce přibere, pokud v jednoduchých případech nestačí odhad provedený vykonavatelem při sepsání věci.

Po právní moci usnesení o nařízení exekuce a po odhadu sepsaných věcí soud zajistí, aby
a) zvlášť významná výtvarná díla a památky;
b) rukopisy zvlášť významných literárních děl;
c)  osobní památky a korespondence zvlášť významných spisovatelů a kulturních činitelů, jakož i jiné upomínkové předměty muzeální povahy po těchto osobách;
d) předměty větší kulturní historické hodnoty a jejich soubory byly nabídnuty ke koupi za hotové institucím, jejichž posláním je péče o takové památky, a to nejméně za odhadní cenu.

Jestliže tyto instituce ve lhůtě třiceti dnů od doručení výzvy neodpovědí na nabídku a nesloží u soudu odhadní cenu, soud i tyto předměty prodá způsobem dále uvedeným.

Sepsané věci se prodají v dražbě.

Autor:Nejčtenější

Jak ukončit zaměstnání. Stáhněte si vzor výpovědi

Ilustrační snímek

Výpověď z pracovního poměru je základním a nejrozšířenějším způsobem odchodu ze zaměstnání. A protože lidé mění práci...

Nový trend v práci Čechů. Konec dřiny, čtyři hodiny a domů

Ilustrační snímek

Práce na méně než osm hodin denně už není výsadou jen v kancelářích. Kvůli nedostatku lidí na trhu práce hledají firmy...Firmy musí navýšit a srovnat mzdy, jinak neobstojí, ukázal průzkum

Ilustrační snímek

Trh práce je na dně. Firmy, které ještě nezvýšily mzdy, tak budou muset rychle učinit a dorovnat je svým zaměstnancům...

Nežeň se, do důchodu času dost. Jak se vyhnout zklamání z nové práce

Ilustrační snímek

Nastupujete do prvního zaměstnání, těšíte se na kolegy, pracovní náplň a vhod přijdou i peníze pravidelně na účtu....

Nepřipravujeme děti na život, ony už jej žijí, tvrdí zakladatel školky Bambíno

Tomáš Trnka, zakladatel školky a jeslí Bambíno

Do vzdělávacího sektoru přišel ze zcela jiného oboru. Ještě nedávno Tomáš Trnka pracoval v developerské firmě. Prvotní...

Další z rubriky

Proč platit za něco, co je absurdní. Boj s poplatky v Česku pokračuje

Ilustrační snímek

Na poplatcích vydělávají banky nemalé peníze, ty největší miliardy korun ročně. Již řadu let ale dávají Češi najevo, že...

Analýza deseti bank: co už umí mobilní bankovnictví a co má úspěch

Ilustrační snímek

Mobilní bankovnictví ušlo za šest let kus cesty. Pro řadu Čechů se stalo běžnou součástí života. S chytrými telefony...

Banky začínají proměňovat své pobočky. Boj o klienty má další rozměr

Nový koncept klientsky přívětivých poboček odstartovala Komerční banka v roce...

Do bankovního světa zasáhla digitalizace. Klienti už nemusí chodit na pobočky, mohou finance spravovat po internetu i...

Je v Praze blaze? Brno ji strčilo do kapsy. V čem jsou Moraváci lepší?

Je v Praze blaze? Brno ji strčilo do kapsy. V čem jsou Moraváci lepší?

Kurzy.cz Nejen v Praze je blaze, ale podobně je na tom také Brno. Alespoň co se výše mzdy týče. Podle průzkumu se najdou dokonce...

Najdete na iDNES.cz