Kdy daně dělají potíže: bonusy, slevy, přivýdělek

aktualizováno 
Přivydělali jste si pár tisíc a rozhodujete se, zda je přiznat finančnímu úřadu. Udělejte to. Je to tak správně a navíc předejdete komplikacím, které vás čekají, když se to úřad dozví odjinud.
Ilustrační foto.

Ilustrační foto. | foto: MF DNES

Sleva na vyživovanou manželku

Příklad: Petr je zaměstnaný, jeho manželka je na rodičovské s dvouletou dcerou. Přitom si přivydělává na dohodu o pracovní činnosti. Za rok byl její příjem 60 tisíc korun. Petr si na ženu uplatní slevu na dani.

Když jeden z manželů vydělal málo, může si na něj druhý odečíst slevu z vypočítané daně ve výši 24 840 korun za rok. Odečíst si ji může každý, jehož manželka (manžel) měl příjem nižší než 68 tisíc korun za rok a přitom s ním žil ve společné domácnosti.

Co se počítá do příjmů: příjmy ze zaměstnání, práce na dohodu, nemocenská, mateřská, důchod, alimenty.

Co se nepočítá do příjmů: dávky státní sociální podpory a sociální péče, příspěvek na péči, sociální služby, dávky pomoci v hmotné nouzi, stipendium pro studenty.

Jak na to
• v základním formuláři na straně 3 vyplníte neoznačené řádky v tab. č. 1 Údaje o manželce
• do řádku 65a) napíšete 24 840 korun, pokud uplatňujete slevu po celý rok, jestliže trvalo manželství kratší dobu, vyplníte příslušný počet měsíců krát 2 070 korun
• řádek 65b) dvojnásobnou částku, tedy 49 680 korun, vyplňují ti, kteří si mohou odečíst slevu na vyživovaného manžela (manželku), který je držitelem průkazu ZTP/P. Pokud byl partner invalidní jen po část roku, vynásobíte částku 4 140 korun počtem měsíců vyživování.

Možné problémy
• žili jste spolu, ale vzali jste se až letos - slevu nemůžete uplatnit
• během roku 2009 jste se rozvedli - slevu nelze uplatnit

Bonus na děti

Příklad: Jan si vydělal 30 tisíc korun měsíčně (za rok 360 tisíc korun). Má čtyři děti ve věku od 4 do 18 let, které s ním žijí ve společné domácnosti. Jeho manželka nepracuje. Janova daň je 72 360 korun. Od ní pak odečítá slevu na sebe 24 840 korun, na manželku bez příjmů 24 840 korun, na čtyři děti 42 720 korun. Po odečtení všech slev se dostane do minusu o 20 040 korun. Daně platit nebude a jako bonus mu stát vyplatí 20 040 korun.

Když živíte děti (studující až do 26 let), můžete si za každé odečíst slevu na dani ve výši 10 680 korun za rok, pokud je dítě invalidní (má průkaz ZTP/P), je sleva dvojnásobná. Slevu může uplatnit jen jeden z rodičů.

Pokud díky tomuto daňovému zvýhodnění v celkovém výpočtu překročíte nulu, dostanete částku, takzvaný bonus, od státu vyplacenou zpět. Podmínkou je, že jste si sami vydělali víc než 48 tisíc korun. Bonus vyplatí v případě, že je vyšší než 100 korun, a maximálně dostanete 52 200 korun.

Jak na to
• na třetí straně základního formuláře vyplníte Tabulku č. 2 Údaje o dětech žijících v domácnosti
• do kolonek napíšete příjmení a jméno, rodné číslo a počet měsíců, po které jste dítě živili (například pokud se dítě narodilo v říjnu 2009, zapíšete 3)
• do posledního sloupce vyplníte počet měsíců, pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P * máte-li více než 4 děti, údaje o dalších napíšete na volný list a přiložíte k daňovému přiznání (přílohu uveďte do přehledu na straně čtyři daňového formuláře)
• počet měsíců sečtete
• v řádku 72 vynásobíte počet měsíců částkou 890, případně 1 780, pokud je dítě invalidní
• v řádku 75 vám po odečtení vaší daně vyjde, kolik vám stát na bonusu doplatí

Možné problémy
• jste celý rok nezaměstnaní, případně na nemocenské - nemáte příjmy, tudíž na bonus nemáte nárok
• uvedli jste vaše dítě starší 15 let jako spolupracující osobu v podnikání - na bonus nemáte nárok

Podnikání jako přivýdělek

Příklad: Věra je v důchodu, měsíční penzi má 10 tisíc korun. Výše roční penze nepřesáhla limit 288 tisíc korun, proto nemusí důchod danit. Přivydělává si jako překladatelka, má živnostenské oprávnění. Loni si vydělala 150 tisíc korun.

