Kam s dolary a eurem?

aktualizováno 
Ačkoli se v poslední době v souvislosti se zhodnocováním peněz hodně mluví o pojmu „referenční měna“ zejména kvůli plánovanému přijetí evropské měny, většina investorů stále ještě upřednostňuje českou korunu. A je třeba dodat, že zatím se to vyplatí. Co však mají dělat ti, kteří mají větší sumu prostředků v euru, nebo americkém dolaru, či jsou dokonce v této měně placeni?

Většina názorů odborné veřejnosti se shoduje v tom, že koruna je do budoucna vůči EUR a USD atraktivnější a v nejbližších letech by měla vůči těmto měnám posilovat. Tato skutečnost je však relevantní především pro investory, kteří využívají dosažené výnosy v domácí měně, a konzervativní investory s krátkým investičním horizontem investujících do fondů peněžního trhu, nebo dluhopisů s krátkou dobou splatnosti. Těm by rostoucí kurz koruny mohl jejich výnosy výrazně omezit. U rizikovějších produktů, tvořících dynamickou část portfolií, na měně až tak nezáleží. Navíc nabídka domácích akciových titulů je malá a fondy investující výhradně do domácích akcií prakticky neexistují.

NENECHTE SI UJÍT
spoření
Naučte děti hospodařit s kapesným
Chcete naučit své dítě zacházet s kapesným? Pak je pro vás zajímavým řešením založit nezletilci konto, na které může spořit a ze kterého může i financovat své potřeby. Které banky nabízí dětské produkty?
úsměv
Jsem u moře a volám šéfovi
Někteří lidé tvrdí, že PRACUJÍ I NA DOVOLENÉ. Možná propadli pocitu, že se bez nich zaměstnavatel zhroutí. Anebo tomu tak opravdu je. Ale ten, kdo se zhroutí, budou oni sami.
Klobása, uzeniny, opékání, grilování
Klobásu na gril? Jedině bílou
Český špekáček má už pár let konkurenta: grilovací klobásu. Na rozdíl od typické tučné pochoutky není růžová, ale bílá. Svůj vzor si vzala z malé norimberské klobásy. Z té, kterou známe z německých vánočních trhů.

Pro ty investory, kteří mají k dispozici jednu ze zmíněných dvou měn, je tedy z dlouhodobého hlediska výhodnější prostředky investovat přímo v této měně, než aby měnili peníze na koruny a ty pak investovali. Do karet jim nahrává také plánované přijetí eura českou republikou kolem roku 2010, resp. dlouhodobá pozice amerického dolaru jako nejvýznamnější světové měny, což je z pohledu předpokládaného investičního horizontu také zajímavé. Nabídka investičních produktů denominovaných v euru a dolaru je dostatečně široká a vybere si tak skutečně každý.

Snad nejrozšířenější skupinu instrumentů, umožňujících zhodnotit prostředky v cizí měně, tvoří podílové fondy. Na českém trhu má povolení prodávat své fondy více než dvacítka investičních společností, které nabízejí kolem tisícovky podílových fondů různého zaměření, typu, stylu, nebo denominace. Drtivou většinu z nich tvoří fondy vedené v euru a v americkém dolaru.

Stavíme portfolio

Stěžejními fondy v portfoliu budou široce diverzifikované fondy zaměřené na co nejširší oblast, samozřejmě v rámci preferencí rizika a měnového zaměření investora. Větší portfolio je lepší rozdělit do více fondů. Klíčové (jádrové) pozice sice zůstanou stejné, portfoliu však přidá na atraktivitě několik fondů v menším podílu. V portfoliu dynamického investora budou zabírat akciové fondy dvě třetiny, zatímco u konzervativního typu investorů budou akcie tvořit nanejvýše tak 20 procent a převážnou část tak budou tvořit dluhopisy tvořící jistou záchrannou brzdu pro případ nestability a výkyvů na akciových trzích.

