Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Co slibuje karta s odloženou splatností?

aktualizováno 
Česká společnost si zvyká na úvěry všeho druhu, objem půjček neustále vzrůstá – to není nic nového. Mluví se o tom, že jsou stále častěji využívány typy úvěrů, které Češi doposud spíše opomíjeli – revolvingové úvěry spojené s kartou. Při jejich výčtu jsou ovšem obvykle zmiňovány pouze karty kreditní, případně nákupní úvěrové karty. Opomíjeny jsou karty typu charge. Jak se liší od předchozích uvedených a které banky je nabízejí?

Nejdříve si připomeneme základní pojmy. Charge i kreditní karty jsou odbornými publikacemi obyčejně shrnuty do jedné skupiny nazvané úvěrové platební karty. Ty se vymezují vůči druhé skupině karet – debetním kartám – zejména způsobem zúčtování transakcí. Zatímco při platbě debetní kartou jsou platby strhávány z prostředků, které má klient k dispozici na svém účtu, je u úvěrových karet možné nakupovat i v momentě, kdy žádné prostředky na účtu nemáte. Získáváte tedy úvěr – jak je to potom s úroky?

Právě v typu úvěru, úročení a způsobu zúčtování je rozdíl mezi kreditními a charge kartami. S „kreditkou“ můžete čerpat úvěr dlouhodobě  a platit minimální splátky (samozřejmě spolu s úroky), nebo využít bezúročného období (u nás max. 45-51 dní) a dlužnou částku v něm splatit.  Úvěr z charge karty je oproti tomu nutné uhradit, a to obvykle nejpozději v průběhu následujícího měsíce. Splatit v bezúročném období je tedy nutností, nikoliv volbou. Odměnou jsou právě nulové úroky. Délka maximálního bezúročného období u charge karet je přitom různá (závisí rovněž na dnu zúčtování transakcí - viz dále). U charge karet se splácení se obvykle provádí inkasem, takže s ním držitel karty nemá žádné starosti (u kreditek je inkaso pouze jednou z možností a bývá složitější - částka splátky je závislá na vůli a momentálním stavu prostředků klienta).

Jaká je nabídka v České republice?

Víte, jak zaplatit bance co nejméně? Čtěte ZDE.

Charge karty nabízí šest z deseti největších bank v ČR. Pouze dvě z nich však nabízejí všem zájemcům charge karty standardního typu (eBanka a Volksbank). Jak je to s již zmíněnou dobou splácení? eBanka zúčtovává transakce kartou provedené do čtrnáctého dne následujícího po měsíci ukončení účetního období, Volksbank do dne patnáctého. Pro získání obou karet je nutné mít u bank zřízen účet (u eBanky je nutné mít ho veden po dobu šesti měsíců).

Živnostenská banka nabízí kartu, která je určena fyzickým osobám nepodnikajícím z řad podílníků otevřeného podílového fondu – kartu Visa Sporokonto. Podmínkou získání této karty je minimální investice ve fondu Sporokonto v hodnotě 30 000 Kč (investice musí být minimálně trojnásobkem požadovaného úvěrového rámce). Vyúčtování je poté provedeno v den splatnosti měsíční splátky, popř. mimořádné splátky inkasem odpovídající částky z příslušného účtu investiční společnosti ŽB-Trust vedeného bankou ve prospěch kartového účtu držitele karty. Karta umožňuje čerpání bezúročného období až 31 dní. Podobnou kartu (ve variantě Gold) donedávna nabízela i Česká spořitelna.

Dále lze u tří našich bank získat zlaté charge karty. Ty s sebou podobně jako debetní zlaté karty nesou přidané služby jako je cestovní či úrazové pojištění a asistenční služby apod. Například úvěrová karta Gold od ČSOB kromě pojištění pro cesty do zahraničí zahrnuje i pojištění právní ochrany pro řidiče motorového vozidla a služby IAPA, slevy ve vybrané síti hotelů a půjčoven aut. Pro získání karty je nutné mít zřízen u banky účet. Zvýhodněni jsou ti, jejichž historie činí minimálně 6 měsíců - ti mohou dostat úvěrový limit ve výši 100 - 200% čistého měsíčního příjmu (ostatní 50-100%). Zlatá charge karta od HVB Bank zahrnuje úrazové a cestovní pojištění s vysokou pojistnou ochranou vztahující se i na členy rodiny a členskou kartu IAPA. Kartu lze získat bez zajištění po šesti měsících vedení účtu; hodnocení je individuální (zejména na základě průměrného zůstatku). Cestovní a úrazové pojištění je obsaženo i v poslední zlaté charge kartě od Volksbank. U té (stejně jako u standardního typu charge karty vydávaného touto bankou) je pro vydání posuzován průměrný disponibilní zůstatek na účtu klienta za poslední tři měsíce - po tuto dobu je tedy nutné mít účet veden; dle bonity klienta je pak možné požadovat blokaci  finančních prostředků, např. na termínovaném účtu. Nutno podotknout, že za platbu na POS charge kartami od Volksbank klient zaplatí 0,5% z částky.

