Jak financovat pořízení auta co nejvýhodněji?

aktualizováno 
Bez automobilů se v dnešní době již neobejde v podstatě žádná firma. Způsobů pořízení aut se nabízí několik, avšak výběr optimální varianty se neobejde bez komplexního pohledu zohledňujícího hned několik parametrů. Víte, jakým způsobem je výhodnější pořídit automobil v prosinci a jakým kupříkladu na jaře?

Automobilem Volha z roku 1956 svezl ruský prezident Putin i amerického prezidenta Bushe. (8. května 2005) | foto: Profimedia.cz

Na rozdíl od pořízení automobilu ze strany občanů hraje u firem vedle finanční náročnosti klíčovou roli daňový a účetní pohled. Podnikatel má samozřejmě snahu promítnout pořizovací cenu vozu co nejrychleji do nákladů a každá z forem financování má trochu odlišný daňový režim. Abychom mohli jednotlivé formy financování a jejich dopad porovnat, je nutné si stanovit výchozí parametry. Předpokládejme, že automobil (zaměřme se na osobní automobily) pořizuje právnická osoba vedoucí účetnictví a zároveň je plátcem DPH. Vylučme z tohoto srovnání živnostníky, kteří často vedou daňovou evidenci a zároveň někteří nejsou ani plátci daně z přidané hodnoty.

Pořízení za hotové váže provozní kapitál, za určitých okolností to může být nevýhodné

Někteří podnikatelé podnikají tím způsobem, že pořizují majetek pouze z vlastních zdrojů. Jde sice o velmi opatrný přístup, avšak na druhé straně si tímto způsobem omezují drahocenné finanční zdroje určené na klíčové podnikatelské aktivity. To je ovšem věc míry rizika podnikání. Na druhou stranu pořízení za hotové zůstane i do budoucna základním typem financování a je nutné ho zmínit.

Co se týče způsobu promítnutí pořizovací ceny vozu do nákladů, tak osobní automobily patří do odpisové skupiny 1a, která má stanovenou dobu odpisování čtyři roky. To platí bez ohledu na to, jaký způsob daňového odpisování poplatník vybere. Na druhé straně už není jedno, zda poplatník pořídí automobil začátkem nebo koncem roku. Bez ohledu na měsíc pořízení v rámci jednoho kalendářního roku lze totiž uplatnit do nákladů celý roční daňový odpis. Pokud si ovšem někdo chce pořídit do firmy luxusní automobil s pořizovací cenou vyšší než 1,5 miliónu korun, pak se musí připravit na to, že odpisovat lze pouze z této hodnoty. Částku převyšující tuto hodnotu musí poplatník uplatnit jako daňově neúčinný náklad.

Z pohledu daně z přidané hodnoty je prodej osobního automobilu uskutečněním zdanitelného plnění a prodejce je povinen uplatnit základní sazbu DPH. Na straně kupujícího ovšem není možné uplatnit zaplacenou DPH na vstupu a snížit si o ni daňovou povinnost. Tato alternativa je možná pouze u speciálních vozů (lidově vozy s psí mřížkou), popřípadě u nákladních automobilů.

Finanční leasing – auto nefiguruje v majetku poplatníka

Velmi oblíbenou alternativou pořízení automobilu je finanční leasing. Nejde v žádném případě o klasickou koupi, neboť automobil zůstává v majetku leasingové společnosti (ta jej také odpisuje) a poplatník (nájemce v jedné osobě) za takovou službu platí nájemné. Po řádném ukončení splátkového kalendáře vozidlo přechází do majetku nájemce.

Co se týče promítnutí pořizovací ceny vozidla do nákladů, platí pravidlo, že nájemné je daňově účinným nákladem. Pravidelnou měsíční splátku nájemného je ovšem nutné daňově a účetně rozložit. V první řadě obsahuje alikvotní část z pořizovací ceny vozu, DPH z PC, finanční službu a DPH z této služby. Podobně jako v předcházejícím případě platí ta zásada, že DPH z pořizovací ceny osobního vozu nelze uplatnit na vstupu daňového přiznání.

