Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Jaký důchod nás čeká po volbách?

aktualizováno 
Kousnutí do kyselého jablka jakékoliv reformy je noční můrou každého ministra. A čím je reforma dlouhodobější a nutnější, tím menší ochota se k ní váže. Právě reforma penzijního systému, která žádnému ministrovi neslibuje popularitu a záruku dalšího mandátu, trpěla celá devadesátá léta absencí razantních kroků.

Snad jediné, co lze s povděkem kvitovat, je zavedení možnosti nespoléhat se pouze na státní důchod a spořit si na důchod prostřednictvím státem podporovaných produktů. To ovšem bohužel zdaleka nestačí a všechny politické strany se shodují, že reforma je nutná. To je ale také to poslední, na čem se naši politici shodnou. Na jednu stranu nelze dnešní vládě vyčítat, že vzhledem ke svému mandátu reformu neuskutečnila. Na druhou stranu je ale nutné si uvědomit, že i další vláda, jakékoliv barvy či duhy, bude muset uskutečnit reformu takovým způsobem, aby více či méně respektovala konsensus všech významných politických subjektů a nebyla po dalších volbách opět rozmetána. A bohužel za poslední čtyři roky ještě ani nedošlo k nastartování seriózní debaty mezi politickými stranami a k započetí hledání životaschopného kompromisu.

Stejně jako v předchozím díle o podpoře bydlení jsme i zde vycházeli z materiálů, které nám byly politické strany ochotny poskytnout. Na vás pak je, abyste posoudili, jakým způsobem vámi zvolená strana ovlivní, kolik budete platit na důchody ostatním a jaké bude stáří vaše a vašich dětí.

  ODS ODA KSČM KDU-ČSL US-DEU ČSSD
Věk odchodu do důchodů Zvýšit Bez  specif. Zachovat Bez  specif. Mírné  zvýšení Bez  specif.
Budoucí státní důchod V základní defin. míře Státem garant. min. důchod Zachovat    průběžně financovaný systém Bez  specif. Postupně  zmenš. ve prospěch soukr. kapitálu Bez    specif.
Sociální odvody Převést do hrubé mzdy zaměstn. Post. sniž. ve prospěch soukr. spoření Zachovat Oddělit prostř. vybírané na důch. pojištění Převést do hrubé mzdy zaměst., snížit sociální odvody Bez  specif.
Příspěvek firmy na finanční produkty Bez specif. Daňové odpočty až do 5% u penz. připoj., životní pojištění až do 10.000 Kč/rok Zavedení minimálně 1% příspěvku zaměstnav. do soukr. kapitál. fondů, daňově uznatelný náklad Zachovat v souč. výši jak pro životní pojištění, tak pro penzijní připoj. Daňová odečitatel. až do 5% u penzijního připoj., zvýšit limit i pro životní pojištění Bez  specif.
Soukromě používané finanční produkty (penz. přip. se státním přísp. a životní pojištění) Plná podpora soukr. spoření na důchod a plná daňová odeč. pro oba  typy produktů. Možné zavedení dalších invest. nástrojů. Přísp. zachovat plně u starších, u mladších snižovat po 8 letech jak se bude zvyšovat podíl soukr. spoření, daňové odpočty zvyš.  s inflací Kapitálové fondy, by zhodnoc. vklad účastníka i povinný či dobrovolný příspěvek zaměstnav. Zrušit státní příspěvek a jiné výhody, oddělit živ.pojištění od penzijního systému Zachovat státní přísp. a zvýšit pro oba produkty daňový odpočet, srovnat ho ale na stejnou výši Zvýšit daňovou odpočit. pro účastníka na 18.000 Kč/rok. Zvýšit horní limit i pro životní pojištění. Zavést povinné pojištění vkladů a tím zvýšit bezpečnost systému Bez specif.

ODS

Jistota ve stáří je jedním z tzv. Témat dekády. ODS odkázala na materiály prezentované na internetových stránkách.

Chce se zasadit o radikální reformu. Podstatou budoucího systému má být zajištění přesně definovaného minimálního životního standardu ze strany státu. Všechno nad toto minimum by ale mělo být v režii občana. Podstatou kombinace minima a nadhodnoty má být spojení principu solidarity a vlastních zásluh. Zatímco minimum by měl i nadále zajišťovat stát, vlastní zásluhy by měly zohledňovat jednak výši příjmu ale i aktivitu.

Mělo by dojít jednak ke zvýšení věku odchodu do důchodu, ale zejména k převedení příspěvku zaměstnavatele do hrubé mzdy zaměstnance. Změny by měly být provedeny i ve způsobu valorizace důchodů a změnami v zápočtu tzv. náhradních dob pojištění. Tvoření vlastního kapitálu by pak mělo být plně podpořeno daňovou odečitatelností prostředků, které si bude každý zhodnocovat podle svého výběru v dlouhodobých investicích (např.: penzijní připojištění, životní pojištění).

ODA

Podstatou reformy je prosazení legislativní změny tzv.: Sociálního kodexu. Ten by pak měl mít tři pilíře: důchody, státní sociální podporu a sociální pomoc.

