Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Daňová poradna: 25 odpovědí na to, jak správně vyřešit přiznání

aktualizováno 
Mohu si odečíst z daní darování krve? Musím podávat přiznání kvůli odstupnému a jak je to s hranicí 20 tisíc korun? Kdy si mohu odečíst slevu na poplatníka a jak je to s paušály? Na tyto a další otázky čtenářů odpovídá daňová poradkyně Blanka Marková.
Nezapomeňte vyplněné přiznání podepsat. Podle daňových úředníků je chybějící podpis nejčastější chyba, kterou řeší. Ilustrační snímek

Nezapomeňte vyplněné přiznání podepsat. Podle daňových úředníků je chybějící podpis nejčastější chyba, kterou řeší. Ilustrační snímek | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

1. Mám daňový základ 15 684 korun. V roce 2013 jsem dvakrát daroval krev. Mohu si daňový základ snížit o 4 000 korun (2 000 za každý odběr)?
Za každý odběr si lze snížit daňový základ o 2 000 korun. Platí však i další podmínky: hodnota daru je omezena nejvýše 10 procenty daňového základu, což je ve vašem případě 1 568 korun.

2. V březnu 2013 jsem ukončil pracovní poměr dohodou a dostal odstupné osm měsíčních mezd. Protože příjem za březen byl vyšší než 105 000 korun, musím si udělat daňové přiznání sám. Mohu si uplatnit celou slevu na poplatníka, když jsem po zbytek roku nepracoval?
Ano, smíte. Sleva na poplatníka ve výši 24 840 korun je jediná, kterou uplatníte celou, i když jste nepracoval celý rok. Ostatní slevy je potřeba krátit podle počtu měsíců.

3. Slyšel jsem, že když mám stavební spoření, mohu si snížit zaplacené daně. Poradíte jak?
Nejde o to, že si spoříte. Daňový základ (částka, ze které se pak vypočítá daň) lze snížit jen o úroky zaplacené z úvěru či překlenovacího úvěru ze stavebního spoření, který byl použit na zabezpečení vlastních bytových potřeb. Obdobně lze odečítat úroky zaplacené za hypoteční úvěr. Výši úroků z potvrzení od banky uvedete do daňového přiznání na stranu 2, do řádku 47.

4. Platím si nově životní pojištění a nevěděl jsem, že mám donést potvrzení do mzdové účtárny. Mohu ještě slevu uplatnit?
Ano, domluvte se v mzdové účtárně, že si daňové přiznání letos podáte sám. Vydají vám potvrzení o zúčtování daně, ve kterém uvedou výši vypořádané daně. Vy si vyplníte růžové formuláře a uplatníte pojistné zaplacené na životní pojistku až do výše 12 000 korun a uvedete i vypořádanou daň.

Formulář pro daňové přiznání za rok 2013 i s přílohami jako soubor pro Excel i ve speciální aplikaci stahujte ZDE

5. Jsem zaměstnaná, v roce 2012 jsem ukončila podnikání jako finanční poradce a celý rok 2013 mi ještě chodily provize, i když už jsem fakticky nepodnikala. Tyto provize činí 8 000 korun. Do jaké kolonky mám příjem zapsat a mohu si uplatnit nějaké výdaje, když jsem už nepodnikala?
Pokud jste ukončila podnikání, vznikla vám povinnost dodanit v posledním daňovém přiznání (za rok 2012) všechny pohledávky. Sem patří i předpokládané dodatečné provize. Pokud jste to neudělala, měla byste podat dodatečné daňové přiznání za rok 2012. Režim uplatnění nákladů (paušál nebo skutečné výdaje) se bude řídit způsobem, který jste v přiznání uvedla v roce 2012.

6. Hranici 20 000 korun u ostatních příjmů podle § 10, do které není třeba příjmy danit, bych prý mohla použít, jen pokud bych neměla hlavní pracovní poměr. Je to pravda?
Hranici 20 000 korun (v roce 2014 už to bude 30 000 korun) můžete použít, i když jste zaměstnaná. Podmínkou je, že příjem, kterého se úleva týká, musí být takzvaně příležitostný (tedy ne opakovaný). Typicky třeba prodej štěňat, výpomoc sousedovi při předělávání střechy nebo vytvoření webových stránek pro kamarádovu firmu. Tento typ příjmu může využít i podnikatel, když výdělek nesouvisí s jeho podnikáním.

