Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

FINNEX Story aneb jak (ne)přijít o peníze

  20:32aktualizováno  20:32
Přinášíme vám needitované svědectví jednoho finančního poradce, který svým klientům v dobré víře distribuoval produkty Finnexu a pak se snažil své klienty z nezáviděníhodné situace dostat.
Na počátku všeho byla kupónová privatizace
Po dvou vlnách kupónové privatizace měl snad každý občan ČR starší 18 let na svém účtu v SCP nějaké akcie. Většina z nich však tomu nerozuměla, nevěděla co s tím. Takže co s tím? Se skvělým nápadem přišli pánové Martin Zach a Jiří Langer – vymysleli produkt IPPDA, tj. Investiční Program na Podporu Drobných Akcionářů, který byl na trh uveden v roce 1996 pod správou společnosti FINNEX Praha s.r.o.. Účelem tohoto programu byla správa majetku drobných akcionářů. Počin jistě chvályhodný zvláště při zjištění, že minimální vklad činil 10 000 Kč nebo ekvivalent v hodnotě akcií. Na podobném principu fungoval produkt ISPO (Investiční SPOření), který však byl určen pro movitější klientelu a poskytoval vyšší servis zejména co se likvidity týče.

Vše funguje naprosto v pořádku, výnosy jsou zajímavé, nikoliv nereálné. Klienti IPPDA mají průměrné zisky v 1. roce 36.96%, ve druhém roce 23.73%, třetím rokem 18.11% a v roce 1999 15.32%. V té době nic nereálného, očekávané výsledky za rok 2000 byly okolo 8%. Skutečnost byla dokonce nižší, protože zde došlo ke zlomovému okamžiku v činnosti správce. Nicméně zajímavá je implementace procentuálních výnosů do hypotetického portfolia 10 000 Kč: výnosy vyjádřené v korunách se vždy pohybovaly okolo částky 3 000 Kč. Jinými slovy klient dostával nominálně každý rok skoro ty samé peníze, procentuálně však nižší v poměru k rostoucí hodnotě majetku v portfoliu.

Finanční skupina se dále rozrůstala, ke správci majetku FINNEX Praha s.r.o. přibyla FINNEX Securities a.s., FINNEX Ukraine, FINNEX Marketing s.r.o. a zastřešující FINNEX Group a.s.. Vznikl tak finanční holding, který měl jisté ambice.

Co dál na českém trhu
Přes nesporné úspěchy firem FINNEX Group nastával problém v totální nelikviditě českého kapitálového trhu a jeho investičních příležitostech. Společnost FINNEX Group se pravděpodobně již tímto okamžikem dostávala na tenký led, ale její snažení dávalo smysl. Na podzim roku 1998 informativně a následně v únoru 1999 podrobně představili lidé z FINNEXu, konkr. pánové Langer a Zach na setkání finančních poradců v Poděbradech, nový produkt: primární emise. Podotýkám, že autorizovanými finančními poradci FINNEX Group (dále jen AFP) byli v naprosté většině lidé, kteří prodávají další finanční produkty. Úroveň znalostí poradců byla rozdílná, někteří měli znalosti o kapitálovém trhu slušné, pro jiné to byla „španělská vesnice“. Ale každý z nich prošel školeními společností FINNEX Group tak, aby byl schopen produkty prodávat a zodpovídat dotazy klientů. Navíc se 2x ročně konala celostátní setkání poradců s představiteli firem FINNEX Group.

Na jednom takovém setkání byla představena primární emise akcií společnosti Pražský fond pozemků a.s. (dále jen PFP). Úpis akcií této společnosti se děl dvěma způsoby: 1) přímý nákup akcií prostřednictvím konkrétních smluv, 2) nákupem veřejně neobchodovatelných akcií do portfolií klientů IPPDA. Na dotazy, zda-li to není příliš rizikové, odpovídali představitelé FINNEXu slovy, že sedí v dozorčí radě společnosti a mají kontrolu nad děním. V pořádku, nic špatného na tom celkem nevidět. Emise akcií požívala mezi poradci řádné prezentace. Bohužel, FINNEX si asi na tomto případu otestoval, kam až může zajít.

Navíc FINNEX Praha jako správce majetku v programu IPPDA dokázal nakupovat akcie PFP společnosti až do výše 100% hodnoty portfolia !!! Nicméně vše dobře dopadlo, klienti FINNEXu nemohli tvrdit, že nevydělali. Souběžná emise akcií společnosti Evropský průmyslový holding a.s. (dále jen EPH), která však nebyla tolik prezentována a která se rozběhla naplno až po úspěšném úpisu Pražského fondu pozemků a jeho následném odprodeji, byla již z jiného soudku. Prezentace minimální, nákup akcií do portfolia klientů IPPDA dosahoval již zcela bez problému 100% hodnoty majetku.

