Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Jak se bránit křivdám ze strany bank?

aktualizováno 
Naúčtovala vám banka platbu kartou, kterou jste neprovedli, a odmítá uznat reklamaci? Neodeslala váš příkaz k úhradě? Víte, na koho se obrátit? Osobou kompetentní řešit tyto spory občané versus instituce je finanční arbitr. Úřaduje v České republice od ledna minulého roku. Jak vypadá z jeho pohledu ohlédnutí za uplynulým rokem a jaký je výhled do budoucna? Jaké změny tento institut čekají? S čím vším se na něj vlastně můžeme obrátit?

Kdo je finanční arbitr?

Institut finančního arbitra byl u nás zřízen s účinností od 1.1.2003, kdy nabyl účinnosti zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Jde o orgán pro rozhodování sporů mimosoudní cestou, a to sporů mezi institucemi, které provádějí převod peněžních prostředků (zejména banky), a jejich klienty, jestliže výše částky převodu nepřesahuje částku 50 000 EUR; dále sporů mezi institucemi, které vydávají elektronické platební prostředky (platební karty), a držiteli těchto platebních prostředků při jejich vydávání a užívání.

Finanční arbitr je kompetentní řešit tyto uvedené spory, pokud nastaly po okamžiku účinnosti zákona o finančním arbitrovi v rámci ČR; u sporů vyplývajících z přeshraničních převodů nastává kompetence finančního arbitra okamžikem vstupu České republiky do Evropské unie.

Arbitr a jeho zástupce jsou voleni Poslaneckou sněmovnou na období pěti let z kandidátů navržených Českou národní bankou (ČNB), bankami a sdruženími na ochranu spotřebitelů. Náklady na administrativní zajištění výkonu funkce arbitra a na jeho plat nese ČNB.

Dosud bylo finančnímu arbitrovi podáno celkem 126 podnětů a dotazů klientů institucí, z toho 66 případů arbitr zahájil, 27 vyřešil. Nejčastěji se na něj lidé obracejí s problémy, které spočívají ve zneužití odcizené nebo ztracené platební karty. Funkce arbitra ovšem dosud není u nás příliš známá, stejně jako jeho pravomoce. Lidé arbitra tedy často kontaktují s problémy, které řešit nemůže, jako např. prošetření neposkytnutí úvěru, problematiku stavebního spoření apod. Občané dotazy telefonují (denně je vyřízeno cca deset telefonátů) či zasílají e-mailem, případně se do kanceláře arbitra dostavují osobně. Kontaktovat jej lze samozřejmě i poštou. Příklady řešených i vyřešených sporů lze nalézt na webových stránkách arbitra.

Pro výkon finančního arbitra platí zejména tyto principy:

- řízení je zahajováno na návrh klientů převádějících institucí a držitelů elektronických platebních prostředků
- pro klienty je řízení bezplatné (a snadno dostupné). Pokud není navrhovatel nebo instituce spokojena s rozhodnutím arbitra, mohou se samozřejmě obrátit na soud. Tam je však řízení zpoplatněno dle platných tarifů.

Jak probíhá řízení před finančním arbitrem?

Po podání návrhu klientem (formulář je ke stažení na internetových stránkách www.finarbitr.cz), resp. po jeho obdržení je návrh posouzen. Přijaty nejsou samozřejmě návrhy nenáležící do kompetence arbitra, dále například ty, kdy ve věci již rozhodl soud, nebo bylo řízení v této věci již před soudem zahájeno. O zahájení řízení jsou účastníci písemně informováni. Arbitr požádá o stanovisko danou instituci, která se k návrhu musí vyjádřit do třiceti dnů (lhůta jí ovšem může být o třicet dnů na její žádost prodloužena – banky tohoto často využívají krátce před koncem lhůty, čímž se tento proces prodlužuje na 60 dnů). Stanovisko instituce je prostudováno, v odůvodněných případech je tato vyzvána k součinnosti, navrhovatel může být požádán o podání vysvětlení, obě strany předkládají důkazy (písemné, či např. ve

Jak správně spočítat daň a podat daňové přiznání? Vyplnili jsme formuláře za vás - ZDE.

formě videozáznamu dokladujícícho použití platební karty), případně jsou získávány posudky příslušných odborníků.