7. V roce 2013 jsem prodal dům, který jsem zdědil po tatínkovi, jenž v zimě zemřel. Musím příjem uvést do daňového přiznání?
U prodeje nemovitosti platí, že zdaňujete příjem, pokud se prodej uskuteční do dvou let, kdy jste v nemovitosti bydleli, nebo do pěti let, kdy jste ji vlastnili. V případě dědictví se započítává doba, po kterou nemovitost vlastnil váš otec - pokud výše uvedené podmínky splnil, peníze z prodeje danit nemusíte.

8. Z finančních důvodů jsem vypověděl životní pojištění. Teď prý mám ještě něco doplácet na daních?
Ano, jestli jste uplatňoval daňové zvýhodnění u životního pojištění, je třeba daňovou úlevu takzvaně dodanit. Částku, o kterou jste si v uplynulých letech celkem snížil daňový základ, uvedete do daňového přiznání, příloha 2, příjmy podle § 10. Obdobné pravidlo platí i pro ty, kdo předčasně vypovědí smlouvu penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření.

9. V roce 2013 jsem měla příležitostné příjmy za pomoc s péčí o nemocnou sousedku. Přivydělala jsem si ke svému platu 24 000 korun. Mohu uplatnit paušální výdaje?
U takzvaných ostatních příjmů podle § 10 lze uplatňovat pouze skutečné výdaje, a to maximálně do výše příjmů (nelze být ve ztrátě). Výjimkou jsou příjmy ze zemědělské činnosti (když nejste samostatně hospodařící rolník) - u těch lze uplatnit paušál 80 procent. Může jít třeba o prodej ovoce z vlastního sadu. Ve vašem případě můžete uplatnit výdaje, které s péčí souvisí, například za doprovod do lékařského zařízení.

10. Dcera studuje v doktorandském studiu. Mohu na ni uplatňovat slevu na dítě, když už jí bylo 26 let?
Ačkoli má vaše dcera status studenta, daňovou slevu uplatnit nemůžete, právě proto, že jí již bylo 26 let.

11. Mohu uplatnit slevu na vyživované dítě, když syn bydlí během studia na koleji ve městě, kde studuje?
Ano, můžete. Dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění.

12. Jsme rozvedení. Já jsem na rodičovské a nemám příjmy. Může si otec uplatnit daňovou slevu na dceru?
S největší pravděpodobností ne: podmínkou je, že dítě a rodič žijí ve společně hospodařící domácnosti, což vzhledem k rozvodu nejspíš nesplňujete. Možností by bylo, kdybyste měli soudem stanovenou střídavou péči. Potom může slevu za konkrétní měsíc uplatnit ten z rodičů, který má dítě v péči k prvnímu dni měsíce.

13. Manžel je zaměstnanec a navíc pronajímá pozemky. Z pronájmu má příjem 10 000 korun za rok. Výdaje uplatňuje paušálem 30 procent. Protože já nemám příjmy vyšší než 68 000 korun ročně, uplatňoval si vždy slevu na vyživovanou manželku a také slevu na dceru. Může to tak udělat i za rok 2013?
Ano, může. V roce 2013 sice při použití paušálních výdajů nelze uplatnit slevu na vyživovanou manželku a vyživované dítě, ale to platí jen pro ty, pro něž příjmy z podnikání (případně z pronájmu) činí víc než polovinu daňového základu. Protože váš manžel je zaměstnán a příjmy z pronájmu jsou jen 10 000 korun, dá se předpokládat, že hlavní zdroj peněz má ze zaměstnání. Paušál tedy neuplatňuje na hlavní část svých příjmů a zmíněných slev využít může.

