Velká daňová poradna: jak zvládnout daně, radí experti zdarma

  • 11
Termín odevzdání daňového přiznání se blíží a řada z vás si stále není jistá, jak některé příjmy zdanit. Připravili jsme proto velkou daňovou poradnu. V první sérii odpovídají daňoví poradci na otázky čtenářů týkající se uplatnění slev na studenty a děti, zdanění u důchodců a ostatních příjmů.
Reklama

Na 18 daňových otazníků odpovídají Jana Skálová ze společnosti TPA, Jitka Žaloudková z BDO Tax a Blanka Štarmanová z TaxVision.

1Daně a studenti
Studenti (ilustrační foto)

I student může vydělávat, ale pak musí také platit daně. Má však výhodu v tom, že kromě slevy na poplatníka 24 840 korun si může odečíst zároveň i slevu na studenta 335 korun za každý měsíc studia. Tyto slevy si může uplatnit dokonce i ve chvíli, kdy si na něho jeden z jeho rodičů uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě.

1. Mohu využít slevu na studenta, když jsem v kombinovaném studiu na VŠ?
Pro kombinované formy vysokoškolského studia si můžete vedle standardní slevy 24 840 korun uplatnit slevu na studenta ve výši 4 020 korun. Pozor, u kombinovaného středoškolského studia to možné není.

DANĚ 2017

Vyplňte daňové přiznání pohodlně on-line, chytrý tiskopis počítá za vás

Jak správně vyplnit daňové přiznání a kde zjistit, jaká daňová zvýhodnění můžete uplatnit? VYPLNIT FORMULÁŘ ON-LINE

2. Odmaturoval jsem na odborné škole a pak začal podnikat. Mohu si uplatnit slevu na studenta za měsíce, kdy jsem studoval, i když jsem měl příjmy až v následujícím období? A jak je to s prázdninami? Počítají se tyto dva měsíce jako studijní?
Slevu na studenta můžete uplatnit za každý měsíc, na jehož počátku jste byl studentem střední školy i přesto, že jste si již opatřil podnikatelské oprávnění. V konkrétním případě, pokud jste maturoval například 3. června 2016, pak máte nárok na uplatnění slevy za šest kalendářních měsíců roku 2016. Doba prázdnin se ve vašem případě nezapočítává, protože jste začal podnikat. Měsíce červenec a srpen by se vám započítaly pouze tehdy, pokud byste od září nastoupil ke studiu na vysoké škole.

3. Studuji v denním studiu vysokou školu a současně pracuji na poloviční úvazek v jedné firmě, můj příjem tam je 12 000 korun měsíčně. Mohu si uplatnit kromě slevy na poplatníka i slevu na studenta?
Ano, můžete si uplatnit slevu na poplatníka 24 840 korun i slevu na studenta ve výši 4 020 korun.

2Daně a důchodci
(Ilustrační snímek)
Reklama

Když je někdo v penzi, obvykle neplatí daně. Ale není to pravidlo, jen většina penzistů nemá takové výdělky, aby se jich daně týkaly. I důchodci, kteří mají další příjmy, si mohou odečíst slevu na poplatníka 24 840 korun. Pokud si důchodce vydělá podnikáním, pronájmem nebo ostatními příjmy méně než 15 000 korun za rok, daně nemusí řešit vůbec.

1. Pobírám starobní důchod a přitom podnikám. Loni jsem měl příjmy přes milion korun. Musím kvůli tomu danit i penzi?
V roce 2016 není třeba danit důchod, když máte jiné příjmy nad 840 000 korun za rok.

2. Kamarád mi říkal, že daní důchod. Je to možné? Myslel jsem, že penze je nezdanitelný příjem?
Obecně zažitá představa, že se důchod vůbec nedaní, je mylná. Většina penzistů totiž pobírá částku, která je dle zákona o daních z příjmů od daně osvobozena. Za zdaňovací období roku 2016 jsou od daně osvobozeny důchody do výše 36násobku minimální mzdy. Pro rok 2016 je tato částka stanovena na 356 400 korun. Jde tedy o penze v měsíční výši do 29 700 korun. Nad tuto hranici pak důchod podléhá zdanění, a to standardní sazbou 15 procent.

