Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Do pojišťovny musíte co nejdříve

aktualizováno 
Se svou pojišťovnou musíte komunikovat vždy, když dojde k jakékoli změně, jež se týká vašeho automobilu nebo motocyklu. Proto si pečlivě prostudujte smlouvu o povinném ručení, kterou jste s pojišťovnou uzavřeli, a seznamte se se všemi podmínkami, ať víte, jak v konkrétní situaci postupovat. Kdykoliv sednete za volant, zkontrolujte si, zda máte všechny potřebné doklady, které je nutné předložit například při nehodě nebo krádeži vozidla - technický průkaz, zelenou kartu, číslo pojistné smlouvy.

Koupě vozidla

Smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je dobré uzavřít ještě předtím, než koupený automobil přihlásíte do registru silničních vozidel - dříve tuto agendu vyřizovali dopravní inspektoráty, dnes ji mají na starosti registry vedené příslušnými okresními úřady. „Nový majitel si musí uvědomit, že nesmí provozovat vozidlo dříve, než má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla,“ upozorňuje Miroslav Langhammer z Union pojišťovny.

V současné době existuje několik možností, jak pojištění uzavřít - na kterékoli pobočce pojišťovny, prostřednictvím obchodního zastoupení, telefonicky, většina pojišťoven provozuje takzvané zelené linky, anebo dokonce přes internet.

Co dělat při koupi vozidla

- uzavřete s pojišťovnou smlouvu

- přihlaste automobil do registru silničních vozidel

- doplňte pojišťovně chybějící údaje, například státní poznávací značku

Údaje, které vám při založení pojištění nebyly známy, například státní poznávací značka, předložíte dodatečně - nejpozději však do patnácti dnů od uzavření smlouvy. Jakmile bude mít pojišťovna k dispozici všechny potřebné údaje, doplní je do smlouvy o odpovědnosti za škodu a vydá vám doklad o pojištění a zelenou kartu, kterou prokazujete uzavření pojištění při cestách do zahraničí. Rozhodnete-li se koupit nové vozidlo a už dříve jste nějaké vlastnili, musíte si od pojišťovny vyžádat doklad o době trvání pojištění a především o jeho průběhu. Příslušné dokumenty pak předložíte pojišťovně při uzavírání nové smlouvy. Výše pojistného se bude odvíjet od toho, zda jste v příslušném období jezdili bez nehod, anebo jste naopak nějakou pojistnou událost zavinili. Řidiči jezdící bez nehod mají nárok na přiznání bonusu za bezeškodný průběh pojištění.

Prodej

Pokud se rozhodnete své vozidlo prodat, zajděte na příslušný úřad a automobil odhlaste, ze zákona činí tato lhůta deset dnů od změny vlastnictví. Svou pojišťovnu informujte o změně vlastníka vozidla co nejdříve. Musíte totiž ukončit pojistnou smlouvu - k zániku pojištění dochází ke dni oznámení. „Při prodeji vozidla nesmí klient zapomenout odevzdat pojistnou smlouvu, vrátit doklad o pojištění a zelenou kartu pro cesty do zahraničí,“ říká Emilie Báčovská za Pojišťovnu České spořitelny.

Co dělat při prodeji

- automobil odhlaste z registru vozidel

- o změně vlastníka informujte pojišťovnu

- neprovozujte vozidlo dříve, než si sjednáte nové pojištění

Po ukončení smlouvy vám bude vyplacena poměrná část pojistného, tedy částka, kterou vzhledem k prodeji vozidla, již nestačíte vyčerpat. Pojišťovna vyplatí příslušnou částku přibližně do šesti týdnů od zániku pojištění.

Nový majitel nesmí používat koupené vozidlo dříve, než si sjedná nové pojištění. Smlouvu o odpovědnosti za škodu musí však uzavřít nejdéle do sedmi dnů od zániku předchozího pojištění.

V případě, že se nový vlastník automobilu rozhodne, že ho po určitou dobu nebude používat, musí do sedmi dnů od zániku pojištění odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla. Vozidlo může být dočasně vyřazeno z provozu až na dobu jednoho roku.

Dopravní nehoda

Co dělat při dopravní nehodě v tuzemsku?

