Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Jak s přivýdělkem na daňové přiznání

aktualizováno 
Přivydělali jste si v minulém roce k platu nějaké peníze a bojíte se, že neumíte vyplnit daňové přiznání? Není to tak složité, jak to na první pohled vypadá.
Zdanění podléhají například i sezonní práce

Zdanění podléhají například i sezonní práce

Kolonky můžete vyplnit ručně, na stroji i v počítači, důležité je jen to, aby údaje byly čitelné.

Daňové přiznání – strana 1

Sem se píší základní údaje o daňovém přiznání (třeba to, že je za rok 2007) a o poplatníkovi – ty opíšete z občanského průkazu. O tom, jak tuto stránku vyplnit, jsme již psali 6. února a podrobněji se jí budeme věnovat ještě 26. února 2008.
 

popisek DAŇOVÉ FORMULÁŘE ON-LINE
Stáhněte si daňové formuláře ZDE

Daňové přiznání – strana 2

2. oddíl – základ daně, ztráta

Řádek 31
Napište svoji roční hrubou mzdu ode všech zaměstnavatelů. To je hledaný úhrn příjmů. Údaje najdete na potvrzení ze mzdové účtárny. Pokud jste během roku 2007 změnili zaměstnání, požádejte o potvrzení i předchozího zaměstnavatele.
Model: Petr Dvořák z našeho příkladu zde zapíše 69 000 korun.

Řádek 32
Vyplňte, kolik vám zaměstnavatelé strhli na zálohách na sociální a zdravotní pojištění, údaj najdete též na potvrzení ze mzdové účtárny.
Model: Petr zapíše 8 625 korun.

Řádek 33
Většiny lidí se tato kolonka netýká. Vyplníte ji, pokud jste měli nějaké příjmy ze zahraničí v zemi, se kterou Česko nemá smlouvu o takzvaném zamezení dvojího zdanění, a platili jste z nich daň. Potvrzení o zaplacené dani je lépe mít úředně přeložené. Seznam smluvních zemí najdete na webových stránkách www.mfcr.cz.

Řádek 34
Od řádku 31 odečtěte řádky 32 a 33.

Řádek 35
Tento řádek se týká pouze zaměstnanců, kteří měli příjmy ze zahraničí.

Řádek 36
Opište řádek 34. Podnikatelé, teď vyplňte přílohu číslo 1

Řádek 37
Do řádku 37 napíší podnikatelé hodnotu z řádku 113 přílohy daňového přiznání číslo 1.
Model: Pan Dvořák vypíše 44 291, protože měl podnikatelské příjmy 100 520 korun a odečetl si výdaje paušálně, tedy snížil příjmy o 50 procent a odečetl navíc zaplacené pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Řádek 38
Kapitálový majetek, který byste mohli uvést na tento řádek, jsou třeba úroky z podnikatelských účtů nebo úroky, které jste získali, když jste někomu soukromě půjčili peníze. Nepatří sem dividendy – ty zdaní srážkou ten, kdo vám dividendu vyplácí.

Když něco pronajímáte, vyplňte teď přílohu číslo 2

Řádek 39
Pokud něco pronajímáte, třeba byt, chalupu na horách, vyplňte nejprve přílohu 2. Do řádku 39 přeneste řádek 206 z této přílohy.
Model: Pan Dvořák si vydělal pronájmem 30 000 korun, i v tomto případě uplatnil výdaje paušálně – od příjmů z pronájmu odečetl podle zákona 30 procent. Zapsaná částka z řádku 206 je 21 000 korun.

Když jste během roku 2007 něco prodali nebo máte jiné příležitostné příjmy, vyplňte přílohu číslo 2

Řádek 40
Sem vypíšete své ostatní příjmy, když nějaké máte. Přeneste řádek 209 z přílohy číslo 2. Nejčastěji jde o příjmy z nákupu nebo prodeje soukromého majetku. Dani podléhá třeba zisk z prodeje akcií či podílových listů, které jste vlastnili méně než 6 měsíců, nebo příjem z prodeje úrody ze zahrádky, pokud převýší 20 000 Kč za rok.
Model: Pan Dvořák sem vepisuje příjmy a výdaje spojené s prodejem pojistek, 17 100 korun.

Řádek 41
Sečtěte příjmy z kolonek 37, 38, 39 a 40, tedy jiné než zaměstnanecké. Výsledek napište do tohoto řádku. Píše se kladná i záporná hodnota (v případě ztráty).
Model: Pan Dvořák sečte uvedené příjmy a zapíše 82 391 korun.

