Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Braňte se proti zdlouhavému rozhodování úřadů

aktualizováno 
Potřebujete-li vyřídit od úřadu žádost, měla by být vyřešena bezodkladně. Pokud tak instituce neučiní, musí udat pádný důvod. Zbytečné průtahy můžete urgovat u nadřízeného správního orgánu.
Vyřízení úkonů trvá některým úřadům opravdu dlouho.

Vyřízení úkonů trvá některým úřadům opravdu dlouho. | foto: Profimedia.cz

Ústavní Listina základních práv a svobod stanoví, že úřad vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Podobnou zásadu obsahuje také správní řád, základní předpis pro činnost úřadů. Ten v § 71 uvádí, že rozhodnutí by měla být vydávána bez zbytečného odkladu. Přestože zdánlivě jde o "pružné" ustanovení umožňující úředníkům vykládat si jej po svém, v praxi naopak hraje pro vás. Rozumí se jím totiž rozhodování co nejrychleji, obratem, okamžitě. Když úřad nedokáže takto rychle reagovat, musí vysvětlit proč. A oprávněnost své "výmluvy" musí být schopen po vašem případném nesouhlasu prokázat.

Také v ostatních případech stanoví správní řád poměrně jasné lhůty. Nelze-li rozhodnutí vydat bezodkladně, musí být učiněno do 30 dnů. Typicky jde o situaci, kdy určitý případ nelze rozhodnout jen podle vámi předložených listin, a úřad tedy musí zjistit "skutkový stav", oslovit další dotčené osoby a podobně.

Tuto lhůtu může úřad prodloužit ještě o dalších 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se předvolání prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o "zvlášť složitý případ". 

Prodloužit lhůtu lze také, jestliže je nutné provést takzvané dožádání do ciziny – typicky když vámi oslovený český úřad požádá nějaký zahraniční úřad o provedení úkonu, který by sám mohl provést  jen s obtížemi, s neúčelnými náklady anebo vůbec. Podobně se může prodloužit lhůta i při zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny. Lhůta však neběží po dobu, kdy si úřad opatřuje údaje od jiných úřadů. Ovšem jen v případě, že za případné zpoždění nenese zodpovědnost sám úředník.

Žeňte to výš

Neučiní-li úřad úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, můžete využít ustanovení § 80 správního řádu o ochraně před nečinností.

O vašem podnětu pak rozhoduje nadřízený správní orgán. Žádost byste tedy měli adresovat jemu. Není to však podmínkou – nikdo vás nemůže nutit, abyste si na něj zjišťovali kontakt. Proto podáte-li žádost přímo úřadu, na jehož nečinnost si stěžujete, musí ji bezodkladně postoupit nadřízenému orgánu. A to i v případě, že by právě tato stížnost konečně přinutila úřad rozhodnout – ani tehdy nesmí vaši "urgenci" zamlčet a nepřeposlat výš. Nadřízený orgán pak musí rozhodnout sám nebo pověřit jiný úřad nebo lhůtu přiměřeně prodloužit; nebo přikázat nečinnému podřízenému úřadu, aby do určité doby rozhodl. 

Před nečinností jsou občané chráněni i tehdy, když sami žádnou "urgenci" nepodají (určitě je ale lepší, když se zapojíte aktivněji). Nadřízený orgán je totiž ze zákona povinen učinit opatření proti nečinnosti, jakmile se o ní dozví. Dokonce ani nemusí čekat na uplynutí lhůty. Stačí, když je z okolností zjevné, že ji nižší správní orgán nedodrží.  

ZÁSADY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1) Úřad vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Není-li lhůta stanovena přímo zákonem, musí jít o "přiměřenou lhůtu". Proti nečinnosti úřadu lze podniknout kroky stanovené zákonem. 
2) Úřad může zasahovat do práv občanů jen za podmínek stanovených zákonem. 
3) Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu. 
4) Úřad musí dbát, aby při rozhodování podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. 
5) Správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné. 
6) Úřad s dostatečným předstihem uvědomí dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu. 
7) Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. 
8) Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Podklady od dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis. Lze-li však potřebné údaje získat z úřední evidence, kterou správní orgán sám vede, a pokud o to dotčená osoba požádá, je povinen jejich obstarání zajistit. 