Příjmy za překlady přiznat musí. Výdaje má minimální, využije proto paušálu. Daň je 9 tisíc korun. Po odečtení slevy na poplatníka 24 840 korun jí vyjde záporné číslo (-15 840). Stát jí nic nevrátí, ale daň nebude platit.

Když máte živnostenský list, ale třeba i když dostáváte honoráře či pracujete jako soukromý lékař či advokát, vyplňujete daňové přiznání, i když si jen přivyděláváte ke studiu, zaměstnání či důchodu.

Jak na to
• kromě základního formuláře daňového přiznání budete vyplňovat ještě přílohu 1 – příjmy podle paragrafu 7
• do ř. 101 uvedete příjmy
• do ř. 102 výdaje – buď skutečné, nebo paušál 60 nebo 80 % podle typu živnosti
• vyplníte řádky 104 a 113 a výsledek přenesete do hlavního formuláře do řádku 37, 41, 41a, 42 a 45
• máte-li nějaké odečitatelné položky, vyplníte ř. 46 až 53
• na ř. 54 až 60 vypočítáte daň
• do řádků 64 až 69 vyplníte slevy, které se vás týkají
• pokud vám vyjde na řádku 71 záporné číslo, napíšete nulu

Nezapomeňte, že také musíte podat přehledy na zdravotní a sociální pojištění a také jej případně doplatit.

Možné problémy
• vaše honoráře od jednoho plátce byly do 7 tisíc korun za měsíc - přiznání podávat nebudete, daň 15 procent vám strhnou automaticky

Mimořádný přivýdělek

Příklad: Paní Ilona je zaměstnaná, vydělala si loni 300 tisíc korun hrubého. Její fenka měla v loňském roce štěňata. Za prodej psů utržila Ilona 60 tisíc korun, náklady na chov byly 25 tisíc korun, přivydělala si tedy 35 tisíc korun. Příjem musí zdanit, daň se jí zvýší o 6 750 korun (15 procent ze zisku).

Když máte příjmy, které nejsou ani podnikatelské, ani ze zaměstnání, ani z pronájmu, musíte je uvést v daňovém přiznání do přílohy 2 jako příjmy ostatní podle § 10. Patří sem příjmy z příležitostných činností vyšší než 20 tisíc korun za rok. Mezi příležitostné činnosti patří třeba vytvoření webových stránek, prodej medu, pomoc kamarádovi podnikateli v obchodě. Podmínkou je, že nejde o pravidelnou činnost.

Podle § 10 se dále uvádějí příjmy z převodu nemovitosti, z prodeje přebytků ze zahrádky, ze zděděných autorských práv nebo také příjem z prodeje cenných papírů, které jste vlastnili méně než půl roku, nebo částka, kterou musíte dodanit, protože jste předčasně ukončili smlouvu životního pojištění a uplatňovali si ji jako odečitatelnou položku.

Jak na to
• kromě základního formuláře budete vyplňovat ještě přílohu číslo 2 - spodní část ostatní příjmy podle § 10
• do sloupce 1 uvedete písmeno podle druhu příjmů (nápověda na rubu formuláře), do sloupce 2 příjmy, do sloupce 3 výdaje ve skutečné výši - paušál je možné uvést jen u příjmů ze zemědělské výroby
• do čtvrtého sloupce vypočítáte rozdíl příjmy minus výdaje - když vyjde záporné číslo, napíšete nulu (nemůžete být ve ztrátě)
• do ř. 207 napište úhrn příjmů, do ř. 208 součet výdajů (maximálně do výše příjmů)
• v řádku 209 vypočtete základ daně a částku přenesete do řádku 40 na druhé straně hlavního formuláře.

Z ostatních příjmů se neplatí zdravotní ani sociální pojištění.

