Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Fondy, které vám určitě vydělají

aktualizováno 
Nabídka zajištěných fondů každým měsícem roste. Pokud chce být dnes finanční skupina v kurzu, určitě by měla mít ve své nabídce zajištěný fond. Alespoň tak to v současnosti na trhu s fondy vypadá. Dokazuje to i fakt, že majetek v zajištěných fondech zaznamenal za poslední půlrok nejvyšší procentuální růst. Jaká je tedy situace na českém trhu v případě „pravých“ zajištěných fondů?

Téma zajištěných podílových fondů je v současnosti velice aktuální. Nabídka se stále rozšiřuje a počet investičních společností, které tyto fondy nabízí, je čím dál tím větší. Takřka každý měsíc je na trhu nová nabídka zajištěných fondů a zdá se, že je to jeden z mála investičních instrumentů, na které nemá vliv ani letní okurková sezóna. Podle statistik Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vzrostl majetek v zajištěných podílových fondech za první půlrok o 2,52 mld. Kč na hodnotu 7,76 mld. Kč, což představuje růst o hezkých 48 % (může to být způsobeno nízkou srovnávací základnou, ale i tak je to po fondech peněžního trhu a akciových fondech třetí nejvyšší absolutní přírůstek). Podívejme se tedy na to, v čem je hlavní rozdíl mezi zajištěnými fondy a běžnými podílovými fondy a v čem tkví jejich kouzlo.

Hlavní výhodou je samozřejmě to, že na rozdíl od ostatních skupin fondů, ty zajištěné vám zaručují vrácení minimálně vložené sumy, a to i tehdy, když se trhy po dobu investice vyvíjely nepříznivě. Zhodnocení se odvozuje od některého akciového indexu, nebo indexového koše a některé fondy dokonce garantují určité minimální zhodnocení, které jako investor po uplynutí investice obdržíte. Na rozdíl od klasického fondu tak nemůžete přijít o vložené prostředky, což je zajištěno investicemi do střednědobých dluhopisů renomovaných institucí s vysokým ratingem a pak také zárukou ze strany velkých bank a finančních institucí.

Není ale všechno zlato, co se třpytí a taktéž u zajištěných fondů je třeba si uvědomit všechny pro a proti. Hlavní nevýhodou, i když to nemusí platit pro každého, je pevně stanovená doba, po kterou musí mít investor peníze ve fondu a na kterou je fond zkonstruován. Zajištěné fondy jsou uzavřené produkty, do kterých svoje prostředky vložíte, a ty tam zůstanou po celou dobu fungování fondu, obvykle je to čtyři až šest let. Je to dáno především tím, že struktura fondů je tvořena takovými finančními nástroji, které mohou garantovat výnos jen v předem určeném časovém horizontu. Pokud pak investor vystoupí z fondu dříve, může přijít o garantovaný výnos, popřípadě zaplatí vysoké výstupní poplatky. Vstupní poplatky se od ostatních typů fondů v zásadě neliší, mohou se ale zvyšovat, když investor nakupuje podílové listy po upisovacím období, určeném na nákup podílových listů. Některé společnosti dokonce nákup podílových listů po upisovacím období vůbec neumožňují. Leckomu také může vadit, že některé fondy mají omezenou i horní hranici výnosu a veškeré výnosy nad tuto hranici pak zůstanou správci fondu.

Každopádně, nabídka zajištěných fondů je dosti široká a každý investor si může vybrat takový fond, který bude vyhovovat právě jeho požadavkům. V současné době u nás mívají ve svém portfoliu zajištěné fondy společnosti ČSOB, Komerční banka, Česká spořitelna a HSBC. Aktuálně však nabízejí tyto fondy pouze první tři jmenované.

