Do kdy zaplatit stavební spoření, abyste nepřišli o státní podporu

  0:05aktualizováno  0:05
Jak to letos provést, aby vklady byly na účtě stavebního spoření včas? To jsme zjišťovali u všech šesti stavebních spořitelen a získané informace jsou podrobně shrnuty v tomto komentáři. Snad pro vás budou správným vodítkem, jak nepřijít o letošní státní podporu. Přestože je nejlepší nenechávat nic důležitého na poslední chvíli, mnoho lidí to tak dělá nejraději… Každý ví, že pokud chce za kalendářní rok získat státní podporu, musí mít na svém účtě stavebního spoření platby, ze kterých chce státní podporu nárokovat, do 31.12.
Jelikož mnoho věcí není tak jednoduchých, jak bychom si přáli, ani v případě podmínek, které si jednotlivé stavební spořitelny určily pro praktické provádění plateb koncem roku, to není zcela jednoduché. To znamená, že u jednotlivých spořitelen nalezneme poněkud odlišná pravidla. Doufejme, že poskytnuté informace jsou správné.

Snažili jsme se zjistit následující informace:

·          Kdy lze nejpozději sepsat návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření, aby smlouva byla uzavřena ještě v roce 2001

·          Kdy lze na poště nejpozději provést platbu poštovní poukázkou

·          Kdy lze v bankách nejpozději podat platební příkaz k bezhotovostní úhradě

·          Kdy lze v bankách nejpozději složit peníze v hotovosti

·          Adresy pokladen či centrál stavebních spořitelen, kde lze peníze složit ještě 31.12.2001

Tyto výsledky shrnuje stručně následující tabulka. Za ní pak naleznete oficiální informace, které nám písemně zaslaly a potvrdily jednotlivé spořitelny. Tyto oficiální informace uvádíme v původním znění. Můžete si v nich tedy ověřit případné nejasnosti a pochybnosti.  

Stavební spořitelna Datum sepsání návrhu je datem uzavření smlouvy - návrh lze sepsat i 31.12. Do kdy provést platbu poštovní poukázkou Do kdy provést hotovostní vklad nebo zadat příkaz k bezhotovostní úhrad Adresa centrály či pokladny, kde lze hotovost složit i 31.12.2001 
ČMSS ano 31.12.2001

Tak aby byly vklady na účtu stav. spoření připsány k 31.12.2001

Centrála ČMSS, Vinohradská 169, P10, 8-17 hod.

Stavební spořitelna České spořitelny ano

Platby na pobočkách ČS a na centrále Stav. spořitelny ČS do 31.12.2001, z jiných bank a poštou tak, aby byly tyto platby na účt stav. spoření zaúčtovány do 31.12.2001

Centrála Stav. spoř.ČS, tř. Dukelských hrdinů 37, P7, 8-13 hod. a pobočky ČS

HYPO  ano 31.12.2001

Hotovost složit či příkaz k bezhotovosní úhrad podat tak, aby vklad byl na účet stav. spoř. fyzicky připsán 31.12.2001

Pokladna centrály HYPO stav. spoř., Senovážné nám. 4, P1, do 16 hod.

Raiffeisen ano 31.12.2001

Hotovost složit či příkaz k bezhot. úhrad podat tak, aby vklad byl z účtu (např. bžného) odepsán v roce 2001

Pokladna centrály Raiffeisen stav. spoř., Konvova 99, P3, do 18 hod.

VSS KB ano 31.12.2001

Hotovost složit či příkaz k bezhot. úhrad podat tak, aby vklad byl z účtu (např. bžného) odepsán v roce 2001

Pobočky Komerční banky, do 12 hod.

Wűstenrot ano 31.12.2001

Hotovost složit či příkaz k bezhot. úhrad podat tak, aby vklad byl z účtu (např. bžného) odepsán v roce 2001

Pokladna centrály Wűstenrot stav. spoř., Janáčkovo nábřeží 41, P5, do 12 hod.