Při pořízení osobních automobilů prostřednictvím finančního leasingu se nejčastěji uzavírá splátkový kalendář na dobu 36 či 48 měsíců. Leasingové společnosti jsou samozřejmě schopny uzavřít i delší splátkový kalendář, avšak pro klienta příliš dlouhý splátkový kalendář znamená vyšší podíl finanční služby a podstatné zdražení. Kratší než tříletý splátkový kalendář není výhodný z titulu daňového uplatnění splátek. Z pohledu zákona o daních z příjmů je nutné, aby finanční leasing trval minimálně 36 měsíců. Zmiňovaná doba tří let je v porovnání s financováním za hotové lákavá, neboť zde zákon pracuje s čtyřletou dobou odpisování.

Na druhé straně je nutné si uvědomit, že tento rozdíl se víceméně stírá v případě, že k pořízení automobilu dochází koncem roku. Zatímco v případě pořízení za hotové je možné uplatnit celý roční odpis do nákladů, tak u finančního leasingu lze pouze promítnout v daném roce zaplacené splátky a alikvotní část akontace (pokud byla sjednána). To je v současné době dvakrát nevýhodné, neboť v posledních letech dochází každoročně ke snížení sazby daně z příjmu právnických osob, a tudíž k tendenci ponížit daňový základ co možná nejvýše v běžném roce.

Bankovní úvěr – proč ne

Financování bankovním úvěrem je z daňového a účetního pohledu totožné s financováním prostřednictvím vlastních prostředků. Banka poplatníkovi půjčuje prostředky, které poslouží na koupi vozu. Poskytnuté prostředky dlužník splácí buď anuitními splátkami (splátka obsahuje úrok i úmor – jejich podíl se mění v čase) či odděleně. Úrok funguje pro poplatníka jako daňově účinný náklad a zároveň není zatížen daní z přidané hodnoty.

Co se týče účetního a daňového hlediska, platí, že vozidlo vstupuje do majetku poplatníka, který ho dle již několikrát uvedených postupů daňově odepisuje.

Operativní leasing – módní, ale nejraději u luxusních vozů

Operativní leasing stojí poněkud stranou, neboť fakticky jde o klasický pronájem. Zatímco u finančního leasingu přechází automobil po ukončení splátkového kalendáře na majitele, tak zde nikoli. Jak nejsnadněji definovat tento smluvní vztah? Vozidlo pořizuje leasingová společnost (samozřejmě ho i odepisuje) a stará se o kompletní servis vozidla. Za takovou službu klient platí pravidelné nájemné (zcela určitě je v něm kalkulováno s běžnou amortizací způsobenou provozem vozidla). Po skončení této doby vrátí auto majiteli leasingové společnosti, popřípadě uzavře novou smlouvu.

Pro koho je takový produkt nejvýhodnější? Nejčastěji pro majitele firem (případně vrcholový management), kteří velmi často mění vozový park a zároveň se zaměřují na drahé a luxusní vozy. Co se týče daňového dopadu, tak leasingovou společností fakturované nájemné je pro podnikatele daňovým nákladem (pokud vozidlo slouží k podnikání) a devatenáctiprocentní DPH lze standardním způsobem uplatnit na vstupu a ponížit si o něj daňovou povinnost. Podívejme se na shrnutí čtyř výše uvedených způsobů pořízení v následující tabulce.

 