ESPA-ČS zajištěný fond 2

Investiční společnost České spořitelny (ISČS) nabízí zajištěné podílové fondy na našem trhu teprve od března tohoto roku. To však nic nemění na skutečnosti, že se těší veliké oblibě investorů (ESPA-ČS zajištěný fond 1 byl vyprodán už po třech týdnech). ESPA-ČS zajištěný fond 2 má dobu trvání 4 roky a za tuto dobu vydělá investorům minimální výnos ve výši 4 %. Horní hranice výnosu není omezena a je závislá od koše indexů DJ EuroStoxx 50, S&P 500 a Nikkei 225. Participace fondu na koši je 83,5 %. Minimální investice je 5 000 Kč, což může vyhovovat zejména drobným investorům. Upisovací období běží od 7.7 do 31.8.2004 a poplatek po celou dobu bude 0,3 % z objemu obchodu. Výše výstupních poplatků se bude pohybovat v rozmezí 2 až 5 %, podle toho, jestli investor vystoupí z fondu před ukončením, či nikoli. Správcem fondu je mateřská společnost ISČS, rakouská Erste Sparinvest a fond je denominován v české koruně.

Zajišťuje i ČSOB

Další společností, která nabízí své zajištěné fondy, je investiční společnost ČSOB, která má, na rozdíl od ISČS, s nabízením zajištěných fondů dlouholeté zkušenosti. Dodnes jich na trh uvedla 31 a v současné době nabízí dva nové fondy: ČSOB

Chcete investovat a nevíte jak na to? Chcete vědět, kdo vám znásobí peníze? Čtěte ZDE

Digitální Click 1 a ČSOB Světového růstu+ 1. Oba zajištěné fondy spravuje mateřská banka ČSOB, společnost KBC se sídlem v Lucembursku. Fondy jsou vedeny v české koruně a minimální investice činí 10 000 Kč. Upisovací období obou fondů trvá od 19.7. do 17.9.2004 a vstupní poplatek v tomto období je 2 %. Po upisovacím období bude možno zakoupit podílové listy s poplatkem 3 %. Výstupní poplatky obou fondů jsou nulové při dodržení doby fungování fondu, při předčasném vystoupení čeká na investora poplatek ve výši 1 %. Výnos fondů bude odvozen z koše akcí, který se skládá z 50 % z indexu evropského trhu DJ EuroStocxx 50 a z 50 % z indexu severoamerického trhu S&P 500.

ČSOB Digitální Click 1 má investiční období stanoveno na 5 let, splatnost fondu je stanovena na 30.9.2009. Minimální garantovaný výnos je 8 % a maximálně můžete získat za období trvání fondu 25 %. Investiční období je rozděleno na 5 ročních meziobdobí, na konci každého je hodnota koše indexů porovnána s předchozím stavem. Při poklesu hodnoty si fond žádný výnos nepřipíše. Pokud hodnota indexů nepoklesne, „zaklikne“ si fond výnos ve výši 5 %. Výnosy za jednotlivá období se na konci spočítají a investor dostane vloženou částku + výsledný výnos, minimálně však 8 %. ČSOB Světového růstu+ 1 vynese investorům za šest let svého trvání minimálně 14 %, maximální výnos je omezen na 65 %. Participace na koši indexů je 50 %, takže klient získá 50 % ze zhodnocení indexů za 6 let.

Nováček na trhu – Komerční banka

Zatím poslední společností, která uvedla na náš trh zajištěný fond, je Investiční kapitálová společnost Komerční banky (IKS KB). Max – světový garantovaný fond má dobu trvání určenou na 4 roky a společnost za tuto dobu garantuje návratnost minimálně ve výši investované částky. Maximální hranice výnosu není omezena, fond je veden v české koruně a minimální investice činí 10 000 Kč. Vstupní poplatky v upisovacím období, které trvá od 26.7. do 26.10 2004, se pohybují v závislosti na investované částce od 1,5 % do 2 %. Po upisovacím období investoři mohou nakupovat podílové listy s poplatkem 10 %. Výstupní poplatky ke dni splatnosti jsou nulové, před uplynutím doby trvání fondu se pohybují mezi 1,5 % až 3 % dle doby zbývající do doby splatnosti. Fond je spravován francouzskou společností Société Générale Asset Management. Zajímavostí, kterou se fond odlišuje od ostatních podobných instrumentů, je investiční strategie fondu, která není vázána na pevný index, nebo skupinu indexů. Manažeři fondu tak mají větší investiční prostor a mohou celý majetek fondu investovat do rizikových aktiv, nebo do aktiv nerizikových. Neriziková aktiva jsou tvořena tradičně zahraničními dluhopisy, riziková aktiva pak košem indexů S&P 500, Nikkei 225 a DJ EuroStoxx 50. Podobně jako u fondu ČSOB Digitální Click i tady funguje uzamykací princip. Při každém zvýšení hodnoty podílového listu o 15 % se zvyšuje garantovaná hodnota o polovinu tohoto růstu. Dost výjimečným jevem je v případě tohoto fondu průhledná struktura veškerých poplatků fondu, manažerského poplatku (maximálně 1,5 %) a výše celkových předpokládaných nákladů (pro rok 2004 maximálně 2 %). Tyto informace fondy běžně nezveřejňují.