Na dotazy okolo EPH vedení FINNEXu reagovalo, že se na Ukrajině rozjíždí privatizace a FINNEX se tam angažuje prostřednictvím FINNEX Ukraine. Proč jim nevěřit, jestliže se ve FINNEXu pohybovaly kapacity jako Doc. Ing. Antonín Kubíček CSc. představený jako pracovník jedné z vysokých škol. Jeho vystoupení na celostátních setkáních byla více než zajímavá, poradci měli možnost vyslechnout přednášky o fungování kapitálových trhů atd. . Bohužel z tolik prezentované účasti EPH v jiných průmyslových firmách se nakonec ukázalo, že vlastní podíly pouze ve dvou ukrajinských podnicích.

Určitou nedůvěru alespoň ve mne vzbudila akce Bonus IPPDA 5%, která byla vyhlášena v roce 1999 a 2000. Klient, který v daném období navýšil svůj účet IPPDA o minimálně 10 000 Kč dostal jako prémii 5% z hodnoty navýšení. Vyplacení prémie bylo možné formou převedení na účet IPPDA, nebo vyplacením klientovi. Maximální možná prémie byla stanovena na 1 500 Kč, tedy pro vklad max. 30 000 Kč. Účelem akce jednoznačně bylo získat další prostředky do portfolií. Proč ne, navíc když z těchto nově vložených prostředků byly poradcům zároveň sníženy provize, takže náklady správce majetku nebyly tak výrazné.

Zlomové okamžiky
S odstupem času lze říci, že již v té době se začaly objevovat první náznaky problémů. Správa drobných portfolií je náročná nejen na technické zpracování, ale i na cash-flow. Začátkem roku 1999 se začaly výrazně opožďovat výplaty provizí poradcům, trvaly nepřiměřeně dlouho výplaty vkladů z ukončených portfolií klientům. Nicméně vše nadále fungovalo k všestranné spokojenosti a problémy bylo možné svést na náročnost správy. Slovy Komise pro cenné papíry, které padly v souvislosti s nedávným krachem Private Investors: firma nenaznačovala jakékoliv výraznější problémy. Podotýkám, že na českém trhu šlo u IPPDA o ojedinělý produkt. Navíc začátkem roku 1999 byl uveden na trh nový podílový fond FINNEX Euro, který přišel jako jeden z mála s nezvyklou poplatkovou strategií – podíl správce nebyl počítán paušálně z hodnoty majetku fond, jak je zvykem stále, ale výhradně podle zisku – podíl správce tvořil 20% na účetním zisku fondu. FINNEX Group, resp. správce fondu FINNEX Trust se poměřovala kvalitou správy s proslulým fondem Pioneer Trust. Proč nemít laťku pěkně vysoko, na škodu věci to rozhodně není. Rozvoj celé finanční skupiny FINNEX Group tak vypadal v nejlepším světle.

Dalším varovným okamžikem mohlo být v roce 2000 setkání poradců v Srbsku u Karlštejna. Veškerá předchozí setkání byla na vysoké úrovni: pro zajímavost – září 97 hotel na Slapech u Prahy, jaro a podzim 98 hotel Medlov na Moravě, únor 99 zámek v Poděbradech, září 99 zámek v Třešti. Setkání v Srbsku, které bylo nečekaně posledním, se konalo v dost stísněných prostorách místního hotýlku. Přes možné pochybnosti některých poradců byl nastíněn další plán rozvoje finanční skupiny FINNEX Group. Jednalo se o zejména o přípravu produktu Benefit, který měl výrazně spojit dosavadní produkty do jednoho balíčku a zpřístupnit je tak zejména těm klientům, kteří využívali pouze jeden produkt od FINNEX Group.

Zároveň padla informace, že společnost FINNEX Group (nebo některá z jejích dceřinek) dala peníze na projekt PowerShop (www.powershop.cz). Nakonec, měli byste nedůvěru v lidi, kteří předpověděli v září 1999 pád záložen, jenž nastal jen o několik týdnů později? Brali byste je jako lidi, kteří se vyznají. Prezentace výsledků společnosti Evropský průmyslový holding a.s. byla podávána též pozitivně.