Řádek 42
Součet řádku 36 a řádku 41, když je kladný. Je-li řádek 41 záporný, pak zůstává jen hodnota řádku 36, protože příjem od zaměstnavatelů si nikdo nemůže snížit o žádné výdaje či ztráty.
Model: Pan Dvořák zapisuje částku 142 766 korun.

Řádek 43
Zaměstnanců se netýká. Vypisují pouze podnikatelé, na které se vztahuje povinnost platit minimální daň. Tedy ti, kteří podnikají „na plný úvazek“, živnost provozují nejméně 3 roky a nepřerušili v průběhu roku činnost, mají povinnost vykázat za stejný rok základ daně minimálně 120 800 Kč. Řádek 43 vyplňují tehdy, když jejich základ daně na řádku 42 je menší než minimum. Podnikatelé s vyšším základem daně řádek 43 nevyplňují.
Model: Pan Dvořák měl živnostenský list od dubna 2007, minimální daňový základ za 9 měsíců by byl 90 600 korun, ale on měl příjmy vyšší, řádek tedy nechává volný.

Řádek 44
Podnikatelé, kteří mají základ daně na řádku 42 vyšší než minimální základ daně, zde mohou uplatnit dosud neodečtenou ztrátu z minulých období – nejvýše za posledních 7 let.

Řádek 45
Zaměstnanců se netýká. Podnikatelé s vyplněným řádkem 43 ho sem opíšou. Podnikatelé, kteří mohou odečítat ztrátu, odečtou od řádku 42 řádek 44. Odečítaná ztráta nesmí být větší než hodnota na řádku 41.

3. oddíl – nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

Řádky 48 až 53
Zde uvedete skutečnosti, které vám mohou snížit daňový základ. Zaplacenou životní pojistku, penzijní připojištění, úroky na bydlení, dary apod.
Model: Petr Dvořák si platí penzijní připojištění a může je zde uplatnit. A to i když je starobní důchodce.

Řádek 54
Sečtěte údaje z řádků 46 až 53.

Řádek 55
Od základu daně v řádku 45 odečtěte nezdanitelné částky z řádku 54. V případě, že uplatňujete společné zdanění manželů, zapište sem hodnotu z řádku 520 přílohy 5.

Řádek 56
Údaj z řádku 55 zaokrouhlete na celé stokoruny dolů.

Řádek 57
Vypočtěte daň z příjmů podle tabulky ZDE
Model: Pan Dvořák spočítal svou daň na 16 349 korun

4. oddíl – daň celkem, ztráta

Řádek 58
Opište řádek 57, pouze ti lidé, kteří zdaňují příjmy za několik let dozadu, a ti, kdo měli příjmy ze zahraničních zdrojů, vyplní nejprve přílohu číslo 3 a zapíší na toto místo hodnotu z řádku 330.

Řádek 59
Většiny lidí se netýká, jen ti, kdo měli vybrané příjmy ze zahraničí, vyplní nejprve přílohu číslo 3 a hodnotu z řádku 418 přenesou sem.

Řádek 60
Sečtěte řádky 58 a 59, výslednou částku zaokrouhlete na celé koruny nahoru.

Řádek 61
V případě, že jste podnikatel ve ztrátě, zapište na toto místo výši daňové ztráty – pište bez záporného znaménka.

5. oddíl – uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění

Řádek 62
Vyplňují pouze podnikatelé, kteří mají zaměstnance s tělesným postižením.

Řádek 63
Vyplňují pouze podnikatelé, kteří do 30. 6. 2006 zprovoznili registrační pokladnu.

Podepsat, nebo nepodepsat?
Pokud jste zaměstnanci – a nezáleží přitom, jestli na hlavní pracovní poměr, dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti – podepisujete každý rok takzvané prohlášení k dani.

Na formuláři, který vám předloží ve mzdové účtárně, si určíte, zda chcete, aby vám roční vyúčtování daní provedl zaměstnavatel, nebo zda si budete podávat daňové přiznání sami.

Pozor tedy, do jaké kolonky se budete podepisovat. Když se podepíšete do okénka „nežádám vyúčtování“, daňové přiznání vás nemine. Řečeno jazykem daňových poradců jste vlastně prohlášení nepodepsali. Oni totiž výraz „podepsal“ zjednodušili na fakt, že jste požádali o roční vyúčtování.