Název

Konec upis. období

Doba trvání fondu

Index

Zhodnocení

Poplatky

Minimální investice

min.

max.

vstupní

výstupní

ESPA-ČS zajištěný fond 2

31.8.04

4 roky

EuroStoxx Nikkei 225 S&P 500

4%

-

0,3% 1.rok 5% 2.rok 4% 3.rok 3% 4.rok 2%

5 000 Kč

ČSOB         Digitální Click 1

17.9.04

5 let

EuroStoxx S&P 500

8%

25%

upisovací období 2%    po upis. období 3% předčas. 1% na konci 0%

10 000 Kč

ČSOB      Světového     růstu 1

17.9.04

6 let

EuroStoxx S&P 500

11%

65%

upisovací období 2%    po upis. období 3% předčas. 1% na konci 0%

10 000 Kč

Max - světový garantovaný fond

26.10.04

4 roky

EuroStoxx Nikkei 225 S&P 500

0%

-

upisovací období   1,5% - 2%    po upis. období 10% 1.rok 3% 2.rok 2,5% 3.rok 2% 4.rok 1,5% na konci 0%

10 000 Kč

Zdroj: Stránky spoečností

HSBC: nabídka pro bohaté a zkušené

Abychom byly při výčtu společností poskytujících zajištěné fondy u nás kompletní, nesmíme zapomenout na další velkou banku, která v spolupráci se svou mateřskou společností uvádí tyto produkty poměrně často. Podobně jako ČSOB, i HSBC má s nabízením zajištěných fondů dlouholeté zkušenosti a v současnosti jich má ve svém portfoliu už několik desítek. I když tato společnost aktuálně žádný fond nenabízí (upisovací období posledních dvou fondů skončilo 17.8.2004), můžeme v blízké době od HSBC očekávat nějakou další novinku. Společnou črtou těchto fondů je nabídka probíhající po celém světě a z toho pramenící skutečnost, že fondy nejsou denominovány v korunách, ale v některé ze světový měn, případně ve více měnách současně (např. poslední Zajištěný bonusový fond Nasdaq byl uveden v americkém dolaru, euru i britské libře). Vstupní a výstupní poplatky se zpravidla neplatí, jsou účtovány pouze poplatky za předčasný zpětný odkup. Naopak při brzkém nákupu jsou dokonce investorovi připisovány bonusy, jejichž výše je závislá na investované měně. Nakupovat tyto fondy po uplynutí upisovacího období nelze, většinou je však celý objem podílových listů vykoupen ještě před jeho uplynutím. Výše maximálních výnosů může být omezena a je také rozdílná v závislosti na investované měně. Minimální investice představuje 5000 jednotek dané měny.

Pro koho jsou zajištěné fondy určeny?

Pro investory, kteří jsou za cenu vyššího růstového potenciálu ochotni mít své prostředky vázány po delší dobu, je určen ČSOB Světového růstu+ 1. Odměnou za trpělivost jim bude více než dvouprocentní roční výnos i při nepříznivém vývoji na akciových trzích. Investoři s kratším investičním horizontem a s možností investovat menší sumu budou nejspíš investovat do fondu ESPA-ČS zajištěný fond 2. Ti, kteří se nacházejí někde mezi těmito dvěma skupinami, si mohou vybrat ČSOB Digitální Click

Kompletní informace o nabídce fondů na našem trhu, rady, tipy a návody najdete v naší speciální příloze FONDY

1, který představuje přijatelný kompromis mezi délkou trvání investice a zajímavým výnosem. Kdo chce mít úplně jasno ve struktuře poplatků fondu, ale nevadí mu méně transparentní varianta rozdělení prostředků mezi riziková a neriziková aktiva, ten zvolí Max – světový garantovaný fond. Minimum garance tvoří pouze vložený kapitál, při efektivním realokovámí portfolia mohou investoři dosáhnout zajímavých výsledků. Osobitou skupinu pak tvoří fondy HSBC, které jsou určeny zejména pro investory, jež sázejí na dlouholeté zkušenosti a dobré výsledky společnosti a jsou ochotni kvůli tomu investovat vyšší částky v cizí měně.

