Finanční poradce klidně poradí špatně, popsala svůj příběh čtenářka iDNES.cz

aktualizováno 
Čtenářka Petra popsala redakci iDNES.cz vlastní zkušenost s neodborností finančních poradců. Prostřednictvím firmy Hyposervis vyřizovala úvěr od Modré pyramidy na koupi bytu. Ten chtěla na pár let pronajmout, což ovšem odporuje podmínkám pro přidělení úvěru. Poradkyně ji na to ale neupozornila.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

"Naskytla se mi šance koupit byt, ale neměla jsem dost peněz," začíná dopis čtenářky Petry, který poslala do redakce iDNES.cz. "Byt stál 2,75 milionu a já si potřebovala půjčit 1,65 milionu," pokračuje Petra. Byt kupovala od původního vlastníka s tím, že on tam bude ještě 2,5 roku bydlet. Tak to také řekla poradcům hned na začátku a dokládá to emailovou komunikací.

Překlenovací úvěr od Pyramidy vyhrál

První Petřiny kroky zamířily do pobočky firmy Hyposervis v Praze. Mezi nabídkami hypoték od různých bank, které jí poradci zpracovali, byl i úvěr od stavební spořitelny. Ten se nakonec jevil jako nejvýhodnější a Petra se pro něj rozhodla. A to i proto, že je od roku 2001 klientkou Modré pyramidy, u které má  stavební spoření na cílovou částku 400 tisíc korun. Naspořeno už měla 200 tisíc.

Aby si mohla půjčit požadovaný obnos, bylo nutné zažádat o navýšení cílové částky. Klientka se ji po konzultaci s poradkyní rozhodla navýšit na 1,8 milionu korun. Společně zpracovaly žádost o navýšení a žádost o překlenovací úvěr. Za navýšení cílové částky klientka zaplatila poplatek 10 tisíc korun.

vyřízení úvěru vs. navýšení cílové částky

Buřinka
"Klient vyplní formulář žádosti o poskytnutí úvěru, jejíž součástí je i požadavek na potenciální navýšení cílové částky. Jestliže SSČS klientovi úvěr schválí a klient o navýšení cílové částky požádal, automaticky se mu při vyřizování úvěru cílová částka navýší.

Pokud SSČS klientovi úvěr neschválí, výše cílové částky se nezmění. Úhradu za navýšení cílové částky klient poukazuje po schválení úvěru v rámci první platby (splátky) nebo samostatnou platbou."
Zdenka Blechová, SSČS

Liška
"V individuálně posuzovaných případech existuje možnost schválení žádosti o překlenovací úvěr/úvěr ze stavebního spoření v předstihu. Nejde však o pravidlo. Rozhodně není schválení žádosti v předstihu možné, pokud se žádost neváže na již existující smlouvu o stavebním spoření."
Rostislav Trávníček, ČMSS

Pyramida
"Základní podmínkou pro poskytnutí úvěru je, aby klient měl uzavřenou smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou odpovídající výši úvěru a zaplacenou úhradu za uzavření smlouvy (případně za navýšení cílové částky). Jinak nelze úvěr schválit, resp. zamítnout."
Hana Vaněčková, MP

Raiffeisen stavební spořitelna
"Zvýšení cílové částky a s tím související zaplacení poplatku za zvýšení cílové částky je třeba provést před schválením úvěru."
Eva Malecká, RSTS

Wűstenrot stavební spořitelna
"Zvýšení cílové částky je podmínkou zpracování žádosti o úvěr. Žádost o zvýšení cílové částky se přikládá k žádosti o úvěr."
Helena Dušková, Wűstenrot SS

"Všichni věděli, že chci byt pronajímat,"

Poradkyně Hyposervisu, která Petru dostala na starost, prý od začátku od klientky věděla, že bude byt prodávajícímu ještě několik let pronajímat. Nepovažovala to však za překážku. "Jako příklad uvedla, že si běžně rodiče kupují byt na stavební spoření pro své děti, který se pronajímá, dokud dítě nevyroste," vysvětluje Petra.

Jedním z požadavků Modré pyramidy byl i odhad ceny bytu, který si klientka nechala udělat a zaslala do spořitelny. I na tomto odhadu bylo uvedeno, že byt bude 2,5 roku pronajímán původnímu majiteli.