 

Zajímá-li vás blíže otázka penzijního připojištění, zajímavé informace naleznete v naší specializované sekci na toto téma ZDE.

 

Princip vlastní odpovědnosti by se měl prosazovat postupně, bude se plynule snižovat podíl povinných odvodů (řádově v % za rok po celou dobu realizace tak, aby konečný podíl tvořil nezbytnou státem garantovanou minimální jistotu důchodu) a stejně se bude zvyšovat podíl vlastního financování na zajištění stáří.

Odvody zaměstnavatele na příspěvek penzijního zajištění zaměstnanců budou činit daňově uznatelnou položku a to do výše 5% hrubých mezd. Totéž bude platit v případě příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců s tím rozdílem, že uznatelnou částkou bude deset tisíc korun a částka bude zvyšována v souladu s trendem inflace.

Co se týče soukromě používaných produktů, státní příspěvek na životní pojištění bude zachován u vyšších věkových kategorií, u nižších a nově přistupujících bude zachován po dobu 8 let. Poté se bude snižovat v souladu s tím, jak se bude zvyšovat osobní podíl občana na zajištění ve stáří. Daňové odpočty by se měly zvyšovat každoročně v souladu s inflací.

KSČM

Přístup KSČM  k penzijní reformě spočívá v principu tří pilířů :

1/ Průběžný systém financování, jak je dosud obvyklý

2/ Povinné připojištění hrazené zaměstnavatelem

3/ Dobrovolné připojištění hrazené pojištěncem

ad 1)  KSČM navrhuje zachování průběžného systému v současné výši,  i když v odborném zázemí strany zazněly hlasy, které žádaly zvýšení o jedno procento na předchozí úroveň, čímž by se vyřešily současné problémy. Převládl však názor, že by se finanční napjatosti objevily brzy znovu, proto navýšení prostředků bylo přesunuto do bodu 2 .

 

Položme si otázku: Jak to bude s bydlením po volbách? Jak vidí situaci s bydlením po volbách vám naznačí sami jednotlivé politické strany ZDE.

 

ad 2)  Zaměstnavatel by dostal zákonem předepsanou povinnost hradit připojištění zaměstnance ve výši nejméně 1% ze mzdových fondů (dobrovolně i více – firmy by mohly tímto způsobem lákat nové pracovníky či odměňovat stávající, např. za věrnost firmě). Za to by zaměstnavatel získával daňové zvýhodnění, které by mu vynaložené prostředky z větší části (cca 60%) vrátilo – stát by se tedy na povinném připojištění podílel touto formou.

ad 3) Dobrovolné připojištění by fungovalo jako každý jiný kapitálový fond, pojištěnec by vstupoval do stejných vztahů jako u jiných fondů, neměl by žádný nárok na státní příspěvek ani jiné nestandardní výhody. Fond by běžným způsobem prostředky pojištěnce zhodnocoval.

Životní pojištění by mělo být zcela odděleno od penzijního systému a mělo by fungovat bez zvýhodnění. KSČM neuvažuje o zvýšení věku odchodu do penze ani o zpřísnění podmínek odchodu do předčasného důchodu.

KDU-ČSL

Preferuje oddělení prostředků, které jsou vybírány na důchodové pojištění. Příspěvky zaměstnavatele jak v oblasti penzijního připojištění, tak i v životním pojištění, navrhuje zachovat v současné výši.

V oblasti soukromě používaných finančních produktů navrhuje zachovat současnou výši státního příspěvku pro penzijní připojištění a zvýšit možnost daňového odpočtu. K nové hranici pak navrhuje srovnat i daňové odpočty, které by se vztahovaly na životní pojištění. Oba produkty by měly mít stejné horní limity.

US-DEU

Považuje za naprosto nezbytné postupně omezovat váhu průběžného systému a posilovat význam individuálního spoření v důchodovém systému. Musí ale docházet k postupné výměně obou systémů. Reformu představují tři provázané kroky:

1/ Stabilizace průběžného důchodového systému:

a.        zvýšení sankcí za předčasný odchod do důchodu na úroveň současné prémie

b.        další mírné zvýšení prémie za pozdější odchod do důchodu

c.         postupné a velmi pomalé zvyšování administrativní hranice pro odchod do důchodu tak, aby okolo roku 2020 bylo dosaženo úrovně 65 let u mužů a bezdětných žen

d.        prodloužení povinné délky pojištění z 25 let na 35 let

e.        zajištění pružného přechodu z pracovní aktivity do důchodu – možnost souběhu částečné pracovní aktivity a částečného důchodu, možnost zpětného přechodu z důchodu do plné či částečné pracovní aktivity

f.          předchozí opatření lze kombinovat s přechodem na příspěvkově definovaný průběžný systém.

