Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Jak správně vyplnit daňové přiznání – strana 2

aktualizováno 
Pan Podhorský měl v loňském roce příjmy ze zaměstnání 400 000 korun hrubého, zaměstnavatel za něho odvedl pojistné 50 000 korun a zálohu na daň z příjmu 36 000. K tomu si pan Podhorský přivydělal truhlářskou živností 120 000 korun, pronájmem chalupy 10 000 korun a prodejem ovoce ze zahrádky dalších 5000.
Výběr, škola, tužka, otázka, otazník

Výběr, škola, tužka, otázka, otazník | foto: Profimedia.cz

Modelový příklad:

Z podnikatelské činnosti zaplatil sociální a zdravotní pojištění, celkem 12 000 za rok. Paní Podhorská sice zaplatila na penzijní připojištění 18 000 korun, ale daňová úleva se projeví, až když manželé použijí společné zdanění. Rodina platí hypotéku, úroky za rok 2006 byly 80 000 korun. V loňském roce dali dětskému domovu dar ve výši 2000 korun.

Daňové přiznání – strana 2 náhled ZDE

2. oddíl – základ daně, ztráta

Řádek 31: Napište svoji roční hrubou mzdu od všech zaměstnavatelů. To je hledaný úhrn příjmů. Údaje najdete na potvrzení ze mzdové účtárny. Pokud jste během roku 2006 změnili zaměstnání, požádejte o potvrzení i předchozího zaměstnavatele.
Model: Pan Podhorský zde zapíše 400 000 korun.

Řádek 32: Vyplňte, kolik vám zaměstnavatelé strhli na zálohách na sociální a zdravotní pojištění, údaj najdete též na potvrzení ze mzdové účtárny.
Model: Pan Podhorský zapíše do kolonky 50 000 korun.

Řádek 33: Většiny lidí se tato kolonka netýká. Vyplníte ji, pokud jste měli nějaké příjmy ze zahraničí v zemi, se kterou Česko nemá smlouvu o takzvaném zamezení dvojího zdanění, a platili jste z nich daň. V tom případě uveďte částku na tento řádek. Pozor, potvrzení o zaplacené dani je lépe mít úředně přeložené. Pokud pracujete v Unii, zachovejte klid, Česká republika má smlouvu se všemi zeměmi. Seznam smluvních zemí najdete na webových stránkách www.mfcr.cz.

Řádek 34: Od řádku 31 odečtěte řádky 32 a 33.
Model: Pan Podhorský odečte 50 000 zaplacených záloh na sociální a zdravotní pojištění od takzvaně hrubého příjmu ze zaměstnání, výsledek 350 000 korun.

Řádek 35: Tento řádek se týká pouze zaměstnanců, kteří měli příjmy ze zahraničí, například zahraničních zastupitelských úřadů v Česku.

Řádek 36: Opište řádek 34.

Podnikatelé, teď vyplňte přílohu číslo 1

Řádek 37: Zaměstnanci nepíší nic, tato kolonka se týká pouze podnikatelů. Do řádku 37 napíší podnikatelé hodnotu z řádku 113 přílohy daňového přiznání číslo 1. Hodnota je buď kladná (zisk), nebo záporná (ztráta).
Model: Pan Podhorský vypíše 36 000, protože měl podnikatelské příjmy 120 000 korun a odečetl si výdaje paušálně, tedy snížil příjmy o 60 procent a odečetl navíc zaplacené pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Řádek 38: Většiny lidí se tato kolonka netýká. Kapitálový majetek, který byste mohli uvést na tento řádek, jsou třeba úroky z podnikatelských účtů nebo úroky, které jste získali, když jste někomu soukromě půjčili peníze. Nepatří sem dividendy – ty zdaní srážkou ten, kdo dividendu vyplácí.

Když něco pronajímáte, vyplňte teď přílohu číslo 2

Řádek 39: Pokud něco pronajímáte, třeba byt, chalupu na horách nebo pravidelně auto či motocykl, vyplňte nejprve přílohu 2. Do řádku 39 přeneste řádek 206 z této přílohy.
Model: Pan Podhorský si vydělal pronájmem 10 000 korun, i v tomto případě uplatnil výdaje paušálně – od příjmů z pronájmu odečetl podle zákona 30 procent. Zapsaná částka z řádku 206 je 7000 korun.

