Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Je půjčka za 2 % ideální?

aktualizováno 
Někteří mladí lidé nyní mají jedinečnou příležitost požádat o levný úvěr na financování bydlení. Mohou tak získat až 300 000 korun. Je tato „novomanželská“ půjčka výhodná? Nebo je lepší dát přednost hypotéce či stavebnímu spoření?

Omezený počet mladých lidí má nyní možnost získat ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) úvěr na pořízení bydlení ve výši až 300 000 korun. Jeho podmínky jsou stanoveny nařízením vlády č. 616/20004 Sb. Zájem o něj je obrovský, prostředky jsou však omezené a kdo si nepospíší, bude mít smůlu.

Nejde však o první půjčku podobného typu. Již od roku 2002 SFRB poskytuje úvěr na novou bytovou výstavbu podle vládního nařízení č. 97/2002 Sb. Jeho maximální výše je 200 000 korun, úroková sazba 3 % a maximální doba splatnosti činí deset let. Stejně jako nová „novomanželská půjčka“ je určen lidem do věku maximálně 36 let. Podmínkou však není manželství ani péče o dítě. Aby bylo zajištěno, že půjčka nebude používána na výstavbu zbytečně luxusního bydlení, je omezena celková podlahová plocha bytu, na nějž bude čerpána.

Nyní se však budeme zabývat pouze novým úvěrem ze SFRB (300 000 korun), kterému se také někdy říká „novomanželská “půjčka a budeme jej srovnávat s hypotékou a stavebním spořením.

Kdo může „novomanželský“ úvěr získat

Zatímco hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření může získat víceméně kdokoli, kdo je dostatečně bonitní, úvěr ze SFRB je adresně určen pouze vybraným skupinám příjemců. Nutnou podmínkou je manželství nebo trvalá péče o alespoň jedno nezletilé dítě. Minimálně jeden z manželů nesmí v roce podání žádosti dovršit 36 let. Žadatelem může být i cizinec, pokud splní stanovené podmínky.

Na co lze jednotlivé typy úvěrů použít

Klasický hypoteční úvěr je určený na financování jakékoli nemovitosti bez omezení, musí však být vždy zajištěn zástavou nemovitosti. Hypotékou je také možné refinancovat jiný úvěr, nelze ji však použít na pořízení družstevního bytu. Banky ale nabízejí i tzv. americké hypotéky, kterými lze financovat jak spotřební zboží, tak nákup družstevního podílu. Úrokové sazby takových úvěrů jsou o něco vyšší než u klasických hypoték.

ruka

Jak na úvěr ze stavebního spoření?
Více ZDE.

Řádný i překlenovací úvěr ze stavebního spoření slouží k financování bytových potřeb přesně definovaných v zákoně o stavebním spoření. Obecně jde o nákup či stavbu bytu, domu, změnu stavby na byt či dům, rekonstrukce a modernizace bydlení, nákup členského podílu v družstvu, ale také vypořádání společného jmění manželů, spoluvlastníků, dědiců či ke splacení úvěru či půjčky, které byly použity na financování bytových potřeb. Výhodou stavebního spoření oproti hypotéce je možnost čerpat i nižší úvěr. Minimální výše hypoték, které banky poskytnou, se pohybuje kolem 300 000 korun. Navíc k zajištění úvěru ze stavebního spoření postačují ručitelé, a to někdy až do půlmilionového objemu. Až u vyšších objemů bude spořitelna vyžadovat zástavu nemovitosti.

Nová půjčka ze SFRB má podobné použití jako stavební spoření, je určena na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením vlastního či družstevního bytu. Stručně řečeno jsou to koupě a výstavba bytu či domu, úhrada za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu a také změna stavby na byt, pokud byla určena původně k jiným účelům než k bydlení.
 
Omezení spojená s úvěrem ze SFRB

Pokud jde o výstavbu, musí být stavební povolení vydané až po 1. lednu 2000. Žadatel ani druhý manžel nesmí být vlastníkem žádného jiného bytu, domu ani nájemcem družstevního bytu. Úvěr nelze poskytnout jednomu příjemci opakovaně a není ani možné čerpat jej opakovaně na konkrétní byt, na který již byl jednou poskytnut. Financovaný byt musí být po celou dobu splácení úvěru ve výlučném vlastnictví příjemce úvěru, u družstevního bytu pak v jeho výlučném užívání. To znamená, že byt nelze v době splácení prodat. Jinak musí být úvěr ihned splacen, pokud nový nabyvatel bytu nesplňuje stanovené podmínky. Tím má být naplněn účel této půjčky, která má pomoci lidem k získání bydlení, a ne k pořízení nemovitosti sloužící jen jako investice. Úvěr nelze poskytnout ani těm, kdo již od SFRB získali finanční prostředky podle nařízení vlády č. 97/2002 Sb., což je ona výše zmíněná půjčka ve výši až 200 000 korun na pořízení nového bydlení.

