Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Co čeká investory v roce 2013?

  1:00aktualizováno  1:00
Investoři v nadcházejících letech budou zvyšovat své zisky jen pomalu. To dokazuje nová analýza akademiků školy London Business School (LBS), která napomáhá k uklidnění současného zmatku a nejistoty na trhu a přináší výhledy do budoucnosti. Podporu autoři získali od společnosti ABN Amro.

Rozsáhlý výzkum se týká dlouhodobých výnosů na šestnácti hlavních trzích od roku 1900 a profesoři došli k těmto závěrům:

Nastane pomalé zvyšování zisků

Investoři by neměli očekávat okamžitou návratnost na základě dřívějších (a při zpětném pohledu nerealistických) tržních hodnot nebo vycházet z dřívějšího vysokého procenta návratnosti.

 • Využijte poznatků z historie! Přestože v poslední době bylo riziko investic do akcií příliš zjevné, v dlouhodobém kontextu je toto vyšší riziko vyváženo úspěchem. Akcie přinášejí vyšší rizikovou prémii než méně rizikové státní poukázky nebo obligace.
 • Zisky investorů pravděpodobně porostou rychleji při investování do akcií než do obligací nebo hotovosti. Riziková prémie bude nižší než v minulosti, ale i při nižší roční rizikové prémii u akcií ve výši 3%, rostou výnosy z akcií poměrně rychle.
 • V porovnání s 90. léty 20. století však tento proces bude zřejmě pomalejší. Zaměřte se tedy na delší časový horizont a připravte se na nevyhnutelné periodické ztráty.
 • O riziku investic do akcií jsme se znovu poučili v posledních třech letech. Riziko investorů při investování do akcií bude vyrovnáno v budoucnosti, ale způsob jeho zhodnocení je velmi nejistý. Existuje 50% pravděpodobnost, že index FTSE 100 opět dosáhne svého historického maxima v časovém horizontu deseti let. Trhy se však na tuto hodnotu nebudou dostávat snadno: výnosy mohou prudce vzrůst za krátkou dobu místo postupného zvyšování v průběhu času.

Jáká je budoucnost současného klesajícího trhu?

Ve dvacátém prvním století došlo k jednomu z nejhorších poklesů trhů v historii. Od začátku roku 2000 do 23. července 2002 poklesl skutečný výnos britských akcií (včetně dividend, ale se započtenou inflací) o 40%. Všechny hlavní trhy zaznamenaly podobné ztráty: -47% v USA, -40% v Japonsku, -49% v Německu, -44% ve Francii a o –47% (vyjádřeno v USD) poklesl světový index.

 • Poslední pokles trhu, který si většina investorů může pamatovat, byl krach v říjnu 1987, kdy britské akcie klesly o 36% za pět týdnů a index Dow spadl o 23% za jeden den. Tento pokles však následoval po strmém růstu v dřívějších obdobích a američtí i britští investoři zaznamenali kladné výnosy za rok 1987 jako celek.
 • Ztráty v letech 2000-2002 však dosud nedosáhly největších poklesů trhů v historii. V letech 1929–32 při krachu na Wall Streetu přišli investoři o 80% celkových reálných výnosů. Při krizi v letech 1973–74 spadly americké akcie na polovinu své hodnoty a britské akcie ztratily 71% (v reálných číslech).

Tři špatné roky za sebou. Může přijít čtvrtý?

Akcie jsou rizikové a neúspěšné roky jsou běžné. Z databáze LBS, která zahrnuje 102 let v 16 zemích, vyplývá, že v historii bylo 38% ze všech ročních výnosů negativních.

 • Na začátku roku 2002 již měli investoři za sebou dva neúspěšné roky. Tato situace není nijak neobvyklá. V historii se dva roky s negativními reálnými výnosy za sebou vyskytly v 16% všech dvouletých období. Ani tříletá záporná období nejsou výjimečná, od roku 1900 k nim došlo v 6%.
 • Na začátku roku 2002 většina komentátorů vylučovala, že by mohl přijít třetí neúspěšný rok. Tým LBS však upozorňoval na to, že výnosy za jednotlivé roky jsou nezávislé – stejně jako když házíte několikrát po sobě mincí. Protože jsme již věděli, že roky 2000 a 2001 byly špatné, byla pravděpodobnost třetího špatného roku poměrně vysoká. Na základě odhadů autorů studie zůstává pravděpodobnost negativního ročního výnosu na 38%.
 • Nyní se zdá být již téměř jisté, že rok 2002 bude třetím neúspěšným rokem v řadě, neboť pro vyrovnání již dosažených ztrát by muselo dojít k okamžitému obratu a k velice rychlému růstu.
 • Můžeme tedy očekávat čtvrtý špatný rok? Z historických údajů vyplývá, že čtyři neúspěšné roky za sebou se od roku 1900 vyskytly jen ve 2%. Pokud však na začátku roku 2003 budeme mít za sebou tři špatné roky, bude pravděpodobnost čtvrtého špatného roku 38%. Dobrou zprávou však je, že pravděpodobnost, že trhy porostou, je vyšší (62%) než že budou klesat.