Forma pořízení Vlastní zdroje Finanční leasing Bankovní úvěr Operativní leasing
Vlastnictví Ano – ihned po úhradě kupní ceny Ano, ale až po ukončení splácení (3 roky a více) Ano – ihned po úhradě kupní ceny Ne, jde o běžný nájemní vztah
Promítnutí do daní z příjmů Prostřed-
nictvím odpisů (4 roky)
Splátka je při dodržení zákonných podmínek daňovým nákladem Prostřed-
nictvím odpisů (4 roky)
Nájemné je daňovým nákladem
DPH Z poř.ceny není možné uplatnit (s výjimkou spec. kategorie) Z poř.ceny není možné uplatnit (s výjimkou spec. kategorie), z fin.marže zákl.sazba Z poř.ceny není možné uplatnit (s výjimkou spec. kategorie) Ano, z nájemného lze uplatnit DPH na vstupu
Hlavní výhoda Při koupi na konci roku lze uplatnit celý roční odpis Možné dostat do nákladů již za 36 měsíců Neváže vlastní provozní kapitál I u velmi drahých vozů (nad 1,5 mil.jde všechno do nákladů)
Hlavní nevýhoda Váže provozní kapitál Kompli-
kované ukončení vztahu v případě odcizení vozidla či totální havárie
Velké papírování s bankou ohledně úvěru Vozidlo nikdy nepřechází do vlastnictví nájemce

Zdroj: autor článku

Resumé: Při koupi vozidla neexistuje ideální varianta, nýbrž je třeba aplikovat ustanovení zákona o daních z příjmů, daně z přidané hodnoty, vzít v potaz pořizovací cenu vozu, typ vozidla, očekávanou dobu využití a kalendářní období. Teprve potom lze poměřováním výhodnosti jednotlivých variant dosáhnout optimálního rozhodnutí.

O platebních kartách pro podnikatele a malé podniky se více dočtete ZDE.

Jakým způsobem kupujete vozy ve vaší firmě? Jste věrni jednomu způsobu nebo posuzujete výhodnost jednotlivých variant podobně jako v tomto komentáři.  

 


Autor:


Nejčtenější

Chtěla potvrzení o bezdlužnosti, teď je dlužníkem ona

Ilustrační snímek

Centrální registr dlužníků poskytuje mimo jiného vydání potvrzení o bezdlužnosti. To však nikdo v České republice...

Expertka: Ceny za hygienu zubů jsou různé, je to jako v luxusní restauraci

Prezidentka Asociace zubních hygienistek ve své pracovně.

Paní Eva dochází už tři roky na zubní hygienu v Přerově. Za každou návštěvu zaplatí kolem šesti set korun. Její sestra,...Kvíz: Zvládli byste práci v nadnárodní korporaci?

Ilustrační snímek

Pokud splňujete kvalifikační předpoklady pro nabízenou pracovní pozici a ještě k tomu máte na obdobném postu i...

Zmapovali jsme deset aktuálně nejvýhodnějších běžných bankovních účtů

Ilustrační snímek

V Česku přibývají bankovní účty, které lze zřídit zdarma bez jakýchkoliv podmínek. Vyplývá to z analýzy, kterou server...

Devět osobních doporučení, jak dát svému životu smysl

Ilustrační snímek

Mark Twain byl úspěšným romanopiscem, ale i trefným a často ironickým pozorovatelem lidských osudů. V jeho díle lze...

Další z rubriky

Zájem o hypotéky roste kvůli obavám ze zdražení a zpřísnění podmínek

Ilustrační snímek

Hypotéky po květnovém zastavení růstu úrokových sazeb začaly mírně zlevňovat. Průměrná úroková sazba klesla na 2,49...

Refinancování hypotéky: přísnějších pravidel se bát nemusíte

Ilustrační snímek

Vaše hypotéka běží. Fixaci máte třeba až za rok. Přemýšlet o případné změně můžete ale již teď. Domluvit se s jinou...

Na splátku hypotéky padne průměrně 42 procent příjmů. A bude hůř

Ilustrační snímek

Pořídit si vlastní bydlení na hypotéku bude od 1. října výrazně složitější. Pro 13 procent Čechů jsou změny motivací...

Moneta plánuje spojení s Air Bank a Home Credit CZ/SK - podrobný rozbor - hlavní...

Moneta plánuje spojení s Air Bank a Home Credit CZ/SK - podrobný rozbor - hlavní...

Kurzy.cz Erste v rámci sektorového reportu na banky ponechala doporučení na akcie Monety na stupni „koupit“. Cílová cena zůstává...Najdete na iDNES.cz