3. Jsem v penzi. Přivydělával jsem si na dohodu o provedení práce, od dubna do září vždy 5 000 korun v měsíci. Zaměstnavatel za mne odvedl srážkovou daň. Mohu podat daňové přiznání, uplatnit slevu na poplatníka a žádat díky ní zaplacenou daň zpět? Mohl bych udělat to samé, kdyby nešlo o dohodu, ale o autorský honorář?
Daňové přiznání podat můžete. Jeho přílohou je potvrzení zaměstnavatele o výši vašich příjmů a srážkové dani. V daňovém přiznání uplatníte slevu na dani na poplatníka ve výši 24 840 korun, čímž vám vznikne ze sražené daně přeplatek. Ten vám finanční úřad vrátí složenkou na adresu nebo na účet, který v daňovém přiznání uvedete. Bohužel u honorářů výše uvedený model uplatnit nemůžete. Tato možnost se týká pouze příjmů ze závislé činnosti (uvedené v § 6, odstavci 7), tedy třeba z dohod o provedení práce.

4. Jako penzista jsem si přivydělal 9 000 korun na dohodu – zaměstnavatel odvedl srážkovou daň. Pak jsem si ještě přivydělal 10 000 pronájmem pozemku. Celkově jsem tedy překročil limit 15 000 korun, ale z dohody již byla daň odvedena. Musím podávat daňové přiznání?
Vaše příjmy z pronájmu pozemku jsou důvodem pro podání daňového přiznání. K nim můžete uplatnit výdaje ve výši 30 procent, takže budete mít základ daně 7 000 korun z pronájmu dle § 9. Dohoda je pak příjmem ze závislé činnosti a sraženou daň si můžete započíst na celkovou daňovou povinnost.

3Daně a děti
Opravené Šimkovy sady (1. 4. 2014).

Daňové zvýhodnění na děti má svá pravidla a také jednu velkou výhodu oproti ostatním daňovým slevám: pokud rodič vyživovaných dětí vydělal zaměstnáním nebo podnikáním alespoň 59 400 korun, může získat bonus. V případě, že se vlivem slevy na dítě dostane do daňového minusu, získá od státu peníze navíc. Jenže ani tady není vše jasné – složitější situace vznikají hlavně tam, kde děti studují, jsou nevlastní, žijí střídavě u obou rodičů apod.

1. Lze uplatnit slevu na vyživované dítě, když jsme rozvedení a dítě je ve střídavé péči? Můžeme si každý uplatnit šest měsíců?
Ano. V případě rozvedených rodičů, kteří se dohodli na střídavé péči nebo ji určil soud, je možné se podělit o daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Pro možné uplatnění je však zapotřebí, aby si rodiče navzájem poskytli čestné prohlášení o uplatnění daňového zvýhodnění v konkrétních měsících. Nesmějí si oba uplatňovat slevu ve stejných kalendářních měsících.

2. Týká se takzvané školkovné i soukromých školek?
Slevu za umístění dítěte je možné uplatnit jak na státní, tak i na soukromé předškolní zařízení, pokud splňuje požadavky školského zákona. Zákon o daních z příjmů blíže upřesňuje, že školkovné lze uplatnit ve výši prokázaných výdajů, maximálně však do výše minimální mzdy (za rok 2016 je to 9 900 korun, pro rok 2017 půjde o částku 11 000 korun).

3. Jsem na rodičovské s malým dítětem. Otec na dítě řádně platí, ale nežije s námi. Já neplatím daně, protože nemám zdanitelné příjmy. Mohl by zvýhodnění na dítě využít jeho otec?
Bohužel otec nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, jelikož s ním dítě nežije ve společné domácnosti.

4. Zaměstnavatel po mně chce potvrzení o tom, že si manželka neuplatňuje zvýhodnění na děti. Žena podniká – stačí, když napíše čestné prohlášení?
Ano. V případě, že manželka není zaměstnaná a nelze tedy získat Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, je možné, aby poplatník potvrdil svůj nárok na daňové zvýhodnění doložením čestného prohlášení manželky. V něm žena uvede, že neuplatňuje daňové úlevy na děti (napíše jména včetně rodných čísel), které s poplatníkem žijí ve společné domácnosti, a to za celé zdaňovací období.

5. Mohu jako první dítě označit mladší dítě, které se narodilo v říjnu 2016, a jako druhé dítě (s vyšším zvýhodněním) starší dítě, které s námi žilo celých 12 měsíců?
Daňové zvýhodnění lze dle zákona uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo. K daňovému přiznání je nutné doložit kopii rodného listu nově narozeného dítěte.
K vašemu dotazu: Teoreticky to možné je, avšak nepřinese to žádné finanční výhody. Vždy totiž musíte nejprve plně vyčerpat nižší zvýhodnění na dítě a pak až přistoupit k vyššímu. Ve vámi popisovaném případě, byste tak u mladšího dítěte uvedl tři měsíce v kategorii slevy 1 117 korun měsíčně. U staršího dítěte byste musel uvést 9 měsíců v téže kategorii a zbylé tři měsíce ve „vyšší“ kategorii 1 417 korun měsíčně. Z tohoto vyplývá, že jednodušším řešením je rovnou jako první dítě uvést dítě starší.

