Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Kolik budete brát v důchodu

  8:20aktualizováno  8:20
Aby vám vznikl nárok na penzi, musíte splnit několik podmínek. Chcete-li zjistit výši své penze, neobracejte se na Českou správu sociálního zabezpečení. Spočítali jsme totiž penzi za vás na modelovém příkladu.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Abyste dostali penzi, musíte být alespoň 25 let pojištěni. Až o důchod požádáte, spočítá vám jej Česká správa sociálního zabezpečení. Neudělá to však předem orientačně, na to nemá kapacity.

na stránkách MPSV je připravena kalkulačka, kde si můžete vypočítat výši důchodu sami

Musíte splnit dvě podmínky

Abyste získali nárok na řádný důchod, musíte splnit dvě podmínky. Jednou z nich je dosáhnout důchodového věku a zároveň musíte splnit potřebnou dobu pojištění. Ta je nyní 25 let. Pokud za sebou nemáte 25 let práce a je vám více než 65 let, sociální správa vám nutnou dobu pojištění sníží na 15 roků.

Do doby pojištění se však nepočítají jen roky, kdy jste si vydělávali a platili pojištění, ale také když jste třeba studovali nebo se starali o malé děti.

Modelový příklad

Žena se narodila 30. dubna 1951 a vychovala dvě děti. Do řádného důchodu bude moci odejít 30. prosince 2009, tedy v 58 letech a 8 měsících.

Výpočty modelového příkladu
Rok Vyměřovací základ* Vyloučené dny** Koeficient přepočtu Přepočtený roční příjem
1986

55 180

5

7,9470

438 515

1987

60 852

 

7,7842

473 684

1988

61 628

15

7,6106

469 026

1989

63 812

7

7,4305

474 155

1990

66 512

45

7,1682

476 771

1991

68 624

 

6,2117

426 272

1992

69 844

 

5,0721

354 256

1993

82 200

 

4,0493

332 852

1994

90 516

 

3,4157

309 176

1995

114 804

 

2,8824

330 911

1996

123 852

 

2,4344

301 505

1997

142 020

 

2,2022

312 756

1998

155 928

 

2,0144

314 101

1999

160 513

 

1,8613

298 763

2000

147 200

 

1,7461

257 026

2001

202 546

 

1,6089

325 876

2002

262 384

55

1,4993

393 392

2003

251 820

100

1,4047

353 732

2004

265 424

 

1,3172

349 616

2005

298 350

47

1,2523

373 624

2006

310 265

10

1,1748

364 499

2007

356 828

 

1,0942

390 441

2008

402 356

  1,0

402 356

Celkem

3 813 458

284

-

8 523 305

Poznámka: příjmy v korunách, výpočet platí pro tento rok. Postup pro další léta zůstane stejný, ale změní se hodnoty koeficientů a přibude další rok příjmů, se kterými se počítá. * uvádí se hrubý výdělek dosažený v příslušném roce (OSVČ uvádějí výši vyměřovacího základu pro stanovení pojistného) ** doba pobírání nemocenských dávek, plného invalidního důchodu, výkonu vojenské služby (nejde o vojáky z povolání), péče o dítě nebo o bezmocnou osobu, studia, doba "evidované" nezaměstnanosti

1. Část důchodu mají všichni stejnou

Důchod se skládá ze dvou částek, první, základní výměra, je stejná pro všechny a letos je 2 170 korun.

2. Sečtěte si roky pojištění

Druhou částí je výměra procentní, ta závisí na tom, jaké jste měli příjmy v posledních 23 letech a jak dlouho jste celkově byli pojištěni.
Abyste nemuseli pátrat v paměti, kolik let jste pojištění platili a zároveň kolik let se počítá do náhradní doby pojištění, požádejte správu sociálního zabezpečení o zaslání informativního listu důchodového pojištění. Z něj vyčtete celkovou dobu, která se vám bude počítat.

Příklad: Žena získala celkovou dobu pojištění k datu odchodu do důchodu 15 117 dnů, to je 41 roků a 152 dnů. Pro výpočet se uvádějí jen celé roky, tedy 41 let.