Za několik dní se Petře ozvala poradkyně Hyposervisu s tím, že Modrá pyramida jí dává podmínku, že nájemní smlouvu smí uzavřít pouze na jeden rok, což je také potřeba napsat do kupní smlouvy.

Úvěr byl bez udání důvodu zamítnut

Zhruba po 30 dnech Modrá pyramida klientce žádost o úvěr zamítla. Důvod zamítnutí neuvedla žádný. Poradkyně klientce sdělila, že na to má banka nárok. "Na poskytnutí překlenovacího úvěru není právní nárok, stavební spořitelna tedy nemusí sdělit důvod zamítnutí žádosti," upřesňuje Hana Vaněčková, mluvčí Modré pyramidy.

Klientka se domnívá, že důvodem zamítnutí byl právě pronájem bytu na určitou dobu. To na náš dotaz potvrdila i Modrá pyramida. "Jak je uvedeno v zákoně o stavebním spoření, úvěr ze stavebního spoření může být stavební spořitelnou poskytnut a účastníkem použit pouze na financování bytových potřeb. Tato základní podmínka však nebyla splněna. Byt byl kupován za účelem pronájmu a ne za účelem řešení bytových potřeb," vysvětluje Vaněčková.

Klientka požadovala vrátit smlouvu do původního stavu

Úvěr byl zamítnut, cílová částka nastavena pro klientku nesmyslně vysoko a peníze za poplatek vyhozené oknem. Petra proto požádala Modrou pyramidu o vrácení smlouvy do původního stavu, tedy na původní cílovou částku 400 tisíc korun. Zároveň požadovala navrácení uhrazeného poplatku 10 tisíc korun.

Pyramida se zdráhala jí vyhovět, nicméně v odpovědi tuto možnost připouštěla, podmínkou však bylo dokázat, že poradkyně klientku mylně informovala. Ta ale trvala na tom, že klientce žádnou mylnou informaci nepodala. Nicméně společně sepsaly žádost o vrácení smlouvy do původního stavu.

Po pár dnech přišlo Petře z Modré pyramidy písemné zamítnutí žádosti. Tímto rozhodnutím by tak Petra přišla o 10 tisíc korun a smlouvu by měla navýšenou na zbytečně vysokou cílovou částku.

Konec dobrý, všechno dobré, hořký pocit zůstal

Z komunikace mezi klientkou a poradkyní Hyposervisu, kterou má redakce iDNES.cz k dispozici, vyplývá, že klientka poradkyni ještě před podáním žádosti o úvěr o úmyslu byt na pár let pronajmout informovala. Je tedy otázkou, proč jí poradkyně nesdělila, že není dodržena účelovost úvěru daná zákonem, a dále s ní na navýšení cílové částky a následné žádosti o úvěr spolupracovala.

"Kdyby mi poradkyně zmínila, že nemá smysl o úvěr žádat, když ho chci po koupi pronajmout, ani bych se o to nepokoušela," říká zklamaná Petra. Služby Hyposervisu poté využila k vyřízení náhradního řešení, kterým byla hypotéka u jiné banky. Kupní cenu za byt tak stihla uhradit včas. "Ušetřila bych si ale zbytečné nervy, peníze a hlavně čas," dodává.

Modrá pyramida tvrdí, že jednala správně, úvěr zamítla ze zákonných důvodů a vrátit klientce uhrazený poplatek nebylo její povinností. Protože však má zájem na dobrých vztazích se svými klienty, požadavku klientky nakonec vyhověla.

"Velice nás velice mrzí, že došlo při vyřizování úvěru u Modré pyramidy k nedorozumění mezi poradkyní firmy Hyposervis a klientkou a že musela být žádost klientky o úvěr zamítnuta z důvodu nesplnění účelovosti čerpání úvěru. I přesto, že jsme neshledali pochybení ze strany Modré pyramidy, vyhověli jsme požadavku klientky a její smlouvu o stavebním spoření jsme uvedli do původního stavu a klientce jsme vrátili úhradu za navýšení cílové částky," uzavírá celý případ Vaněčková.