„Nepodepisují“ třeba manželé, kteří chtějí uplatnit společné zdanění, či zaměstnanci, kteří mají živnostenský list. Výhodné je „nepodepsat“ pro studenty, kteří si přivydělávají jen několik měsíců v roce. Tím, že podají sami daňové přiznání, si odečtou slevu na dani za celý rok, zatímco pokud by jim vyúčtování dělal zaměstnavatel, měli by nárok na slevu jen za měsíce brigády.

Daňové přiznání – strana 3

Neoznačené řádky v tab. 1
Okénko „údaje o starobním důchodu“ vyplňují jen ti penzisté, kteří byli v důchodu celý rok, tedy hned od 1. ledna 2007. Pokud uplatňujete slevu na dani na vyživovaného manžela/manželku (v řádcích 65a, 65b), vyplňte také kolonku „údaje o manže lovi“.

Řádek 64
Vyplňte částku, o kterou si každý poplatník může snížit daň sám na sebe, za rok 2007 je to 7 200 korun. Starobní důchodci mohou tuto slevu uplatnit tehdy, když mají nízký důchod, za rok 2007 měli méně než 38 040 korun, nebo když nebyli v důchodu celý rok.
Model: Petr Dvořák si slevu na poplatníka započítat může, protože první tři měsíce v roce ještě důchod nepobíral. Stačilo by, aby v roce 2007 pracoval třeba jen jeden jediný den, tedy nastoupil do důchodu hned 2. ledna 2007.

Řádek 65a
Týká se manželů, z nichž jeden pracuje a druhý je doma – třeba s malými dětmi nebo nezaměstnaný. Jestli váš manžel v roce 2007 neměl příjmy vyšší než 38 040 korun, můžete si vy snížit daň o 4 200. Vepište je do řádku 65a. Do příjmů manžela pro tento účel počítejte všechny příjmy – třeba i důchody a nemocenskou.

Nezahrnujte pouze dávky státní sociální podpory, třeba rodičovský příspěvek nebo přídavky na děti. Pokud trvá manželství krátce a manžel je „vyživován“ jen část roku, odečtěte si jen 350 korun za každý měsíc trvání manželství. Pokud je váš manžel invalidní (má průkaz ZTP/P), odečtete si víc – 8 000 za celý rok nebo 700 korun za každý měsíc „vyživování“. V tom případě vyplňte řádek 65b.

Řádek 66
Pokud pobíráte částečný invalidní důchod, vepište 125 korun za každý celý měsíc, kdy jste důchod dostávali.

Řádek 67
Jestliže jste plně invalidní, vepište 250 korun za každý měsíc, kdy jste byli invalidní.

Řádek 68
Vyplňuje pouze ten, kdo vlastní průkaz ZTP/P. Napište 800 korun za každý měsíc, kdy jste držitelem ZTP/P.

Řádek 69
Jste-li student do 26 let (v případě doktorandského studia do 28 let), můžete odečíst dalších 200 korun za každý měsíc studia.

Řádek 70
Sečtěte slevy z řádků 62 až 69

Řádek 71
Od vypočtené daně z řádku 57 odečtěte slevy z řádku 70.
Model: Pan Dvořák od daně 16 349 korun odečte celkové slevy 7 200 a vyjde mu daň 9 149 korun.

Neoznačené řádky v tab. 2
Vyplňte příjmení, jméno, rodné číslo a dobu, po kterou s vámi vyživované děti žily ve společné domácnosti.

Řádek 72
Napište „daňové zvýhodnění“ na děti, které „živíte“. Výše je 500 korun za každý měsíc, kdy s vámi dítě žilo. Slevu může mít vždy jen jeden z rodičů. Další podmínkou je, že rodič si musí vydělat alespoň 48 000 korun za rok.

Řádek 73
Sem zapište slevu na dani za děti, kterou uplatňujete, nejvýše to však může být hodnota řádku 71. Co je navíc (slevy na děti jsou vyšší než předepsané daně), bude daňový bonus.

Řádek 74
Vypočtěte: řádek 71 minus řádek 73 a zapište výsledek do této kolonky. Částka, která vám vyšla, je to, co máte zaplatit na dani.
Model: Petr Dvořák vepisuje daň, kterou má zaplatit, 9 149 korun.

Řádky 75 až 77
Daňový bonus dostane ten, kdo si vypočetl daň nižší (řádek 71) než daňové zvýhodnění na děti (řádek 72).

6. oddíl – dodatečné DAP

Řádek 78 až 83
Tyto údaje nevyplňujte. Jsou pro ty, kdo si uvědomí nějakou chybu a podají dodatečné daňové přiznání.