3. Zjistěte si vyměřovací základ

I příjmy vyčtete z informativního listu, který vám pošle ČSSZ. Do tabulky na portálu ministerstva práce a sociálních věcí vyplňte hrubý příjem za každý rok od roku 1986. Ke každému roku existují koeficienty, díky nimž se peníze, které jste vydělali před rokem 2008, přepočítají na úroveň aktuální mzdy.

Příjem, ze kterého se penze počítá, se uvádí jen za takzvané rozhodné období – v letošním roce jsou to roky 1986 až 2008. Pokud jste měli vysoký plat před rokem 1986, je to úplně jedno, na jeho započtení zapomeňte.
Do druhého sloupce zapíšete počet takzvaných vyloučených dob – to jsou dny, kdy jste byli pojištěni, ale nevydělávali jste, například jste studovali.

Příklad: Žena za 23 let celkem po přepočtu vydělala 8 523 305 korun a nasbírala 284 vyloučených dnů.

4. Vypočítejte osobní vyměřovací základ

K výpočtu už vám chybí jen dva údaje. Průměrná délka měsíce v roce (30,4167) a celkový počet kalendářních dnů v období, za které počítáte příjmy. To je 23 let, čili celkem 8 401 dnů.

Osobní vyměřovací základ získáte tak, že celkový příjem vydělíte počtem dnů v rozhodném období (8 401), od kterých odečtete celkový počet vyloučených dnů. Výsledek vynásobíte číslem 30,4167.

Příklad: Osobní vyměřovací základ ženy je 8 523 305/(8 401 - 284) x 30,4167 = 31 940 korun.

5. Vyměřovací základ zredukujte

Do důchodu se osobní vyměřovací základ nepočítá celý. Redukuje se podobně jako třeba nemocenská.

  • do 10 500 Kč se započte vše
  • z částky od 10 500 do 27 000 korun se přičte 30 procent
  • z částky nad 27 000 Kč se připočítá jen 10 procent

Příklad: Výpočtový základ po redukci je 15 944 korun.

6. Započítejte dobu, kdy jste byli pojištěni

V poslední části výpočtu přijdou na řadu doby pojištění. Za každý celý rok (365 dnů) se počítá z výpočtového základu 1,5 procenta. Tentokrát se počítá i doba před rokem 1986.

Příklad: 41 roků x 1,5 %, výpočtový základ 61,5 procenta. Procentní výměra důchodu je 9 806 korun. Přičteme základní výměru ve výši 2 170 korun a získáme tak částku 11 976 korun. A to je důchod, na který bude mít žena nárok, pokud o něj požádá k 30. prosinci 2009.

7. Budete pracovat déle...

Pokud by žena odejít do důchodu nechtěla, budou se jí zvyšovat procenta, se kterými počítá v bodě 6. Za každých dokončených odpracovaných 90 dnů o 1,5 procenta. Do přesluhovaných dnů se nepočítá neplacené volno, neomluvená absence a pobírání nemocenské.

8. ... nebo půjdete do penze dřív

Naopak, kdyby chtěla odejít do předčasného důchodu, odečetla by za každých započatých 90 dnů, které zbývají do dosažení důchodového věku, 0,9 procenta výpočtového základu.

Pokud by šla do předčasného důchodu

- o rok dříve: procenta se sníží o 4,5 (ačkoli má rok 4 čtvrtletí, počítá se 5 x 0,9 %, protože by se jí započítala i pátá načatá devadesátka 365 : 90 = 4, 0555). Měsíčně by brala o 717 korun méně,


- o 2 roky dříve: procenta se sníží o 8,1. Měsíčně by brala o 1 291 korun méně,


- o 3 roky dříve: procenta se sníží o 11,7. Měsíčně by brala o 1 865 korun méně.

Od roku 2010 budou změny

Od příštího roku dojde ve výplatě důchodů k některým změnám.

Potřebná doba pojištění se bude z 25 postupně zvyšovat až na 35 let. Kdo dosáhne důchodového věku po roce 2018, bude muset splnit podmínku pojištění 35 let. Rozhodné období, za které se uvádí roční příjem, se bude prodlužovat až na 30 let bezprostředně předcházejících před rokem přiznání důchodu (v roce 2016 bude zahrnovat roky 1986 až 2015, v roce 2017 pak roky 1987 až 2016 atd.).