Fondům peněžního trhu v předpokládaném horizontu pět a více let je lépe nevěnovat

Investiční kluby - past na důvěřivé? Čtěte ZDE

pozornost, jelikož u zahraničních fondů tohoto typu se poplatky pohybují v dosti širokém spektru a vzhledem k výnosům mohou být fondy příliš drahé. Náhradou za ně mohou být pro defenzivní část portfolia inflačně vázané dluhopisy, jejichž nominální hodnota je upravována o růst inflace a zajišťují tak stabilní reálné zhodnocení. U nás je možné v euru investovat do fondů KBC Inflation – Linked Bond (nejdéle na trhu), Credit Suisse Bond Inflation Linked EUR a Parvest Euro Inflation Linked Bond. Do amerických inflačně vázaných dluhopisů pak investuje Credit Suisse Bond Inflation Linked USD.

Jak na dluhopisy?

Výběr stěžejního dluhopisového fondu bude u každého investora ovlivňovat preference regionální, i kreditní. Preference by měly směřovat do fondů investujících do státních, nebo kvalitních firemních dluhopisů s vysokým ratingem denominovaných v referenční měně, aby investor nepodstupoval měnové riziko. Může se tedy jednat také o dluhopisy pocházející ze zemí, které neplatí danou měnou, ale dluhopisy v ní emitují. U dluhopisových fondů je důležité hodnotit jejich výkonnost v rámci konkurence, jelikož překonat index je kvůli neexistenci poplatků na jeho straně velmi těžké a daří se to jen výjimečně. V tomto ohledu jsou pak velmi důležité poplatky, které ovlivňují celkovou výkonnost fondů, a to zejména v dobách nízkých výnosů.

 Vybrané dluhopisové fondy, použitelné jako stěžejní fondy v portfoliu

Název fondu a denominace Výkonnost v %
1 rok 3 roky 5 let
ABN Amro Funds Euro Bond EUR 7,86 22,00 34,97
Volksbank Europa Rent EUR 9,15 22,23 39,39
Credit Suisse BF US$ USD 6,71 17,62 42,44
Julius Baer Dollar Bond USD 5,84 18,08 42,80
Templeton Global Bond USD 8,78 13,46 28,54

Zdroj: Fondshop

Pro zatraktivnění a posílení ziskového potenciálu v rámci dluhopisové složky je dobré investovat část prostředků také do rizikovějších dluhopisových fondů. Do této skupiny patří dluhopisy s vysokým výnosem (high yeld), jejichž výhoda spočívá především v nízké korelaci s ostatními třídami aktiv a jsou pro diverzifikaci velmi vhodné.

Vybrané dluhopisové fondy investující do dluhopisů s vysokým výnosem 

Název fondu a denominace Výkonnost v %
1 rok 3 roky 5 let
Raiffeisen Eur Bond High Yeld EUR 10,78 36,99 24,60
MFS European High Yeld EUR 7,29 29,36 4,98
Franklin High Yeld USD 7,98 27,33 25,56
JANUS High Yeld Bond USD 6,25 18,67 25,23

Zdroj: Fondshop

Další rizikovou třídou mohou být konvertibilní dluhopisy, které dokáží těžit z růstu i poklesu akcií. Jsou méně volatilní, než akcie, na druhé straně ale mnohem rizikovější, než státní dluhopisy. Zvyšují však výnosové možnosti portfolia, podobně jako dluhopisy rozvíjejících se trhů (emerging markets), kam zase patří země střední a východní Evropy, Asie a Jižní Ameriky. V nabídce společností je dostatek fondů vedených v dolaru i euru.

Vybrané dluhopisové fondy investující do dluhopisů rozvíjejících se zemí a konvertibilních dluhopisů

Název fondu a denominace Výkonnost v %
1 rok 3 roky 5 let
Raiffeissen Konvergenz Rent EUR 18,84 22,26 62,60
ABN Amro Global Emerging Markets Bond USD 20,92 70,70 152,20
Julius Baer Emerging Bond EUR EUR 15,89 55,06 63,66
Fortis Bond Convertibles Europe EUR 4,06 11,92 n/a

