Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Jistota nejistoty na dvacet let

aktualizováno 
V dobré víře jste si pojistili dům. Vámi sjednaná pojistná částka, která vám byla doporučena, nemá ale na plnění pojišťovny téměř žádný vliv. Místo jistoty si platíte zajíce v pytli. Víte, jaké plnění vám pojišťovna skutečně dá?

Pokud dojde k pojistné události, pojišťovna pojištěnému uhradí celou nebo část vzniklé škody. Hodnota domu v době vzniku pojistné události a náklady spojené s opravou nemovitosti pak určují velikost vyplacené náhrady.

Pojistná částka, na kterou pojistník pojištění uzavřel a ze které je také vypočtena velikost pojistného, definuje pouze maximální hranici plnění pojišťovny. Skutečně vyplacené částka je plně závislá na způsobu výpočtu pojistné hodnoty v době vzniku pojistné události.

Pojistná částka o plnění nerozhoduje

Podle občanského zákoníku má každý pojištěný právo, aby mu bylo poskytnuto plnění ve výši určené podle pojistných podmínek. V pojistné smlouvě se pojištění nemovitosti sjednává na novou nebo časovou hodnotu. Novou hodnotou věci se rozumí částka potřebná k pořízení nové věci stejného druhu a parametrů, za v místě obvyklé ceny. Časová cena je cena věci bezprostředně před pojistnou událostí. Co si má klient představit pod pojmem v místě obvyklé ceny? Z jakých cen stavebních prácí pojišťovny při vyčíslení škody vycházejí či s jakou cenou materiálu pojišťovna kalkuluje? Odpovědi na tyto otázky se již pojištěný nedozví, přestože on je jediný, kdo v současné době nese zodpovědnost za to, zda-li je budova podpojištěna, či přepojištěna. Tedy jestli pojišťovna bude krátit plnění v důsledku podhodnocení pojistné částky pojištěným či nikoliv.

NENECHTE SI UJÍT
broker
Víte, jak rozmnožit své peníze?
Jste znechuceni výší úrokových sazeb z termínovaných vkladů a zvažujete, zda investovat na kapitálových trzích? Otestujte nejdříve své znalosti, abyste investovali výhodně a bezpečně zároveň.
migréna
Když práce zhoršuje zdraví
Úředníky často štípou oči z počítače, mívají migrénu, bolí je záda. Někteří učitelé a prodavači si stěžují na křečové žíly. Nejde však o nemoci z povolání, ale o nemoci souvisící nejen s prací.
Bageta
Překvapení skryté mezi dvěma plátky
Plněné bagety se hodně zlepšily. Přesto se jim dá ještě mnohé vytknout: špatná kombinace náplně, hodně majonézy, málo zeleniny a mizerné pečivo.

Pojistné podmínky definují předmět pojištění, nikde však není stanoven způsob výpočtu hodnoty dané nemovitosti. Prodejci pojištění mají sice k dispozici pomůcku pro oceňování nemovitosti, jedná se však o velmi zjednodušený materiál, který slouží pouze ke snadnějšímu stanovení pojistné částky a kontrole pojistné částky ze strany pojišťoven. Například ČSOB Pojišťovna či Hasičská vzájemná pojišťovna při sjednávání pojištění stavby kontrolují pojistnou hodnotu pojišťované stavby v aktuálním čase výpočtem na základě sazeb za m3 obestavěného prostoru. Tyto sazby vyplývají z vyhlášky ze zákona o oceňování majetku. Pojišťovna Generali naopak vychází z aktuálních tabulek každoročně vydávaných poradenskou firmou ÚRS. Oba tyto základní ukazatele vykazují přibližně stejné hodnoty, s tím rozdílem, že ÚRS narozdíl od vyhlášky MF tyto ceny aktualizuje každoročně.

Základní rozpočtové ukazatele ohodnotí metr obestavěné plochy bez ohledu na umístění stavby. Proto tyto základní proměnné pojišťovny upravují pomocí koeficientů pro jednotlivé oblasti, kde se pojištěná nemovitost nachází. Tyto tzv. náklady na umístění stavby se mezi jednotlivými pojišťovnami různí. Vedle toho se pojišťovny různí také v oceňování opotřebení. Přestože tak pojišťovny vycházejí z přibližně stejných podkladů, je stejný dům před podpisem pojistné smlouvy oceněn různými pojišťovnami odlišně.

Podpojištění: mnoho povyku pro nic?

Pojištění po česku: past na pojišťovny! Čtěte ZDE.

Mnohem důležitějším, než je stanovení hodnoty domu při sepsání smlouvy, je pro pojištěného způsob, jakým pojišťovna vypočítává pojistnou hodnotu při likvidaci pojistné události. Pojistné plnění pojišťovny určují nejčastěji z ukazatelů, které jsou stanoveny na základě tzv. jednotkových směrných cen ÚRS, případně oceňovacích listů stavebně-technické činnosti. V těchto cenících nalezneme například kolik stojí metr střechy lepenkové či taškové, metr malby či metr obkladu v koupelně. Vyplacená škoda je oceněna pojišťovnami na základě jiných cen, než na základě kterých jsou vyhotovena doporučení pro sjednání pojistné částky při podpisu smlouvy.
 
Pojištěný obvykle potřebuje prostředky na opravu ihned, avšak neví, jaké plnění mu pojišťovna skutečně vyplatí. Pojišťovny proto doporučují, aby pojištěný nejprve předložil před zahájením oprav k posouzení cenovou nabídku na stavební práce, a to nejlépe několika firem. V praxi se téměř vždy pojištěný podílí svými finančními prostředky na opravě poškozené věci, neboť stavební firmy v nabídkách zahrnují práce, které přímo nesouvisí s pojistnou událostí, ale stavbu obvykle i modernizují.

