Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Daně mění pojištění

aktualizováno 
Ministerstvo financí žádá poslance, aby do konce roku schválili na 130 změn v zákoně o DPH. Novelizace by měla odstranit zásadní chyby a upřesnit nejasnosti ve stávajícím znění zákona. Mezi oblasti, kterých se problematická právní úprava výrazně dotkla, je i pojišťovnictví. Budeme za služby agentů nebo makléřů platit daň z přidané hodnoty?

Pojišťovací, bankovní a jiné další finanční služby jsou u nás i jinde ve světě osvobozeny od daně z přidané hodnoty. Osvobození v tomto případě znamená, že není zdaněna přidaná hodnota. Z vyplaceného pojistného plnění tak není nutné odvádět daň z přidané hodnoty pojistné smlouvy. Takto pojaté zdanění soukromého pojištění a dalších srovnatelných produktů představuje jeho jistou preferenci oproti jiným finančním produktům, jako je například leasing, které dani z přidané hodnoty podléhají. Na druhou stranu jsou plně daňově zatíženy fixní vstupy (např. veškerý movitý i nemovitý majetek). V konečném důsledku se tak jedná o zvýhodnění velmi malého rozsahu.

Pojištění s DPH? Chyba v zákoně

Podle platného znění zákona o DPH, jsou podle paragrafu 51 osvobozeny od DPH pojišťovací činnosti vymezené dále v paragrafu 55 téhož zákona. Zde je upraveno, že pojišťovacími činnostmi se pro účely zákona o DPH rozumí pojišťovací nebo zajišťovací činnosti včetně jejich zprostředkování a penzijní připojištění včetně jeho zprostředkování. V tomtéž zákoně však chybí definice těchto pojmů, nebo alespoň odkaz na příslušný právní předpis, který je konkrétněji definuje.

Žalujte pojišťovnu za špatnou radu! Čtěte ZDE.

Co se skrývá pod pojmem pojišťovací činnost, to nalezneme v zákoně o pojišťovnictví. V něm se pojišťovací činností rozumí uzavírání pojistných smluv pojišťovnou, správa pojištění a poskytování plnění z pojistných smluv, poskytování asistenčních služeb a zpracování osobních údajů s těmito činnostmi souvisejících. V tomtéž zákoně pak dále nalezneme vymezení „činností souvisejících s pojišťovací nebo zajišťovací činností“. Těmi se pro potřeby zákona rozumí zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací nebo zajišťovací činností, poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob a šetření pojistných událostí prováděné samostatnými likvidátory pojistných událostí na základě smlouvy s pojišťovnou a další činnosti se souhlasem ministerstva.

Zákon o pojišťovnictví tak rozlišuje zvlášť ryzí pojišťovací činnost a činnosti související s pojišťovací činností, jako jsou napíklad výše zmiňovaná poradenská činnost či šetření pojistné události. Tyto související činnosti v definici osvobozených činností v pojišťovnictví v zákoně o DPH chybí, s výjimkou tam výslovně uvedeného zprostředkování. Část souvisejících činností je tak nyní od daně z přidané hodnoty osvobozena a část nikoli, čímž dochází k určité formě diskriminace. Doporučení či spolupráce daňového poradce při podpisu pojistné smlouvy nebo služby likvidátora pojistných událostí jsou nyní zatíženy daní z přidané hodnoty.
 
V problematickém paragrafu 55 proto ministerstvo financí doporučuje vypustit ve slově „činnosti“ písmeno „i“ a vypustit slova „jejich zprostředkování“ a nahradit je slovy „činností souvisejících s pojišťovací nebo zajišťovací činností“ a doplnit odpovídající poznámky pod čarou, odkazující na zákon o pojišťovnictví definující zmiňované pojmy.

Navrhované znění paragrafu 55 zákona o DPH: Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně:
 

§ 55
Pojišťovací činnosti

Pojišťovacími činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí pojišťovací(1) nebo zajišťovací činnosti(2) včetně jejich zprostředkování činností souvisejících s pojišťovací nebo zajišťovací činností(3) a penzijní připojištění včetně jeho zprostředkování.

