Dvanáct zdravých návyků, které zvýší vaši duševní odolnost

aktualizováno 
Kdo je duševně odolný a s touto schopností se narodí, má výhodu. Umí mnohem snadněji než ostatní překonávat překážky a vyrovnávat se s nepříznivými a traumatizujícími okolnostmi. Mentální odolnost však nemusí být jen vrozená schopnost, dá i posílit. Jak na to, radí psycholog Jan Urban.
(ilustrační snímek)

(ilustrační snímek) | foto: Profimedia.cz

Mentální odolnost je schopností překonávat stres, přizpůsobovat se novým situacím, neztrácet motivaci a neopouštět své vytyčené cíle, a to ani v podmínkách, kdy nám okolnosti nejsou příznivě nakloněny. Je i schopností dívat se skutečnosti do očí, zbytečně se nestrachovat a neutíkat před problémy.

Mentální odolnost pochopitelně neznamená, že daný člověk obtíže či zármutek neprožívá. Znamená jen to, že si osvojí zvyklosti, jak jim čelit nebo si je nepřipouštět více, než je nutné.

Mentálně silnější či odolnější lidé bývají pracovně i životně úspěšnější, a zpravidla i spokojenější. Přispívá k tomu jejich houževnatost i schopnost motivovat sebe sama, tedy nepotřebovat ke své motivaci ostatní. Svou roli v jejich úspěšnosti sehrává však i to, že jejich „duševní síla“ nezůstává bez pozornosti ostatních. Je vlastností, o kterou lidé usilují, a které si proto zpravidla cení i u druhých. Mentálně odolnější lidé proto většinou snadněji získávají podporu svého okolí. Mnohdy se pro ostatní stávají vzory nebo dokonce přirozenými vůdci.

Zvýšit svou mentální odolnost většinou nejde ze dne na den. Když ale víte, jak na to, nemusí být její posílení tak složité. Předpokladem je dodržovat určité zásady jednání a uvažování, odvozené od zvyklostí mentálně silných lidí. Jejich součástí je schopnost vyvarovat se určitých způsobů jednání či uvažování, které naši mentální odolnost oslabují.

Základní předpoklady

K mentální odolnosti přispívají dobré a přátelské vztahy s nejbližším okolím, a tím i možnost spolehnout se na jejich oporu. Podporuje ji také schopnost vytyčovat si realistické cíle a kontrolovat své příliš silné negativní emoce. K mentální odolnosti přispívá i schopnost chápat změny jako přirozenou součást života.

Jan Urban

  • Autor publikací Přestaňte se v práci stresovat a Jak lépe naložit s časem.
  • Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.
  • Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení
„Platy některých státních úředníků, především těch vedoucích, u nás patří k...

Důležitým předpokladem mentální odolnosti je důvěra ve své schopnosti, především schopnost řešit problémy, a rozhodnost, se kterou jsme schopni k jejich řešení přistupovat. Svou roli sehrává i zvyk vykonat každý den alespoň jeden, byť drobný krok k dosažení našich cílů. Stejně důležitý je i zvyk věnovat svůj čas s určitou pravidelností činnostem, které nás baví nebo při kterých nalézáme uvolnění. Tedy „starat se o sebe sama“.

Pokud se setkáme s nepříznivou či osobně bolestnou situací, měli bychom se snažit vidět ji v širším kontextu. Tedy bránit tomu, aby v našich očích nabyla významu, jenž jí neodpovídá, a zachovat si i nadále optimistický pohled do budoucna. Namísto sklonu soustředit se na to, co nás zatěžuje nebo čeho se obáváme, je vhodnější se ve svých představách upnout k tomu, čeho bychom chtěli dosáhnout.

Důležitou součástí „zdravých“ návyků mentálně odolných lidí je schopnost vyvarovat se jednání a uvažování, které nás mentálně oslabují. Jde nejčastěji o dvanáct škodlivých zvyklostí, kterým se umějí vyhnout.