 

 Původní a oficiální informace stavebních spořitelen:

 

Českomoravská stavební spořitelna

 

Tisková informace č. 21/2001

ČMSS upozorňuje klienty na důležité termíny platebního styku na konci roku 2001

Platnost a účinnost smlouvy o stavebním spoření začíná dnem sepsání „Návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření“ účastníkem. Úroky z úspor a státní podpora stavebního spoření za rok 2001 budou účastníkovi přiznány podle výše úložek (včetně úroků), které bude mít na účtu stavebního spoření připsány ke dni 31.12.2001. Proto ČMSS svým klientům doporučuje, aby u plateb prováděných na konci roku 2001 brali v úvahu možná omezení otevírací doby u peněžních ústavů, pošt apod. a nenechávali platby na poslední chvíli.

Doporučené termíny plateb v prosinci 2001

Bezhotovostní úhrada (z účtu klienta u jiného peněžního ústavu):

Peněžní ústavy doporučují předání k příkazu k úhradě takto:

 

ČSOB:                      do 27.12. 2001 do   9 hodin s datem splatnosti 28.12.2001

Komerční banka: do 27.12. 2001 do 13 hodin s datem splatnosti 27.12.2001

Česká spořitelna:  do 27.12. 2001 do 12 hodin s datem splatnosti 27.12.2001

 

U ostatních bankovních ústavů jsou otevírací doby individuální, proto doporučujeme, aby se klienti včas informovali u svého bankovního ústavu na poslední možné termíny převodů, které mají být zaúčtovány ještě v roce 2001.

Hotovostní vklady na pobočkách bank:

Peněžní ústavy doporučují termín:

Komerční banka:     do 27.12. 2001 do 17 hodin

Česká spořitelna:   do 27.12. 2001 do 12 hodin

ČSOB:                     do 31.12.2001 bude zajištěno zaúčtování do roku 2001. Hotovostní vklady na pobočkách ČSOB směrované do ČMSS jsou pro klienty ČMSS do konce roku 2001 bezplatné.

Hotovostní vklady na pokladnách obchodních míst ČMSS:

Centrála ČMSS Praha 10, Vinohradská 169

od 17.12. 2001 -  pondělí až pátek od 8 do 18 hodin

31.12. 2001      -  od 8 do 17 hodin

 

Pobočka ČMSS Brno, Zelný trh 5

pondělí až pátek od 8 do 17.30 hodin

soboty 8., 15., 22. a 29.12 2001 od 9 do 12.30 hodin

neděle 23. a 30.12. 2001 od 9 do 12.30 hodin

31.12.2001 od 8 do 15 hodin

 

Pobočka ČMSS České Budějovice, Lannova 18

pondělí až pátek od 8.30 do 17 hodin

soboty 8., 15., 22. a 29. 12.2001 od 9 do 14 hodin

neděle 23. a 30.12. 2001 od 9 do 14 hodin

31.12. 2001 od 8.30 do 14 hodin

Platby složenkou

Platby v hotovosti na poštách prostřednictvím poštovních poukázek je možné provádět do 31.12.2001. Otevírací doba je individuální pro každou poštu. Rozhodující je vždy datum razítka dané pošty.

Srážka ze mzdy

Jestliže klient provádí úhradu svého stavebního spoření prostřednictvím srážek ze mzdy, je nutné upozornit mzdovou účtárnu na včasné provedení převodu (z výplaty mzdy za prosinec bude splátka převedena až v lednu 2002).

Včasné provedení posledních plateb na účet stavebního spoření přispěje k tomu, se klienti vyhnuli stresu, časovým ztrátám způsobeným čekáním v dlouhých frontách a nepříjemným překvapením v podobě nezaúčtovaných plateb do roku 2001. Přejeme jim, aby ušetřený čas strávili ve pohodě a klidu se svými nejbližšími. Všem klientům a přátelům ČMSS a stavebního spoření přejeme klidné a spokojené sváteční dny roku 2001 a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2002.

