Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Kooperativa - past na zákazníky?

aktualizováno 
Pojišťovna Kooperativa začala používat nové všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob, které mohou ohrozit důvěru jejich zákazníků. Uvedené podmínky umožňují pojišťovně libovolně zdražovat pojištění a to i u starých pojistných smluv.

Média se převážně zabývají otázkou ochrany osobních informací v pojišťovnách, přestože závažnější skutečnosti se odehrávají v pojistných podmínkách pojišťoven. Odstrašujícím příkladem je pojišťovna Kooperativa, která u svého kapitálového životního pojištění HORIZONT provedla určité změny v připojištěních a současně upravila všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob. Tyto podmínky  považujeme za vážné ohrožení důvěry mezi zákazníky a samotnou pojišťovnou. O co se jedná?

Konkrétně jde o článek VIII. odst. (2)  Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 900, kde je cena pojištění upravena následujícím způsobem:

„Pojistitel je oprávněn během trvání pojištění, nikoliv však se zpětnou účinností, upravovat sazby pojistného na základě vyhodnocení kalkulovaného a skutečného škodního průběhu pojištění. Pojistné lze upravit i u pojistných smluv uzavřených před touto úpravou, avšak nejdříve ode dne splatnosti pojistného nejblíže následujícího po dni účinnosti této úpravy. Nesouhlasí-li pojistník s úpravou pojistného a nevypoví-li z tohoto důvodu pojištění podle článku V. odst. 4 písm. c), pokračuje v pojištění s původní výší pojistného, avšak s upravenou pojistnou částkou stanovenou pojistitelem.“

 

Pokud hledáte informace o životním pojištění, naleznete je PRÁVĚ ZDE.

Z uvedeného ustanovení je zřejmé, že máte-li uzavřeno životní pojištění Kooperativy nebo se ho chystáte uzavřít, může se Vám lehce stát, že v průběhu trvání pojištění Vám bude zvýšeno pojistné, aniž byste tuto skutečnost mohli nějak ovlivnit. Podívejme se proto na toto ustanovení podrobněji.

Právní pohled 

Z právního hlediska je pravděpodobné, že znění tohoto článku obecně neodporuje žádnému konkrétnímu ustanovení občanského zákoníku, který právní vztahy v této oblasti upravuje. Žádným konkrétním ustanovením není podobné ujednání výslovně vyloučeno nebo zakázáno. Právní úprava pojistného vztahu je navíc dispozitivní, tudíž je na dohodě účastníků (resp. rozhodnutí pojišťovny), jakým způsobem ji budou modifikovat. Není však vyloučeno, že toto ujednání není v rozporu s dobrými mravy či s pozitivním zákazem vzdání se práva.

Pojistné smlouvy jsou uzavírány v dobré víře a často na dosti dlouhou dobu a možná libovůle ze strany pojišťovny, kterou výše zmíněný článek zcela jednoznačně umožňuje, způsobuje v daném právním vztahu značnou nejistotu. Pojištěný se dostane jen na základě jednostranného rozhodnutí do velmi nevýhodné situace. Pokud nebude ochoten přistoupit na úpravu pojistného (zdražení pojištění v průběhu jeho trvání), má k dispozici pouze dvě nevýhodné alternativy. Tou první je výpověď pojištění. V případě, že tak neučiní, bude mu pojišťovnou jednostranně snížena pojistná částka. Zda bude upravena podle pojistně-technických zásad či jiným způsobem, pojistné podmínky již neuvádí. Zákazník tak přistupuje na to, že nadále bude bez něj rozhodováno o ceně jemu poskytovaných služeb.

Ekonomický pohled

Chcete si pojistit dům nebo domácnost, Nechte se vést našimi radami a články, které se věnují tomuto tématu - ZDE.

Z ekonomického pohledu se jedná o ukázkový příklad nabídkové asymetrie informace, tedy asymetrie informace ve prospěch pojišťovny. Nikoliv zákazník, ale pojišťovna je tím subjektem, který zná nejlépe prodávaný pojistný produkt. Pojišťovna může některé důležité informace „skrýt“ do pojistných podmínek, zahrnout do výluk apod. Zákazník pojišťovny si v lepším případě přečte pojistnou smlouvu a ke všeobecným pojistným podmínkám se často ani nedostane. Pokud ano, tak mu v rozhodování o nákupu pojistné služby příliš nepomohou, protože jsou napsány dosti nesrozumitelným jazykem. 

Z jiného pohledu na problematiku lze toto pojištění nadneseně považovat za uzavření zajistné smlouvy se zákazníky. K vyrovnání výrazných negativních odchylek od škodního průběhu totiž v pojišťovnictví slouží institut zajištění, který je zcela běžně pojišťovnami využíván. Není tedy žádný důvod v přesouvání naznačeného rizika na zákazníky pojišťoven tímto způsobem.

