Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Jak zabezpečit rodinu nejlevněji?

aktualizováno 
Počet nejrůznějších životních pojištění neustále narůstá a trh životního pojištění se v záplavě nových produktů stává pro běžného zákazníka stále více nepřehledným. V dnešním komentáři vám proto poradíme, jak vybrat životní pojištění s co nejmenšími náklady.

Finanční plán každé rodiny by měl začít vyřešením základní otázky, kterou je způsob zabezpečení rodiny v případě nemožnosti dosažení finančních cílů z důvodu předčasného úmrtí jejího živitele. Obzvláště pro mladé rodiny je každá koruna dobrá, zaměříme se tedy na to, jak tuto nepříjemnou otázku vyřešit prostřednictvím životního pojištění s vynaložením co nejmenšího objemu finančních prostředků.

Neplaťte více než musíte

U většiny životních pojištění platíte pojišťovně konstantní pojistné po celou dobu pojištění. Co to znamená? Znamená to, že pojišťovně posíláte stále stejnou výši pojistného po celou dobu trvání pojištění a to i přes skutečnost, že riziko pro pojišťovnu postupně roste s tím, jak stárnete. V první fázi pojištění tak platíte více než kolik ve skutečnosti opravdu musíte, tedy než by činilo pojistné, které odráží vaše riziko pro pojišťovnu (tzv. přirozené pojistné). Názorně je to patrné z následujícího grafu:

Zde je dobře vidět, že již na počátku pojistné doby se od vás žádá, abyste platili pojistné spojené s vyšším věkem. Například ve věku 20 let platíte pojistné, které odpovídá až věku 30-ti let. Výměnou za to v další fázi pojištění platíte méně než byste měli. Správně by po vás na počátku pojištění měla pojišťovna požadovat poměrně nízké částky, které by v čase postupně narůstaly. Tento způsob pojišťovny ale příliš nevyužívají (např. z důvodu vyššího rizika předčasných výpovědí) a raději volí konstrukci stále stejného pojistného, kterou zdůvodňují zejména tím, že pojištění s rostoucím pojistným nemusí všem vyhovovat – nejvyšší pojistné by pojištění platili v důchodovém věku, proto i z marketingových důvodů častěji uplatňují pojistné stále stejně vysoké, které umožňuje rovnoměrné rozložení nákladů pojištění.

To, že pojišťovny raději volí konstrukci konstantního pojistného, nutně neznamená, že je to ten nejvýhodnější způsob pro každého zákazníka. Pro vás je často výhodnější platit pojistné postupně. Proč? Za prvé, v tomto případě budete platit nejnižší pojistné na počátku sjednání pojištění, kdy je pojistná potřeba zpravidla nejvyšší a každá koruna navíc v rodinném rozpočtu může být v tomto okamžiku velmi důležitá - počáteční splátky pojistného jsou relativně nízké a zvětšují se až s předpokládaným růstem příjmů pojištěného. Za druhé, vyšší sazbu pojistného spojenou s vyšším věkem budete platit až tehdy, když se vyššího věku skutečně dožijete. Rovněž dochází k prodlužování průměrné délky života, není tedy nereálné ani postupné zlevňování pojištění pro případ úmrtí. Za třetí, za několik let můžete zjistit, že již  životní pojištění nepotřebujete. Pokud v takové situace pojištění předčasně vypovíte, peníze, které jste zaplatili navíc, již nikdy neuvidíte.

 

Konstrukce pojistného Výhody Nevýhody
konstantní pojistné rovnoměrné rozložení nákladů v čase od počátku platíte vyšší sazbu než musíte, peníze zaplacené navíc při předčasné výpovědi zpátky již nedostanete
přirozené pojistné nízké počáteční splátky pojistného, neplatíte nic navíc - dostanete to, co si zaplatíte nutno počítat s růstem pojistného

Konstrukce přirozeného pojistného tak přináší pro klienta řadu výhod, jedinou „nevýhodou“ postupně rostoucího přirozeného pojistného je pouze nutnost smíření se s faktem, že s vyšším věkem je spojeno placení vyššího pojistného. Jak ale ukážeme dále, zvolením klesající pojistné částky na základě reálného předpokladu poklesu potřeby pojistné ochrany životního pojištění v čase, může být tento nárůst pojistného v čase alespoň částečně potlačen.

