Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Jak správně žádat o důchod?

aktualizováno 
Všechny důchody se přiznávají na základě žádostí pojištěnců. Pro sepisování žádostí o důchod platí stanovená pravidla, a proto by pojištěnci měli mít alespoň základní informace o podávání žádostí o přiznání důchodu a o řízení o přiznání důchodu.

První fáze řízení o přiznání důchodu probíhá již v období před vznikem nároku na starobní důchod. Jde o fázi přípravnou, jejíž účelem je podat pojištěnci informaci o skutečnostech, které má Česká správa sociálního zabezpečení ve své evidenci (pokud však předstihové řízení z nejrůznějších důvodů neproběhne, není to na překážku tomu, aby občan mohl požádat o přiznání důchodu).

Zaměstnavatel je povinen pro své zaměstnance požádat na předepsaném tiskopisu Českou správu sociálního zabezpečení o výpis dob pojištění, které má ve své evidenci. Žádost o výpis je zaměstnavatel povinen odeslat nejdříve dva roky a nejpozději jeden rok před rokem, v němž pojištěnec dosáhne důchodového věku. Přitom není rozhodné, kdy občan hodlá o přiznání starobního důchodu požádat. Česká správa sociálního zabezpečení zasílá výpis přímo občanovi (nikoliv zaměstnavateli), a to do tří měsíců po obdržení žádosti. Pokud občan není v uvedeném období zaměstnán nebo je osobou samostatně výdělečně činnou, může se obrátit na příslušnou okresní (Pražskou) správu sociálního zabezpečení, aby žádost o výpis podala.

Penzijní připojištění ve víru změn.
Do starobní penze nejdříve v 60 letech. Více ZDE.

Ve výpisu dob pojištění z evidence České správy sociálního zabezpečení je uveden přehled dob pojištění, které má tento orgán ve své evidenci, a přehled neprokázané doby, tj. doby, kterou Česká správa sociálního zabezpečení nemá ve své evidenci (pokud občan byl jen u jednoho zaměstnavatele, nemusí být v evidenci žádný údaj, neboť evidenční listy důchodového pojištění se odesílají až při skončení zaměstnání; ze stejného důvodu nebude v evidenci údaj o posledním zaměstnavateli, tj. zaměstnavateli, u něhož je občan zaměstnán v době podání žádosti o výpis dob pojištění).

Na základě výpisu by si občan měl zajistit doklady o době, která není uvedena ve výpisu v přehledu dob pojištění, aby tyto doklady mohl přiložit k žádosti o důchod. Při podání žádosti občan rovněž předkládá výpis dob pojištění, který mu Česká správa sociálního zabezpečení zaslala.

Podávání žádostí o důchod

Řízení o přiznání důchodu se zahajuje na základě písemné žádosti. Žádost o přiznání důchodu sepisuje zaměstnavatel nebo okresní (Pražská) správa sociálního zabezpečení s občany na předepsaných tiskopisech. Občan tedy sám žádost nevyplňuje ani orgánu, který o důchodu rozhoduje, neodesílá. Zaměstnavatel je k sepsání žádosti o přiznání důchodu příslušný, pokud provádí nemocenské pojištění svých zaměstnanců (tj. zaměstnává více než 25 zaměstnanců). Občan, který již není zaměstnán, avšak pobírá z dřívějšího zaměstnání dávky nemocenského pojištění, podává žádost u dřívějšího zaměstnavatele, pokud by byl příslušný k sepsání žádosti v době trvání zaměstnání. Okresní (Pražská) správa sociálního zabezpečení je příslušná k sepsání žádosti o důchod též u osob samostatně výdělečně činných a u osob, které v době podání žádosti nejsou účastny důchodového pojištění.

Zaměstnavatel je povinen sepsat žádost o důchod a uvést v žádosti ten den, který občan uvede jako den, od kterého žádá přiznání důchodu. Zaměstnavatel nesmí odmítnout sepsání žádosti, a to i když má za to, že občan nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na důchod nebo není-li  sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu žadatele.

SPOČÍTEJTE SI:

 Naspoříte více s penzijním fondem, stavební spořitelnou nebo podílovým fondem?

K žádosti o důchod občan přikládá potřebné doklady. Jde jednak o doklady prokazující dobu pojištění, která není v evidenci České správy sociálního zabezpečení, jednak doklady prokazující další rozhodné skutečnosti (dobu studia, výchovu dětí, výkon vojenské služby apod.). Až při žádosti o důchod občan předkládá též potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz nebo nemoc z povolání (v potvrzení musí být uvedena doba poskytování těchto náhrad, důvod poskytování a výše náhrad vyplacených v jednotlivých kalendářních letech).