2/ Zvýšení spravedlnosti průběžného důchodového systému

a.      rozdílná valorizace procentní výměry důchodu u starodůchodců a mladodůchodců (protože rozdíl  v důchodech je již  téměř vyrovnán,  tak stačí rozdílně valorizovat již jen maximálně 2x)

b.      minimální nebo nulová valorizace základní výměry

c.       změna nastavení redukčních hranic pro určení výpočtového základu pro procentní výměru důchodu

d.      stejný efekt jako předchozí bod by mělo i postupné zavedení příspěvkově definovaného průběžného systému.

3/ Postupné snižování váhy průběžného systému v důchodovém pojištění

Postupným zvyšováním váhy individuálního spoření v důchodovém systému zvýšit jeho ekvivalenci. K tomuto existují dvě cesty: zavedení povinného spoření buď do veřejnoprávní důchodové pojišťovny, která by slibovala nižší výnosy, ale stoprocentní jistotu, nebo do soukromých fondů s vyššími výnosy i nejistotou. Nebo volba liberálního přístupu, kde se bude postupně snižovat poměr mezi důchodem a mzdou. Spoření pak bude zcela v rukou občana. Toto by mělo být provázeno každoroční valorizací státního příspěvku i odpočitatelných položek u pojištěnců i zaměstnavatelů. Je nutné zároveň zvyšovat bezpečnost systému např. povinným pojištěním penzijních fondů, které spravují vklady účastníků se státními příspěvky. 

ČSSD

Strana i přes opakovanou žádost neposkytla konkrétní odpovědi na položené otázky. Proto nezbylo než vycházet z volebního programu uveřejněného na internetových stránkách.

Politika sociálního zabezpečení se musí co nejvíce přiblížit lidem, a to prostřednictvím zástupců pojištěnců v orgánech správy v důchodovém pojištění. Tyto budou mít samostatnost v řízení a správě vybraného pojistného při státní garanci dodržení podmínek a nároků obsažených v příslušných zákonech.

Proto chce ČSSD prosadit zřízení tzv. Sociální pojišťovny a zajistit průhledné hospodaření s vybraným pojistným. Uvádí, že bude hledat cesty jak nahradit pojištěncům a důchodcům alespoň částečně ztráty, které byly způsobeny odčerpáním přebytků pojistného do státního rozpočtu za minulých vlád. Možnou cestou je zavedení třináctého důchodu. Chtějí prosazovat jako doplněk důchodového pojištění zavedení dobrovolného připojištění zaměstnanců s daňově zvýhodněnou účastí zaměstnavatelů.

Která z politických stran vás tentokrát nejvíce nadchla? Nebo vás snad některá svým programem zaskočila? Podělte se s námi o svůj názor.

 

Autor:


Nejčtenější

KOMENTÁŘ: Uplynulo deset let od krize, připravme se na tu příští

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust

Každá krize přináší finanční pády i nové investiční příležitosti. Krize před deseti lety, která vyvrcholila pádem banky...

Rozpoutá nová regulace národní banky od října hypoteční šílenství?

Ilustrační snímek

Česká národní banka zaznamenala nárůst objemu poskytnutých hypotečních úvěrů. Za mírným růstem stojí zřejmě i takzvané...Ekonomka Lipovská: Délku pracovní doby a výši mezd by měl určit trh

Hana Lipovská je autorkou knihy „Kdo chce naše peníze? - Ekonomie bez politické...

Průměrná mzda v Česku roste, ve 2. čtvrtletí se vyhoupla na 31 851 korun. Platy ve veřejném sektoru však stoupají...

Krize na trhu práce z nás dělá lepší zaměstnavatele, říká manažerka GSK

Pavla Bučilová

Farmaceutická firma GSK se v Česku chlubí několika oceněními. Je odpovědnou firmou, loňským zaměstnavatelem roku a...

Jak být dobrým šéfem? Přiznávám, že jsem jen člověk, říká manažerka

Diana Rádl Rogerová

Jsou šéfové a pak ti druzí, co strhnou kolegy tak, že se do projektů pouštějí po hlavě a srdcem. Jedním z těch druhých...

Další z rubriky

Jízda v terénu: jak se na utopené nebo rozbité auto dívají pojišťovny

Ilustrační snímek

Každé čtvrté auto v Česku je z kategorie SUV. Označení sportovní užitkový vůz přitom občas svádí majitele k tomu, aby v...

Nezaviněná autonehoda v cizině? Povinné ručení vám mnohdy nepomůže

Ilustrační snímek

Zažila to řada českých řidičů. I když autonehodu na evropských silnicích nezavinili, škodu nakonec uhradili ze svého,...

Pravda o příspěvku na životní pojištění jako benefitu zaměstnavatele

Ilustrační snímek

Zaměstnavatelé v poslední době výrazně rozšířili nabídku benefitů pro své zaměstnance. Mezi ty oblíbené a často...

Materiál, před kterým bledne i bitcoin aneb grafitové šílenství

Materiál, před kterým bledne i bitcoin aneb grafitové šílenství

Kurzy.cz Zájem o baterie do elektrických vozů a čínská kampaň za čisté ovzduší způsobily, že poptávka po grafitu roste. Na trh h...Najdete na iDNES.cz