V zápětí se situace zvrtla. Dosavadní excelentní image firem skupiny FINNEX Group začalo dostávat na frak. Přestávaly se vyplácet peníze klientům i poradcům, vývoj na kapitálových trzích ve světě se pravděpodobně podepsal i na možnosti získání strategického investora do společnosti EPH. Ještě zajímavější je, že největší problémy se provalily po pádu IPB, u níž měla finanční skupina FINNEX Group své účty. Domnívám se, že s pádem banky byla zastavena úvěrová linka zajišťující cash-flow, což mohlo zavinit totální kolaps FINNEXu, který na tom v danou chvíli pravděpodobně nebyl zrovna nejlépe a byl velmi citlivý na peněžní tok. Následný spád událostí nabral obrátek: klientům byly ještě zaslány pololetní výpisy se stavem účtu s očekávaným ročním zhodnocením ve výši okolo 8%.

Vzápětí odešel z FINNEX Marketingu ředitel Petr Kaplan, schopný člověk který měl na starosti prodej produktů. Dále následoval odprodej investiční společnosti FINNEX Trust, která se přejmenovala na INVESCOM a jako jediná navázala na činnost dřívějšího FINNEX Group, oslovila své poradce a vyplatila ve splátkovém kalendáři dlužné provize. Po ostatních firmách jako by se slehla zem. Nikdo se k ničemu nevyjadřoval a v naprosté tichosti změnila vlastníka i FINNEX Group (dnes již Bohemia Inwest Group) společně s FINNEX Marketing (přejmenováno na MN Marketing s.r.o.) a FINNEX Praha. Strategie nového vlastníka FINNEX Praha je pro klienty i bývalé poradce neznámá.

Vlastníci tvrdí, že mají snahu o konsolidaci skupiny, údajně se jedná v případě EPH o zdravý podnik. Ovšem již svým klientů nesdělují, kdy peníze vyplatí, že došlo k přejmenování změně sídla firmy FINNEX Group dle výpisu z OR atd. Naopak klientům, kteří dále podávají výpovědi smluv, uvádějí jako důvod nevyplacení peněz po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty podání návrhu na konkurs firmy FINNEX Praha ostatními klienty a nemožnost nakládat s finančními prostředky. O tom, že se peníze nevyplácejí bezmála rok ani slovo. Ještě v únoru 2001 byl přitom text dopisů jiný: konsolidace, hledání investora, uspokojení smluv ve výpovědi do 6 měsíců, …. A to přes skutečnost, že ve smlouvách o správě portfolia se společnost zavázala ke 100% likviditě.

Na praktiky společnosti FINNEX Praha s.r.o. byla upozorněna i Komise pro cenné papíry. Na mé upozornění odpověděla Komise dopisem s tím, že o věci již vědí a ve společnosti bylo zavedeno předběžné opatření a probíhá hloubková kontrola. Paradoxní ale je, že při nedávném dotazu Karla Novotného v příloze Hospodářských novin Peníze a investice tvrdila tisková mluvčí KCP, že právě nákup veřejně neobchodovatelných akcií EPH do portfolií klientů je předmětem šetření. Jak je potom možné, že v závěru roku 2000 byly klientů nakoupeny do portfolií další veřejně neobchodovatelné akcie? V době probíhající kontroly? Nebo si snad KCP s kontrolovanou firmou jen dopisuje??? Navíc veřejně neobchodovatelné akcie se klientům nakupovaly min. již od roku 1999 (tehdy to byl především Pražský fond pozemků). Co dělá KCP a jak vlastně provádí své kontroly? Po telefonu a dopisem nebo osobní návštěvou a namátkovou kontrolou dokumentace?

Jako perličku lze dodat, že o společnosti Evropský průmyslový holding nejsou informace. Na adresách dostupných v OR a na serveru iPoint je adresát neznámý, správce majetku FINNEX Praha příliš nekomunikuje. Hospodářské výsledky jsou pouze za rok 1999, vlastnická struktura nedostupná. Je jisté, že významný podíl v EPH drží klienti FINNEX Praha, ale díky nečinnosti této firmy zejména po stránce výkonu akcionářských práv je situace nepřehledná. Smutné je, že lidé, kteří byli s FINNEX Praha majetkově i pracovně spjati dnes tvrdí, že za nic nemohou, ale v EPH nadále drží místa zejména v dozorčí radě. A nedivil bych se, kdyby měli v EPH nějaké vlastnické podíly na úrovni blokační minority. Zvláště uvědomíme-li si, že někdejší (?) obchodní ředitel FINNEX Ukraine Co. Ltd. je dnes předsedou představenstva EPH, vlastníkem FINNEX Ukraine Co. Ltd. je (nebo byla) firma Bradley, Rosenblatt & Company, a.s. – dříve FINNEX Securities a.s., kde je předsedou představenstva Jiří Langer. A tentýž Jiří Langer zas pro změnu sedí v dozorčí radě EPH jako její předseda.

