Jak si zajistit příjem a vyhnout se finanční tísni

aktualizováno 
Máte stálé zaměstnání i příjmy, ale bojíte se, že o ně v důsledku nepředvídatelných okolností přijdete - například díky úrazu? Existuje více možností, jak se tomu vyhnout. Na modelovém příkladu vám ukážeme jak.
peníze, bankovky, trezor

peníze, bankovky, trezor | foto: Profimedia.cz

Martinovi je 30 let, je svobodný a pracuje jako pokrývač. Práci vykonává na živnostenský list. Vydělá si kolem 13 000 Kč měsíčně. Kromě běžných životních nákladů ještě splácí meziúvěr ze stavebního spoření, který čerpal na rekonstrukci zděděného bytu. Splátka činí 3 000 Kč/měsíc.

Protože Martinovo povolání je rizikové a Martin již dříve utrpěl několik úrazů v zaměstnání, rád by se zajistil pro případ, že se taková situace bude opakovat. Přeje si zajistit příjem pro případ, že by z důvodu úrazu nebo nemoci došlo ke ztrátě jeho příjmu ze zaměstnání. Zároveň chce být finančně zajištěn pro případ trvalé invalidity. Na takové komplexní zajištění je ochoten vynakládat okolo 1000 Kč/měsíc. Martin by také uvítal, kdyby díky nákladu na zajištění příjmu naspořil nějaké peníze.

Úvodní zamyšlení

Zajištění příjmu je velmi důležitá věc. Pokud totiž nemáme zajištěn příjem, nemůžeme si být jisti, že ufinancujeme naše závazky. Schopnost splácet leasing, hypotéku nebo spořit dětem na studia se odvíjí od našeho příjmu. Pokud se příjem z nějakého důvodu výrazně sníží, nebo o něj úplně přijdeme, může nám to způsobit vážné finanční problémy.

K poklesu příjmu může dojít jen krátkodobě, řekněme po dobu týdnů, měsíců, maximálně 1 roku. Nejčastější příčinou jsou běžné nemoci nebo menší úrazy. Může ovšem dojít i k dlouhodobému poklesu příjmů, a to i na dobu delší než 1 rok. Děje se tak zpravidla z důvodu trvalých následků nějakého vážného úrazu nebo vážného onemocnění. Některé tyto následky mohou dokonce vést k částečné nebo plné invaliditě.

Kromě výše zmíněných situací může pokles příjmů nastat samozřejmě také ztrátou zaměstnání. Abychom překlenuli dobu bez zaměstnání, je dobré si vytvořit dostatečnou finanční rezervu. To ale nebudeme řešit v tomto případě.

popisekPROČ (NE)KUPOVAT
družstevní byt

Jaké finanční produkty použít?

Způsobů, jak si zajistit příjem, je více. Může to být i investováním nebo například hypotékou na nemovitost, ze které nám budou plynout trvalé příjmy z pronájmu. Takové způsoby jsou většinou vhodné pro osoby s vyššími příjmy. Pro současné řešení Martinových požadavků bude vhodnější využít pojistné produkty.

Krátkodobý pokles příjmů můžeme řešit soukromým zdravotním pojištěním, které se vztahuje na situaci, kdy dojde ke ztrátě příjmu jak v důsledku úrazu, tak v důsledku nemoci. Jedná se o garanci výplaty určité částky po dobu, kdy jsme hospitalizováni v nemocnici a po dobu, kdy jsme v pracovní neschopnosti. Můžeme použít i úrazové pojištění. Využívá se denní odškodné po dobu léčení úrazu nebo třeba tělesné poškození v důsledku úrazu.

V případě denního odškodného je nám vyplácena paušální dávka za každý den léčení úrazu v případě, že úraz je v léčení alespoň 7 dní. Potom je denní dávka vyplácena od 8. dne, a to i zpětně za prvních 7 dní. U pojištění tělesného poškození následkem úrazu je vyplaceno určité procento z pojistné částky v závislosti na procentu tělesného poškození těla. Toto pojištění se vztahuje i na drobnější úrazy jako je například výron kotníku, říznutí či zlomený prst. Tento typ pojištění nabízí dnes jen několik málo pojišťoven a patří mezi dražší pojištění.

Dlouhodobý pokles příjmů se řeší pojištěním trvalých následků úrazu. Pojišťovna plní za každý úraz, který zanechá trvalé následky, určitým procentem z pojistné částky. Každá pojišťovna si tato procenta stanovuje vlastním způsobem - některá plní od 0,5 %, některá od 1 % nebo třeba i až od 10 %. Zda úraz zanechal trvalé následky nebo nikoliv, se většinou hodnotí až po 1 roce od úrazu. Tento typ pojištění se běžně sjednává i s takzvaným progresivním plněním. To znamená, že například pokud jsme pojištěni na trvalé následky na pojistnou částku 500 000 Kč a dojde k trvalým následkům vyšším než je 25 %, tak je plněno z dvojnásobku pojistné částky. Pokud je to více než 50 %, potom z trojnásobku a pokud je to více než 75 %, je plněno ze 4-násobku pojistné částky, tedy v tomto případě z 2 000 000 Kč.

