Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Jak levně přijít k nemovitosti?

aktualizováno 
Forem nabytí nemovitostí je hned několik. Asi tou nejméně obvyklou je získání nemovitosti prostřednictvím vítězství ve dražbě. Přestože jde o poměrně nestandardní formu pořízení nemovitosti, může jít o pořízení výhodné. Víte, jak se o dražbách dozvíte a jakým způsobem se jich můžete zúčastnit?

Veřejné dražby skutečně nezapadají do povědomí širokého okruhu lidí. O institutu veřejných dražeb spíše víme, jako o nějakém strašáku na dlužníky, kteří v případě neplnění svých závazků z úvěrových smluv o předmět zástavy právě prostřednictvím dražby přijdou. Působnost zákona 26/2000 o veřejných dražbách je ovšem mnohem širší a nabízí v podstatě každému z nás stát na druhé straně problému – být účastníkem dražby a vydražit předmětnou nemovitou či movitou věc.

Účastníkem dražby můžete být i vy

Veřejné dražby se může účastnit fyzická i právnická osoba. V případě osob fyzických je nutným předpokladem účasti konkrétní osoby pouze způsobilost k právním úkonům. U právnické osoby jde o podmínku, že dotyčný subjekt není v konkurzu.

Organizátorem dražby je takzvaný dražebník. Jde o certifikovanou osobu podléhající přidělení koncese ze strany příslušného živnostenského úřadu a zároveň souhlasu ministerstva pro místní rozvoj. Účastníci dražby jsou zpravidla povinni složit dražebníkovi takzvanou dražební jistotu. Ta může dosáhnout maximálně hodnoty třiceti procent z nejnižšího podání. Dražební jistotu lze vysvětlit jako určitý druh kauce, která je poraženým účastníkům po skončení dražby bez prodlení vrácena. Smysl této dražební jistoty spočívá ve vyloučení těch účastníků dražby, kteří nemají o dražený předmět skutečný zájem. Je to logické a výrazně to zrychluje průběh každé dražby. Vlastní dražbu potom zahajuje licitátor oznámením hodnoty nejnižšího podání. Účastníci dražby mohou zvyšovat hodnotu draženého předmětu prostřednictvím takzvaných příhozů, o které zvyšují cenu. Vítěz dražby je stvrzen klepnutím licitátorova kladívka a tím na něj přechází vlastnické právo k předmětné věci.

Každá dražba nemovitosti musí být zveřejněna na desce obecního úřadu

Nemovitosti v roce 2004: dražší i levnější. Jaké změny nás čekají se dozvíte ZDE.

Nyní si pravděpodobně každý položí otázku, kde se o dražbách konaných v určitém regionu dozví. U dražeb nemovitostí, které bývají nejoblíbenější, je obecní úřad povinen jejich konání oznámit na příslušné informační desce. Jde o informační povinnost příslušného obecního úřadu, v jehož okrsku se dražená nemovitost nachází. Oznámení o dražbě by mělo obsahovat vymezení dražené nemovitosti, datum a místo konání dražby a hodnotu nejnižšího podání.

Dražebník musí samozřejmě zajistit ocenění předmětné nemovitosti v souladu se zákonem o oceňování a také umožnit případným zájemcům prohlídku nemovitosti. Je to logické, neboť asi nikdo z nás nebude mít zájem o nemovitost, kterou nikdy na vlastní oči neviděl. To se tak děje prostřednictvím oznámení časového úseku, kdy bude dotyčná nemovitost zpřístupněna veřejnosti.

Rozlišujme dražby dobrovolné a nedobrovolné

Zmiňovaný zákon o veřejných dražbách upravuje dva typy dražeb. Dražby dobrovolné se uskutečňují na základě návrhu ze strany vlastníka předmětu, popřípadě osoby spravující majetek. V praxi se jedná nejčastěji o situace, kdy se vlastník předmětu (právnická osoba) dostane do konkurzu a konkurzní správce rozprodává majetek, aby uspokojil věřitele úpadce. Tento typ ponechme stranou, i když účastnit se těchto dražeb má právo stejná skupina osob jako u dražeb nedobrovolných.