Postupně se každý rok bude zvyšovat i potřebná doba pojištění 15 let pro ty, kteří jsou o pět let starší, než je jejich stanovený důchodový věk, až do 20 let po roce 2013.

Dříve do předčasného důchodu

Doba, kdy budete moci odejít do předčasného důchodu, se zvýší až na pět let. Záleží však na tom, v kolika letech máte nárok na důchod. Pokud byste byli řádnými důchodci do 63 let, budou platit tři roky jako dosud.

Když vám však vzniká nárok na penzi později než v 63 letech, můžete jít do předčasného důchodu už od 60 let. Jestli odejdete do 720 dní před nárokem na řádný důchod, zůstane krácení 0,9 % za každých 90 dní, jako je tomu teď. Pokud však budete chtít jít do předčasného důchodu dřív, krácení se zvýší za každých 90 dnů na 1,5 %.

Zaměstnání při důchodu na neomezenou dobu

Od roku 2010 už nebudou stanoveny žádné podmínky pro ty důchodce, kteří budou navíc zaměstnaní, nebude tedy třeba mít pracovní smlouvu na dobu určitou. Dosud mohla být nejvýše na rok. Nově si budete moci nechat vyplácet půlku důchodu a dál pracovat "na procenta". Procentní výměra se bude zvyšovat o 1,5 % výpočtového základu za každých odpracovaných 180 kalendářních dnů.

Pokud byste si nechali vyplácet důchod v plné výši a zároveň pracovali, zvýší se vám procentní výměra za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu, přičemž nárok na zvýšení získáte vždy až po dvou letech, pokud tato výdělečná činnost trvala nepřetržitě po tuto dobu nebo po skončení výdělečné činnosti.

Studium se nebude počítat do doby pojištění

Doba studia se už nebude považovat za náhradní dobu pojištění. Všem, kteří studovali před rokem 2010, se však bude doba studia počítat podle dříve platných pravidel.

Otázky kolem důchodů

Co mám dělat, když nesouhlasím s výší důchodu?
Na jak vysoký starobní důchod máte nárok, se dozvíte z písemného rozhodnutí, které dostanete od České správy sociálního zabezpečení. Pokud s částkou nesouhlasíte, obraťte se na ČSSZ. Když zjistí, že dostáváte nižší penzi, než vám náleží, částku přepočítá a upraví. Odvolat se proti rozhodnutí ČSSZ o přiznání výše starobního důchodu však nemůžete. Máte možnost podat žalobu, kterou pak řeší soud.

Je možné vyzvednout na poště důchod příbuzného, který je v nemocnici?
Musíte požádat obecní úřad v místě bydliště příbuzného, aby vás ustanovil takzvaným zvláštním příjemcem. Obecní úřad je povinen této žádosti vyhovět, ale důchodce s tím musí samozřejmě souhlasit. Pokud by byla babička dlouhodobě hospitalizována, pošta jí může posílat peníze do nemocnice. Nebo si může důchod po dobu tří měsíců uschovat na poště a po uzdravení si ho sama vyzvednout.

Musím zdaňovat starobní důchod?
Samotná penze je od daně osvobozená až do výše 288 000 korun za rok.
Pokud jste tedy brali měsíčně důchod vyšší než 24 000 korun, překročili jste limit a budete si muset podat daňové přiznání. Do částky nad limit se započítává i případný souběžný pozůstalostní, třeba vdovský důchod.
Můžete si však uplatnit odečitatelné položky a od vypočítané daně odečíst slevu na poplatníka, popřípadě ještě další slevy, pokud na ně máte nárok. Například za vyživovanou manželku, invalidního důchodce a podobně. Abyste z nadlimitního důchodu tedy vůbec platili nějakou daň, museli byste měsíčně brát více než 37 800 korun.

Mohu se zpětně přihlásit k důchodovému pojištění?
Ano, je to možné. Doplacené roky se vám pak započítají do let, ze kterých se vypočítává penze. Pokud byste si doplatili třeba pět let, procentní část důchodu se vám zvýší o 7,5 procenta. Za každý rok o 1,5 procenta. Musíte to však stihnout ještě předtím, než si žádost o důchod podáte. Navíc od 1. ledna 2009 došlo k výraznému snížení minimálního pojistného na dobrovolné pojištění na 1 649 korun měsíčně.