Arbitr rozhoduje nálezem, jehož písemné vyhotovení se doručuje účastníkům řízení do vlastních rukou. Do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení nálezu mohou strany podat proti nálezu odůvodněné námitky. O námitkách rozhoduje opět arbitr a jeho rozhodnutí je konečné. Doručený nález, který již nelze napadnout námitkami, je v právní moci. Nález je soudně vykonatelný podle občanského soudního řádu, jakmile nabyl právní moci (popř. jakmile uplyne lhůta k plnění). Instituce pak musí své případné pochybení napravit, nebo nahradit škodu. Navíc jí bude uloženo zaplatit České národní bance pokutu ve výši deset procent z částky, o kterou se klient přel, minimálně však deset tisíc korun.

Jaké může arbitr uložit sankce?

Instituce jsou podle zákona povinny vykazovat při šetření finančního arbitra významnou součinnost (viz tabulka), za jejíž neplnění mohou být sankcionovány částkou do výše 1 mil. Kč. Arbitr dále může  - jak již bylo zmíněno - ukládat pokuty za porušení povinností stanovených zákonem o platebním styku - ve výši 10% sporné částky (a minimem 10 000 Kč). Pokuta je příjmem ČNB.

Instituce je povinna:
a) dostavit se na výzvu k arbitrovi a předložit požadované doklady,
b) vyhovět žádosti arbitra o poskytnutí vysvětlení a žádosti o předložení dokumentace vztahující se k předmětu sporu,
c) umožnit arbitrovi nahlédnout do svých spisů a elektronických záznamů, které se týkají vedeného sporu.

Co změní novela zákona?

Výňatek ze zákona o finančním arbitrovi je uveden v tabulce. Nyní je v Poslanecké sněmovně připravena v prvním čtením jeho novela. Co mění v oblasti kompetencí arbitra?

Změny (první zásadní – rozšíření působnosti): na spory:
a) mezi osobami, které provádějí převody peněžních prostředků, a jejich klienty při provádění 1.) převodů peněžních prostředků podle zvláštního právního předpisu (zákon o plateb.styku), 2.) opravného zúčtování podle zákona o bankách a 3.) inkasní formy placení na území ČR , jestliže výše částky převodu vyjádřená v eurech nepřesahuje ke dni účinnosti příkazu k převodu částku 50 000
b) mezi osobami, které vydávají elektronické platební prostředky, a držiteli elektronických platebních prostředků při vydávání a užívání elektronických platebních prostředků

Nový text je vyznačen tučně. Kompetence arbitra byly rozšířeny, neboť při opravném zúčtování banky často dopouštějí chyb a naopak klienti často  nemají dostatek informací o možnosti opravného zúčtování. Zařazení inkasní formy placení do sporů řešených arbitrem vyplývá z jeho poznatku, že tento typ sporů je poměrně frekventovaný (arbitr bude rozhodovat na základě úpravy dané problematiky obsažené v obchodním zákoníku a smluvních podmínek jednotlivých převádějících institucí).

Jaká je další zásadní změna? Podle novely zákona se arbitr bude moci v průběhu řízení obracet i na instituce, které nejsou účastníky řízení, pokud jejich vysvětlení může mít význam pro průběh nebo výsledek řízení – a tyto poté mají obdobné povinnosti jako "obžalovaná" instituce. Tato povinnost podle současného arbitra Otakara Schlossbergera značně zrychlí proces řízení. Banky se totiž dosud odvolávají na zachování bankovního tajemství.

Jiné změny obsažené v zákoně doplňují či upřesňují současná ustanovení. Doplněn je například výčet neslučitelnosti funkcí o všechny výdělečné funkce (s určitými výjimkami). Novela zákona by měla začít platit 1.7.2004 s výjimkou ustanovení řešení sporů o inkasním způsobu placení – tam je  navrhována účinnost od 1.1.2005.