Aktuální ceny bytů a nájemného v České republice vám přináší exkluzivní projekt serveru iDNES a společnosti Institut regionálních informací. Více na CENYBYTU.IDNES.CZ

Výhody a nevýhody půjčky ze SFRB v porovnání s ostatními úvěry

Tento úvěr je přesně cílený pouze na určitou skupinu příjemců, kteří splňují výše uvedené podmínky. Ostatní zájemci o bydlení musí hledat jiné zdroje. Nevýhodou je také omezení maximální výše úvěru na 300 000 korun. Tato půjčka má být pouze částečnou pomocí a sloužit především jako finančně výhodný doplněk k ostatním formám financování. Určitě jej lze využít jako akontaci k hypotéce nebo úvěru ze stavebního spoření. Hlavní nevýhodou je však jeho dostupnost, respektive nedostupnost. Dostane se pouze na několik málo tisíc nejrychlejších zájemců. Největší šanci mají ti, kdo již nashromáždili všechny potřebné dokumenty. 

Pokud jde o dostupnost ostatních forem úvěrů, hypotéku si teoreticky může vzít sice každý, musí však být dostatečně bonitní. Kromě toho je určena především pro větší investice, minimální výše hypoték, které jsou banky ochotny poskytnout, je právě kolem 300 000 korun (výjimky samozřejmě existují).
Na úvěr ze stavebního spoření má nárok každý účastník, který splní podmínky stanovené zákonem, musí si na něj však počkat minimálně dva roky a do té doby spořit. Mezitím může spořitelnu požádat o překlenovací úvěr, na ten však zákonem zaručený nárok nemá. Celkové měsíční platby jsou navíc vyšší o spoření.

Výhodou úvěru od SFRB je především bezkonkurenčně nízká úroková sazba 2%. Jako zajištění úvěru budou sloužit ručitelé, jejich počet se bude odvíjet od výše příjmů a rizikovosti dlužníka. Vzhledem k nízké výši úvěru není třeba prokazovat nijak nadprůměrné příjmy. Je však zajímavé, že příjem žadatelů není omezen shora. Na půjčku pak mají nárok i ti, kdo si mohou bydlení pořídit i bez státní pomoci. Na rozdíl od staršího úvěru SFRB (200 000 Kč na pořízení nového bydlení) není ani nijak omezena maximální velikost bytu. Takže tuto novou „novomanželskou půjčku“ je možné použít i na pořízení nadstandardně velkého bytu.

 

Výhody a nevýhody jednotlivých typů úvěrů na financování bydlení
  výhody nevýhody

Úvěr pro mladé lidi od SFRB

 • nízká a fixní úroková sazba

 • dlouhá doba splatnosti

 • nízké měsíční splátky

 • mimořádné splátky možné kdykoli

 • nízká výše úvěru,
  max. 300 000 korun

 • omezené prostředky na výplatu půjček

 • přísně účelové použití

 • určen jen pro některé žadatele (věk, rodinný stav)

Hypoteční úvěr
 • není účelově omezené použití
 • lze čerpat i větší  úvěr
 • státní podpora pro mladé na starší bydlení
 • sazba není fixní po celou dobu splácení
 • vysoké poplatky za vyřízení úvěru a vedení účtu
 • mimořádné splátky jsou zpoplatněny
 • většinou nutná vyšší bonita žadatele
 • vždy nutná zástava nemovitosti
Úvěr ze stavebního spoření
 • fixní úroková sazba
 • na úvěr je nárok ze zákona
 • mimořádné splátky možné kdykoli
 • státní podpora stavebního spoření
 • na úvěr je nutné čekat minimálně dva roky
 • nutnost nejdříve spořit
 • vyšší měsíční splátky

Zdroj: Fincentrum

Lze úvěry srovnávat?

Vzhledem k uvedeným skutečnostem není příliš účelné srovnávat „novomanželskou půjčku“ od SFRB s hypotékou, spíše si ji lze představit jako její vhodný doplněk. V porovnání se stavebním spořením je výhodou „novomanželské půjčky“ nižší úroková sazba a delší doba splatnosti, které sníží měsíční platbu. Také není nutné předchozí spoření.

Pokud jde o porovnání výše měsíční splátky, u půjčky od SFRB ji lze spočítat stejným způsobem jako u hypotéky. V případě stavebního spoření je však problém v tom, že se výše splátky odvozuje jinak, a to stanoveným procentem z cílové částky. Toto procento je uvedené ve smlouvě a liší se pro různé produkty a různé varianty spoření (tarify). Nejčastěji se pohybuje okolo 0,5 % až 0,8 % z cílové částky, měsíční splátka z cílové částky 300 000 korun tak činí 1 500 až 2 400 korun. V tomto případě by však byl samotný úvěr nižší, přibližně ve výši necelých 60 % z cílové částky, tedy pouze 180 000 korun. Zbylých 120 000 korun činí vlastní úspory účastníka stavebního spoření. Úvěru ve výši 300 000 korun by odpovídala cílová částka 500 000 korun, tedy měsíční splátka kolem 2 500 až 4 000 korun (viz. výše).