Specifické postavení na poli charge karet mají karty Diners  Club. Jedná se o prestižní platební karty, což také odpovídá jejich ceně, která předčí i úroveň některých zlatých charge karet. V ČR lze tento instrument pořídit za částku 5 000,- Kč ročně. Karta umožňuje přístup do letištních salonků na 350 mezinárodních letištích ve světě včetně pražského letiště, dále je s ní spojeno cestovní pojištění i pro 3 spolucestující a asistenční služby. Zajímavá je služba garantované hotelové rezervace. Karta existuje v základní variantě, nebo jako co-brand Diners Club ČSA či Golf (první umožňuje sbírat bonusové míle v programu O.K. Plus, druhý zahrnuje pojištění golfové výstroje či slevy na úrčití golfová hriště). Kartu Diners Club lze v České republice získat buďto přímo u vydávající společnosti, nebo v následujících bankách: Česká spořitelna, ČSOB, HVB Bank Czech Republic, ING Bank N.V. (Praha), J&T Banka, Volksbank CZ a Živnostenská banka.

  Karta Úvěrový limit Roční cena Výběr z bankomatu v ČR - cizí/vlastní Výběr z bankomatu v zahraničí

Blokace

ČSOB Úvěrová karta Gold (Visa, MC) 100- 750 tisíc Kč 4 000 0,5%, min. 20 Kč 80+0,5% 2000
eBanka EC/MC Standard Charge 10 - 100 tisíc Kč 850 60 Kč + 1% 1,5%,min. 140Kč 3750
HVB Bank EC/MC Gold Charge od 100 tis. Kč 5 000 30/30 100+0,5% 1500
Volksbank

 

MasterCard Charge Standard (domácí, mezinárodní) individ. 500 1% 1% 1000/2000*
MasterCard Charge Gold individ. 4 000 1% 1%  2000*
Živnobanka Visa Sporokonto- k fondu 10, 30, nebo 50 tisíc Kč 600 30/50 105+0,5% 0
ČSOB, ČS, HVB, ŽIBA... Diners Club charge**  indiv., závisí na vydavatel. bance 5 000 4% 4% 0
Živnobanka American Express - zelená** od 150 tis. Kč 2 700(100USD) 4%*** 4%*** 0

Pozn.: ceny v korunách; *) domácí/mezinárodní; u obou je spoluúčast klienta do výše 10 000 Kč; **) základní verze; ***) poplatek 4% z vybírané částky je účtován za každou expresní hotovostní transakci; min. poplatek je 10 USD

Podobně existují ještě další prestižní charge karty vydávané společností American Express, a to v několika variantách (od zelené – roční poplatek 100 USD- až po „diamantovou“ – roční poplatek 1000 USD). Platí se poplatek za vstup do klubu American Express, a to 80 dolarů. Tuto kartu ve variantě charge nabízí retailovým klientům pouze jedna banka u nás – Živnostenská banka. K základní (zelené) kartě American Express patří i rozsáhlé asistenční služby, cestovní pojištění pro majitele karty i jeho rodinu či program členských výhod (1. rok program zdarma; dále placený). Stoplistace karty i její náhradní vydání je podobně jako u karty Diners Club zdarma.

Karty Diners Club slibují až šedesátidenní bezúročné období. Podmínky jednotlivých bank však mohou být upraveny - například úvěr poskytnutý kartou Diners Club České spořitelny či Volksbank je nutno splatit vždy do dne pětadvacátého následujícícho měsíce (55 dní bezúročného období), u Živnobanky do dne dvacátého (50 dní "grace period"). Rozdíly existují rovněž v poskytovaných úvěrových limitech. Společnost Diners Club má stanovenu pouze dolní hranici - 30 tisíc korun. U Živnostenské banky s kartou Diners Club dostanete od 150 tisíc korun více v závislosti na vaší bonitě, u České spořitelny je úvěrový rámec 70 - 300 tisíc. Podmínkou získání u ČS je vedení účtu do dobu šesti měsíců; hodnocení je individuální. Živnostenská banka požaduje vedení účtu jeden rok a minimální čistý měsíční příjem 30 000 Kč. Tolik k Diners Club. Kartu American Express dokonce získá u Živnobanky pouze ten, jehož roční příjem dosahuje minimálně 35 000 USD. Bezúročné období u American Express zprostředkovaných Živnobankou je 48 dní.

Jaké problémy Vám může způsobit embosovaná karta? Čtěte ZDE.

