Kdy neplatíte DPH?

aktualizováno 
V minulých dílech seriálu o DPH jsme se seznámili se základními principy fungování daně z přidané hodnoty a jejích sazbách. Nyní si řekneme, které činnosti jsou od daně z přidané hodnoty osvobozeny. Které to tedy jsou? Kde není ceny navýšena o platbu DPH?

Činnosti uvedené v § 25 zákona a blíže rozvedené v § 26 až § 35a jsou činnosti, které jsou od daně osvobozeny, ale zároveň u nich není ani nárok na odpočet daně na vstupu. Pokud plátce provozuje pouze tyto činnosti, ztrácí úplně nárok na odpočet daně. Pokud plátce, kromě činností osvobozených, uskutečňuje i jiná zdanitelná plnění (s nárokem na odpočet daně), uplatňuje nárok na odpočet jen částečně.

Příjem z osvobozených činností se nezahrnuje do obratu. Takže např. banky nebo školy, pokud by provozovaly pouze vyjmenované osvobozené činnosti, nebudou dosahovat stanovené výše obratu pro povinnou registraci. Osvobození od daně se
však vztahuje pouze na v zákoně taxativně vyjmenované činnosti.

Finanční činnosti

Od počátku roku 1995 do 30. 9. 2003 byly finanční činnosti rozděleny na dvě části:

Finanční činnosti obecně

Finanční činnosti poskytované kýmkoliv znamenají, že plátce, který poskytoval některou z vyjmenovaných činností (v § 28 odst. 1), byl povinen krátit daň na vstupu v každém zdaňovacím období.

Finanční činnosti poskytované finančními institucemi

Co vše zahrnuje daňová reforma? Jak v se projeví v domácnostech? Přečtěte si naše aktuální téma

Finanční činnosti vyjmenované v § 28 odst. 2 byly považovány za osvobozené služby pouze v tom případě, pokud byly poskytovány finančními institucemi. Pro ostatní podnikatelské subjekty nebyly vůbec zdanitelným plněním, a proto si při poskytování těchto činností nekrátili nárok na odpočet a vůbec je neuváděli v přiznání k DPH. Mezi tyto finanční činnosti patřilo poskytování úvěrů, investování do cenných papírů na vlastní účet, platební styk a zúčtování a podobně.

Od 1. 10. 2003 již nejsou finanční činnosti rozděleny na dvě části a zákon již nedefinuje pojem finanční instituce. V § 28 jsou taxativně vymezeny činnosti, které jsou osvobozeny od daně vždy bez ohledu na to, kdo je poskytuje.

Převod a nájem pozemků a staveb

Převod pozemků je osvobozen od daně (§ 30 odst. 3). Převod staveb se zdaňuje pouze do dvou let po kolaudaci nebo po nabytí a dani podléhá také převod nedokončených staveb. V ostatních případech je převod staveb osvobozen. Pokud plátce daně prodává pozemky nebo stavby, které jsou při převodu osvobozeny, nezkracuje tímto převodem nárok na odpočet daně na vstupu.

Nájem pozemků a staveb je ze zákona osvobozen od daně, avšak v případě nájmu plátcům DPH, kteří mají tento nájem za účelem podnikání, platí výjimky. Pronajímatel může zdaňovat, najímá-li plátcům daně a oznámí-li tuto skutečnost finančnímu úřadu. Nájem neplátcům je osvobozen od daně DPH 2004 64 vždy, tady neplatí žádná výjimka. K poměrně časté chybě zde dochází  především u větších plátců, kteří najímají plátcům i neplátcům a pro zjednodušení své administrativy nebo proto, aby nemuseli krátit daň na vstupu, pak uplatňují zdanění u všech.

Pokud se s nájmem nebytových prostor poskytují i jiné služby, např. úklid, ostraha, telefony nebo dodávka tepla, elektřiny, plynu a vody, musí být zdaňovány samostatně (sazba u služeb je 5 %, u elektřiny a plynu je 22 %). Jsou-li kanceláře vybaveny nábytkem, který je též najímán, zdaňuje se tento nájem také samostatně (sazba 22 %).

Krátkodobý nájem. Pronajímají-li se nebytové prostory včetně kancelářského zařízení (např. pro školení) na dobu kratší než 48 hodin, zdaňuje se tento krátkodobý nájem 5% sazbou daně bez dalšího rozlišení. Na krátkodobý pronájem se nevztahuje osvobození od daně.

Jak funguje daň z přidané hodnoty? Více ZDE.

