Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Hypotéky bez doložení příjmů

aktualizováno 
Kdo chce hypoteční úvěr, musí mít dostatečně vysoké příjmy. Žadatel je bance musí doložit hned několika potvrzeními a doklady. Tyto dokumenty však vůbec nemusí vypovídat o jeho skutečné finanční situaci. Navíc je někdy ani nemá k dispozici. Proto některé banky přestaly tyto dokumenty vyžadovat.
Banka - (c) profimedia.cz/corbis

Banka - (c) profimedia.cz/corbis - Banka - ilustrační foto | foto: Profimedia.cz

Nový přístup Hypoteční banky a Raiffeisenbank

hypotékubonity

S touto novinkou právě v těchto dnech přišly Hypoteční banka (tj. ČMHB) a Raiffeisenbank. Jde o bez doložení příjmů – Hypoteční banka takto svůj nový úvěr přímo pojmenovala. Tato nabídka je určena těm, kdo by standardním systémem prověřování neprošli, ale jejichž dobrá finanční situace jim splácení úvěru bez problému umožňuje. Nejčastěji půjde o ty, kdo mají vyšší příjmy, ale teprve krátkou dobu.

Může se to týkat například začínajících podnikatelů, kteří ještě nepodávali žádné daňové přiznání. Přitom banka může vyžadovat daňové přiznání hned za několik zdaňovacích období dozadu. Podobně nemůže prokázat příjmy za uplynulé měsíce například žena vracející se z mateřské dovolené. Banky totiž od žadatelů - zaměstnanců vyžadují potvrzení o výši příjmu za několik uplynulých měsíců, někde je třeba předložit i několik posledních výplatních pásek.

Hypoteční banka má Hypotéku bez doložení příjmů

NENECHTE SI UJÍT
Kam se bude ubírat akciový trh?
Při odhadu dlouhodobých očekávaných výnosů akcií se nelze spolehnout prakticky na nic jiného než na dlouhodobé statistiky. Co nám říkají?
Posuzujte jen podle odvedené práce
Slyšeli jste už někdy o tzv. rovných příležitostech žen a mužů? Jde o princip, kdy ve firmě má každý šanci dosáhnout kariérního postupu bez ohledu na pohlaví. 
Piva pro řidiče se už dají pít
Skalní pivaři jím opovrhují, přesto má své příznivce, kterých navíc rychle přibývá. Dnešní nealkoholické pivo je něco docela jiného než někdejší pito z 80. let.
zástavní hodnota nemovitosti

Tento úvěr je určen fyzickým osobám (včetně podnikatelů) a je nabízen jako další varianta standardního hypotečního úvěru. Účelem úvěru mohou být koupě, výstavba i rekonstrukce nemovitosti. Minimální výše úvěru je stanovena na 200 tisíc korun, maximální na 5 mil. korun, zároveň však pro zajištění úvěru musí být vždy minimálně 1 mil. korun. Navíc je tento úvěr poskytován pouze do 50 % zástavní hodnoty nemovitosti. Přitom standardní hypotéky financuje Hypoteční banka až do 100 % zástavní hodnoty nemovitosti.

V následujících přehledech je uveden seznam dokumentů, které Hypoteční banka vyžaduje od žadatelů o hypotéku:
A/ ve standardních případech, B/ u Hypotéky bez doložení příjmů

A / Podklady vyžadované v souvislosti s prokazováním příjmů u standardních hypoték

Klient má příjem ze závislé činnosti (je zaměstnán)

Potvrzení o výši pracovního příjmu. Toto potvrzení nesmí být v okamžiku předání žádosti bance starší 60-ti dnů

Klient má příjem z podnikání

Oprávnění k podnikání. (živnostenský list, koncesní listina, úředně ověřený doklad příslušné odborné stavovské komory, popřípadě ministerstva, potvrzení o zápisu samostatně hosp.rolníka apod.)Přiznání k dani z příjmu za poslední dvě zdaňovací období (včetně všech příloh) a doklad o zaplacení daně (po 31.3. lze nahradit potvrzením o bezdlužnosti od finančního úřadu)

