Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

K bohatství krok za krokem díky finančnímu plánování

aktualizováno 
Ve druhém díle seriálu bychom chtěli stručně vysvětlit, co konkrétně se skrývá pod pojmem osobní finanční plánování, jak taková činnost probíhá a co pro ni potřebujeme znát. Popíšeme si, jaké konkrétní fáze finanční plánování zahrnuje a objasníme, proč tyto fáze tvoří uzavřený kruh.

Finanční plánování je tak trochu nekonečný proces a nestačí proběhnout níže nakreslené kolečko jen jednou a říci si: „Mám do konce života postaráno o své finanční prostředky a majetek.“

Obr. 1 Proces finančního plánování (zdroj: SOPHIA FINANCE)

Pojďme si nyní vysvětlit náplň jednotlivých fází. Pro snadnější pochopení použijeme přirovnání se stavbou vlastního domu.

1. Analýza

Asi vám vrtá hlavou, kde do fiktivního kruhu finančního plánování vstoupit poprvé. Tomu, kdo tipoval analýzu, patří naše uznání. Takže jsme se rozhodli pro osobní finanční plánování a stojíme tváří v tvář analýze.

S čím musíme začít, rozhodujeme-li se, jaký domeček si postavit? Určitě na prvním místě budou naše představy a požadavky, které by naše nové sídlo mělo splňovat. Pravděpodobně budeme zvažovat velikost domu, počet pater, umístění domu, rozložení vnitřních prostor atd. Souhrn těchto požadavků představuje náš cíl, vizi našeho spokojeného bydlení po několik příštích let.

Hledáte informace o investování do podílových fondů? Pak navštivte tuto SPECIÁLNÍ SEKCI.

Potom tu ovšem stojí naše možnosti v podobě prostředků, jež jsme schopni a ochotni do stavby investovat (tj. příjmy, výdaje, majetek), velikost a tvar stavebního pozemku, dostupnost inženýrských sítí, vlastnosti a dostupnost stavebních materiálů atd. Musíme tedy najít kompromis mezi požadavky a možnostmi. Asi ne všechno bude možno uskutečnit a někde budeme muset ustoupit.

V případě finančního plánování jde v této fázi o formulování budoucích finančních záměrů a potřeb – cílů. Stejně jako u stavby domu proti nim stojí naše možnosti v podobě stavu našich příjmů a výdajů, majetku a závazků, současný způsob využívání finančních produktů a aktuální nabídka a vlastnosti finančních produktů. Nesmíme zapomenout ani na identifikaci rizik, která mohou naše záměry ohrozit, a zhodnocení vlastního postoje k riziku, abychom si pro sebe určili míru investičního rizika, které jsme schopni přijmout. Analýzu si můžeme rozdělit pro větší přehlednost do čtyř  dílčích oblastí podle obrázku 2.

 

Obr. 2 Dílčí fáze analýzy (zdroj: SOPHIA FINANCE)

Po shrnutí všech těchto charakteristik bychom měli být schopni se vyjádřit, kterých cílů lze rámcově s danými možnostmi dosáhnout, případně nalézt nějaký kompromis, jaká rizika ohrožují naše zdroje a jak velké škody mohou způsobit a do jaké míry odpovídá cílům současná metoda spoření a zajištění.

2. Plán

Dalším krokem je vypracování plánu respektive projektu. U staveb tuto roli přebírá architekt nebo projektant a na základě výsledků analýzy (požadavků a možností klienta) vyprojektuje řešení, včetně postupu výstavby, stanovení rozpočtu stavby a výběru stavebních firem. Finanční plán je obdobou projektu domu, také představuje návrh řešení na základě výsledků analýzy. Z hlediska struktury lze návrh řešení rozdělit na 3 základní, vzájemně na sebe navazující patra.