Když jste během roku 2006 něco prodali, také vyplňte přílohu číslo 2

Řádek 40: Sem vypíšete své ostatní příjmy, když nějaké máte. Přeneste řádek 209 z přílohy číslo 2. Představuje především příjmy, které máte z nákupu a z prodeje soukromého majetku. Dani podléhá třeba zisk z prodeje akcií či podílových listů, které jste měli v držení méně než 6 měsíců, nebo příjem z prodeje úrody ze zahrádky, pokud převýší 20 000 korun za rok.
Model: Pan Podhorský nechá kolonku prázdnou, vydělal si sice prodejem ovoce 5000 korun, ale protože nepřesáhl hranici 20 000, nemusí tyto příjmy danit.

Řádek 41: Sečtěte řádky 37, 38, 39 a 40, tedy jiné než zaměstnanecké příjmy. Výsledek napište do tohoto řádku. Píše se kladná i záporná hodnota (v případě ztráty).
Model: Pan Podhorský sečte uvedené příjmy a zapíše 43 000 korun.

Řádek 42: Součet řádku 36 a řádku 41, když je kladný. Je-li řádek 41 záporný, pak zůstává jen hodnota řádku 36, protože příjem od zaměstnavatelů si nikdo nemůže snížit o žádné výdaje či ztráty.
Model: Pan Podhorský zapisuje 393 000 korun.

Řádek 43: Zaměstnanců se netýká. Vypisují jej pouze podnikatelé, na které se vztahuje povinnost platit minimální daň. Tedy ti, kteří podnikají „na plný úvazek“ a živnost provozují nejméně třetím rokem a nepřerušili v průběhu roku činnost, mají povinnost vykázat za rok 2006 základ daně minimálně ve výši 112 950 korun.  Řádek 43 vyplňují ale jen tehdy, pokud jejich základ daně na řádku 42 činí méně než minimum. Podnikatelé se základem daně vyšším řádek 43 nevypňují.
Model: Pan Podhorský měl živnostenský list po celý rok 2006, ale protože byl zároveň zaměstnancem a jeho zaměstnanecký příjem bohatě stačil na zaplacení minimální daně, může tento řádek ignorovat.

Řádek 44: Zaměstnanců se netýká. Podnikatelé, kteří mají základ daně na řádku 42 vyšší než minimální základ daně, mohou uplatnit dosud neodečtenou ztrátu z minulých období – nejvýše ze sedmi posledních let.

Řádek 45: Zaměstnanců se netýká. Podnikatelé s vyplněným řádkem 43 ho sem pouze opíšou. Podnikatelé, kteří mohou odečítat ztrátu, odečtou od řádku 42 řádek 44. Odečítaná ztráta ale nesmí být větší než hodnota na řádku 41, tedy než celkový základ daně spočtený z příjmů dosažených mimo zaměstnání.
Model: Pan Podhorský je zaměstnanec, který si v zaměstnaneckém poměru vydělal víc než 112 950 korun, nemusí si tedy s minimálním základem daně dělat starosti, vepisuje součet všech příjmů 393 000 korun.

3. oddíl – nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

V následujících řádcích si sepište peníze, ze kterých nebudete muset platit daň z příjmů.

Řádek 46: Pokud jste dal dar na charitu, politické straně či třeba ochráncům přírody, smíte si odečíst od daňového základu jeho hodnotu. Hodnota musí být nejméně 2 procenta daňového základu (řádek 42) nebo 1000 korun a nesmí být vyšší než 10 procent základu daně. Potvrzení o předání daru nemusíte k formuláři přikládat, musíte ho však mít k dispozici pro případnou kontrolu.
Model: Pan Podhorský věnoval 2000 korun dětskému domovu, částku si sem tedy zapíše.

Řádek 47: Vyplňují ti, kdo mají hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření. Jestliže jste si pořídili bydlení na úvěr, vepište výši zaplacených úroků, kterou vm potvrdila hypoteční banka či stavební spořitelna. Ne víc než 300 000 korun. Jestliže jste od peněžního ústavu dosud potvrzení nedostali, zeptejte se na ně.
Model: Pan Podhorský zapisuje 80 000 korun z úroků, které v roce 2006 zaplatil za hypoteční úvěr.

Řádek 48: Pokud si platíte penzijní připojištění, uveďte výši příspěvků potvrzenou od penzijního fondu sníženou o 6000 korun. Maximálně 12 000 korun.

Řádek 49: Vyplňují ti, kdo platí životní pojistku, která odpovídá podmínkám zákona: smlouva je uzavřena do 60 let vašeho věku, bude trvat minimálně 5 let a má pojistnou částku minimálně 40 tisíc korun. Do řádku zapište pojistné, maximálně 12 tisíc korun. Přesné číslo naleznete na potvrzení od pojišťovny.