Další vyžadované doklady

1) Doložení ostatních finančních prostředků vztahujících se k investičnímu záměru2) U cizinců s trvalým pobytem mimo EHP potvrzení o trvalém bydlišti pro daňové účely vystaveným kompetentním úřadem třetí země (země mimo EHP)3) Doklady umožňující doložení výdajů a závazků klienta (úvěrové smlouvy, ručitelské závazky, směnky, rozhodnutí soudů apod.)4) Doložení ostatních příjmů5) Úvěrové smlouvy a doklady o zajištění poskytnutých úvěrů týkající se podnikání, např.ručitelského závazku, či závazku vyplývajícího ze směnky, doložení řádného splácení úvěru (např. výpisy z běžného účtu)6) V případě prokazování příjmů - podílů na hospodářském výsledku společnosti doložit společenskou smlouvu, zápis z valné hromady o rozdělení zisku a doklad o převedení zisku po zdanění klientovi7) V případě prokazování příjmů z pronájmu musí být doložena i příslušná nájemní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí nájemní. Vlastnictví pronajímané nemovitosti musí být doloženo výpisem z katastru nemovitostí. Je-li dokládán příjem z podnájmu, musí být doložen souhlas majitele nemovitosti s podnájmem8) U majetkových podílů klienta převyšujících 50 % majetku společnosti vlastněné klientem, ze které klient vykazuje příjem ve výši 50 % a více jeho celkových příjmů je třeba za společnost doložit přiznání k dani z příjmu za poslední 2 roky včetně výkazů a komentář k závazkům společnosti

Zdroj: Hypoteční banka

B/ Podklady týkající se finanční situace žadatele vyžadované v souvislosti s Hypotékou bez doložení příjmů

1) Čestné prohlášení, ve kterém žadatel prohlásí, že má příjem dostačující na splácení hypotéky2) Potvrzení o bezdlužnosti vůči České správě sociálního zabezpečení a vůči finančnímu úřadu3) Doložení ostatních finančních prostředků vztahujících se k investičnímu záměru4) U cizinců s trvalým pobytem mimo EHP potvrzení o trvalém bydlišti pro daňové účely vystaveným kompetentním úřadem třetí země (země mimo EHP)5) Notářský zápis o uznání dluhu - předkládá se až po vyčerpáním úvěru, tj. nedává se k žádosti o úvěr (nevyžaduje se v případech, kdy žadatel bez problémů již rádně splácí hypotéku od Hypoteční banky po dobu 3 let nebo žadatel ke schválení úvěru předloží 3 poslední výpisy z účtu/účtů prokazující dostatečné příjmy pro splácení úvěru)

Zdroj: Hypoteční banka

Na první pohled je zřejmé, že u Hypotéky bez doložení příjmů postačuje bance mnohem méně dokladů a tedy i administrativy. Potvrzení o výši pracovního příjmu či daňové přiznání může dlužník nahradit čestným prohlášením, že má dostatek prostředků na splácení úvěru včetně poplatků i na úhradu svých ostatních nákladů.

Každý by si však měl sám soudně odpovědět na otázku, zda tyto prostředky skutečně bude mít a splácení hypotéky mu nebude působit problémy.Hypotéka bez doložení příjmů není určena pro ty, kdo by rádi získali úvěr, na který postě nemají. Banka totiž může vyžadovat i notářský zápis o uznání dluhu. Tento zajišťovací prostředek jí umožní v případě nesplácení úvěru urychlit a zjednodušit proces vedoucí k uhrazení dluhu klientem. Exekuci jeho majetku tak lze provést bez velkých problémů.

Hypotéka bez doložení příjmů od Raiffeisenbank

Raiffeisenbank rovněž po bonitních klientech nevyžaduje dokládání příjmů obvyklým množstvím dokumentů, postačuje žadatelovo prohlášení o hodnotě majetku, kterým disponuje a jeho příjmech.

hypotékyzajištění

Tato nová hypotéka je nabízena prozatím výhradně prostřednictvím hypoteční makléřské společnosti Simply. Zájemci si mohou vybrat jednu ze dvou variant - Equi a Flexi - které se od sebe liší především rozsahem požadovaných dokladů. Úvěr lze použít na stejné účely jako běžné , tedy na koupi, výstavbu, rekonstrukce, refinancování, může být poskytnut i jako úvěr neúčelový. Při posuzování žádostí o tento hypoteční úvěr banka klade důraz především na kvalitu . U standardních hypoték Raiffeisenbank financuje až 100 % investice. Úvěr Flexi se poskytuje maximálně do 70 % a úvěr Equi do 50 % zástavní hodnoty nemovitosti. Minimální výše úvěru je stanovena na 300 tisíc korun, maximální na 30 mil. korun. Úrokové sazby začínají na 4,54 %.