Vyjádření Kooperativy

Podle Marka Vícha z Kooperativy toto ustanovení slouží k tomu, aby pojišťovna mohla upravit sazby pojistného individuálního pojištění v závislosti na škodním průběhu. Slouží pouze jako ochrana pro případy, kdyby škodní průběh některého z pojistníků dramaticky překračoval průměr (což by se mohlo stát v případě například pojistného podvodu či několikanásobného záměrného poškozování zdraví). Toto se však může vztahovat pouze na druhy pojištění, které škodní průběh mají, tedy na úrazové pojištění a pojištění dávek při pracovní neschopnosti. Nemůže se však vztahovat na pojištění pro případ dožití, smrti či závažných onemocnění.  

Vyjádření Fincentra

Pokud je výše uvedené vyjádření pravdivé, domníváme se, že existují vhodnější způsoby, jak vyšší úrazovost některých osob řešit (například v podobě limitace počtu pojistných plnění za určité období na jednu pojistnou smlouvu). Rovněž z ustanovení pojistných podmínek není zřejmé, co je považováno dramatickým překročením průměru a dává tak pojišťovně značnou volnost v rozhodování o ceně pojištění. Vážná je také skutečnost, že pojišťovna by mohla zvýšit cenu pojištění i u pojistných smluv uzavřených před touto úpravou. 

Domníváme se proto, že zahrnutí tohoto ustanovení do pojistných podmínek vnáší do pojistného vztahu značnou nejistotu a obecné znění tohoto ustanovení by mohlo být pojišťovnou v případě potřeby „zneužito“. Pouhé zahrnutí tohoto ustanovení do pojistných podmínek teoreticky pojišťovně umožňuje nabízet nižší cenu, než jakou si u identických produktů mohou dovolit ostatní pojišťovny bez tohoto ustanovení. Požádali jsme proto Českou asociaci pojišťoven o vyjádření k této otázce a přezkoumání, zda nedošlo ze strany Kooperativy k porušení etiky v pojistném vztahu.

Sjednali byste si pojištění s těmito pojistnými podmínkami? Jaký je Váš názor na celou záležitost? Děkujeme.

 

Autor:Nejčtenější

Vzal si úvěr bez souhlasu manželky, je povinna jeho dluhy platit?

V případě, že by manžel svůj dluh nesplácel a banka by jej vymáhala, pak podle...

Podle zákona do společného jmění manželů patří nejen majetek získaný během manželství, ale i dluhy. Jenže co dělat v...

KOMENTÁŘ: Investiční nemovitost je nová past na důvěřivce

Martin Mašát

Z většiny článků o nemovitostech vyplývá, že kdo nyní nekoupí byt či dům jako investici, okrádá rodinu. Ale ceny bytů...Tugendhatové byli úspěšní průmyslníci, které proslavila jen drahá vila

Fritz a Greta Tugendhatovi

Brněnský rod průmyslníků ve světě proslavila unikátní vila. Ve městě však Tugendhatové, kteří vlastnili textilní firmy,...

Mám život v tašce, ale skončit nemůžu, říká horský vůdce

Josef Šimůnek

Josef Šimůnek má zajímavé povolání. Je horským vůdcem. V České republice má toto mezinárodní osvědčení jen třicet lidí....

Finanční gramotnost Čechů se nelepší. Otestujte, jak jste na tom vy

Ilustrační snímek

V indexu finanční gramotnosti, který každoročně měří Česká bankovní asociace, dosáhli Češi i tentokrát průměrného...

Další z rubriky

Viníci nehod hradí až miliony ze svého. Povinné ručení ne vždy ochrání

Ilustrační snímek

Řada řidičů se domnívá, že když zaviní nehodu, nebudou muset díky povinnému ručení nic platit. Omyl. V Česku se...

V Česku narůstají podvody s auty, vymýšlejí se i nové finty

Ilustrační snímek

Pojistné podvody s auty v Česku opět kralují. Po roční pauze se znovu dostaly na první příčku před podvody s lidským...

Karambol a úraz v Evropě vyřeší karta pojišťovny. Kterou a kdy použít

Ilustrační snímek

Když sebou říznete na svahu v Alpách a hnete si s kolenem, je to nepříjemné. Pokud se však nestane nic jiného, máte...

Morgani: Bitcoin se chová jako dot.com bublina, ale s 15krát rychlejším průběhem

Morgani: Bitcoin se chová jako dot.com bublina, ale s 15krát rychlejším průběhem

Kurzy.cz Podle analytiků americké banka Morgan Stanley se bitcoin chová hodně jako Nasdaq v době dot.com horečky, jen s tím rozd...

Najdete na iDNES.cz