No a co se stalo podrobněji s bývalými pracovníky a majiteli firem z FINNEX Group? Je velmi zajímavé, co nadále mají tito lidé společného. Podotýkám, že to nejsou všichni, neboť síť je příliš hustá:

Jiří Langer, zakladatel celého FINNEXu, působí ve firmách:
- Bradley, Rosenblatt & Company, a.s. – dříve FINNEX Securities a.s., předseda představenstva
- Evropský průmyslový holding a.s., předseda dozorčí rady

Martin Zach, spoluzakladatel celého FINNEXu, (pravděpodobně svůj podíl ve FINNEXu prodal již během roku 1999), působí ve firmách:
- Venture Group S.A., ředitel organizační složky
- 1. Česká internetová líheň, člen představenstva
- CDC – Credit and Development Company, a.s., dříve Pražský fond pozemků a.s., místopředseda představenstva
- Evropský průmyslový holding a.s., člen dozorčí rady
- MORAVIA wind systém, a.s., člen dozorčí rady
- eFACT Group, a.s., předseda dozorčí rady
- e-ISO, a.s., předseda dozorčí rady

Petr Kaplan, dřívější jednatel a ředitel FINNEX Marketing s.r.o., působí ve firmách:
- Venture Group S.A., obchodní ředitel
- 1. Česká internetová líheň, člen představenstva
- CDC – Credit and Development Company, a.s., dříve Pražský fond pozemků a.s., člen představenstva

Doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc., někdejší poradce představenstva FINNEX Group, působí ve firmách:
- INVESCOM, investiční společnost a.s., dříve FINNEX Trust, investiční společnost a.s., člen dozorčí rady
Ing. Martin Pleštil
- Evropský průmyslový holding a.s., předseda představenstva od 25.11.1998 do 12.8.1999
- Bradley, Rosenblatt & Company a.s., dříve FINNEX Securities, a.s., člen dozorčí rady

Pavel Kryštof, dříve obchodní ředitel FINNEX Ukraine Co., Ltd (platilo k datu září 1997, další trvání ve funkci nebylo zjišťováno), působí ve firmách:
- Evropský průmyslový holding a.s., předseda představenstva od 12.8.1999

Ing. Jiří Keršláger
- INVESCOM, investiční společnost a.s., dříve FINNEX Trust, investiční společnost a.s., člen představenstva

Michal Bočánek, dle OR stále ve funkci jednatele FINNEX Praha – tento člověk je v současnosti v nezávidění hodné situaci, a jak to dle stávajícího vývoje vypadá, pravděpodobně se měl stát obětním beránkem celého případu.

Pozn. Pavel Sodík je smyšlené jméno. Finanční poradce si nepřál uvést své pravé jméno.

Autor:


Jak si vybudovat finanční rezervu

měsíců % měsíců
Vypočítat
Měsíčně spořte
Zjistit přesnější výpočet


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Pět rad, jak nenaletět, když se vydáte do velkého světa investic

Chcete začít investovat, zhodnotit své úspory. Specialista investičních produktů UniCredit Bank Stanislav Hamerník poradí, jak první cestu na burzu zvládnout...  celý článek

Ilustrační snímek
Investice: Kde vám dobře vydělají dva tisíce a kam uložit velké částky

Kam s penězi, když na spořicích účtech se sazby pohybují pod jedním procentem? Je dnes vůbec možné zhodnotit finance alespoň tak, aby je „nesežrala“ inflace?...  celý článek

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust
Investovat, nebo obchodovat? Analytik radí, co je větší jistota

Být investorem, nebo traderem čili obchodníkem? Takovou otázku si klade většina těch, kteří se rozhodli zhodnotit své prostředky na finančních trzích. Co je...  celý článek

Další nabídka

Kurzy.cz

Kdo tady lže? Lithium, aneb jak to bylo doopravdy
Kdo tady lže? Lithium, aneb jak to bylo doopravdy

Publikováno: 17.10.2017 Autor: Odbor komunikace a marketingu 10500 Poslední dny hýbe českým mediálním prostorem kolem p... celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.