Jaké dokumenty vyžaduje Raiffeisenbank v souvislosti s prokazováním bonity od žadatelů o hypoteční úvěr:

V případě běžných hypoték je to u žadatelů, kteří mají příjem ze závislé činnosti, aktuální potvrzení o výši příjmu ne starší 60-ti dnů plus jedna výplatní páska. U podnikatelů pak jedno daňové přiznání. Pokud jde o hypotéku bez doložení příjmu, postačuje bance čestné prohlášení o majetku a příjmech. Toto prohlášení nemusí být nijak ověřováno. Stejně jako Hypoteční banka i Raiffeisenbank využívá v některých případech notářské zápisy o uznání dluhu.

Výhody a nevýhody hypoték bez doložení příjmu

Aktuální ceny bytů a nájemného v ČR vám přináší exkluzivní projekt serveru iDNES a společnosti IRI. Více na CENYBYTU.IDNES.CZ

Tyto produkty pomohou zájemcům o hypoteční úvěr obejít některé administrativní problémy a především umožní získání hypotéky těm žadatelům, kteří by na ni nemohli dosáhnout, přestože si ji mohou dovolit. Rozhodnutí o dostatečné bonitě žadatele tak banka ponechává tak trochu na něm samotném. Nekontroluje a nezkoumá jeho příjmy sama, ale spokojí se s jeho čestným prohlášením. Je na žadateli, aby sám odhadl své možnosti. Jelikož jsou tyto úvěry pro banku rizikovější, vyžaduje kvalitní zajištění. Je třeba mít více vlastních prostředků (akontace jsou vyšší než u běžných úvěrů), úrokové sazby mohou být vyšší. Navíc banka může vyžadovat takové zajišťovací instrumenty, které jí umožní dostat se účinněji a rychleji k částce, kterou jí nesplácející klient dluží.

Myslíte si, že jsou nové hypotéky bez doložení výše příjmů přínosem? Využili byste této možnosti?

reklama


Uzavřete si ZDE smlouvu o penzijním připojištění

s nejefektivněji hospodařícím penzijním fondem na trhu..... více na

www.pfkb.cz


Autor:Nejčtenější

Odeslal 30 tisíc na chybný účet. Už dva roky čeká na vrácení

Ilustrační snímek

Možná už se vám někdy stalo, že jste se spletli v čísle účtu, kam jste poslali peníze. Možná jste měli štěstí, že šlo o...

Nežeň se, do důchodu času dost. Jak se vyhnout zklamání z nové práce

Ilustrační snímek

Nastupujete do prvního zaměstnání, těšíte se na kolegy, pracovní náplň a vhod přijdou i peníze pravidelně na účtu....Podnikáte? Zabezpečte osobní údaje. Poradíme, jak na GDPR

Ilustrační snímek

Nejen podnikatelé jsou v panice. Stejně tak třeba party místních hasičů, kluby aktivních důchodců či útulky pro psy se...

PENÍZE 2038: Euro v Česku nebude a hotovost jen okrajově, míní experti

(Ilustrační snímek)

Když se řekne peníze, určitě si umíte spočítat, kolik jich máte, jak s nimi nakládáte a co pro vás znamenají. Ale...

Nepřipravujeme děti na život, ony už jej žijí, tvrdí zakladatel školky Bambíno

Tomáš Trnka, zakladatel školky a jeslí Bambíno

Do vzdělávacího sektoru přišel ze zcela jiného oboru. Ještě nedávno Tomáš Trnka pracoval v developerské firmě. Prvotní...

Další z rubriky

Rostou ceny chat a chalup, zvlášť těch, v nichž se dá žít celoročně

Ilustrační snímek

Ceny chat a chalup věrně kopírují současný růst cen bytů a rodinných domů. Ceny rekreačního objektů přitom stejně jako...

Hypotéky opět zdražují, sazba pod dvě procenta je nejspíš minulostí

Ilustrační snímek

V prosinci 2017 úrokové sazby u hypotečních úvěrů znovu rostly. Hypoteční rok 2017 byl zakončen průměrnou úrokovou...

Odborník: Družstevní bydlení oživuje, má dnes řadu výhod včetně ceny

Ilustrační snímek

V 80. letech minulého století bylo běžné bydlet v družstevním bytě. Dnes je to podle mnohých přežitkem. Bytová družstva...

Rozbřesk: Kdy Česko hospodářsky překoná Itálii?

Rozbřesk: Kdy Česko hospodářsky překoná Itálii?

Kurzy.cz Ekonomika Evropské unie zažívá dobré časy, nad všemi zeměmi ale nesvítí slunce stejně jasně. Nemocným článkem Evropy je...

Najdete na iDNES.cz