Finanční zajištění pro případ trvalé invalidity můžeme vyřešit pojištěním trvalé invalidity následkem úrazu, nebo pojištění plné invalidity, které se vztahuje na invaliditu způsobenou jak úrazem, tak nemocí. Obě tato pojištění lze většinou sjednat jen jako součást kapitálového životního pojištění, flexibilního životního pojištění nebo investičního životního pojištění.

U kapitálového životního pojištění je vždy automaticky součástí pojistná částka pro případ smrti. U flexibilního životního pojištění je pojistná částka pro případ smrti variabilní, můžeme stanovit minimální, nebo i nulovou pojistnou částku. V obou těchto pojištěních je většinou garantována částka, která je vyplacena na konci pojistné doby. U investičního životního pojištění garanci výplaty určité částky na konci nemáme, ale zase můžeme rozhodnout, jakým způsobem bude s naším pojistným nakládáno a můžeme tak dosáhnout velmi zajímavého výnosu. Pojistné je investováno do otevřených podílových fondů. Pojistná částka pro případ smrti je variabilní.)

Řešení

V případě, že by byl Martin v důsledku úrazu nebo nemoci v pracovní neschopnosti, došlo by k úplné ztrátě jeho příjmu. Proto chceme Martinovi zajistit příjem pro tuto situaci a zároveň dosáhnout toho, aby ze sjednaných finančních produktů Martinovi „vypadly“ nějaké peníze ve formě úspor. A to vše za částku kolem 1 000 Kč/měsíc.

Vzhledem k tomu, že je Martin řemeslník, bude zařazen většinou pojišťoven minimálně do druhé rizikové skupiny, což výrazně zvyšuje cenu pojištění. Nezbývá nám než hledat na finančním trhu takový produkt nebo takovou kombinaci finančních produktů, která alespoň z větší části vyřeší Martinovy požadavky.

Naštěstí na trhu existuje pojistný produkt, který lze za určitých podmínek pořídit velmi levně. Pokud si sjednáme u jedné tuzemské pojišťovny penzijní připojištění, můžeme levně získat pojištění, které zahrnuje jak úrazové, tak zdravotní pojištění. Pro Martina vybereme jednu z pojišťovnou nabízených variant, která jej bude stát 236 Kč/měsíc. V ceně máme pojištění denní dávky 300 Kč/den pro případ hospitalizace v nemocnici a garance výplaty dávky 300 Kč/den od 29. dne pracovní neschopnosti.

Pojištění dále zahrnuje výplatu pojistné částky 600 000 Kč pro případ smrti úrazem a 600 000 Kč pro trvalé následky úrazu. Trvalé následky úrazu jsou ve formě progresivního plnění, může být tedy plněno až z částky 2 400 000 Kč. Pojišťovna v tomto produktu výjimečně nestanovuje vyšší pojistné pro druhé a třetí rizikové skupiny. Martin tedy bude platit za pojistné ve stejné výši, jako kdyby byl úředník. Bude ale nutné sjednat výše zmíněné penzijní připojištění. Sjednáme ho na minimální možnou částku, která je 100 Kč/měsíc. V penzijním fondu bude naspořeno v Martinových 60 letech cca 80 000 Kč.

Další produktem, který využijeme, bude investiční životní pojištění. Je z produktů životního pojištění nejvariabilnější a je v jeho případě potenciál nejvyššího zhodnocení. Díky Martinovu věku můžeme nastavit pojistnou dobu třeba na 30 let. Na takto dlouhém horizontu je riziko spojené s investováním podstatně nižší a pravděpodobnost zajímavého zhodnocení vysoká. Navíc si může Martin celých 700 Kč, které bude do tohoto produktu vkládat, odečíst od daňového základu a dosáhnout tak daňové úspory.

Protože je Martin svobodný a nejsou osoby, které by byly závislé na jeho příjmu, stanovíme nulovou pojistnou částku pro případ smrti. Do pojistného programu ale zahrneme pojištění pro případ plné invalidity na částku 500 000 Kč a 400 000 Kč na trvalé následky úrazu také s progresivním plněním. Pro případ, že by Martin utrpěl úraz, který zanechá trvalé následky, bude tedy v součtu i s předchozím pojištěním plněno z částky 1 000 000 Kč. V investičním životním pojištění bude investována část pojistného do otevřených podílových fondů. Pokud budeme předpokládat alespoň zhodnocení 7 % p.a., v 60 letech bude mít Martin naspořeno kolem 300 000 Kč.