Lákavá alternativa

Zvláštní skupinu zajištěných instrumentů na našem trhu tvoří strukturované dluhopisy nabízené společností HVB. Jejich podobnost se zajištěnými fondy spočívá v navrácení minimálně hodnoty vkladu, respektive pevného výnosu a také participace na vývoji světových akciových trhů. Splatnost těchto dluhopisů bývá 5 let, denominovány jsou v dolaru, nebo v euru. Poslední nabídka byla vydána v české koruně. Minimální vstupní investice pak činí 200 dolarů, (euro), respektive 50 000 Kč. Výnos těchto dluhopisů je závislý na výkonnosti koše indexů. V současnosti zmíněné dluhopisy v nabídce společnosti nejsou (poslední emisi korunových dluhopisů bylo možné nakupovat do 6.8.2004), v budoucnosti ovšem můžeme očekávat vzhledem k jejich oblíbenosti další nabídky.

Celkově jsou zajištěné fondy určené spíše konzervativním investorům a nemůžeme od nich očekávat horentní výnosy. Pro tuto skupinu investorů však minimální reálný výnos nemusí být až tak důležitý, jako spíše to, že jejich peněžní prostředky zůstanou uchráněny od nominálního znehodnocení v čase. Své investory si tyto instrumenty určitě najdou, čehož důkazem je hlavně jejich obliba mezi domácími investory a v neposlední řadě i rostoucí nabídka.

Máte zkušenosti s investováním do zajištěných fondů? Myslíte si, že je výhodnější investovat do zajištěných fondů, nebo do "klasických" podílových fondů? Těšíme se na vaše názory.

Autor:


Nejčtenější

Rodiny začínají počítat jinak. Podívejte se, na co Čechům schází peníze

Ilustrační snímek

Finanční situace českých domácností se vylepšuje. Jako dobrou ji vnímají čtyři pětiny rodin. Přesto osmdesát procent...

Pořídit si malou cukrárnu odradí i ty nejotrlejší, říkají podnikatelé

Ilustrační snímek

Dvacet stanovisek a ohlášení před zahájením činnosti a až třicet kontrol v rámci běžného provozu. Na to se musí...KVÍZ: Víte, jaká je životní úroveň v Česku a kdo je chudý?

Ilustrační snímek

Podle statistik snědli Češi loni v průměru přes 80 kilo masa a 84 kilo ovoce. Průměrnému Čechovi se také zvýšila mzda,...

Na splátku hypotéky padne průměrně 42 procent příjmů. A bude hůř

Ilustrační snímek

Pořídit si vlastní bydlení na hypotéku bude od 1. října výrazně složitější. Pro 13 procent Čechů jsou změny motivací...

Porovnali jsme osm možností, kdy a jak spořit pro své potomky

Ilustrační snímek

Pokud to dovolí finanční situace, spořit pro děti se snaží nejen rodiče, ale často i prarodiče. Způsobů a produktů,...

Další z rubriky

Rady odborníka, jak se vyhnout investiční bublině a ztrátě peněz

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust

Stále víc Čechů se zajímá o to, jak a kam investovat, aby své peníze lépe zhodnotili. „Burza umí nadělovat krásné zisky...

Dluhopisy, nebo akcie? Jak si investor vybírá mezi fondy

Ilustrační snímek

Nejdůležitější pro každého začínajícího investora do podílových fondů je pochopení, že pokud mu peníze leží na účtu,...

Spočítejte si, kolik budete inkasovat při pravidelných vkladech do fondů

Ilustrační snímek

Podílové fondy jsou vhodnou variantou, jak dětem vytvořit do budoucna finanční rezervu. Podle expertů jsou lepší než v...

ČNB: Ať je koruna klidně slabší

ČNB: Ať je koruna klidně slabší

Kurzy.cz ČNB v srpnu podruhé v řadě zvýšila sazby, čímž je dostala nejvýše za skoro deset let a za stejnou dobu to bylo poprvé, ...

Najdete na iDNES.cz