Od 1. 1. 2004 se u nájmu nemovitostí a nedokončených staveb, pokud není osvobozeným od daně podle § 30, uplatní základní sazba daně. Základní sazba daně se uplatní i u krátkodobého nájmu stavby.

Provozování loterií

Provozování loterií a jiných her je osvobozeno od daňové povinnosti, pokud jsou provozovány podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Podle tohoto zákona jsou osvobozeny nejen podniky provozující sazku, sportku, loto, kasina, ale i hrací automaty. To platí ovšem pouze pro provozovatele. Služby související s jejich provozováním, zajišťované však pro provozovatele jinými osobami, dani podléhají. Do jmenovatele koeficientu pro krácení nároku na odpočet daně na vstupu se nezapočítávají vklady sázejících u některých z těchto loterií a her.

Prodej podniku

Prodej podniku nebo části podniku je osvobozen, pokud je kupující plátcem daně. Prodávající si tedy musí zjistit, zda je kupující zaregistrován jako plátce DPH, a pak nemusí zdaňovat. Prodejem podniku (§ 476 obchodního zákoníku) se rozumí převod veškerých majetkových hodnot, práv a závazků. Nelze tedy zaměňovat prodej podniku s prodejem budovy, byť s výrobním zařízením, nebo s prodejem podílu.

*Informace zohledňují pouze změny, které nastaly novelou zákona o DPH č. 322/2003 Sb. k 1.10.2003 a jsou platné do vstupu České republiky do Evropské unie.

Ukázky z knihy
Jarmily Radové a Petra Dvořáka: Finanční matematika pro každého

Kolik vás bude stát hypotéka?

Vyplatí se vám běžný účet ke spoření?

Je výhodnější pořídit vůz na úvěr, nebo na leasing?

1000 korun dnes není 1000 korun za rok

Víte, kolik vám vynese stavební spoření?


Úryvek je z knihy "DPH 2004 - novela v příkladech" vydané nakladatelstvím Grada Publishing, které vydává další publikace v edici FINANCE jako např:
Nemovitosti – vzory smluv a podání
Anglicko-český slovník pojišťovnictví

 

Svatopluk Galočík


Nejčtenější

Chtěla potvrzení o bezdlužnosti, teď je dlužníkem ona

Ilustrační snímek

Centrální registr dlužníků poskytuje mimo jiného vydání potvrzení o bezdlužnosti. To však nikdo v České republice...

Kvíz: Zvládli byste práci v nadnárodní korporaci?

Ilustrační snímek

Pokud splňujete kvalifikační předpoklady pro nabízenou pracovní pozici a ještě k tomu máte na obdobném postu i...Zmapovali jsme deset aktuálně nejvýhodnějších běžných bankovních účtů

Ilustrační snímek

V Česku přibývají bankovní účty, které lze zřídit zdarma bez jakýchkoliv podmínek. Vyplývá to z analýzy, kterou server...

Nechceme být pouhými překupnicemi květin, říkají mladé podnikatelky

Majitelky květinářství Barbora Zimolová (vlevo) a Šarlota Palová.

Jsou mladé, vzdělané a plné energie. Nedávno otevřely v centru Brna neobvyklé květinářství s atmosférou baru. Přestože...

Unikátní výzkum: kam investují čeští milionáři a co je znepokojuje

Ilustrační snímek

V Česku je podle odhadů 28 tisíc dolarových milionářů. Své soukromí si však střeží. Dozvědět se, kam investují a jak se...

Další z rubriky

Expertka: Ceny za hygienu zubů jsou různé, je to jako v luxusní restauraci

Prezidentka Asociace zubních hygienistek ve své pracovně.

Paní Eva dochází už tři roky na zubní hygienu v Přerově. Za každou návštěvu zaplatí kolem šesti set korun. Její sestra,...

Poradna: Mám zdědit les, je to terno, nebo jen povinnosti?

Ilustrační snímek

Mít vlastní chalupu, kousek pole a třeba i les, to bylo jistě snem našich předků. Ale vlastnictví čehokoli přináší i...

Placení na internetu se mění. Ročně utratíme přes sto miliard korun

Ilustrační snímek

Dobírka je stále ještě nejčastější způsob, jak platíme za nákup zboží na internetu. Každý rok je však její podíl menší...

Lehman Brothers, Valeant a nyní Tesla? Prominentní shortařka si vyhlídla další o...

Lehman Brothers, Valeant a nyní Tesla? Prominentní shortařka si vyhlídla další o...

Kurzy.cz Fahmi Quadirová je známou investorkou, kterou proslavila zejména její sázka proti farmaceutické společnosti Valeant Pha...Najdete na iDNES.cz