Shrňme si tedy, kolik nás budou celkem výše zmíněné finanční produkty stát, jakou pojistnou ochranu a jaké peníze nám přinesou:

· Dohromady bude Martin platit 1 036 Kč/měsíc. Pokud započteme daňovou úsporu z investičního pojištění a uvažujeme, že by byl Martin v nejnižším daňovém pásmu, je to 952 Kč/měsíc.
· Pokud by byl Martin v nemocnici, bude dostávat 300 Kč/den.
· Pokud by byl v pracovní neschopnosti déle než měsíc, bude dostávat od pojišťovny 9 000 Kč/měsíc.
· Když se mu stane vážný úraz, který zanechá trvalé následky, bude mu plněno z 1 000 000 Kč pojistné částky.
· V případě, že by byl plně invalidní, dostane jednorázově 500 000 Kč.
· V důchodu bude mít naspořeno okolo 380 000 Kč.
· Kdyby potřeboval peníze čerpat dříve, tak:
o z penzijního fondu může vybrat po 15 letech až polovinu aktuálního stavu účtu, to je v Martinově případě kolem 30 000 Kč.
o z investiční pojistky může po 2 letech vybírat kdykoliv. Pokud by se tak rozhodl například ve 20. roce, může vyčerpat kolem 150 000 Kč.

Uvedené řešení není jediné možné, dají se nalézt i další vhodné způsoby.

Rady a tipy

- Než si začnete zajišťovat příjem, zjistěte si, k jak velkému propadu příjmu u vás může dojít, na jak vysokou nemocenskou dávku máte nárok a jak vysoký by byl váš invalidní důchod.
- V případě, že zajištění plného příjmu je pro vás finančně náročné, udělejte nějaký kompromis. Neutrácejte zbytečně za pojištění pro případ drobných úrazů. Vynaložte peníze raději na zajištění se proti dlouhodobému poklesu příjmů.
- Poraďte se s pojistným makléřem nebo s nezávislým finančním poradcem, kteří většinou mají možnost vybírat z více pojišťoven a produktů.


Reklama

Autor:

Nejčtenější

Do úzkých ho dostal kamarád, kdysi prosperující firma asi zkrachuje

Drobným podnikatelům a živnostníkům dělají vrásky na čele mnozí odběratelé,...

Po studiích si Jaroslav založil rodinnou firmu se stavebninami. Dařilo se mu, zákazníci se jen hrnuli, až jednoho dne...

Srazil na sjezdovce v Alpách lyžařku. Stálo to dva miliony korun

ilustrační snímek

Srážka s jiným lyžařem je podle pojišťoven poměrně častou pojistnou událostí. V alpských zemích navíc velmi drahou. V...

Co nahrává bleskovým zlodějům a systematikům, aby vás navštívili

Ilustrační snímek

Když dům či byt navštíví zloději, není to nic příjemného. Pojišťovny hlásí, že řada lidí jim přitom stále nahrává....

Společně, nebo každý sám? Poradíme, jak řešit finance v domácnosti

Ma si mladý pár zřídit nový účet, ke kterému budou mít oba přístup,nebo to...

Mladý pár se rozhodne bydlet spolu. Výhledově by si chtěli pořídit vlastní bydlení a založit rodinu. Jak si však...

Když k Vánocům darujete peníze, nebuďte nudní. Poradíme vám

Ilustrační snímek

Nemáte čas kupovat vánoční dárky? Vaši blízcí zrovna rekonstruují byt, nebo šetří na auto, a tak je jim každá koruna...

Další z rubriky

Životní pojištění buď máte, nebo nemáte. Kdy se vyplatí?

Ilustrační snímek

Životní pojištění odmítáme nejčastěji se slovy, že nám se nemůže nic stát, nemáme na něj peníze, nebo nevěříme...

Střet auta se zvěří může být drahý. Co si ohlídat, abyste netratili

Ilustrační snímek

Srážka automobilu se zvířetem je v tomto období poměrně častá autonehoda. Když se oklepete z toho, že jste ublížili...

Češi mají mnohdy nesmyslné životní pojistky, říká odborník

Petr Borkovec

„V životním pojištění jsou Češi velmi často podpojištěni a mají nesmyslná připojištění,“ říká generální ředitel...

Elektromobil od NIO za 630 000 Kč? Má to však háček…

Elektromobil od NIO za 630 000 Kč? Má to však háček…

Kurzy.cz Rok po představení elektromobilu ES8 automobilka NIO představila v sobotu jeho nové varianty a především očekávaného me...

Najdete na iDNES.cz