14. Mám nízký příjem z podnikání, nedosahuje 48 000 korun ročně. Jsem však i spolupracující osoba a tam mám příjem 180 000 korun. Manžel si odečítá náklady paušálně. Mohu já využít ve svém podnikání skutečné výdaje a uplatnit si slevu na děti?
Za své vlastní podnikání si můžete vybrat, zda uplatníte skutečné, nebo paušální výdaje. Pro příjmy ze spolupráce platí, že od svého manžela dostanete podíl na příjmech a podíl na paušálních výdajích. Jelikož vy jako spolupracující osoba od manžela příslušnou část příjmů a výdajů pouze "přebíráte", nepovažuje se u vás tato situace za uplatnění výdajů paušální částkou z příjmů, můžete tak využít daňové zvýhodnění na děti.

15. Jsem majitelkou bytu, který jsem dva měsíce pronajímala a nyní v něm 10 měsíců bydlí moje dcera. Nájemníci platili určitou částku nad rámec nájmu a dcera platí pouze nájem a energie. Jak mám přiznat daně?Předmětem daně je příjem z nájemného, nikoliv ze služeb souvisících s provozem bytu (tyto platby pouze přenášíte na nájemce). Platí-li provoz dcera, nevznikají vám žádné příjmy z pronájmu. Nájemníci vám platili "něco navíc", předpokládejme navíc k poplatkům za provozní služby. Právě to je onen nájem, který představuje váš příjem a musí být přiznán v daňovém přiznání a zdaněn. Můžete uplatnit paušální výdaje ve výši 30 procent z příjmů.

16. Jsem důchodce a mé příjmy z podnikání byly v roce 2013 celkem
958 650 korun. Mám povinnost zdanit důchod?
Za rok 2013 důchod zdaňovat nemusíte. Ještě v roce 2012 platilo, že pokud mají důchodci další příjmy vyšší než 840 tisíc korun za rok, neměli důchod od daně osvobozený (§ 4 odst. 3 Zákona o dani z příjmů). Tento paragraf sice v zákoně stále je, ale v článku II zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. je řečeno, že pro zdaňovací období 2013 až 2015 se toto ustanovení nepoužije.

17. Jsem důchodce, přivydělávám si pronájmem. Slyšel jsem, že si nemohu odečíst slevu na poplatníka. Jak je to ale se slevou pro držitele průkazu ZTP/P?
Omezení slevy na dani se týká jen slevy na poplatníka. Slevu pro držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 korun si odečíst můžete. Stejně tak ostatní slevy, pokud na ně máte nárok.

18. Jsem důchodce a OSVČ. Vydělal jsem 11 000 korun za rok 2013 za výuku anglického jazyka. Musím podat daňové přiznání?
Nemusíte. Výuka není vaším hlavním příjmem, jako důchodce jste svými podnikatelskými příjmy nepřekročil hranici 15 000 korun za rok. Protože jste OSVČ, oznamte však skutečnost, že vaše příjmy nepřekročily 15 000 korun, finančnímu úřadu.

19. Jako důchodkyně si občas přivydělávám prodejem kosmetiky. V roce 2013 jsem nakoupila za 43 260 korun, prodala za 56 238. Vydělala jsem si tak 12 978 korun. Předpokládám správně, že nemusím podávat daňové přiznání, protože jsem si nevydělala víc než 15 000 korun?
Ne. Hranice 15 000 korun platí pro příjmy a ty byly ve vašem případě 56 238 korun. Proti nim uplatníte skutečné výdaje a váš daňový základ bude 12 978 korun, zaokrouhlíte ho na stokoruny dolů a vypočtete 15procentní daň 1 935 korun.

20. Jsem student a podnikám. Není mi jasné, zda si mám uplatnit slevu na poplatníka 24 840 korun, nebo slevu na studenta 4 020 korun?
Uplatníte obě slevy zároveň. A dokonce jeden z vašich rodičů si odečte slevu za vyživované dítě 13 404 korun, pokud s nimi bydlíte.

21. Jsem OSVČ a vrátili mi ze správy sociálního zabezpečení přeplatek. Mám ho evidovat jako příjem z podnikání?
Ne, pojistné není daňovým nákladem, jeho vrácení není daňovým příjmem.

22. Mám živnostenský list na výuku jazyků, překladatelskou a tlumočnickou činnost. Nejsem zapsána v seznamu tlumočníků a znalců. Jaké výdajové paušály mohu použít?
Překladatelství a tlumočnictví obecně je výkon nezávislého povolání, kde je paušál 40 procent. Pokud však máte živnostenský list a hlavní činností je učitelství, můžete využít vyššího paušálu 60 procent.