Možné problémy
• prodali jste nemovitost, ve které jste bydleli rok, a nejpozději příští rok koupíte nové bydlení - příjem danit nemusíte, ale musíte ho oznámit písemně finančnímu úřadu
• hranice 20 tisíc korun, při které je příležitostná činnost od daní osvobozená, se týká celého příjmu, ne zisku (po odečtení výdajů)

Pronájem domu či bytu

Příklad: Ivana studuje na vysoké škole, zatím nepracuje, ale vlastní byt, který pronajímá za 12 tisíc korun měsíčně. 144 tisíc korun, které utržila za rok, musí zdanit. Má povinnost podat daňové přiznání. Skutečné výdaje má malé, uplatní tedy výdajový paušál 30 procent. Po odečtení slevy na poplatníka (24 840 korun) a studenta (4 020 korun) jí vyjde daň nulová. Nebude tedy platit nic.

Když si přivyděláváte pravidelným pronájmem, musíte příjmy uvést v daňovém přiznání.

Jak na to
• kromě základního formuláře budete vyplňovat ještě přílohu 2 - příjmy podle paragrafu 9
• do řádku 201 vyplníte příjmy
• do ř. 202 uvedete výdaje - skutečné, nebo paušál 30 %
• do řádku 206 uvedete rozdíl mezi příjmy a výdaji a částku přenesete do řádku 39 základního formuláře
• máte-li nějaké odečitatelné položky, vyplníte ř. 46 až 53
• na ř. 54 až 60 vypočtete daň
• do řádků 64 až 69 napíšete slevy, které se vás týkají
• když vyjde na řádku 71 záporné číslo, napíšete tam nulu - nebudete nic platit.

Z pronájmu se neplatí zdravotní ani sociální pojištění.

Možné problémy
• pronajímáte chalupu jen část roku a uvádíte skutečné výdaje - můžete uplatnit jen poměrnou část výdajů
• plánujete za pět let opravu nemovitosti třeba za 100 tisíc korun, každý rok si na ni ze zisku odložíte pětinu potřebných peněz (tj. 20 tisíc korun) jako rezervu. Z těchto odložených peněz neplatíte daně. Kdybyste však po oněch pěti letech žádnou opravu neudělali, budete muset celou částku dodatečně dodanit.

Autoři:

Nejčtenější

Naspořil 400 tisíc a zkusil podnikat. Už má 260 zaměstnanců a míří výš

Praha,24.10.2018, Petr Palas, SPECIÁL PRO IDNES, FOTO MAFRA DAN MATERNA

Petr Palas začal při studiích na vysoké škole pracovat. Sbíral zkušenosti a střádal vydělané peníze. Pak založil v Brně...

Do úzkých ho dostal kamarád, kdysi prosperující firma asi zkrachuje

Drobným podnikatelům a živnostníkům dělají vrásky na čele mnozí odběratelé,...

Po studiích si Jaroslav založil rodinnou firmu se stavebninami. Dařilo se mu, zákazníci se jen hrnuli, až jednoho dne...

Zlomila si nohu v Alpách. Stálo to 355 tisíc korun

ilustrační snímek

Poranění kolenních vazů, zlomeniny končetin, zranění pánve, břicha a hlavy jsou nejčastější úrazy, které se stávají při...

Co nahrává bleskovým zlodějům a systematikům, aby vás navštívili

Ilustrační snímek

Když dům či byt navštíví zloději, není to nic příjemného. Pojišťovny hlásí, že řada lidí jim přitom stále nahrává....

Zdražování pojistného se řidičům nelíbí, pojišťovny se proto snaží

Pojišťovny vědí, že klienti nesou zdražování nelibě, proto se snaží v povinném...

Asistenci zavoláte jedním zmáčknutím tlačítka. Na mobilu sledujete, jak k vám jede odtahové auto. Technik vám hned při...

Další z rubriky

Zlomila si nohu v Alpách. Stálo to 355 tisíc korun

ilustrační snímek

Poranění kolenních vazů, zlomeniny končetin, zranění pánve, břicha a hlavy jsou nejčastější úrazy, které se stávají při...

Všechny pojistky se v Česku musí uzavírat podle nových pravidel

Ilustrační snímek

Od prosince 2018 platí v Česku nová pravidla pro prodej veškerého pojištění. Ta jsou součástí obsáhlé celoevropské...

Sedm věcí, na které byste neměli zapomínat při pojištění auta

Ilustrační snímek

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, tedy takzvané povinné ručení, je nutnost. Havarijní pojištění je...

ČNB opět zpřísňuje úvěrové podmínky, a to především v oblasti hypoték

ČNB opět zpřísňuje úvěrové podmínky, a to především v oblasti hypoték

Kurzy.cz ČNB přistoupila k dalšímu zpřísnění úvěrových podmínek, primárně těch na hypotečním a potažmo nemovitostním trhu. Zvýši...

Najdete na iDNES.cz