Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Během exekuce vám mohou sebrat i věci, které se rychle kazí

aktualizováno 
Doba klidu pro dlužníky skončila s příchodem exekucí. Jak ale samotná exekuce probíhá? Které z vašich věcí může provádějící poslat do dražby a smí provést třeba i vaši osobní prohlídku? Přečtěte si, co se děje poté, kdy soud nařídí exekuci na váš majetek.
Vyžaduje-li to účel exekuce, je ten, kdo ji provádí, oprávněn učinit osobní prohlídku povinného.

Vyžaduje-li to účel exekuce, je ten, kdo ji provádí, oprávněn učinit osobní prohlídku povinného. | foto: iDNES.cz

Exekuce prodejem movitých věcí může být nařízena podle návrhu oprávněného s výslovným určením věcí, které mají být prodány, nebo bez tohoto určení.

Je-li oprávněnému známo, že má povinný některou movitou věc umístěnu mimo svůj byt (sídlo, místo podnikání), uvede oprávněný podle možností již v návrhu na exekuci, kde taková věc je. V nařízení exekuce zakáže soud povinnému, aby nakládal s věcmi, které vykonavatel sepíše.

Usnesení o nařízení exekuce prodejem movitých věcí se doručí povinnému až při provádění výkonu. Není-li při provádění exekuce přítomen, doručí se mu usnesení spolu s vyrozuměním o tom, že byl proveden soupis a které věci byly sepsány. Vyrozumění o tom, že byl proveden soupis a které věci byly sepsány, se doručí také oprávněnému a manželovi povinného.

Vyžaduje-li to účel exekuce, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn učinit osobní prohlídku povinného a prohlídku bytu (sídla, místa podnikání) a jiných místností povinného, jakož i jeho skříní nebo jiných schránek v nich umístěných, kde má povinný svůj majetek; za tím účelem je oprávněn zjednat si do bytu nebo do jiné místnosti povinného přístup, popřípadě uzavřené skříně nebo jiné schránky otevřít.

Povinný umožní tomu, kdo provádí výkon rozhodnutí, přístup na všechna místa, kde má své movité věci umístěny.

Každý, v jehož objektu má povinný svůj byt (sídlo, místo podnikání) nebo jiné své místnosti, je povinen strpět, aby ten, kdo provádí exekuci, provedl prohlídku bytu a jiných místností povinného. Nesplní-li tuto povinnost, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn zjednat si k bytu nebo jiné místnosti povinného přístup.

Soud v bytě (sídle, místě podnikání) povinného nebo na jiném místě, kde má povinný své věci umístěny, sepíše věci, které by mohly být prodány, a to v takovém rozsahu, aby výtěžek prodeje sepsaných věcí postačil k uspokojení vymáhané pohledávky oprávněného spolu s náklady výkonu rozhodnutí.

Sepsány budou především věci, které povinný může nejspíše postrádat a které se nejsnáze prodají; věci, které se rychle kazí, budou sepsány, jen není-li tu dostatek jiných věcí a lze-li zajistit jejich rychlý prodej. Sepsány nemohou být movité věci, které tvoří příslušenství nemovitosti. Soud sepíše i věci povinného, které má u sebe někdo jiný, avšak jen tehdy, jestliže mu takové věci budou současně odevzdány.

Byla-li exekuce nařízena stran určitých movitých věcí povinného, sepíšou se jen věci uvedené v usnesení o exekuci. Oprávněný má právo být přítomen soupisu věcí. Do soupisu se neuvedou věci, o nichž oprávněný výslovně prohlásí, že nemají být sepsány.

Soupis se doplní o další věci, jestliže výtěžek prodeje sepsaných věcí nestačí k uspokojení pohledávky oprávněného anebo jestliže je nařízena další exekuce prodejem movitých věcí povinného.

Je-li to potřebné, přibere ten, kdo provádí soupis, k úkonu vhodnou osobu, podle možnosti zástupce orgánu obce.

Nepodaří-li se v bytě (sídle, místu podnikání) povinného ani na jiném soudu známém místě sepsat žádnou věc, oznámí to soud oprávněnému a vyzve jej, aby soudu označil místo, kde jsou věci povinného, které by mohly být prodány. Jestliže oprávněný soudu ve stanovené lhůtě takové místo ne­sdělí nebo jestliže ani na jím označeném místě nebyly žádné věci sepsány, soud exekuci zastaví.