Jaké výnosy můžeme v budoucnosti očekávat?

K posouzení pravděpodobných budoucích výnosů můžeme využít poznatků z historie. První roky 21. století jsou neobvyklé a je tedy třeba podívat se dále do minulosti.

 • Ještě větší nejistotu však přináší analýza předcházejícího desetiletí. Špatné výnosy v letech 2000–02 (viz nestínované pruhy v grafu 1) ostře kontrastují s vynikajícími výnosy ve většině zemí v předcházejících deseti letech (šedé pruhy). Investoři bohužel přizpůsobili svá očekávání vývoji v 90. letech 20.století, což ještě prohloubilo jejich zklamání z posledních dvou a půl roku.
 • 90. léta byla zlatým věkem a takováto období se příliš často neopakují. Proto by bylo stejně zavádějící odhadovat budoucí výnosy na základě údajů z 90. let. Vzhledem k tomu, že akciové trhy kolísají, musíme vzít v úvahu mnohem delší období než 2–3 roky, nebo i desetiletí.
 • Poslední skupina pruhů (znázorněná černě v grafu 1) představuje reálné výnosy z akcií od roku 1900. Tyto výnosy za 102 a půl roku jsou mnohem méně příznivé než výnosy z 90. let. Přesto výrazně kontrastují se špatnými výsledky za roky 2000–2002.
 • Tyto dlouhodobé údaje ukazují, že akcie dosáhly kladných reálných výnosů ve všech 16 zemích. V období od roku 1900 byly tedy akcie nejúspěšnější třídou aktiv ve všech zemích, úspěšnější než obligace a hotovost. Ve většině zemí bylo dosaženo roční rizikové prémie o 3–6% vyšší než u hotovosti a u obligací byla riziková prémie asi o 0,5% p.a. nižší než tato hodnota. (Další podrobnosti naleznete v knize Triumph of the Optimists a v příručce Global Investment Returns Yearbook 2002.)
 • Historické výnosy odrážejí nové hodnocení akcií a růst příjmů, který přesáhl očekávání. Experti LBS neočekávají, že by investoři na akciových trzích mohli zažít opakování takto příznivého vývoje. Co se týče vyššího výnosu z akcií v porovnání s méně rizikovými státními poukázkami nebo obligacemi (rizikové prémie), z této analýzy vyplývá, že by investoři mohli v budoucnosti očekávat dlouhodobý vyšší výnos z akcií v průměru asi o 3% p.a.
 • 3% roční riziková prémie u akcií je dlouhodobá předpověď. Přestože je v současné době míra krátkodobé nestability vysoká a může ovlivnit výši krátkodobé rizikové prémie, je třeba vzít při odhadování času potřebného k oživení akciového trhu v úvahu dlouhodobý výhled.

Graf 1: Roční reálné výnosy z akcií (k 23. červenci 2002)

Zdroj: E Dimson, P Marsh and M Staunton, Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns, NJ: Princeton University Press, 2002

Kdy se dostane index FTSE 100 na své historické maximum 6 930 bodů?

Index FTSE 100 zaznamenal své historické maximum 6 930 bodů poslední den obchodování roku 1999. 23. července 2002 uzavíral na hodnotě 3 858 bodů. Jak dlouho bude trvat, než se opět dostane na maximum?