Potřeba pojištění v čase často klesá

Červená křivka představuje nahromaděná aktiva či majetek a je rostoucí, neboť lze oprávněně předpokládat, že nahromaděný majetek rodiny v čase roste a rodina je stále blížeji svým vysněným finančním cílům. Pro náš účel za majetek považujeme pouze likvidní aktiva (hotovost, vklady u banky apod.), z kterých by pozůstalá rodina mohla hradit veškeré výdaje, aniž by došlo k nějakému výraznému poklesu životní úrovně. Modrá křivka představuje potřebnou pojistnou ochranu (aktiva, která by byla potřebná pro zjištění příjmu rodiny) a je v čase klesající. Lze totiž rovněž předpokládat, že za několik let bude vaše dítě o něco starší a již bude blíže soběstačnosti, rovněž i partner/ka bude mít již uhrazenu určitou hodnotu životních nákladů apod.

Většina pojišťoven mírně snižuje technickou úrokovou míru, která se používá při výpočtu ceny pojištění. Znamená to snad, že se pojišťovny chystají zdražovat životní pojištění? Měli bychom si pospíšit s jeho uzavřením? Pokud vás zajímá více, další informace naleznete ZDE.

Součástí pojistné potřeby je často také dluh, který by měl být v čase splácen, což rovněž hovoří pro snižující se velikost pojištění (pojistné částky) nutného pro zajištění rodiny, které je dáno rozdílem  mezi majetkem a pojistnou potřebou. Je také známo, že v případě předčasné smrti může být část peněz, které bude rodina potřebovat, pocházet z majetku, který již nahromadila. Zpočátku však ale bude muset většina peněz pocházet pravděpodobně ze životního pojištění, proto je pojistná potřeba na počátku sjednání pojištění obvykle nejvyšší.

Z uvedeného grafu je rovněž zřejmé, že životní pojištění je potřebné pouze po omezenou dobu. V určitém čase se totiž velikost nahromaděného majetku přesně vyrovná sumě peněz potřebné pro zajištění rodiny (na grafu bod A). V tomto okamžiku jste plně samopojištěni prostřednictvím svých vlastních investic a životní pojištění již dále nepotřebujete.

Indexovat - ano či ne?

Zelená křivka na grafu představuje náklady pojištění, které v případě přirozeného pojistného rostou s věkem. Z grafu vidíme, že náklady (v případě přirozeného pojistného) jsou nejmenší, když potřeba životního pojištění je největší.

Od postupně rostoucího přirozeného pojistného je nutné odlišit rostoucí pojistné v důsledku sjednané indexace, která je spojena s růstem pojistné částky. Indexací se rozumí valorizace pojistného (navyšování podle vývoje cen) a je nabízena nejčastěji ke smíšenému životnímu pojištění. Někteří agenti pojišťoven indexaci pojištění doporučují z důvodu obavy o ztrátu reálné hodnoty pojistné částky. Je nutné si ale uvědomit, že indexace není žádný dar od pojišťovny – jde v podstatě o postupné dokupování pojištění za stále vyšší a vyšší cenu. Přikupované pojištění tak bude stále dražší, což je dosti nákladný způsob řešení poklesu reálné hodnoty pojistné částky (vzhledem k růstu pravděpodobnosti smrti s narůstajícím věkem se pojistná částka zvyšuje v menším poměru než pojistné). To, že při indexaci není požadována zdravotní prohlídka, lze považovat za velice malou náplast na uvedené problémy. Indexaci lze tak spíše interpretovat jako zajištění reálných příjmů pojišťovny v případě nepříznivého vývoje inflace či snahu o dosažení vyššího zisku. Inflace může být klientovi kompenzována například podílem na zisku, kromě toho se pojistná potřeba často vyvíjejí jinak než míra inflace (jak jsme ukázali, pojistná potřeba většinou klesá).

Už jste někdy zkusili platit životní pojistkou? Víte, že existuje kreditní karta, která kombinuje výhody klasické kreditní karty a kapitálového životního pojištění?

Situace na pojistném trhu

Princip postupně rostoucího pojistného je někdy uplatňován u moderních životních pojištění (univerzálních či investičních), kdy je z  „konta klienta“ sráženo pojistné, které v určitém měsíci přesně odpovídá riziku. Dalším příkladem je dočasné pojištění pro případ smrti na jeden rok s opcí (tzv. obnovitelné dočasné rizikové pojištění), které je možno prodloužit na další období bez dodatečné lékařské prohlídky.

Z oslovených pojišťoven zadaným kritériím vyhověla pojišťovna Allianz, která nejlevnější variantu životního pojištění (přirozené pojistné a klesající pojistná částku) umožňuje sjednat v programu Život.