Zdroj: Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.)

Požadujte alespoň částečné rozhodnutí

Málo známá je i další možnost, kterou při pomalém jednání úřadů máte. Ať už jde o zdržení zaviněné nečinností či objektivně dané složitostí případu, můžete žádat o takzvané mezitímní rozhodnutí. Tím úřad rozhodne o základu celého sporu s tím, že další podrobnosti vyřeší později. 

Jinou možností je rozhodnutí "v části věci". Zpravidla se dotkne jen některých účastníků či některých sporných skutečností s tím, že o zbylých osobách (či skutečnostech) se rozhodne později. 

Oba postupy jsou podle § 148 správního řádu možné pouze tehdy, jestliže to umožňuje povaha věci a jestliže je to účelné. Úřad si ale tuto podmínku nemůže vykládat svévolně – musí mít přitom na zřeteli základní zásady správního řízení, mimo jiné i veřejný zájem na rychlosti rozhodování a obraně práv účastníků.

Autor: pro iDNES.cz


Nejčtenější

Rodiny začínají počítat jinak. Podívejte se, na co Čechům schází peníze

Ilustrační snímek

Finanční situace českých domácností se vylepšuje. Jako dobrou ji vnímají čtyři pětiny rodin. Přesto osmdesát procent...

Pořídit si malou cukrárnu odradí i ty nejotrlejší, říkají podnikatelé

Ilustrační snímek

Dvacet stanovisek a ohlášení před zahájením činnosti a až třicet kontrol v rámci běžného provozu. Na to se musí...KVÍZ: Víte, jaká je životní úroveň v Česku a kdo je chudý?

Ilustrační snímek

Podle statistik snědli Češi loni v průměru přes 80 kilo masa a 84 kilo ovoce. Průměrnému Čechovi se také zvýšila mzda,...

Na splátku hypotéky padne průměrně 42 procent příjmů. A bude hůř

Ilustrační snímek

Pořídit si vlastní bydlení na hypotéku bude od 1. října výrazně složitější. Pro 13 procent Čechů jsou změny motivací...

Porovnali jsme osm možností, kdy a jak spořit pro své potomky

Ilustrační snímek

Pokud to dovolí finanční situace, spořit pro děti se snaží nejen rodiče, ale často i prarodiče. Způsobů a produktů,...

Další z rubriky

Historie zlata: bohatství našli u Klondiku zlatokopové i podnikatelé

Zlato na Aljašce lidé objevili 16. srpna 1896 u ústí potoka Rabbit Creek do...

Zlatem se platilo už v roce 700 před naším letopočtem. Přežilo bankroty a drží si svou cenu. Jde o jeden z oblíbených...

Rodiny začínají počítat jinak. Podívejte se, na co Čechům schází peníze

Ilustrační snímek

Finanční situace českých domácností se vylepšuje. Jako dobrou ji vnímají čtyři pětiny rodin. Přesto osmdesát procent...

Spát v práci? Proč ne, zvyšuje to produktivitu, říkají odborníci

Ilustrační snímek

V době minimální nezaměstnanosti lákají firmy nové kolegy na zajímavé benefity. Jedním z nich může být možnost spánku...

Víkendář: Řecko se pouští do „experimentu, který nemá obdoby“. Budeme se od něj ...

Víkendář: Řecko se pouští do „experimentu, který nemá obdoby“. Budeme se od něj ...

Kurzy.cz Německý Der Spiegel připomíná, že dvacátého srpna dojde svému konci třetí záchranný balíček poskytnutý Řecku a „prozatí...

Najdete na iDNES.cz