  1. Utrácet čas litováním sebe sama
    Mentálně silní lidé nepropadají sebelítosti: chápou, že litování sebe sama nejen k ničemu nepomáhá, ale odvádí od řešení problému. Na svou situaci či na to, jak s nimi ostatní jednají, si nestěžují a neberou si ji osobně. Chápou, že život je občas obtížný a nespravedlivý, a nepříznivé okolnosti se snaží aktivně změnit.
  2. Ztráta kontroly nad svými emocemi
    Mentálně silní lidé nedávají ostatním ve svém okolí, například svým nadřízeným, příliš velkou možnost, aby v nich vyvolávali nepříjemné pocity. Chápou, že své emoce mohou mít do značné míry pod kontrolou, a způsob, jakým na jednání lidí ve svém okolí reagují, závisí především na nich. Nedávají tak druhým možnost, aby ovládnutím jejich emocí získali i kontrolu nad jejich chováním.
  3. Sklon bránit se změnám a zbytečně se jich obávat
    Mentálně silní lidé se nesnaží bránit změnám. Jsou schopni se jim přizpůsobit nebo je dokonce vítají jako nové příležitosti. Chápou, že změny jsou v životě nevyhnutelné a věří, že úspěšní budou i v nových podmínkách. Nesnaží se proto změnám vyhýbat.
  4. Plýtvání časem a energií ve snaze změnit, co změnit nelze
    Duševně odolní lidé si nestěžují, že ztratili zavazadlo nebo uvízli v dopravní zácpě. Chápou, že jsou věci, které se dějí a kterým čas od času nelze zabránit. Zaměřují se na to, co v jejich životě změnit jde, a chápou, že jsou situace, kdy jedinou věcí, kterou můžeme změnit, je náš vlastní přístup k určité události.
  5. Sklon zavděčit se všem
    Mentálně odolní lidé chápou, že není nutné ani možné, aby se vždy zavděčili všem. Neobávají se určité věci odmítnout, či je-li to potřeba a pomůže to věci, i otevřeně vyslovit svůj názor. Snaží se být k ostatním příjemní a spravedliví, jsou však připraveni na to, že občas budou muset jednat s lidmi, které svým odmítnutím či otevřeným vyjádřením rozhněvají.
  6. Obava přijmout známá či očekávaná rizika
    Mentálně silní lidé nejednají lehkomyslně či unáhleně. Jsou však ochotni přijmout určitá předem známá či vědomá rizika. Než provedou důležité rozhodnutí, zvažují jeho pro a proti a u rozhodnutí, které přijmou, si jsou vědomi jeho potenciálních rizik. Jsou-li tato rizika rozumná a předem známá, jsou však schopni je do svého rozhodnutí zakalkulovat a jeho přijetí se nebrání.
  7. Zvyk ulpívat v minulosti
    K mentální odolnosti nepřispívá sklon ztrácet čas úvahami o minulosti, především o tom, co mohlo proběhnout jinak. Duševně odolní lidé se z minulosti poučují, za chyby, kterých se dopustili, přijímají odpovědnost, a snaží se je neopakovat. Nesnaží se však své nepříznivé zážitky zbytečně oživovat ani nadměrně ulpívat u svých minulých úspěchů. Žijí v současnosti a věnují se plánování budoucnosti.
  8. Neochota přijmout a uznat úspěchy druhých
    Mentálně silní lidé jsou schopni uznat úspěchy druhých, a pokud k nim dojde, nežárlí a necítí se o něco ošizeni. Jsou ochotni uznat, že úspěch bývá výsledkem tvrdé práce. Jsou proto ochotni vynaložit tvrdou práci i k dosažení vlastního úspěchu.
  9. Sklon vzdávat se po prvém (či dalším) neúspěchu
    Mentálně odolní lidé nechápou neúspěch jako důvod, proč by se měli přestat o něco snažit. Chápou jej jako důvod či příležitost ke svému zdokonalení. Jsou ochotni o danou věc usilovat i nadále, a nevzdávají se, dokud jí nedosáhnou.
  10. Pocit, že „nám svět něco dluží“
    Mentálně silní lidé nepropadají pocitu, že mají v životě na určité věci nárok. Nedomnívají se, že úkolem ostatních je se o ně starat nebo že jim svět či jejich okolí něco musí poskytnout. Hledají příležitosti, jak vyniknout či dosáhnout svých cílů na základě svých vlastních schopností či kvalit.
  11. Obavy ze samoty
    Mentálně odolní lidé se neobávají být občas sami. Neobávají se situací, kdy jsou sami jen se svými myšlenkami a dokážou tento čas využít ke zvýšení své produktivity. Svou občasnou samotu jsou schopni si i „užít“, a nejsou závislí na trvalé společnosti druhých.
  12. Očekávání rychlých výsledků
    Mentálně silní lidé neočekávají, že jejich úsilí povede k okamžitým výsledkům. Ať již se snaží dosáhnout lepších výsledků v práci, „rozjet“ své podnikání nebo zlepšit svůj zdravotní stav, nečekají, že úspěchu dosáhnou hned. Snaží se co nejlépe využít svého času i schopností, chápou však, že skutečná změna vyžaduje čas.
Autor:

Nejčtenější

Je králem vlašáku, letos počítá s tržbami kolem 30 milionů korun

Miroslav Volařík se letos stal už potřetí Vinařem roku.

Titul Vinař roku získal před nedávnem Miroslav Volařík z Mikulova. Soutěž vyhrál už potřetí. Přestože letos počítá s...

Roste nám obrat, brzdí nás však nedostatek lidí, říká personalistka

Monika Rousová, personální ředitelka společnosti 2N Telekomunikace

Trh práce kolabuje, nejsou na něm téměř žádní volní uchazeči o zaměstnání. Nezaměstnanost v Česku je přitom na novém...

Má smysl pořídit si nyní investiční byt? Odborníci radí nečekat

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí jsou vyšroubované na maximum. Přesto realitní makléři doporučují pořízení investičního bytu...

KVÍZ: Jak jste na tom s jazykovou inteligencí? Otestujte se

Ilustrační snímek

Už jste někdy absolvovali inteligenční test, abyste se dozvěděli, jaké máte IQ? Dnešní kvíz vám konkrétní číslo sice...

Studentský nápad ho přivedl k podnikání. Chce změnit kavárenský svět

Praha,22.10.2018, Adrian Drozdek, SPECIÁL PRO IDNES, FOTO MAFRA DAN MATERNA

Adrian Drozdek je z Brna, má 18 let a hlavu plnou nápadů. Před rokem přišel s myšlenkou vytvořit mobilní aplikaci,...

Další z rubriky

Sto let zdravotní péče: pokladny si konkurovaly, sazby byly poloviční

Vlasta Burian a Jaroslav Marvan ve filmu U pokladny stál (1939).

Dnes je v Česku sedm zdravotních pojišťoven. Oproti první republice, kdy jich fungovalo více než 300, je to nízký...

Po rozvodu jí zbyly manželovy dluhy a stres. Řešení se nakonec našlo

Exekuce je stresující záležitost pro každého.

Dostali jste se kvůli někomu blízkému do finančních problémů? Hrozí vám exekuce? Neskákejte hned z mostu a raději se...

Půjčil neteři 25 tisíc korun, vrátila jen pět. Má se s ní soudit?

ilustrační snímek

Zákon sice u půjčky písemnou formu smlouvy nepředepisuje, přesto je dobré ji mít. A to i v případě, že peníze půjčujete...

Rozbřesk: Koruna a plíživá euroizace české ekonomiky

Rozbřesk: Koruna a plíživá euroizace české ekonomiky

Kurzy.cz Česká koruna zažívá těžké chvilky i přesto, že jí ČNB tento rok již pětkrát pomohla zvýšením úrokových sazeb. Vedle těk...

Najdete na iDNES.cz