- Policii ČR nevolejte v případě, že škoda nepřesáhla 20 000 korun a s účastníky nehody se dohodnete, kdo ji zavinil
- policejní protokol podepisujte až po pečlivém přečtení a jen v případě, že s ním souhlasíte, jinak do něj uveďte své námitky
- pokud policii nepřivoláte, pořiďte si o nehodě písemný záznam s podpisy všech účastníků
- vyměňte si s dalšími účastníky nehody údaje nutné k pojistnému plnění - jméno pojišťovny, číslo pojistné smlouvy, u které je viník nehody registrován, státní poznávací značku, číslo zelené karty
- pokud nehodu způsobí vozidlo registrované v zahraničí, zjistěte si číslo zelené karty nebo hraničního pojištění
- umožní-li to situaci, celou nehodu zdokumentujte fotoaparátem, kamerou, nakreslete plánek
- viník nehody musí kontaktovat svou pojišťovnu neprodleně
- náhradu škody žádejte písemně od pojišťovny viníka do 15 dnů od nehody

Pojišťovny se shodují v jednom - při dopravní nehodě raději zavolejte policii. Vyhnete se tak totiž případným sporům o to, kdo nehodu skutečně zavinil. Nehledě na to, že budete znát skutečnou výši škody. Pokud však způsobená škoda nepřekročí částku 20 000 korun a s účastníky se dohodnete na tom, kdo nehodu zavinil, policii volat nemusíte.

Rozhodnete-li se, že vše na místě vyřešíte sami, pořiďte si o celé události písemný záznam - s ostatními účastníky nehody vyplňte formulář o škodné události. V případě, že žádný předtištěný dokument nemáte, sepište celou událost na papír, v němž uvedete všechny základní údaje týkající se nehody - datum, čas a místo nehody. Tento dokument pak musíte opatřit podpisy všech účastníků a případně svědků pojistné události včetně jejich osobních údajů - jméno, adresa, eventuálně i číslo občanského průkazu nebo rodné číslo.  Nezapomeňte na to, že z tohoto záznamu musí být jasně patrné, kdo nehodu skutečně zavinil.

Informace, jak postupovat v případě nehody, jsou uvedeny v pojistných podmínkách, které klient obdrží v okamžiku, kdy uzavírá s pojišťovnou smlouvu. Většina pojišťoven je uvádí i na svých internetových stránkách, z místa nehody lze kontaktovat infolinku pojišťovny nebo asistenční partnery, kteří pomohou konkrétní situaci vyřešit.

Co dělat při dopravní nehodě v zahraničí?

- zabezpečte místo nehody umístěním trojúhelníku a zapnutím varovných světel
- vždy zavolejte policii
- policejní protokol podepisujte, jen pokud mu rozumíte; přiložte k němu vyjádření o nehodě v českém jazyce
- nezapomeňte na číslo pojistné smlouvy a zelené karty ostatních účastníků nehody
- zapište si registrační poznávací značku vozidla
- vyplňte Evropský záznam o dopravní nehodě v češtině i v řeči země, kde se nehoda stala

Krádež

Neprodleně poté, co zjistíte, že vám byl odcizen automobil, zavolejte Policii České republiky a předložte jí všechny doklady o vozidlu - velký technický průkaz, protokol o poslední technické kontrole a pojištění odpovědnosti za škodu, případně i havarijní. Pokud se stane, že spolu s automobilem přijdete i o příslušné doklady, nahlaste policii státní poznávací značku nebo například číslo motoru, pokud si ho pamatujete - policisté si pak další potřebné údaje sami vyhledají.

Jako doklad, který potvrzuje, že vám bylo vozidlo ukradeno, poslouží předtištěný formulář od pojišťovny potvrzený policií  nebo policejní protokol.

Co dělat při krádeži vozidla

- ihned kontaktujte policii

- oznamte událost pojišťovně

- podejte žádost o ukončení smlouvy

Pojištění krádeží automaticky zaniká. Je však pouze na vás, aby jste tuto skutečnost oznámili pojišťovně - čím dříve, tím lépe. Pojišťovně pak sdělte, kdy vám bylo vozidlo ukradeno a které policejní oddělení nehodu šetřilo - pojišťovna si pak od něj sama vyžádá protokol. Pokud nelze přesně určit, kdy byl automobil odcizen, považuje se za okamžik krádeže den, kdy jste přivolali policii.