Zdroj: Fondshop

Nebojte se akcií

V případě jádrových akciových fondů platí totéž, co u dluhopisů. Základem portfolia by měly být fondy investující na vyspělých akciových trzích. Jak široký záběr ale bude mít vybraný fond, záleží už na investorovi samotném. Bude totiž rozhodovat to, jestli je investor ochoten podstoupit měnové riziko, či nikoli. Nelze totiž jednoznačně říci, jestli je lepší investovat do fondů investujících do akcií zemí eurozóny (euro, euroland, EMU), nebo zda preferovat širší fond zaměřený na celou Evropu, zahrnující také státy, kde se eurem neplatí (Velká Británie, Švýcarsko, Švédsko, Norsko,…). V druhém případě tak budou podstupovat měnové riziko, což zvyšuje celkovou rizikovost portfolia. Podobná situace platí také pro dolarové investory, investující na trzích USA.

 Vybrané akciové fondy, použitelné jako stěžejní fondy v portfoliu, investující na globálních trzích, nebo v americe

Název fondu a denominace Výkonnost v %
1 rok 3 roky 5 let
ING Global High Dividend EUR 23,50 10,55 70,70
MFS Global Equity EUR 13,17 8,18 10,01
Templeton Global USD 19,22 25,73 26,57
Pioneer America USD 10,81 6,80 -8,89
Volksbank Amerika EUR 8,80 12,75 5,89

Zdroj: Fondshop

Některé společnosti nabízejí fondy, jejichž investiční prostor je širší, jsou však do referenční měny investora zajištěny a měnové riziko tak eliminují. Typickým představitelem může být společnost Janus. To umožňuje nákup globálně zaměřených fondů jak eurovým, tak dolarovým investorům (je dobré zmínit, že odpůrci zajištění mluví o dvojsečné zbrani, jelikož v případě posilování referenční měny se projevuje pozitivně a naopak, když bude oslabovat, výkonnost fondu se bude snižovat).

 Vybrané akciové fondy, použitelné jako stěžejní fondy v portfoliu, investující na trzích v Evropě, a v zemích Eurozóny

Název fondu a denominace Výkonnost v %
1 rok 3 roky 5 let
Templeton Euro Market Growth EUR 18,11 3,12 10,36
Franklin Mutual Europe EUR 16,16 12,67 30,99
MFS European Equity EUR 15,74 2,53 -6,89

Zdroj: Fondshop

Z hlediska diverzifikace se jako vhodný doplňkový sektor jeví malé a střední firmy (smalll cap, mid cap.) a v portfoliu by určitě tyto fondy neměly chybět. Na malé společnosti působí některé vlivy ekonomiky jinak, než na velké korporace a například s ochlazením ekonomiky se malé firmy díky lepší flexibilitě dokážou vypořádat lépe.

Vybrané akciové fondy, investující do malých a středně velkých firem 

Název fondu a denominace Výkonnost v %
1 rok 3 roky 5 let
Franklin Global Small Mid Cap USD 10,72 28,46 n/a
KBC US Small Caps USD 17,85 23,69 25,24
MFS European Smaller Cos EUR 21,26 23,07 n/a

 Zdroj: Fondshop

Podobně jako u dluhopisových fondů, i akciové fondy zaměřující se na méně rozvinuté trhy zvyšují celkový výnosový potenciál portfolia, jsou však rizikovější. Specialitou mezi akciovými fondy mohou být fondy s označením Absolute (resp. Total) Return, snažící se o vyšší zhodnocení při jakémkoli vývoji na trzích.

Nejen fondy vám zhodnotí peníze

Zahraniční podílové fondy samozřejmě nejsou jedinou možností, kam směřovat investice v cizí měně. Pro investory, kteří rádi riskují, může být zajímavou volbou investice přímo do akciových titulů, kterou jim zprostředkuje obchodník s cennými papíry. Tato forma investice je v podstatě primárně určena právě cizoměnovým investorům. Brokerské společnosti totiž nabízejí většinou obchodování na evropských

Warranty: Obrovský zisk, nebo nic.
Čtěte ZDE.

i světových akciových trzích a obchody jsou vedené výlučně v dolarech, nebo euru. Zjednodušení přináší také využití internetu, jehož prostřednictvím umožňují obchodovat například společnosti brokerjet, Fio, Partia Direct, Atlantik finanční trhy, nebo Böhm & partners. Poplatky však nejsou nízké (poplatek za zrealizovaný obchod se pohybuje od 10 USD, případně EUR) a tento způsob investice se doporučuje spíše jako doplněk k jiným formám investic.