 

Program Život - muž 25 let, konstantní PČ:     500 000 Kč
Dosažený věk Roční pojistné
25 1328
26 1368
27 1440
28 1536
29 1640
30 1736
31 1808
32 1896
33 1992
34 2128
35 2304
36 2520
37 2768
38 3040
39 3320

Zdroj: Allianz

Vybírat životní pojištění je ale nutné z celé škály nabídek trhu, neboť potřebné zajištění rodiny lze dosáhnout prostřednictvím různých pojištění za různou cenu. Každá životní pojišťovna upravuje produkty tak, aby byly více atraktivní a vhodné pro mnoho klientů. Může tak nastat situace, kdy životní pojištění s přirozeným

Víte, jak správně vybírat pojištění? Nechte si od nás poradit ZDE.

pojistným bude dražší než životní pojištění s konstantním pojistným u jiné pojišťovny. Například pro mladší zájemce o pojištění má velmi levnou nabídku životního pojištění pojišťovna Kooperativa, která ale neumožňuje měnit pojistnou částku v průběhu pojištění. Při podobných pochybnostech, které pojištění je opravdu to nejlevnější, lze pro stejná pojištění použít metodou ohodnocení nákladů (pojistného) životního pojištění. Tato metoda spočívá ve výpočtu indexu pojištění, který se vypočítá diskontováním placeného pojistného v jednotlivých letech k počátku pojištění. Tento index může vyhotovit seriózní pojistný agent, přičemž platí, že čím nižší index, tím méně nákladné pojištění.

Na závěr znovu zdůrazňuji, že to, že má pojišťovna nejlevnější cenu pojištění pro 25-ti letého, neznamená že poskytuje nejlevnější pojištění i pro 35-ti letého. Výběrem správné pojišťovny můžete dosáhnout úspory až ve výši několika tisíc korun ročně! Více se dočtete v komentáři Životní pojistka téměř zadarmo

Jaké životní pojištění je podle vás nejlevnější a zároveň nejvhodnější? Jste ochotni platit postupně rostoucí pojistné nebo dáváte přednost vyššímu, ale stále stejnému pojistnému? Podělte se s námi o vaše názory.

 

Autor:Nejčtenější

V Česku byl odhalen rozsáhlý a neobvyklý pojistný podvod za 50 milionů

Ilustrační snímek

Pryč jsou nejspíš časy, kdy se podvodníci snaží přijít k penězům hlavně v podvádění s auty a lidským zdravím. Gang,...

Ovládali Karvinsko stovky let. Po válce jim doly znárodnili, bojovali marně

Jan Larisch-Mönnich (1872-1962) vystudoval práva na univerzitě ve Vídni.

Larisch-Mönnichové patřili k těm, kteří stáli za rozmachem těžby černého uhlí v ostravsko-karvinském revíru. Po slavném...Vzal si úvěr bez souhlasu manželky, je povinna jeho dluhy platit?

V případě, že by manžel svůj dluh nesplácel a banka by jej vymáhala, pak podle...

Podle zákona do společného jmění manželů patří nejen majetek získaný během manželství, ale i dluhy. Jenže co dělat v...

KOMENTÁŘ: Investiční nemovitost je nová past na důvěřivce

Martin Mašát

Z většiny článků o nemovitostech vyplývá, že kdo nyní nekoupí byt či dům jako investici, okrádá rodinu. Ale ceny bytů...

Tugendhatové byli úspěšní průmyslníci, které proslavila jen drahá vila

Fritz a Greta Tugendhatovi

Brněnský rod průmyslníků ve světě proslavila unikátní vila. Ve městě však Tugendhatové, kteří vlastnili textilní firmy,...

Další z rubriky

V Česku byl odhalen rozsáhlý a neobvyklý pojistný podvod za 50 milionů

Ilustrační snímek

Pryč jsou nejspíš časy, kdy se podvodníci snaží přijít k penězům hlavně v podvádění s auty a lidským zdravím. Gang,...

Zdražujeme, ale jen rizikovým řidičům, hlásí pojišťovny

Ilustrační snímek

Ačkoli pojišťovny dlouhodobě lamentují, že povinné ručení je pro ně ztrátové, zdražit plošně se zatím neodvažují. Ceny...

Jak mít nastavenou životní pojistku, aby správně zafungovala

Ilustrační snímek

Životní pojištění umí řešit celou řadu problémů. Ale aby opravdu fungovalo, musí být nastaveno správně. Jinak se vy...

Fed, ECB, ČNB. Kdy (ne)budou zvyšovat sazby?

Fed, ECB, ČNB. Kdy (ne)budou zvyšovat sazby?

Kurzy.cz Dolar za poslední měsíc vůči euru zpevnil o více než půl procenta. Byť má americká měna za sebou několik negativních fu...

Grafton Recruitment Praha
SALES COORDINATOR - Russian

Grafton Recruitment Praha
Praha
nabízený plat: 25 000 - 35 000 Kč

Najdete na iDNES.cz