Řádek 50: Jste-li členem odborové organizace, můžete odečíst a 3000 korun zaplacených příspěvků (maximálně však 1,5 procenta zdanitelných příjmů od zaměstnavatelů z řádku 31).

Řádek 52 a 53: Zaměstnanci si s těmito řádky nemusí dělat starosti. Týkají se pouze podnikatelů, kteří si vzhledem ke složitosti problematiky už asi sjednali služby daňového poradce.

Řádek 54: Sečtěte údaje z řádků 46 až 53.

Když uplatňujete společné zdanění, vyplňte přílohu 5 daňového přiznání

Řádek 55: Od základu daně v řádku 45 odečtěte nezdanitelné částky z řádku 54. V případě, že uplatňujete společné zdanění manželů, zapište sem hodnotu z řádku 520 přílohy 5.

Řádek 56: Údaj z řádku 55 zaokrouhlete na celé stokoruny dolů.

Řádek 57: Vypočtěte daň z příjmů podle tabulky na straně 2 přílohy Peníze.
Model: Pan Podhorský spočítal svou daň na 19 921 korun

4. oddíl – daň celkem, ztráta

Řádek 58: Opište řádek 57, pouze ti lidé, kteří zdaňují příjmy za několik let dozadu a ti, kdo měli příjmy ze zahraničních zdrojů, vyplní nejprve přílohu číslo 3 a zapíší na toto místo hodnotu z řádku 330.

Řádek 59: Většiny lidí se netýká, jen ti, kdo měli vybrané příjmy ze zahraničí, vyplní nejprve přílohu číslo 3 a hodnotu z řádku 418 přenesou sem.

Řádek 60: Sečtěte řádky 58 a 59, výslednou částku zaokrouhlete na celé koruny nahoru.

Řádek 61: V případě, že jste podnikatel ve ztrátě, zapište na toto místo výši daňové ztráty – pište bez záporného znaménka.

5. oddíl – uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění

Řádek 62: Vyplňují pouze podnikatelé, kteří mají zaměstnance s tělesným postižením.

Řádek 63: Většiny lidí se netýká, vyplňují pouze podnikatelé, kteří do 30. 6. 2006 zprovoznili registrační pokladnu.

Autor:Nejčtenější

Automobilky přitvrzují. Ceny aut letí nahoru

Zdražování aut

Možná jste si toho všimli sami, pokud uvažujete o koupi auta a sledujete ceníky. V některých se najednou objevily vyšší...

Dostali žárovky jako dárek, pak je měli draze zaplatit

Za žárovky jako dárek měl zaplatit skoro sedm tisíc. Ilustrační snímek

Žárovky jako dárek při podpisu smlouvy s novým dodavatelem energií jsou letitý šlágr. Smutné je, že si na takový dárek...Zrušíme hotovost, sílí hlasy. Co by to přineslo, rozebírá ekonomka

Ilustrační snímek

Objem bezhotovostních plateb výrazně narůstá. Co se stane, když peníze budou jen virtuální a skutečné peníze přestanou...

Zažil úspěch i pád. Dnes mluví o renesanci podnikání se zážitky

Jan Hájek

Před deseti lety založil firmu na zážitky. Lidem nabízí lety balonem, jízdu v rychlém autě, adrenalin ve větrném tunelu...

Tři roky v práci a budu šéfem, myslí si mladí lidé. Jak to chtějí udělat?

Ilustrační snímek

Chtějí vést pracovní tým, být pro kolegy inspirativní osobností a vzorem. Takové kariérní plány mají mladí lidé nejenom...Další z rubriky

Novela zákona o daních z příjmů: podnikatele čekají poloviční paušály

Ilustrační snímek

Konec roku se blíží a mnozí podnikatelé i firmy už teď začínají připravovat podklady k daňovému přiznání. Protože byl...

Podnikáte a řešíte, jak zdanit příjmy? Modelový návod vám to usnadní

Ilustrační snímek

Jestliže podnikáte, nebo si podnikáním přivyděláváte při zaměstnání, musíte podat daňové přiznání sami. Přinášíme další...

Zaplaťte daň z nemovitosti. Stát posílá výzvy nově i po e-mailu

Ilustrační snímek

Termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí se blíží. Nejpozději do 19. května 2017 by vám měla do schránky dorazit...

Další nabídka

Kurzy.cz

Čeká český realitní trh osud podobný Německu či Švýcarsku?
Čeká český realitní trh osud podobný Německu či Švýcarsku?

Ceny nemovitostí rostly ve druhém čtvrtletí tohoto roku ve všech členských zemích EU s výjimkou Itálie (meziroční pokle... celý článekNajdete na iDNES.cz