7. oddíl – placení daně

Řádek 84
Podle potvrzení ze mzdové účtárny vepište, kolik vám zaměstnavatel během roku srazil na zálohách na daň.
Model: Pan Dvořák podle potvrzení od zaměstnavatele zapíše 9 000 korun.

Řádek 85
Zaměstnanci nevyplňují, podnikatelé uvedou zálohy na daň za rok 2007, které už ze svého podnikání zaplatili.
Model: Pan Dvořák zálohy v roce 2007 nezaplatil, nezapisuje tedy nic.

Řádek 86
Týká se jen mizivé části podnikatelů, kteří mají finančním úřadem stanovenu paušální daň. Pozor, nezaměňujte paušální daň s paušálním uplatněním výdajů z podnikání, které je poměrně časté.

Řádky 87 až 90
Tyto kolonky se týkají jen malé skupiny podnikatelů.

Řádek 91
Od řádku 74 odečtěte hodnoty z řádků 77, 84, 85, 86, 87, 88, 89 a 90 a výsledek zapište sem. V případě, že vyjde kladná hodnota, budete doplácet, v případě, že vyjde hodnota záporná, vrátí vám peníze finanční úřad.
Model: Pan Dvořák píše 149 korun, které do 31. března musí finančnímu úřadu poslat. Pokud by nedoplatek byl nižší než 100 korun, platit ho nemusí. Obdobně to funguje s přeplatkem – do stokoruny ho finanční úřad neřeší a peníze nevrací.

Dobrá rada
To, že jste zaměstnaní, ještě neznamená, že nebudete podávat daňové přiznání. Projděte si všechny své výdělečné aktivity, na které jste třeba dávno zapomněli. Zdanění podléhají například sezonní práce (s výjimkou dohody o provedení práce, když za ni nedostanete víc než 5 000 korun). I investoři, kteří nedodrželi lhůtu šesti měsíců mezi nákupem a prodejem cenného papíru, musí své výnosy danit.

Autor:


Nejčtenější

Rodiny začínají počítat jinak. Podívejte se, na co Čechům schází peníze

Ilustrační snímek

Finanční situace českých domácností se vylepšuje. Jako dobrou ji vnímají čtyři pětiny rodin. Přesto osmdesát procent...

Pořídit si malou cukrárnu odradí i ty nejotrlejší, říkají podnikatelé

Ilustrační snímek

Dvacet stanovisek a ohlášení před zahájením činnosti a až třicet kontrol v rámci běžného provozu. Na to se musí...KOMENTÁŘ: Zveřejňovat v inzerátech povinně výši mzdy je absurdní

Tomáš Surka z personálně-poradenské společnosti Devire

Mají firmy v pracovním inzerátu uvádět výši mzdy, nebo je lépe příjem neuvádět? Na Slovensku nemají na výběr, u našich...

KVÍZ: Víte, jaká je životní úroveň v Česku a kdo je chudý?

Ilustrační snímek

Podle statistik snědli Češi loni v průměru přes 80 kilo masa a 84 kilo ovoce. Průměrnému Čechovi se také zvýšila mzda,...

Na splátku hypotéky padne průměrně 42 procent příjmů. A bude hůř

Ilustrační snímek

Pořídit si vlastní bydlení na hypotéku bude od 1. října výrazně složitější. Pro 13 procent Čechů jsou změny motivací...

Další z rubriky

Podnikáte při zaměstnání? Daně si musíte vyřešit sami

Ilustrační snímek

I když je pro vás podnikání jen přivýdělkem, nic to nemění na tom, že s daňovým přiznáním vám zaměstnavatel nepomůže....

Jak spočítat daně, když jste si přivydělali pronájmem nebo prodejem

Ilustrační snímek

Zaměstnanci, kteří si mimo svůj hlavní pracovní poměr přivydělávají, se budou muset sami vypořádat s daňovým přiznáním....

Nevydělávali jste si celý rok? Vyplatí se vám podat přiznání

Ilustrační snímek

Pro ty, kdo nevydělávají celý rok, má podání daňového přiznání jedno kouzlo. Pokud za ně zaměstnavatel odvedl daň, a je...

Víkendář: Řecko se pouští do „experimentu, který nemá obdoby“. Budeme se od něj ...

Víkendář: Řecko se pouští do „experimentu, který nemá obdoby“. Budeme se od něj ...

Kurzy.cz Německý Der Spiegel připomíná, že dvacátého srpna dojde svému konci třetí záchranný balíček poskytnutý Řecku a „prozatí...

Najdete na iDNES.cz