Nejspodnějším patrem by měla být stabilizace stávající životní úrovně. Na kvalitě jejího provedení pak závisí odolnost celého projektu proti vlivu negativních událostí ve fázi realizace. Pokud dům bude postaven na nestabilním podloží, nebude mít dostatečně hluboké nebo dobře izolované základy, pravděpodobně svým obyvatelům nepřinese spokojené a pohodlné bydlení. Měli bychom pamatovat na všechna potenciální rizika, optimálně se je snažit zajistit na odpovídající částku, ale zároveň na tuto oblast vynakládat co nejméně prostředků. Bohužel jsou některá rizika, se kterými si nedokážeme poradit za žádnou cenu. V těchto případech nám nezbývá než doufat, že dané riziko nenastane nebo jeho dopad bude finančně zvládnutelný. Podcenění této oblasti může vést k vážnému ohrožení realizace cílů.

Mnoho zajímavých informací o termínovaných vkladech naleznete ZDE.

Druhé patro tvoří spoření a investování, neboli postupná akumulace prostředků a jejich zhodnocování pro budoucí použití. Cílem je umožnění realizace záměrů v daném časovém horizontu. Jestliže má mít akumulace finančních prostředků smysl, musíme k ní volit vhodné nástroje, které by nejen umožnily realizaci určitého cíle ale i účinně chránily úspory před inflací a pokud možno přinesly navíc i reálné zhodnocení. Při konkrétní volbě nástrojů musíme kromě horizontu použití prostředků vzít v úvahu i individuální postoj k riziku, abychom psychicky ustáli možné výkyvy ve zhodnocení vlastních úspor.

Třetí patro tvoří úvěrování. Představuje možnosti využití cizích (vypůjčených) zdrojů. Mohou nastat situace, že využití těchto zdrojů je jedinou možností, jak cíle v daném horizontu dosáhnout, nebo je výhodnější než použití vlastních. Nesmíme ale zapomínat, že tím na sebe bereme závazek postupného splácení půjček bez ohledu na naši aktuální finanční situaci. Plán by měl být sestaven tak, aby ho bylo možno v budoucnu upravit, či přepracovat podle aktuální situace. Může totiž dojít ke změnám cílů, jejich upřesnění, případně mohou nastat komplikace situace, kterou jsme nemohli

při přípravě plánu ani předvídat. Jsou do něj zakomponovány vhodné finanční a pojistné produkty tak, aby vyhovovaly osobní situaci klienta, dobře čelily možným hrozbám, vzájemně se podporovaly (využití synergických efektů) a efektivně využívaly možností finančního trhu. Přednostně jsou při tom využity produkty, které má již klient sjednány.

3. Realizace

Třetím krokem je realizace projektu, respektive plánu. Máme-li v ruce projekt, můžeme se pustit do vlastní stavby. Uzavřeme smlouvy s vybranými stavebními firmami a podle dohodnutého splátkového kalendáře platíme. Realizace v tomto nekončí postavením domu, ale trvá v průběhu několika let, během kterých jsme si chtěli užívat spokojeného bydlení. Neboli není to jenom o vlastní stavbě, ale i pravidelné péči o dům.

Realizace finančního plánu také představuje jeho postupné naplňování. Musíme uzavřít smlouvy nastavené podle jeho závěrů na vybrané finanční produkty a alokovat do nich stanovené podíly svých úspor nebo pravidelně zasílat určené finanční částky. Postupně tak dochází k vytváření rezervy pro splnění našeho cíle, v případě financování cizími zdroji ke splácení závazků.

4. Revize

Poslední fází je revize. Prolíná se časově s fází realizace. Aby nám náš dům dobře sloužil, musíme už od výstavby hlídat, jestli stavební firmy dodržují technologické postupy. Dále bychom měli v průběhu jeho užívání kontrolovat, jestli nezatéká střechou, nevzlíná ze země vlhkost, je v pořádku elektroinstalace atd. Zároveň se mohou měnit naše představy o spokojeném bydlení. Jaké dopady mohou mít zjištěné nedostatky? Pravděpodobně dojde k menší či větší změně původního projektu našeho bydlení.