Praha, 6. prosince 2001

 

Stavební spořitelna České spořitelny

 

Smlouvy o stavebním spoření musí být sepsány v pobočkách  České spořitelny nebo v pobočce Stavební spořitelny České spořitelny nejdéle do  31. 12. 2001. Všechny smlouvy uzavřené v roce 2001, budou-li doručeny do sídla centrály Stavební spořitelny České spořitelny do  4. 1. 2001 včetně a budou-li na nich uvedeny správně všechny údaje, budou smlouvami roku 2001.

Platby zasílané z poboček České spořitelny nebo skládané v pobočce centrály Stavební spořitelny České spořitelny do 31. 12. 2001 budou platbami roku 2001. Platby zasílané z jiných peněžních ústavů či platby zasílané poštovními poukázkami budou platbami roku 2001 pouze v případě, že budou zaúčtovány na účty Stavební spořitelny  České spořitelny do 31. 12. 2001.

Pobočka centrály Stavební spořitelny České spořitelny, která  sídlí na tř. Dukelských hrdinů 37, Praha 7,  bude otevřena dne  31. 12. 2001 od 8 do 13 hodin.

Praha, 6. prosince 2001

 

HYPO stavební spořitelna

 

Datum sepsání návrhu bude nejpozději 31.12.2001 – pak datum uzavření bude též 31.12.2001.

Platba složenkou (na poště) bude provedena nejpozději 31.12.2001 (bez ohledu na to, kdy bude vklad skutečně připsán na účet stavebního spoření).

Hotovostní vklad v bance, nebo platební příkaz k bezhotovostní úhradě budou podány v bankách tak, aby na účet stavebního spoření byl vklad skutečně fyzicky připsán ještě v roce 2001.

HYPO stavební spořitelna doporučuje platební příkaz k bezhotovostní úhradě zadat nejpozději do 15.12.2001.

Pokladna centrály HYPO stavební spořitelny Praha 1, Senovážné náměstí 4, přijímá hotovostní platby klientů na rok 2001 ještě 31.12.2001 do 16 hodin.

 

Raiffeisen stavební spořitelna

 

Datum sepsání návrhu bude nejpozději 31.12.2001 – pak datum uzavření bude též 31.12.2001.

Platba složenkou (na poště) bude provedena nejpozději 31.12.2001.

Hotovostní vklad v bance, nebo platební příkaz k bezhotovostní úhradě budou podány tak, aby z účtu účastníka byl vklad odepsán v roce 2001.

Je důležité se v bance informovat, kdy banka končí zúčtování plateb v r. 2001 a do tohoto termínu vklad poukázat.

Např. Raiffeisenbank, a. s. přijímá platební příkazy v r. 2001 s uvedeným nejpozdějším datem 28. 12. 2001. Platební příkazy s datem 31. 12. 2001 budou zúčtovány v roce 2002.

Pokladna centrály Raiffeisen stavební spořitelny (Praha 3, Koněvova 99) přijímá platby klientů na rok 2001 i 31. 12. 2001 do 18:00.

 

Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky

 

Datum sepsání návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření bude nejpozději 31.12.2001 – pak datum přijetí návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření bude též 31.12.2001.

Platba složenkou bude provedena na poště nejpozději k 31.12.2001  - rozhoduje razítko pošty, bez ohledu na to, kdy bude vklad skutečně připsán na účet stavebního spoření. Klient musí mít doklad o zaplacení s datem 31.12.2001.

Hotovostní vklad v bance, nebo platební příkaz k bezhotovostní úhradě budou podány tak, aby z účtu účastníka byl vklad odepsán v roce 2001 (bez ohledu na to, kdy bude vklad skutečně připsán na účet stavebního spoření).

Je důležité se v bance informovat, kdy banka končí zúčtování plateb v roce 2001 a do tohoto termínu vklad poukázat.

V pobočkách Komerční banky lze peníze hotově složit ještě 31.12.2001 do 12:00 hodin.