 • Jistou útěchou pro nás může být doba, která byla nutná pro oživení trhu při poklesech v minulosti. Navzdory výrazným poklesům při krachu v roce 1987 vyrovnali investoři své ztráty do dvou let. Podobně při poklesu trhu v letech 1973–74 dosáhl britský index FTSE All Share svého předchozího maxima za méně než tři roky.
 • Tyto příklady je však nutné posuzovat opatrně. Na konci roku 1974 zůstal britský trh na dividendovém výnosu 11,7% a poměr P/E (u FT 500) byl 4, v porovnání s dnešním výnosem 3,5% a poměrem P/E 17,6. Inflace činila v roce 1974 19% a vrcholu 25% dosáhla v roce 1975. Pokud údaje upravíme podle inflace, trvalo investorům 8 let vyrovnat ztráty z poklesu trhu v letech 1973–74, vyjádřeno hodnotou celkových výnosů.
 • U ostatních trhů byla nutná doba pro oživení ještě delší. Americké akcie vzrostly na úroveň před krachem v roce 1929 až v roce 1949, vyjádřeno hodnotou celkových výnosů. A od maxima v roce 1989 klesla reálná hodnota japonských akcií o 65%. Při podobném, zdánlivě nekonečném poklesu trhu, bude obnovení jejich hodnoty tedy trvat několik desetiletí.
 • Nejlepší vodítko přináší analýza rizikové prémie akcií. Graf 2 mapuje kumulativní pravděpodobnost opětovného dosažení historického maxima indexu FTSE od roku 2003 až do roku 2032. Prostřední křivka je založena na 8% očekávaném výnosu, který představuje aritmetický průměr rizikové prémie o 3% vyšší než jsou aktuální dlouhodobé výnosy z obligací a o 4% vyšší v porovnání s hotovostí. Dolní křivka zobrazuje pesimistickou variantu 6% očekávaného výnosu; horní křivka znázorňuje optimistickou variantu 10% výnosu.
 • Prostřední křivka grafu 2 říká, že index FTSE 100 má 50% šanci překonat své historické maximum do roku 2013 a 50% pravděpodobnost, že tento průlom přijde později. Trh této hodnoty samozřejmě nedosáhne plynule a zisky mohou prudce vzrůst za krátkou dobu místo postupného zvyšování.
 • Investoři mohou samozřejmě dostávat dividendy z portfolia indexu FTSE 100. Verze celkových výnosů FTSE 100, která zahrnuje opětovně investované dividendy, má 50% pravděpodobnost, že dosáhne svého maxima do roku 2008 (není znázorněno v grafu). Tento fakt podporují profesoři v knize Triumph of the Optimists, kde kladou důraz na důležitost příjmů z dividend u dlouhodobých investic.

Graf 2: Kumulativní pravděpodobnost opakovaného dosažení historického maxima indexu FTSE 100
(k 23. červenci 2002)

Zdroje: E Dimson, P Marsh a M Staunton, Triumph of the Optimists a Global Investment Returns Yearbook 2002, ABN AMRO/LBS, 2002

O autorech:
Elroy Dimson a Paul Marsh jsou profesoři financí na London Business School a Dr. Mike Staunton je ředitel databáze cen akcií LBS. E. Dimson a P. Marsh navrhli index FTSE 100 a od roku 1987 vytvářejí index Hoare Govett Smaller Companies pro společnost ABN AMRO. Staunton je autorem LBS Risk Measurement Service, která poskytuje odhady rizika pro všechny britské akcie a sektory.

Autor:


Jak si vybudovat finanční rezervu

měsíců % měsíců
Vypočítat
Měsíčně spořte
Zjistit přesnější výpočet


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust
Investovat, nebo obchodovat? Analytik radí, co je větší jistota

Být investorem, nebo traderem čili obchodníkem? Takovou otázku si klade většina těch, kteří se rozhodli zhodnotit své prostředky na finančních trzích. Co je...  celý článek

Ilustrační snímek
Sedm ukazatelů, podle kterých poznáte správnou akcii

Kdo by nechtěl investovat do akcií, které budou vynášet. Jenomže jak poznat tu správnou akcii? Střílet od boku a investovat naslepo rozhodně není nejlepší...  celý článek

Ilustrační snímek
Novinky v investování: od ledna začnou platit jasnější pravidla

Češi mají v podílových fondech investováno asi 445 miliard korun. Někteří se však spálili a investovali na doporučení poradců, aniž tušili, že poradci za svá...  celý článek

Další nabídka

Kurzy.cz

Volební preference STEM: ANO posiluje, podpora ČSSD spadla pod 10 %
Volební preference STEM: ANO posiluje, podpora ČSSD spadla pod 10 %

Necelý týden před volbami dál posilují preference hnutí ANO. Raketový nárůst zaznamenala SPD. Rostou také Piráti. Naopa... celý článek

Grafton Recruitment Praha
PASIVNÍ LINKA, bankovní produkty

Grafton Recruitment Praha
Praha
nabízený plat: 20 000 - 23 000 Kč

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.