6. Můžu uplatnit slevu na vyživované dítě, když dvacetiletý syn je student, ale úspěšně podniká a má vlastní příjmy, které daní?
Ano, to zákon umožňuje. Jestliže dvacetiletý syn žije s poplatníkem ve společné domácnosti a soustavně se připravuje na budoucí povolání, za což se považuje studium na vysoké škole prezenční formou, je možné, aby si rodič uplatnil slevu na vyživované dítě. K tomu je nutné doložit potvrzení o studiu z vysoké školy.

7. Manželka má dvě děti z prvního manželství, které žijí s námi v domácnosti. Žena je teď na rodičovské s naším společným dítětem. Mohu uplatnit zvýhodnění na všechny tři děti?
Ano. Poplatník si může uplatňovat slevu na všechny vyživované děti. Za ty zákon považuje nejen děti vlastní, ale taktéž osvojené, respektive děti druhého z manželů, pakliže s ním žijí ve společné domácnosti a jsou nezletilé, popřípadě zletilé až do věku 26 let, které se soustavně připravují na budoucí povolání.

4Daně a ostatní příjmy
V našixh podmínkách by měla sekačka zvládnout i sekání přerostlé trávy.

Ostatní příjmy se v daňovém zákoně skrývají pod § 10. Jsou to ty výdělky, které nezískáte jako zaměstnanec, jako podnikatel ani pravidelným pronájmem. Co sem patří? Třeba peníze za prodej zeleniny, štěňat, za hlídání sousedovy nemovitosti během jeho zahraniční stáže, ale i za to, že jste využívali daňových úlev a pak předčasně vypověděli pojistku. Kouzlo ostatních příjmů v kategorii „příležitostné“ je, že do 30 000 korun je nemusíte řešit – jsou od daně osvobozené.

1. Loni jsem měl jednorázový příležitostný příjem 50 000 korun. Mohu odečíst 30 000, které jsou u příležitostných příjmů nezdanitelné, a zbývajících 20 000 korun pak uvést do daňového přiznání?
Ne, v tomto případě podléhá celý příjem zdanění. Oněch 30 000 korun je limit pro osvobození ostatních příjmů, jestliže jsou vyšší, je třeba je všechny zdanit.

2. Potřeboval jsem peníze, proto jsem odprodal podílové listy, které jsem rok předtím nakoupil za 150 000 korun. Utržil jsem za ně 145 000 korun, takže jsem byl ve ztrátě. Musím kvůli tomu podávat přiznání? Jestli ano, mohu uvést jako výdaj oněch 150 000, i když to bylo o rok dříve?
Máte povinnost podat přiznání a uvedený příjem v něm uvést. Můžete uplatnit výdaje za nákup podílových listů, nevadí, že byl uskutečněn v jiném roce.

3. Měl jsem dva příjmy podle § 10. Příležitostný příjem 18 000 korun za prodej obrazu, který jsem namaloval. A zároveň jsem prodal auto, jež jsem v tom samém roce koupil, ale nebyl jsem s ním úplně spokojen. Vůz jsem prodal se ztrátou a obraz se vešel do 30 000 korun. Musím něco uvádět v daňovém přiznání?
Oba příjmy je třeba sečíst a dohromady posoudit hranici pro osvobození ostatních příjmů. Celkově byly vaše ostatní příjmy vyšší než 30 000 korun a máte tedy povinnost je uvést do daňového přiznání. Ztrátu z prodeje auta nelze započítat vůči ostatním příjmům a 18 000 korun po odečtu výdajů za prodej obrazu bude součástí základu daně.

4. Jsem řemeslník, občas pomohu sousedům se svářením, zednickými pracemi, jedné starší sousedce sekám zahradu. Peníze nedostávám, ale na oplátku k nim chodím na nedělní obědy, hodiny angličtiny, dostávám med... Slyšel jsem, že i takové věci je třeba vyčíslit a zdanit. Je to pravda?
Jsou to ostatní příjmy, a pokud by přesáhly limit 30 000 korun za rok, je třeba je uvést v daňovém přiznání. Do 30 000 korun za rok jsou ostatní příjmy osvobozené. Pravděpodobně se nedostanete přes uvedenou hranici, takže to nemusíte řešit.

Reklama
Sdílet článek Facebook Twitter Google Plus
Reklama

11 příspěvků v diskusi

Reklama