K odstranění rozdílů v oceňovaní budov mezi jednotlivými pojišťovnami má přispět připravovaná jednotná metodika České asociace pojišťoven. Hodnota budovy stanovená podle této metodiky má odpovídat ceně, za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou budovu postavit v době ocenění. Pojišťovny se tak sjednotí na stanovení pojistné částky před pojistnou událostí, nikoliv však na postupu výpočtu skutečné hodnoty při plnění pojistné události.

Metodika stanovení pojistné částky v případě pojištění na novou cenu

Cena budovy se vypočte podle vzorce:

Cena budovy (v Kč)    =    zastavěná plocha všech podlaží (v m2) x základní cena (Kč/m2), kde:

  • zastavěná plocha všech podlaží se vypočte jako součet zastavěných ploch všech nadzemních i podzemních podlaží konkrétní budovy (včetně podkroví nebo půdního prostoru), bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou tato podlaží využívána

  • zastavěná plocha podlaží se vypočte z venkovních rozměrů daného podlaží (nikoliv vnitřních)

  • základní cena je cena stanovená pro konkrétní budovu podle tabulek.

Metodika stanovení ceny vychází v zásadě ze základní ceny upravené (dále jen „ZCU“) vyloučením koeficientu prodejnosti Kp, který zohledňuje jiné než technické hledisko nového pořízení budovy. Takto modifikovaná ZCU se nejvíce blíží „reprodukční“ ceně za 1 m3 nového pořízení budovy.

Pomůcka je rozdělena do tří základních skupin budov:

  • Rodinné domy a rekreační chalupy

  • Bytové domy

  • Rekreační chaty

Zdroj: ČSOB Pojišťovna, Allianz

Co vám pojišťovna ráda zamlčí? Informace nejsou nebo je pojišťovny tají.
Čtěte ZDE.

Pokud není klient spokojený s hodnotou vypočtené škody pojišťovnou, může si nechat ohodnotit vzniklou škodu sám. Případný spor však nelze řešit jinak než soudně. Jisté zprůhlednění vyčíslení pojistného plnění by klientům mohl přinést 1. leden 2005. Od tohoto data bude za stanovení pojistné částky u pojištění nemovitostí plně odpovědný prodejce pojištění. Ponese tedy i plnou odpovědnost za to, zda-li případné plnění bude odpovídat skutečně vzniklé škodě. Pozitivní dopad na klienty by mohla mít i zvýšená konkurence v oblasti likvidací pojistných událostí.

Není nezajímavé, že nové informační povinnosti pojišťoven (více ZDE) se vztahují pouze na pojištění osob. Pojišťovny tak teoreticky zájemcům o pojištění domů vůbec nemusí sdělovat, jakým způsobem počítají pojistnou hodnotu resp. pojistné plnění. A právě ocenění vzniklé škody má rozhodující vliv na plnění pojišťovny.

Jaké máte zkušenosti s vyčíslením škody pojišťovnou, a to nejenom na nemovitosti? Jak dlouho trvala likvidace pojistné události? Děkujeme za vaše názory a připomínky.

Autor:Nejčtenější

Odeslal 30 tisíc na chybný účet. Už dva roky čeká na vrácení

Ilustrační snímek

Možná už se vám někdy stalo, že jste se spletli v čísle účtu, kam jste poslali peníze. Možná jste měli štěstí, že šlo o...

PENÍZE 2038: Euro v Česku nebude a hotovost jen okrajově, míní experti

(Ilustrační snímek)

Když se řekne peníze, určitě si umíte spočítat, kolik jich máte, jak s nimi nakládáte a co pro vás znamenají. Ale...Nechceme programátory tady, my jim práci přivezeme, říká manažer ajťáků

Lukáš Zrzavý

Sehnat nové zaměstnance jim prý nečiní velký problém. V době, kdy je trh práce vyčerpán a většina firem marně pátrá po...

Nežeň se, do důchodu času dost. Jak se vyhnout zklamání z nové práce

Ilustrační snímek

Nastupujete do prvního zaměstnání, těšíte se na kolegy, pracovní náplň a vhod přijdou i peníze pravidelně na účtu....

Podnikáte? Zabezpečte osobní údaje. Poradíme, jak na GDPR

Ilustrační snímek

Nejen podnikatelé jsou v panice. Stejně tak třeba party místních hasičů, kluby aktivních důchodců či útulky pro psy se...

Další z rubriky

Viníci nehod hradí až miliony ze svého. Povinné ručení ne vždy ochrání

Ilustrační snímek

Řada řidičů se domnívá, že když zaviní nehodu, nebudou muset díky povinnému ručení nic platit. Omyl. V Česku se...

Nutnost, nebo zbytečnost? Proč hlásit změnu u povinného ručení dopředu

Ilustrační snímek

Zná to nejeden motorista: výročí povinného ručení se blíží a on zvažuje, že se poohlédne po výhodnější nabídce. Pár dnů...

Hlídáte si zdraví? Můžete ušetřit až třetinu z pojistného

Ilustrační snímek

Nejste obézní, nekouříte, sportujete nebo chodíte na pravidelné preventivní prohlídky k lékaři? Za zdravý životní styl...

Tři absurdně levné akcie

Tři absurdně levné akcie

Kurzy.cz Nadpis jsem si vypůjčil z investičních stránek Fool.com, za ním se skrýval článek o akciích General Motors, Cirrus Logi...

MetLife Europe Limited, pobočka pro Českou republiku
Sales Management Program

MetLife Europe Limited, pobočka pro Českou republiku
Praha

Najdete na iDNES.cz