(1) (2) (3) § 2 odst. 1 písm. e) g) h) zák. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů

Výnos 48 % a "pojištění zdarma" Vyplatí se kombinace pojištění se zajištěným fondem? Více ZDE.

Ve srovnání s šestou směrnicí ES, ze které zákony o DPH v unii vychází, je osvobození uvedené v současném znění zákona o DPH nejen nejednoznačné, ale i výrazně užší. Tato směrnice totiž umožňuje osvobodit nejenom pojišťovací a zajišťovací činnosti, ale i související činnosti uskutečňované pojišťovacím makléřem nebo pojišťovacím agentem. Právě těmi může být například i spolupráce při likvidaci pojistných událostí. Slovensko je v tomto směru jednoznačně o krok napřed. Tam jsou související činnosti plně osvobozeny od daňové povinnosti. Ve slovenském zákoně o pojišťovnictví je totiž „spolupráce při likvidaci pojistných událostí“ součástí definice „zprostředkování pojištění“, které je od DPH plošně osvobozeno.

Přestože se tímto rozšiřením seznamu plnění osvobozených od daně z přidané hodnoty stát připraví o příjmy do státního rozpočtu, jedná se jistě o krok správným směrem. Stávající znění zákona totiž zakládá daňovou diskriminaci, která není z jakéhokoliv pohledu opodstatněná. Nehledě k tomu, že nepřesná znění zákonů jsou chlebodárcem většiny poradenských firem, které v konečném důsledku neplatí nikdo jiný než samotní klienti pojišťoven.

Jaký máte názor na zdanění přidané hodnoty v pojišťovnictví? Děkujeme za vaše názory a připomínky.

Autor:Nejčtenější

V Česku byl odhalen rozsáhlý a neobvyklý pojistný podvod za 50 milionů

Ilustrační snímek

Pryč jsou nejspíš časy, kdy se podvodníci snaží přijít k penězům hlavně v podvádění s auty a lidským zdravím. Gang,...

Ovládali Karvinsko stovky let. Po válce jim doly znárodnili, bojovali marně

Jan Larisch-Mönnich (1872-1962) vystudoval práva na univerzitě ve Vídni.

Larisch-Mönnichové patřili k těm, kteří stáli za rozmachem těžby černého uhlí v ostravsko-karvinském revíru. Po slavném...Poradna: musím ukazovat ostraze obsah tašky?

Ilustrační snímek

V nákupních centrech přibývá konfliktů mezi ochrankou a zákazníky. A tudíž stále hlasitěji zní otázka: může prodavač...

Vzal si úvěr bez souhlasu manželky, je povinna jeho dluhy platit?

V případě, že by manžel svůj dluh nesplácel a banka by jej vymáhala, pak podle...

Podle zákona do společného jmění manželů patří nejen majetek získaný během manželství, ale i dluhy. Jenže co dělat v...

KOMENTÁŘ: Investiční nemovitost je nová past na důvěřivce

Martin Mašát

Z většiny článků o nemovitostech vyplývá, že kdo nyní nekoupí byt či dům jako investici, okrádá rodinu. Ale ceny bytů...

Další z rubriky

Kolik přispějí zdravotní pojišťovny na odvykání kouření a kila dolů

Ilustrační snímek

Skoncovat s kouřením není pro nikoho snadné. A stejně tak shodit pár kilogramů a zkusit vést zdravý životní styl. Velmi...

Hlídáte si zdraví? Můžete ušetřit až třetinu z pojistného

Ilustrační snímek

Nejste obézní, nekouříte, sportujete nebo chodíte na pravidelné preventivní prohlídky k lékaři? Za zdravý životní styl...

Vichřice páchají značné škody. Co pojišťovny uhradí a co odmítnou

Ilustrační snímek

Největší škody na majetku způsobil v Česku v roce 2017 orkán Herwart. Celkový účet, který vystavil pojišťovnám za...

Čína je na střet s USA připravena, s Bílým domem je to horší

Čína je na střet s USA připravena, s Bílým domem je to horší

Kurzy.cz Ve stejné chvíli, kdy čínský prezident Si Ťin-pching odhaloval dalekosáhlou reformu diplomacie pro lepší distribuci čín...

Najdete na iDNES.cz