Vyjádření společnosti Hyposervis

Milan Roček, ředitel Hyposervisu doplňuje svůj pohled na popisovaný příběh

- slečna Petra v průběhu procesu projednávání a schvalování úvěru sdělila Hyposervisu, že chce po dobu 2,5 roku ponechat prodávajícího v nájmu kupovaného bytu – nechejme už stranou, zda před nebo po podání žádosti – není to podstatné.

- slečna Petra výslovně sdělila poradkyni Hyposervisu, že byt kupuje pro svou bytovou potřebu, že v bytě chce bydlet poté, co prodávající nájem ukončí

- účel úvěru – bytová potřeba – tak byl podle našeho přesvědčení naplněn a podle našeho mínění nebránilo nic jeho schválení, nicméně je výsostným právem jakékoli banky úvěr neposkytnout

- v zákonu o stavebním spoření jsme neshledali oporu proto, aby byl tento úvěr zamítnutý pro rozpor se zákonem o stavebním spoření

- metodická pravidla Modré pyramidy (ani jiných stavebních spořitelen) takový případ odkazují čistě na znění zákona

- zákon podle nás říká, že úvěr ze stavebního spoření může být stavební spořitelnou poskytnut a účastníkem použit pouze na financování bytových potřeb. (§ 5, odst. 3 zákona o stavebním spoření). Za bytovou potřebu je podle (§ 6, odst. 1, písm.c) zákona o stavebním spoření) považována koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu.

Modrá pyramida věděla dopředu – před schvalováním, že byt bude pronajímán, interní supervizor banky ale doporučil, aby byl nájem na jeden rok, nikoli, že tam nesmí být – to samo protiřečí tvrzení, že by to bylo v rozporu se zákonem, nebo minimálně, že by se to rozcházelo s praxí.

Nejčtenější

Naspořil 400 tisíc a zkusil podnikat. Už má 260 zaměstnanců a míří výš

Praha,24.10.2018, Petr Palas, SPECIÁL PRO IDNES, FOTO MAFRA DAN MATERNA

Petr Palas začal při studiích na vysoké škole pracovat. Sbíral zkušenosti a střádal vydělané peníze. Pak založil v Brně...

Zlomila si nohu v Alpách. Stálo to 355 tisíc korun

ilustrační snímek

Poranění kolenních vazů, zlomeniny končetin, zranění pánve, břicha a hlavy jsou nejčastější úrazy, které se stávají při...

Zdražování pojistného se řidičům nelíbí, pojišťovny se proto snaží

Pojišťovny vědí, že klienti nesou zdražování nelibě, proto se snaží v povinném...

Asistenci zavoláte jedním zmáčknutím tlačítka. Na mobilu sledujete, jak k vám jede odtahové auto. Technik vám hned při...

Lidé bez práce volí raději brigádu, nově je v kurzu mikrozaměstnávání

Největší zájem je o administrativní výpomoc nebo kvalifikovanou brigádu v...

Pracovní trh aktuálně nabízí téměř 320 tisíc volných pozic, přesto je v České republice stále přes 200 tisíc lidí bez...

Nepřetěžujte zaměstnance, ať o ně nepřijdete, radí expertka

Ilustrační snímek

Podzim patří k nejnáročnějším obdobím v roce, obzvlášť pokud jde o nápor na psychiku. Navíc zaměstnavatelé v...

Další z rubriky

Zájem o hypotéky stoupá, rostou však i úrokové sazby

Ilustrační snímek

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů znovu stouply. I letošní srpen potvrzuje dlouholetý trend, kdy zájem o hypotéky v...

Stavební spoření versus hypotéka. Porovnali jsme výhody a nevýhody

Ilustrační snímek

Váháte mezi hypotékou a úvěrem ze stavebního spoření? Když je postavíte proti sobě, čeká vás tak trochu remízový zápas....

Státní hypotéka není takový trhák, jak se čekalo. Co vlastně je?

Ilustrační snímek

Mluvilo se o enormním zájmu. A počítalo se s tím, že bude objem peněz určený na státní hypotéku pro mladé vybraný do...

Mileniálové nemají peníze

Mileniálové nemají peníze

Kurzy.cz Existuje řada úvah o tom, jak je odlišná současná generace mileniálů oproti těm předchozím. Bezesporu používá jiné obch...

Najdete na iDNES.cz