Na pomyslné druhé straně stojí dražby nedobrovolné, které se konají na návrh dražebního věřitele. Dražebními věřiteli jsou nejčastěji zástavní věřitelé (velmi často hypoteční banky v případě nesplácení úvěru ze strany dlužníka), správce daně, správa sociálního zabezpečení atd. Nyní se dostáváme k jádru věci, proč jsou hypoteční úvěry zajištěny zástavním právem k nemovitosti a za jakých podmínek se předmětná nemovitost může dostat do dražby. Připomínám, že navrhnutí předmětu zástavy za hypotékou do dražby je až tou poslední instancí a způsobu, jak upozorňují banky dlužníka na jeho špatnou platební disciplínu, jsme se věnovali (zde).  
Nedobrovolnou dražbu lze provést pouze za splnění mnoha podmínek

SPOČÍTEJTE SI:

Jak vysokou hypotéku si můžete s vašimi příjmy dovolit a kolik vás bude stát?

Nedobrovolnou dražbu lze provést pouze na základě písemné smlouvy o provedení dražby mezi navrhovatelem (zástavním věřitelem – hypoteční bankou) a dražebníkem. Tato smlouva o provedení dražby musí obsahovat označení navrhovatele, dražebníka a předmětu dražby. Kromě toho tam musí samozřejmě být vymezen předmět dražby, hodnota nejnižšího podání a výše odměny.

Dále pak musí smlouva o provedení dražby obsahovat označení vlastníka předmětu dražby a zástavce, je-li osobou odlišnou od vlastníka předmětu. Samozřejmostí je označení dlužníka. Navrhovatel musí ve smlouvě uvést a doložit důvod pro konání nedobrovolné dražby (např. nesplácení úvěru). Na základě těchto dokumentů vyhotoví dražebník takzvané oznámení o dražbě a je jeho povinností jej rozeslat do rukou vlastníka, zástavce, dlužníka a dražebního věřitele. Toto oznámení v podstatě obsahuje výše uvedené důvody a nemá cenu je znovu opakovat. Kromě toho je dražebník povinen oznámení dražby doručit katastru nemovitostí (samozřejmě pokud je předmět dražby zápisu do katastru způsobilý) a ten by měl provést zápis této informace.

Doručení oznámení ovšem znamená určité omezení uživatelských práv pro vlastníka. Po doručení tohoto oznámení jsou veškeré právní úkony vlastníka předmětné nemovitosti vedoucí ke snížení hodnoty předmětu dražby neplatné. Dražebník samozřejmě musí zveřejnit konání dražby prostřednictvím dražební vyhlášky a doplnit veškeré další informace pro případné účastníky dražeb. Samozřejmostí je doručení dražební vyhlášky všem dotyčným stranám.

Splněním svých povinností se vlastník ještě může před dražbou zachránit

Ani vlastní oznámení dražby a doručení dražební vyhlášky neznamená pro neplnícího dlužníka konec nadějí na záchranu nemovitosti. Dražebník je povinen upustit od dražby, pokud nejpozději do jejího zahájení splní vlastník nemovitosti svoje závazky zajištěné zástavním právem. Pokud tak neučiní stává se dotyčná nemovitost předmětem dražby. Vlastnímu průběhu dražby se nemá cenu detailně věnovat, neboť jsem ho zmínil v úvodu. S praktickými podmínkami je samozřejmě vhodné se seznámit již před jejím zahájením.

Vítězi dražby náleží protokol o dražbě a potvrzení o nabytí vlastnictví

Po ukončení dražby vyhotoví dražebník protokol o provedené dražbě. Ten musí obsahovat základní informace o skončené dražbě s důrazem na cenu a vymezení předmětu. Cenu předmětu je vydražitel povinen zaplatit do deseti dnů od data konání dražby (u ceny nižší než pět miliónů). U vyšší ceny potom do třiceti dnů.

Banka roku 2003: VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ   NALEZNETE ZDE

Nedílnou součástí je obdržení potvrzení o nabytí vlastnictví ve prospěch vydražitele. Jde-li o nemovitost, pak obdrží vydražitel dvě vyhotovení potvrzení o vlastnictví. V případě získání nemovitosti zapsané do katastru nemovitostí zasílá dražebník jedno potvrzení o vlastnictví přímo na příslušný katastr.