Mohou mi chybějící dobu pojištění doložit svědci, třeba bývalí spolupracovníci?
Výpověď svědků se v důchodovém řízení využívá jen zcela mimořádně. Jedině v případě, že opravdu nedokážete dobu pojištění prokázat jinak. Zkuste nejdřív zapátrat v šuplících, najít starou pracovní smlouvu, doklad o ukončení výdělečné činnosti, kopii zápočtového listu nebo i výplatní pásky či starý občanský průkaz, pokud je v něm razítko organizace.
Když ani jeden z uvedených dokumentů neobjevíte, pak se na svědky můžete obrátit, musí však být nejméně dva. V tiskopise "Prohlášení o dobách zaměstnání/pojištění" uvedou, odkud mají informace o době vašeho zaměstnání, a dokument vlastnoručně podepíší a podpis nechají ověřit na matrice, u notáře nebo třeba přímo na OSSZ.

Nemohu najít maturitní vysvědčení, stačí, když doložím vysokoškolský diplom?
Stačí. Studium na střední škole můžete doložit i diplomem o vykonání státní závěrečné zkoušky na vysoké škole. Ovšem jen pod podmínkou, že dokončení střední školy bylo předpokladem pro přijetí na vysokou. Jinak se studium na střední nebo vyšší odborné škole prokazuje posledním vysvědčením nebo potvrzením o návštěvě ústavu s uvedením doby od – do.
Pokud některý z dokumentů nemůžete najít, obraťte se na školu, kde jste studovali. U vysoké školy na její rektorát. O výpis doby studia lze zažádat i příslušný archiv, jehož adresu zjistíte na ministerstvu školství.
V případě, že si náhradní doklady nemůžete opatřit, lze zcela výjimečně tuto dobu prokázat i prohlášením ověřeným dvěma hodnověrnými svědky.

Autoři:


Nejčtenější

Rodiny začínají počítat jinak. Podívejte se, na co Čechům schází peníze

Ilustrační snímek

Finanční situace českých domácností se vylepšuje. Jako dobrou ji vnímají čtyři pětiny rodin. Přesto osmdesát procent...

Pořídit si malou cukrárnu odradí i ty nejotrlejší, říkají podnikatelé

Ilustrační snímek

Dvacet stanovisek a ohlášení před zahájením činnosti a až třicet kontrol v rámci běžného provozu. Na to se musí...První obchodní počin byl fiaskem, dnes jeho firma funguje už 26 let

Mít vlastní obchod byl vždycky jeho sen.

Jeho otec byl vášnivý zahradník. Zdeněk Adam mu musel od malička pomáhat a nenáviděl to. Přesto se dnes zahradničením...

Na splátku hypotéky padne průměrně 42 procent příjmů. A bude hůř

Ilustrační snímek

Pořídit si vlastní bydlení na hypotéku bude od 1. října výrazně složitější. Pro 13 procent Čechů jsou změny motivací...

Porovnali jsme osm možností, kdy a jak spořit pro své potomky

Ilustrační snímek

Pokud to dovolí finanční situace, spořit pro děti se snaží nejen rodiče, ale často i prarodiče. Způsobů a produktů,...

Další z rubriky

Ostražitost Čechů při nakupování je velká. Víme, které obchody účtují správně

Ilustrační snímek

Možná jste to už zažili. Nakoupíte velký nákup, projdete očima účtenku a zjistíte, že namarkovaná cena u některé...

Osm nástrah, které vás mohou potkat při koupi či prodeji nemovitosti

Ilustrační snímek

Víte, že v den podpisu smlouvy o koupi nebo prodeji domu či bytu vůbec nemusí být jisté, zda k převodu skutečně dojde?...

KVÍZ: Ovládáte elektronické bankovnictví? Otestujte svoje znalosti

Ilustrační snímek

Spravovat bankovní účet přes internet je dnes naprostou samozřejmostí. Někteří jsme však zažili doby, kdy se s každým...

ČNB: Ať je koruna klidně slabší

ČNB: Ať je koruna klidně slabší

Kurzy.cz ČNB v srpnu podruhé v řadě zvýšila sazby, čímž je dostala nejvýše za skoro deset let a za stejnou dobu to bylo poprvé, ...

Najdete na iDNES.cz