Platební příkazy za rok 2001 přijímá Komerční banka s uvedeným nejpozdějším datem 27.12.2001 do 13.00 hod. (Banka musí klienta upozornit, zda peníze do konce roku dojdou, je ale bezpečnější, když klienti peníze poukáží raději dříve.)

 

Wűstenrot stavební spořitelna

 

Datum sepsání návrhu bude nejpozději 31.12.2001 – pak datum uzavření bude též 31.12.2001 (Datumem účinnosti smlouvy je datum podpisu klienta na návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření.)

Platba složenkou (na poště) bude provedena nejpozději 31.12.2001, rozhodující je datum na složence, musí být v roce 2001.

Hotovostní vklad v bance nebo platební příkaz k bezhotovostní úhradě budou podány v bankách tak, aby z např. běžného účtu účastníka byl vklad odepsán ještě v roce 2001 (bez ohledu na to, kdy bude vklad skutečně připsán na účet stavebního spoření).

Je důležité se v bance informovat, kdy banka končí zúčtování plateb v r. 2001 a do tohoto termínu vklad poukázat.

Pokladna centrály Wustenrot stavební spořitelny (Praha 5, Janáčkovo nábřeží 41) přijímá hotovostní platby klientů na rok 2001 ještě i 31. 12. 2001.

Provozní doba pokladny v prosinci:

Po-Čt 8 – 18, přestávka 13 – 13:30

Pá 8- 16, přestávka 13 – 13:30

31.12.2001 – do 15 hodin

 

Autor:


Nejčtenější

Chtěla potvrzení o bezdlužnosti, teď je dlužníkem ona

Ilustrační snímek

Centrální registr dlužníků poskytuje mimo jiného vydání potvrzení o bezdlužnosti. To však nikdo v České republice...

Expertka: Ceny za hygienu zubů jsou různé, je to jako v luxusní restauraci

Prezidentka Asociace zubních hygienistek ve své pracovně.

Paní Eva dochází už tři roky na zubní hygienu v Přerově. Za každou návštěvu zaplatí kolem šesti set korun. Její sestra,...Kvíz: Zvládli byste práci v nadnárodní korporaci?

Ilustrační snímek

Pokud splňujete kvalifikační předpoklady pro nabízenou pracovní pozici a ještě k tomu máte na obdobném postu i...

Zmapovali jsme deset aktuálně nejvýhodnějších běžných bankovních účtů

Ilustrační snímek

V Česku přibývají bankovní účty, které lze zřídit zdarma bez jakýchkoliv podmínek. Vyplývá to z analýzy, kterou server...

Devět osobních doporučení, jak dát svému životu smysl

Ilustrační snímek

Mark Twain byl úspěšným romanopiscem, ale i trefným a často ironickým pozorovatelem lidských osudů. V jeho díle lze...

Další z rubriky

Komentář: Zpřísnění hypoték postihne mladé rodiny a samožadatele

Jiří Kryl, hypoteční analytik společnosti Broker Trust

Česká národní banka na začátku června bankám doporučila, aby utáhly kohoutky ve schvalování hypoték. Jak to zamíchá...

Úroky u hypoték rostou každý měsíc. Ideální je refinancovat úvěr v létě

Ilustrační snímek

Na konci roku bude podle odborníků průměrný úrok u hypotéky s pětiletou fixací na 3,5 %. To značí, že ten, komu se...

Stavební spoření je atraktivnější. Díky úvěrům i zhodnocení vkladů

Ilustrační snímek

Stavební spoření není v Česku na ústupu. Naopak se o něj opět zvedá zájem. A to jak o úvěry, tak i samotné spoření....

Ropa jako zbraň. Saúdové porušili mnohaleté tabu

Ropa jako zbraň. Saúdové porušili mnohaleté tabu

Kurzy.cz Už 45 let je to v Saúdské Arábii považováno za něco, co je za hranou. Najednou však Rijád udělal to, co mnozí považují ...Najdete na iDNES.cz