Aby vám pojišťovna vyplatila zbývající, tedy poměrnou část pojistného, musíte spolu s předložením příslušného formuláře ještě žádat o ukončení smlouvy. Peníze však obdržíte až poté, co bude ukončeno policejní šetření - pak teprve pojišťovna rozhodne, v jaké výši poskytne klientovi finanční prostředky.

Pojišťovně musíte opět odevzdat doklad o pojištění a zelenou kartu.

Jak přejít ke konkurenci

Mnoho zajímavých informací a rad k povinnému ručení naleznete také ve speciální příloze ruceni.idnes.cz

Předpokladem pro změnu pojišťovny je podání písemné výpovědi stávající pojišťovně, a to ve lhůtě alespoň šesti týdnů před koncem pojistného období. Výpověď má podobu klasického úředního dokumentu, je třeba v ní uvést základní údaje o sobě i číslo pojistné smlouvy a datum, k němuž smlouvu vypovídáte. Do sedmi dnů od zániku původní smlouvy jste povinni uzavřít novou smlouvu, jinak musíte na dopravním inspektorátu učinit takzvané depozitum, to znamená odevzdat SPZ a osvědčení o technickém průkazu. Pokud to neuděláte, hrozí vám vysoká pokuta.

Kvůli změně pojišťovny nepřijde řidič o bonus, který mohl získat jízdou bez nehod za uplynulé pojistné období. Musí si však vyžádat od stávající pojišťovny potvrzení bezeškodního průběhu za minulý rok nebo roky. Jen na základě tohoto dokumentu bude bonus přiznán. Je užitečné pozorně si přečíst pojistnou smlouvu - o bonus nemusíte přijít ani v případě, kdy jste sice způsobili nehodu, avšak škoda není velká.

 

Autor:Nejčtenější

Odeslal 30 tisíc na chybný účet. Už dva roky čeká na vrácení

Ilustrační snímek

Možná už se vám někdy stalo, že jste se spletli v čísle účtu, kam jste poslali peníze. Možná jste měli štěstí, že šlo o...

PENÍZE 2038: Euro v Česku nebude a hotovost jen okrajově, míní experti

(Ilustrační snímek)

Když se řekne peníze, určitě si umíte spočítat, kolik jich máte, jak s nimi nakládáte a co pro vás znamenají. Ale...Nežeň se, do důchodu času dost. Jak se vyhnout zklamání z nové práce

Ilustrační snímek

Nastupujete do prvního zaměstnání, těšíte se na kolegy, pracovní náplň a vhod přijdou i peníze pravidelně na účtu....

Podnikáte? Zabezpečte osobní údaje. Poradíme, jak na GDPR

Ilustrační snímek

Nejen podnikatelé jsou v panice. Stejně tak třeba party místních hasičů, kluby aktivních důchodců či útulky pro psy se...

Nepřipravujeme děti na život, ony už jej žijí, tvrdí zakladatel školky Bambíno

Tomáš Trnka, zakladatel školky a jeslí Bambíno

Do vzdělávacího sektoru přišel ze zcela jiného oboru. Ještě nedávno Tomáš Trnka pracoval v developerské firmě. Prvotní...

Další z rubriky

Kolik přispějí zdravotní pojišťovny na odvykání kouření a kila dolů

Ilustrační snímek

Skoncovat s kouřením není pro nikoho snadné. A stejně tak shodit pár kilogramů a zkusit vést zdravý životní styl. Velmi...

V Česku byl odhalen rozsáhlý a neobvyklý pojistný podvod za 50 milionů

Ilustrační snímek

Pryč jsou nejspíš časy, kdy se podvodníci snaží přijít k penězům hlavně v podvádění s auty a lidským zdravím. Gang,...

Spočítáno: investiční životní pojištění je na ústupu, ale smysl dává

Ilustrační snímek

Trendem na trhu s životním pojištěním je návrat k rizikovému životnímu pojištění a odklon od investování, respektive od...

Tři absurdně levné akcie

Tři absurdně levné akcie

Kurzy.cz Nadpis jsem si vypůjčil z investičních stránek Fool.com, za ním se skrýval článek o akciích General Motors, Cirrus Logi...

MetLife Europe Limited, pobočka pro Českou republiku
Sales Management Program

MetLife Europe Limited, pobočka pro Českou republiku
Praha

Najdete na iDNES.cz