Další alternativou pro investory jsou stále populárnější a rychle se rozšiřující strukturované investiční produkty, jejichž hodnota se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva, kterým může být akcie, akciový koš, index, nebo to mohou být komodity, měny apod. Mezi ně patří například certifikáty, které využijí investoři, kteří chtějí mít směřování svých prostředků maximálně pod kontrolou, a nechtějí podstupovat velké riziko. V případě certifikátů je ale důležité dát si pozor na výši poplatků, která se u jednotlivých cenných papírů velmi liší.

Druhou skupinou strukturovaných produktů jsou warranty, jenž jsou určeny zase investorům ochotným akceptovat vysoké riziko. Odměnou za podstoupení vysokého rizika jsou však nadprůměrné výnosy, které warranty svým investorům umožňují dosahovat. Velký výběr strukturovaných investičních produktů má v nabídce internetový obchodník Brokerjet, dceřinná společnost České spořitelny, obchodování s certifikáty vám zprostředkují také společnosti Fio, Patria, nebo Atlantik, podrobné informace zase poskytne týdeník Zertifikate Journal.

Přemýšlíte o investování v eurech, nebo dolarech? Preferujete fondy zajištěné do referenční měny, nebo raději podstupujete měnové riziko? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

Autor:

Nejčtenější

Naspořil 400 tisíc a zkusil podnikat. Už má 260 zaměstnanců a míří výš

Praha,24.10.2018, Petr Palas, SPECIÁL PRO IDNES, FOTO MAFRA DAN MATERNA

Petr Palas začal při studiích na vysoké škole pracovat. Sbíral zkušenosti a střádal vydělané peníze. Pak založil v Brně...

Do úzkých ho dostal kamarád, kdysi prosperující firma asi zkrachuje

Drobným podnikatelům a živnostníkům dělají vrásky na čele mnozí odběratelé,...

Po studiích si Jaroslav založil rodinnou firmu se stavebninami. Dařilo se mu, zákazníci se jen hrnuli, až jednoho dne...

Co nahrává bleskovým zlodějům a systematikům, aby vás navštívili

Ilustrační snímek

Když dům či byt navštíví zloději, není to nic příjemného. Pojišťovny hlásí, že řada lidí jim přitom stále nahrává....

Zdražování pojistného se řidičům nelíbí, pojišťovny se proto snaží

Pojišťovny vědí, že klienti nesou zdražování nelibě, proto se snaží v povinném...

Asistenci zavoláte jedním zmáčknutím tlačítka. Na mobilu sledujete, jak k vám jede odtahové auto. Technik vám hned při...

Vydáte stovku, pětikoruna se vám vrátí, někdy i mnohem víc

Existuje nabídka řady firem, které vám za nákupy přes svůj portál dávají...

Utrácíte, a přesto šetříte. To není protimluv, ale nabídka řady firem, které vám za nákupy přes svůj portál dávají...

Další z rubriky

Má smysl pořídit si nyní investiční byt? Odborníci radí nečekat

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí jsou vyšroubované na maximum. Přesto realitní makléři doporučují pořízení investičního bytu...

Šikovně investoval naspořené peníze, teď hraje golf

Ilustrační snímek

Češi začínají objevovat svět investic. Posílají stále více peněz do podílových fondů. Důvodem je fakt, že bankovní...

Odborník radí, jak investovat peníze, aby vám vydělávaly

Vladimír Weiss

Dnes už si většina lidí může dávat stranou pár stokorun měsíčně. Vyplatí se to, protože pokud tyto peníze budete...

Zpověď zklamaného bitcoinového nadšence a pokrytectví jeho kolegů

Zpověď zklamaného bitcoinového nadšence a pokrytectví jeho kolegů

Kurzy.cz Michael J. Casey je členem vedení serveru CoinDesk a je členem výzkumného týmu zabývajícího se blockchainem na Digital ...

Najdete na iDNES.cz