Hodnota nejnižšího podání dosahuje minimálně polovinu z odhadní ceny předmětu

Pokud má někdo zájem se některé z nedobrovolných dražeb zúčastnit, pak ho určitě bude zajímat způsob stanovení nejnižšího podání. Nejnižším podání je v podstatě cenová hranice, od které se začíná dražit. Účastníci dražby by si samozřejmě přáli, aby tato hodnota byla co nejnižší. Minimální hodnotu nejnižšího podání stanoví zákon o veřejných dražbách na polovině z odhadní ceny dle zákona o oceňování.

Dražebník je před konáním dražby povinen si nechat zpracovat cenový odhad, od kterého se vychází při stanovení hodnoty nejnižšího podání. Horní hranici nejnižší podání nemá a záleží na vůli navrhovatele, jakou hodnotou nejnižšího podání chce dražbu začít. Pro případné zájemce z toho plyne, že existuje vysoká pravděpodobnost výhodného pořízení nemovitosti. Platí to zejména pro velká města, kde se dlouhodobě pohybuje tabulková cena hluboko pod cenou tržní a případný úspěch v dražbě může znamenat výhodné získání nemovitosti. Navíc při opakované dražbě již padá i zmiňovaná spodní hranice nejnižšího podání a naděje na levné pořízení nemovitosti se ještě zvyšuje.

Vydražili jste nějakou nemovitost? Nebo naopak vám chtěl někdo vydražit váš majetek? Podělte se s námi o vaše zkušenosti z tohoto opomíjeného problému.

 

Autor:Nejčtenější

Chtěl utáhnout nájem, tak začal podnikat a už má sedmičlenný tým

Radek Danč, provozovatel brněnské společnosti Internesto

Radka Danče dovedla k podnikání před pár lety tak trochu finanční nouze. Jako student bydlel v centru Brna a kamarád z...

Proč jsou kanály kulaté? Obvyklé i nezvyklé otázky padající u pohovorů

Ilustrační snímek

Při pracovním pohovoru čelí uchazeči různým otázkám personalistů. Třeba dotaz „Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“...Zažil úspěch i pád. Dnes mluví o renesanci podnikání se zážitky

Jan Hájek

Před deseti lety založil firmu na zážitky. Lidem nabízí lety balonem, jízdu v rychlém autě, adrenalin ve větrném tunelu...

Kvíz: volno na svatbu či stěhování. Kdy ho musí firma proplatit?

Ilustrační snímek

Pokud jste zaměstnaní, pak určitě víte, že máte nárok na dovolenou. Jak je to ale v případech, kdy do práce nemůžete...

Tři osvědčené zásady, jak se vyhnout pracovnímu stresu z termínů

Ilustrační snímek

Stresuje vás, že máte před sebou úkol s pevně stanoveným termínem, o kterém víte, že je šibeniční? Nebo se umíte...

Další z rubriky

Automobilky přitvrzují. Ceny aut letí nahoru

Zdražování aut

Možná jste si toho všimli sami, pokud uvažujete o koupi auta a sledujete ceníky. V některých se najednou objevily vyšší...

Falešná advokátka je okradla, ale trestný čin se prý nestal

Ilustrační snímek

Asi všichni známe postavu falešného vrchního Vrány z oblíbené české komedie. Úsměv na tváři nám ovšem ztuhne, pokud se...

Od narození do maturity stojí dítě až tři miliony. Jak to ustát?

Ilustrační snímek

Vychovat dítě je jeden z největších finančních závazků. Už samotné narození potomka výrazně ovlivní rodinný rozpočet po...

Další nabídka

Kurzy.cz

MONETA v hledáčku Société Générale? Francouzi nakoupili již 1% akcií
MONETA v hledáčku Société Générale? Francouzi nakoupili již 1% akcií

Mateřská společnost Komerční banky francouzská Société Générale kapitálově vstoupila do další domácí banky - MONETA Mon... celý článekNajdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.