Žádost o důchod by měla být podána cca tři měsíce přede dnem, od něhož občan žádá přiznání důchodu, aby mohlo být o důchodu včas rozhodnuto a mohla být též zařízena výplata důchodu. Občan však může podat žádost i v kratší době nebo i zpětně (například v únoru 2004 může žádat o přiznání důchodu od 1. ledna 2004, od 1. května 2003 apod.). V případě zpětné žádosti je třeba mít na zřeteli, že nárok na výplatu důchodu zaniká uplynutím tří let ode dne, za který důchod náleží; důchod lze zpětně vyplatit jen za podmínky, že byly v uplynulém období splněny podmínky pro výplatu důchodu.

Občané, kteří jsou příslušníky ozbrojených sil a sborů nebo byli těmito příslušníky po stanovenou dobu, podávají žádost o důchod u příslušného útvaru nebo orgánu sociálního zabezpečení, který provádí důchodové pojištění těchto příslušníků.

Rozhodnutí o důchodu

Rozhodnutí o důchodu se vydává vždy písemně. V rozhodnutí o přiznání důchodu se uvádí, od kterého dne byl důchod přiznán a v jaké výši a dále jsou v rozhodnutí uvedeny skutečnosti, které byly vzaty v úvahu při výpočtu důchodu. Součástí rozhodnutí je tzv. osobní list důchodového pojištění, kde je uveden přehled jednotlivých dob pojištění, vyměřovací základ v jednotlivých kalendářních letech, počet vyloučených dob a koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu; dále je zde uveden součet dob pojištění a postup při stanovení výpočtového základu. Z osobního listu důchodového pojištění se občan může přesvědčit, zda byly při výpočtu jeho důchodu vzaty do úvahy všechny údaje (zejména doba pojištění a výdělky) a zda je výpočet správný.

Písemné rozhodnutí se nevydává, jde-li o hromadné zvyšování vyplácených důchodů; v těchto případech obdrží občan písemné oznámení o zvýšení
důchodů.

Ukázky z knihy
Jana Přiba: Kdy do důchodu a za kolik?

Kdy máte nárok na více důchodů?

Jak si můžete přivydělat k důchodu

 Kdy se vyplatí odejít do starobního důchodu?

   Kdy do důchodu a za kolik?  

Na jaký starobní důchod máte nárok?


Úryvek je z knihy "Kdy do důchodu a za kolik?" vydané nakladatelstvím Grada Publishing, které vydává další publikace v edici FINANCE jako např:
Peníze a měnová politka
Jak získat finanční zdroje EU
Naučte se investovat

Autor:



Nejčtenější

Odeslal 30 tisíc na chybný účet. Už dva roky čeká na vrácení

Ilustrační snímek

Možná už se vám někdy stalo, že jste se spletli v čísle účtu, kam jste poslali peníze. Možná jste měli štěstí, že šlo o...

PENÍZE 2038: Euro v Česku nebude a hotovost jen okrajově, míní experti

(Ilustrační snímek)

Když se řekne peníze, určitě si umíte spočítat, kolik jich máte, jak s nimi nakládáte a co pro vás znamenají. Ale...



Nežeň se, do důchodu času dost. Jak se vyhnout zklamání z nové práce

Ilustrační snímek

Nastupujete do prvního zaměstnání, těšíte se na kolegy, pracovní náplň a vhod přijdou i peníze pravidelně na účtu....

Podnikáte? Zabezpečte osobní údaje. Poradíme, jak na GDPR

Ilustrační snímek

Nejen podnikatelé jsou v panice. Stejně tak třeba party místních hasičů, kluby aktivních důchodců či útulky pro psy se...

Nepřipravujeme děti na život, ony už jej žijí, tvrdí zakladatel školky Bambíno

Tomáš Trnka, zakladatel školky a jeslí Bambíno

Do vzdělávacího sektoru přišel ze zcela jiného oboru. Ještě nedávno Tomáš Trnka pracoval v developerské firmě. Prvotní...

Další z rubriky

Přinášíme aktuální přehled 10 nejvýhodnějších bankovních účtů

Ilustrační snímek

Banky vylepšují své bankovní účty a snaží se klienty hýčkat mnohem víc než dříve. Ve spolupráci s analytiky Scott &...

Analýza deseti bank: co už umí mobilní bankovnictví a co má úspěch

Ilustrační snímek

Mobilní bankovnictví ušlo za šest let kus cesty. Pro řadu Čechů se stalo běžnou součástí života. S chytrými telefony...

Stavební spoření překonává inflaci. Kdy zhodnotí peníze co nejvíc?

Ilustrační snímek

V Česku roste zájem o stavební spoření. Potvrzují to počty uzavřených smluv. Během prvních dvou měsíců letošního roku...

Tři absurdně levné akcie

Tři absurdně levné akcie

Kurzy.cz Nadpis jsem si vypůjčil z investičních stránek Fool.com, za ním se skrýval článek o akciích General Motors, Cirrus Logi...

MetLife Europe Limited, pobočka pro Českou republiku
Sales Management Program

MetLife Europe Limited, pobočka pro Českou republiku
Praha

Najdete na iDNES.cz