Jak jsme si ukázali, poskytují zlaté charge karty či karty American Express a Diners Club sice na rozdíl od standardních karet různé služby navíc, ovšem kromě vysokého poplatku za roční vedení jsou dalším úskalím podmínky pro získání karty – rozhodně je nezíská každý. Služby s kartami spojené jsou navíc vhodné pro ty, kteří často cestují. Ostatní je zřejmě příliš neocení. Dále je třeba myslet na to, že rozsah i pojistné limity pojištění zahrnutého v kartách Diners Club i American Express jsou značné, ovšem platí pouze pro cesty, jejichž náklady (popř. část - typicky letenka) byly uhrazeny právě touto kartou.

Chtěli byste některou z prestižních charge karet? Pokud například u Živnostenské banky budete váhat mezi kartou Diners Club a American Express, můžete vzít v úvahu kromě ročního poplatku a přidaných služeb rovněž způsob zúčtování transakcí – zatímco u karet Diners Club je prováděn v korunách, u American Express je to v dolarech. Obě karty mají vysoké limity, ovšem jejich akceptovatelnost je menší  než u karet Visa či MasterCard. 

Pro koho jsou tedy charge karty určeny?

Charge karty jsou vhodné pro určitý typ lidí, kteří mají vyšší příjmy a nečiní jim problémy vzniklé úvěry splácet. Klient čerpá bezúročný úvěr a splácí jednou měsíčně, což mu umožní vylepšit cashflow.  Pro toho, kdo si není jist, zda bude moci splatit, co si pomocí karty půjčil, je lepší kreditní karta. Zřejmě proto se také charge karty příliš nerozšířily – podle údajů Sdružení pro bankovní karty jich nejznámější vydavatelské společnosti u nás vydaly podstatně méně než karet kreditních. Rovněž nabídka bank je u charge karet chudší než u kreditek – produkty jsou spíše stahovány, než že by byly zaváděny nové. K tomu je nutno  připočíst fakt, že prestižní karty Diners Club i American Express jsou využívány častěji spíše nadnárodními společnostmi (firemní řešení) pro zaměstnance než běžnými občany.

Na závěr lze zmínit jednu z výhod charge karet – zatímco bezúročné období se u naprosté většiny kreditních karet (s výjimkou ČSOB a KB) vztahuje pouze na bezhotovostní platby, úvěr na charge kartě není úročen vůbec – tedy ani výběry hotovosti. Zejména u karet Diners Club či American Express je to ovšem vykoupeno vysokou cenou výběru.

Co si myslíte o charge kartách? Pořídili byste si některou z nich, nebo dáváte přednost klasickým kreditním kartám? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

Nejčtenější

Chtěl utáhnout nájem, tak začal podnikat a už má sedmičlenný tým

Radek Danč, provozovatel brněnské společnosti Internesto

Radka Danče dovedla k podnikání před pár lety tak trochu finanční nouze. Jako student bydlel v centru Brna a kamarád z...

Proč jsou kanály kulaté? Obvyklé i nezvyklé otázky padající u pohovorů

Ilustrační snímek

Při pracovním pohovoru čelí uchazeči různým otázkám personalistů. Třeba dotaz „Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“...Co si Češi závidí a co by chtěli mít jisté. Zapojte se do ankety

Ilustrační snímek

O Češích se říká, že jsou závistiví. Ale je česká závist stále tak silná, že se nám nedaří vymanit z klubka intrik,...

Kvíz: volno na svatbu či stěhování. Kdy ho musí firma proplatit?

Ilustrační snímek

Pokud jste zaměstnaní, pak určitě víte, že máte nárok na dovolenou. Jak je to ale v případech, kdy do práce nemůžete...

Falešná advokátka je okradla, ale trestný čin se prý nestal

Ilustrační snímek

Asi všichni známe postavu falešného vrchního Vrány z oblíbené české komedie. Úsměv na tváři nám ovšem ztuhne, pokud se...

Další z rubriky

Češi se svěřili, že vážná životní situace přijde na osm tisíc měsíčně

Ilustrační snímek

Životní pojistku nemá sjednanou polovina Čechů. Ti, kdo ji mají, ji nemusí mít dobře nastavenou. Jen pouhá desetina od...

Kolik stojí dětské pojištění a na co si dát pozor

Ilustrační snímek

Děti chvilku neposedí, může se jim kdykoli něco stát, potřebují pojištění, říkají si mnozí rodiče. A tak ho uzavřou....

Úhel pohledu se mění: povinné ručení za hubičku není dobrá volba

Ilustrační snímek

Někteří Češi berou povinné ručení stále jako nutné zlo. Hledí jen na co nejnižší cenu a volí co nejnižší zákonem...

Další nabídka

Kurzy.cz

Novinka ve výplatě sociální dávky: Místo peněz budou poukázky.
Novinka ve výplatě sociální dávky: Místo peněz budou poukázky.

Stát se rozhodl zatočit s těmi, kteří zneužívají příspěvky na živobytí. Místo peněz budou dostávat část přídavku ve for... celý článekNajdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.