Jak je to s arbitry v EU?

Evropská směrnice o přeshraničních platbách požaduje, aby státy zajistily vhodné a efektivní postupy pro řešení stížností a sporů v oblasti převodů peněžních prostředků a elektronických platebních prostředků, neboť klasická soudní ochrana není v mnoha případech dostatečně efektivní, proces je zdlouhavý a náklady řízení často převyšují spornou částku. Proto byl institut finančního arbitra zřízen. Obdobná funkce, ať již nese jakýkoliv název, je běžná ve všech zemích EU. Kompetence tamějších ombudsmanů v oblasti financí jsou však širší. Zahrnují většinou všechny oblasti - pojišťovnictví, stavební spoření, hypotéky, operace s cennými papíry, bankovní služby včetně poskytovaných úvěrů apod.  Zákon o finančním arbitrovi v ČR přímo ukládá arbitrovi povinnost spolupracovat se zeměmi EU.

Jak jsme se již zmínili, lidé o arbitrovi zatím příliš nevědí. Že jeho funkce a působnost nejsou veřejnosti v ČR dostatečně známy, přiznává i Otakar Schlossberger. Bude ještě zřejmě nějakou dobu trvat, než si na tento institut čeští klienti zvyknou a začnou více využívat svých práv.

Víte o působnosti finančního arbitra u nás? Kontaktovali byste jej v případě problémů? Máte s finančním arbitrem nějaké zkušenosti? Napište nám, těšíme se na vaše příspěvky.

reklama

Autor:Nejčtenější

Chtěl utáhnout nájem, tak začal podnikat a už má sedmičlenný tým

Radek Danč, provozovatel brněnské společnosti Internesto

Radka Danče dovedla k podnikání před pár lety tak trochu finanční nouze. Jako student bydlel v centru Brna a kamarád z...

Proč jsou kanály kulaté? Obvyklé i nezvyklé otázky padající u pohovorů

Ilustrační snímek

Při pracovním pohovoru čelí uchazeči různým otázkám personalistů. Třeba dotaz „Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“...Co si Češi závidí a co by chtěli mít jisté. Zapojte se do ankety

Ilustrační snímek

O Češích se říká, že jsou závistiví. Ale je česká závist stále tak silná, že se nám nedaří vymanit z klubka intrik,...

Kvíz: volno na svatbu či stěhování. Kdy ho musí firma proplatit?

Ilustrační snímek

Pokud jste zaměstnaní, pak určitě víte, že máte nárok na dovolenou. Jak je to ale v případech, kdy do práce nemůžete...

Falešná advokátka je okradla, ale trestný čin se prý nestal

Ilustrační snímek

Asi všichni známe postavu falešného vrchního Vrány z oblíbené české komedie. Úsměv na tváři nám ovšem ztuhne, pokud se...

Další z rubriky

Do několika měsíců zdraží spotřební a hypoteční úvěry, míní odborníci

Ilustrační snímek

Centrální banka na začátku srpna vůbec poprvé od roku 2008 zvýšila základní úrokové sazby. Tímto svým krokem zdražila...

Vše, co je dobré vědět o hypotékách. A rady, jak na ně

Ilustrační snímek

Do loňského října stačilo žadatelům o hypotéku 10 % z vlastních zdrojů. Zásahy České národní banky nakonec vedly k...

NÁZOR: Kam zamíří sazby hypoték. Budeme platit 2,4 nebo 10 procent?

Martin Mašát

Ceny bytů rostou do nebe, sazby hypoték jsou stále nízké a úvěry si lidé berou jak housky na krámě. Nic ale netrvá...

Další nabídka

Kurzy.cz

Účtenkovka má své první výherce - výsledková listina
Účtenkovka má své první výherce - výsledková listina

1 milion korun činí nejvyšší výhra aktuálního slosování. MFČR zveřejnilo na svých stránkách kompletní výherní listinu h... celý článekNajdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.