23. V podnikání jsem měl zpočátku ztrátu, a proto uplatňuji skutečné výdaje. Údajně však na auto mohu uplatňovat paušál, abych nemusel vést knihu jízd.
Je to tak, i když vyčíslujete výdaje skutečné, provoz osobního automobilu si můžete odečítat paušálně. Paušál na provoz je 5 000 korun měsíčně v případě, že vozidlo používáte pouze pro podnikání, a 4 000 korun, pokud částečně jezdíte i soukromě. Vozidlo musí být zařazeno do obchodního majetku a nesmíte zapomenout na silniční daň. Výhoda paušálu se ztrácí, pokud jste plátce DPH a při pořízení auta jste uplatnil odpočet.

24. V podnikání odečítám výdaje paušálem, prý však přesto musím evidovat majetek s hodnotou nad 40 000 korun?
Ačkoli současně s paušálem nemůžete uplatňovat odpisy, jejich evidence je nezbytná. Při pořízení zavedete kartu majetku a na ní uvedete odpisy od počátku. Pokud byste v dalších letech uplatnil výdaje ve skutečné výši, můžete využít odpisy, které jsou příslušné konkrétnímu roku.

25. Podnikám. Do telefonu jsem si pořídil neomezený paušál. Platím teď jen 700 korun za měsíc. Mohu si celou částku uvést do výdajů?
Částky za neomezený paušál se opravdu během roku radikálně snížily, přesto by bylo lepší uplatnit jen poměrnou část výdajů, zvláště pokud nemáte jiný přístroj pro soukromou potřebu.

Autoři: ,


Nejčtenější

Rodiny začínají počítat jinak. Podívejte se, na co Čechům schází peníze

Ilustrační snímek

Finanční situace českých domácností se vylepšuje. Jako dobrou ji vnímají čtyři pětiny rodin. Přesto osmdesát procent...

Pořídit si malou cukrárnu odradí i ty nejotrlejší, říkají podnikatelé

Ilustrační snímek

Dvacet stanovisek a ohlášení před zahájením činnosti a až třicet kontrol v rámci běžného provozu. Na to se musí...KVÍZ: Víte, jaká je životní úroveň v Česku a kdo je chudý?

Ilustrační snímek

Podle statistik snědli Češi loni v průměru přes 80 kilo masa a 84 kilo ovoce. Průměrnému Čechovi se také zvýšila mzda,...

První obchodní počin byl fiaskem, dnes jeho firma funguje už 26 let

Mít vlastní obchod byl vždycky jeho sen.

Jeho otec byl vášnivý zahradník. Zdeněk Adam mu musel od malička pomáhat a nenáviděl to. Přesto se dnes zahradničením...

Na splátku hypotéky padne průměrně 42 procent příjmů. A bude hůř

Ilustrační snímek

Pořídit si vlastní bydlení na hypotéku bude od 1. října výrazně složitější. Pro 13 procent Čechů jsou změny motivací...

Další z rubriky

Na daně zbývá už jen pár dní. Co si ohlídat, abyste to zvládli bez chyb?

Ilustrační snímek

Termín pro podaní daňového přiznání se blíží. Pokud jste růžový tiskopis ještě neodevzdali, musíte tak učinit...

Stáhněte si interaktivní daňové formuláře. Na podání zbývá jen den

Ilustrační snímek

V úterý 3. dubna 2018 vyprší termín pro podání daňového přiznání. Platí to pro ty, kdo si přiznání zpracovávají a...

Přehledně: Kdy jako zaměstnanci musíte sami řešit daně

Ilustarční snímek

Zaměstnanci mají výhodu. Obvykle si nemusí zatěžovat hlavu daňovými zákony, stačí jim, když do 15. února zaměstnavatele...

Musk dále upřesňuje. Poradci pro privatizaci Tesly budou Goldmani a Silver Lake....

Musk dále upřesňuje. Poradci pro privatizaci Tesly budou Goldmani a Silver Lake....

Kurzy.cz Zakladatel a šéf automobilky Tesla Elon Musk dnes upřesnil otázky kolem financování jeho avizovaného plánu na převzetí ...

Najdete na iDNES.cz