Věci, které se rychle kazí, soud odebere povinnému a prodá mimo dražbu ihned poté, co byly sepsány. Nepodaří-li se prodat tyto věci a nepře­vezme-li je oprávněný za cenu, kterou určil soud, vrátí je povinnému.

Na návrh oprávněného se soud postará o vhodné zajištění movitých věcí pojatých do soupisu. Vyžádá-li si zajištění movitých věcí náklady, provede soud zajištění, jen složí-li oprávněný na tyto náklady zálohu.

Sepsané movité věci, které nebyly zajištěny, se ponechají na místě, kde byly sepsány, a označí se tak, aby bylo patrné, kterým soudem byly sepsány a v jaké věci exekuce.

Po právní moci usnesení o nařízení exekuce se sepsané věci odhadnou, pokud cena není stanovena úředně (§ 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách). Odhad provede soud; znalce přibere, pokud v jednoduchých případech nestačí odhad provedený vykonavatelem při sepsání věci.

Po právní moci usnesení o nařízení exekuce a po odhadu sepsaných věcí soud zajistí, aby
a) zvlášť významná výtvarná díla a památky;
b) rukopisy zvlášť významných literárních děl;
c)  osobní památky a korespondence zvlášť významných spisovatelů a kulturních činitelů, jakož i jiné upomínkové předměty muzeální povahy po těchto osobách;
d) předměty větší kulturní historické hodnoty a jejich soubory byly nabídnuty ke koupi za hotové institucím, jejichž posláním je péče o takové památky, a to nejméně za odhadní cenu.

Jestliže tyto instituce ve lhůtě třiceti dnů od doručení výzvy neodpovědí na nabídku a nesloží u soudu odhadní cenu, soud i tyto předměty prodá způsobem dále uvedeným.

Sepsané věci se prodají v dražbě.

Autor:


Nejčtenější

Zmapovali jsme pět spořicích účtů, které aktuálně vynášejí nejvíc

Ilustrační snímek

Česká národní banka letos již několikrát zvýšila úrokové sazby, naposledy v srpnu 2018. Některé finanční domy na to...

KOMENTÁŘ: Uplynulo deset let od krize, připravme se na tu příští

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust

Každá krize přináší finanční pády i nové investiční příležitosti. Krize před deseti lety, která vyvrcholila pádem banky...Rozpoutá nová regulace národní banky od října hypoteční šílenství?

Ilustrační snímek

Česká národní banka zaznamenala nárůst objemu poskytnutých hypotečních úvěrů. Za mírným růstem stojí zřejmě i takzvané...

Ekonomka Lipovská: Délku pracovní doby a výši mezd by měl určit trh

Hana Lipovská je autorkou knihy „Kdo chce naše peníze? - Ekonomie bez politické...

Průměrná mzda v Česku roste, ve 2. čtvrtletí se vyhoupla na 31 851 korun. Platy ve veřejném sektoru však stoupají...

Planeta nám za méně vyhozených bot poděkuje, zamítl prodejce reklamaci

Ilustrační snímek

Nové boty se mu začaly párat už po třech měsících, reklamaci však prodávající neuznal. Možná má nějakou anomálii prstů...

Další z rubriky

Neúčelová hypotéka na cokoli je levnější než běžný spotřebitelský úvěr

Ilustrační snímek

Začátkem října vstoupí v platnost další opatření ČNB, které mnoha domácnostem zabrání sjednat si hypotéku kvůli...

Spořílek, bohém či chaotik? Zjistěte, jaký jste typ uživatele bankomatů

Ilustrační snímek

Bankomaty se staly běžnou součástí našeho života. V Česku jich funguje už 5 345, což je o 729 víc než na konci roku...

KVÍZ: Máte přehled, co vás čeká, kdybyste stavěli dům?

Ilustrační snímek

Vyznat se ve všech potřebných krocích kolem stavby rodinného domu není vůbec snadné. Víte, kdy je potřeba zajít na...

Nejsou lidi: Za kopečky stále utíká tolik lidí, jako za dob komunismu

Nejsou lidi: Za kopečky stále utíká tolik lidí, jako za dob komunismu

Kurzy.cz Míra nezaměstnanosti je na historickém minimu a sehnat lidi je pro firmy velký problém. Vše ještě zhoršují u některých ...Najdete na iDNES.cz