Některé parametry všech tří typů úvěrů uvedeny v následující tabulce.

Základní parametry "novomanželské půjčky" podle NV č. 616/2004 Sb. v porovnání s hypotékou a řádným úvěrem ze stavebního spoření

 

půjčka od SFRB

hypotéka

stavební spoření

věk žadatele

do 36 let -  -

stav a děti žadatele

manželé a/nebo péče o dítě

 -  -

účelové použití na bytové potřeby

ano ne ano

lze úvěr získat opakovaně

ne ano ano

kombinace s půjčkou 200 000 Kč od SFRB*

ne ano ano

maximální výše úvěru (Kč)

300 000  -  -

výše úrokové sazby (% p.a.)**

2 % přibližně 3% - 7% 3 % - 6 %

typ úrokové sazby

fixní fixní pouze po sjednanou dobu fixní

doba splácení (roky)

maximálně 20 let nejčastěji 5 - 20 let nejčastěji 8 - 14 let

měsíční splátka: úvěr 300 000 Kč, splatnost 20 let***

1 518 Kč (při sazbě 2%) 1 980 Kč (při sazbě 5 %)  -

mimořádné splátky

ano sankce ano

Zdroj: Fincentrum
Poznámka:* jde o úvěr poskytovaný na novou výstavbu podle nařízení vlády č. 97/2002 Sb., jeho max. výše činí 200 000 korun. ** výše úrokových sazeb je pouze přibližná. U stavebního spoření jsou zde uvedeny sazby "řádného" úvěru. V současné době se nové smlouvy sjednávají s úrokovými sazbami blízkými nejčastěji hodnotě 4,8%. U starších smluv jsou tyto často ve výši 6 %. U hypoték je výše úrokové sazby závislá na sjednané době fixace. V současné době minimální sazby zafixované na jeden rok činí 3 %, nejnižší sazby zafixované na pět let se pohybují kolem 4,5% až 5 %. U fixací na delší dobu jsou úrokové sazby vyšší. *** Výše pravidelné splátky u stavebního spoření se počítá stanoveným procentem z cílové částky, neodvozuje se od úrokové sazby.


Jaký máte názor na tyto „novomanželské půjčky“? Mají své opodstatnění? Jsou správně nastaveny jejich parametry? Jaký jiný způsob podpory bydlení mladých lidí byste navrhovali?

Autor:Nejčtenější

Odeslal 30 tisíc na chybný účet. Už dva roky čeká na vrácení

Ilustrační snímek

Možná už se vám někdy stalo, že jste se spletli v čísle účtu, kam jste poslali peníze. Možná jste měli štěstí, že šlo o...

Ekonom Pavel Kysilka: Česká koruna je odsouzena k posilování

Ekonom Pavel Kysilka

Českou korunou platíme už 25 let. Československou měnu nahradila v únoru 1993. Slovenské platidlo u našich východních...Nechceme programátory tady, my jim práci přivezeme, říká manažer ajťáků

Lukáš Zrzavý

Sehnat nové zaměstnance jim prý nečiní velký problém. V době, kdy je trh práce vyčerpán a většina firem marně pátrá po...

PENÍZE 2038: Euro v Česku nebude a hotovost jen okrajově, míní experti

(Ilustrační snímek)

Když se řekne peníze, určitě si umíte spočítat, kolik jich máte, jak s nimi nakládáte a co pro vás znamenají. Ale...

Podnikáte? Zabezpečte osobní údaje. Poradíme, jak na GDPR

Ilustrační snímek

Nejen podnikatelé jsou v panice. Stejně tak třeba party místních hasičů, kluby aktivních důchodců či útulky pro psy se...

Další z rubriky

KOMENTÁŘ: Proč nejsou družstevní byty v Česku příliš v kurzu?

Ilustrační snímek

Dosáhnout na vlastní bydlení je pro řadu lidí velký ekonomický strašák. Jednou z možností je pořízení družstevního...

Hypotéky opět zdražují, sazba pod dvě procenta je nejspíš minulostí

Ilustrační snímek

V prosinci 2017 úrokové sazby u hypotečních úvěrů znovu rostly. Hypoteční rok 2017 byl zakončen průměrnou úrokovou...

Rostou ceny chat a chalup, zvlášť těch, v nichž se dá žít celoročně

Ilustrační snímek

Ceny chat a chalup věrně kopírují současný růst cen bytů a rodinných domů. Ceny rekreačního objektů přitom stejně jako...

Nestihnete včas ukončit pojistnou smlouvu? Máte smůlu

Nestihnete včas ukončit pojistnou smlouvu? Máte smůlu

Kurzy.cz Ukončení platné smlouvy s pojišťovnou není žádná legrace. Při jejím sjednávání vám možná pojišťovací zprostřekovatel či...

Najdete na iDNES.cz