Stejně tak u finančního plánování musíme kontrolovat, zda nedochází k nějakým komplikacím, například nižší než očekávané možnosti spoření, nižší dosažené výnosy, vyšší splátky dluhů, výhodnější možnost zhodnocování naspořených prostředků atd. Také může dojít k upřesňování či změnám cílů nebo jejich priorit. Zjištěné nesrovnalosti vyžadují změnu původního plánu, a tak se opět dostáváme na začátek celého procesu a kruh je uzavřen.

V obou našich případech je důležité všechny nesrovnalosti včas odhalit a začít je řešit. Jinak by mohlo dojít k vážnému ohrožení našich cílů nebo vynaložení vysokých dodatečných nákladů na jejich dosažení. Proto by mělo k revizi docházet v pravidelných intervalech a nečekat, až se nějaký problém projeví naplno.

Předchozí díl našeho seriálu, který se zabývá finančním plánováním, naleznete zde:

1. díl: Finanční plánování - alfa a omega osobních financí

Příští díl bude na téma: Typické cíle ve finančním plánování, hodnota cíle v čase.

Jakým způsobem zhodnocujete své finance? Myslíte si, že využíváte ideální způsob pro jejich rozmnožení? Jaké jste schopni podstoupit riziko při investování? Těšíme se na vaše názory.


Úryvek je z knihy "Osobní a rodinné finance" vydané nakladatelstvím Grada Publishing, které vydává další publikace v edici FINANCE jako např:
Fondy - Jak vydělávat pomocí fondů
Finanční a komoditní deriváty
Dokumentární akreditiv v praxi

 

Autor:Nejčtenější

Automobilky přitvrzují. Ceny aut letí nahoru

Zdražování aut

Možná jste si toho všimli sami, pokud uvažujete o koupi auta a sledujete ceníky. V některých se najednou objevily vyšší...

Dostali žárovky jako dárek, pak je měli draze zaplatit

Za žárovky jako dárek měl zaplatit skoro sedm tisíc. Ilustrační snímek

Žárovky jako dárek při podpisu smlouvy s novým dodavatelem energií jsou letitý šlágr. Smutné je, že si na takový dárek...Proč jsou kanály kulaté? Obvyklé i nezvyklé otázky padající u pohovorů

Ilustrační snímek

Při pracovním pohovoru čelí uchazeči různým otázkám personalistů. Třeba dotaz „Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“...

Zrušíme hotovost, sílí hlasy. Co by to přineslo, rozebírá ekonomka

Ilustrační snímek

Objem bezhotovostních plateb výrazně narůstá. Co se stane, když peníze budou jen virtuální a skutečné peníze přestanou...

Zažil úspěch i pád. Dnes mluví o renesanci podnikání se zážitky

Jan Hájek

Před deseti lety založil firmu na zážitky. Lidem nabízí lety balonem, jízdu v rychlém autě, adrenalin ve větrném tunelu...Další z rubriky

Průzkum: učitelé si půjčují, nejvíc spoří zdravotníci a finančníci

Ilustrační snímek

Jak hospodaří s penězi vybrané profese, zjišťoval průzkum Kantar TNS pro společnost KRUK, která pořádá 13. a 15....

Dostali žárovky jako dárek, pak je měli draze zaplatit

Za žárovky jako dárek měl zaplatit skoro sedm tisíc. Ilustrační snímek

Žárovky jako dárek při podpisu smlouvy s novým dodavatelem energií jsou letitý šlágr. Smutné je, že si na takový dárek...

Víte jak ušetřit na nákupu v zahraničním e-shopu? Otestujte se

Ilustrační snímek

Nakupování přes internet je pro většinu z nás docela běžnou záležitostí. Když nakupujeme v rámci Evropské unie, je to...

Další nabídka

Kurzy.cz

Mediální expertka: Prodej TV Nova otřese televizním trhem. Důležitá bude strateg...
Mediální expertka: Prodej TV Nova otřese televizním trhem. Důležitá bude strateg...

Prodej skupiny kolem TV Nova může zásadně ovlivnit celý český televizní trh. Především bude záležet na tom, zda bude No... celý článekNajdete na iDNES.cz