Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

KTP Quantum - z cizího krev neteče

  10:27aktualizováno  10:27
V pátek 6. září konečně proběhla dlouho očekávaná schůze konkurzních věřitelů zkrachovalé makléřské firmy KTP Quantum. Schůze přinesla odpovědi pouze na některé otázky, v řadě případů naopak nejasnosti jenom prohloubila a navíc přinesla i několik nových otazníků, které dále bude muset řešit soud ve spolupráci s novým správcem konkurzní podstaty a věřitelským výborem. Svůj podíl na šetření příčin krachu a okolností ztráty a znehodnocení klientského majetku samozřejmě budou mít i nadále také orgány činné v trestním řízení.

Ke slovu zřejmě přijde i nadřízený orgán soudu, neboť průběh schůze vzbudil, soudě  podle reakcí v sále, v mnoha účastnících pochybnosti o oprávněnosti, právní čistotě a korektnosti postupu soudce Mgr. France i správce konkurzní podstaty JUDr. Sehnala. Někteří věřitelé či jejich právní zástupci již oznámili, že v této věci podniknou právní kroky k nápravě.

Rád bych zde navázal na předcházející přehled „Po nás potopa“ a v několika odstavcích shrnul podstatné informace o průběhu a výsledcích jednání věřitelů z pohledu bývalého klienta a přímého účastníka schůze. Byl bych velice rád, kdybych následně mohl někdy v blízké budoucnosti uveřejnit závěrečný díl příspěvku pod názvem „Na každého jednou dojde“.

Schůzi zahájil soudce Franc s přibližně půlhodinovým zpožděním. Odůvodnil to tím, že se doposud nestačili zaregistrovat všichni přítomní účastníci. Již tento první krok vzbudil velkou nevoli, neboť začátek schůze byl vyhláškou soudu, vyvěšenou na úřední desce Krajského soudu v Hradci Králové, stanoven na 10 hodin.  Soudce tedy sám o své vůli porušil své vlastní usnesení, čímž předznamenal celý další průběh schůze. Poté soudce přednesl program schůze podle vyhlášky, a i to vzbudilo nevoli, neboť v programu vůbec nebyl dán prostor na dotazy nebo podněty klientů ke konkrétním problémům a otázkám.

Prvním bodem programu byla volba věřitelského výboru. Zde soudce Franc oznámil, že se rozhodl všem přihlášeným věřitelům bez ohledu na velikost uplatňované pohledávky přidělit jeden hlas. Tím byli samozřejmě zvýhodněni klienti s malými vklady a znevýhodněny naopak velké vklady. Při této příležitosti bylo prezentováno, že celkový objem pohledávek činí cca 3,5 mld. Kč a počet přihlášených věřitelů dosahuje téměř 24 tisíc. Právní zástupce údajného věřitele G.J.Purackela ze Spojených arabských emirátů, který uplatňuje pohledávku vůči konkurzní podstatě ve výši 1,25 mld. Kč, požadoval k tomuto podílu na přihlášených pohledávkách i úměrnou váhu hlasu. Po zamítnutí tohoto požadavku soudcem se na protest vzdal do protokolu práva hlasovat a oznámil, že hodlá soudně napadnout  platnost schůze věřitelů.

K předchozím požadavkům se neúspěšně chtěl připojit i správce konkurzní podstaty firmy Agentura TNT, která pro KTP provozovala a spravovala síť lokálních prodejců. Právní zástupce dalších dvou klientů naopak zpochybnil právo advokáta Kalvody zastupovat všechny klienty uvedené v seznamu, který Kalvoda předal předem soudu. Uvedl, že se na tomto seznamu vyskytují neoprávněně i jeho klienti, kteří plnou moc Kalvodovi odvolali. Nato soud připustil, aby byl počet klientů zastupovaných Kalvodou opraven, což zřejmě představuje další pochybení soudu. Nic takového vyhláška o svolání schůze věřitelů nepřipouští, toto mělo být učiněno ve lhůtě do 25.8.2002. Podle prohlášení některých účastníků schůze bude i tento postup napaden u soudu.

Poté již bylo zřejmé, v jaké režii se bude hlasování o složení věřitelského výboru a dalších záležitostech odehrávat. Advokát Kalvoda zastupoval na základě rámcové smlouvy s občanským sdružením Jistota a budoucnost 12  562 jednotlivých klientů, Dr. Zimáček z hnutí Spartakus cca 1100 klientů, ostatní účastníci disponovali pouze jedním nebo několika málo hlasy.

Poté advokát Kalvoda svými hlasy rozhodl, že výbor věřitelů bude mít sedm členů. Za kandidáty bylo z pléna navrženo celkem 33 osob nebo právnických subjektů, z toho navrhl Kalvoda sedm kandidátů zastupujících sdružení Jistota a budoucnost. Po požadavku z pléna na přezkoumáni volitelnosti byli dva kandidáti vyřazeni. Námitku proti některým kandidátům pro podjatost soudce Franc zamítl. I toto představuje do budoucna veliký problém, neboť členové sdružení Jistota a budoucnost se ve stanovách zavázali prosazovat spolupráci a výhradní podporu firmy Swiss Asset Management (CZ). Pokud bude soudem potvrzen směnečný platební příkaz ke splacení dluhu této firmy vůči konkurzní podstatě ve výši uváděných 160 mil. Kč, nastane u některých členů věřitelského výboru evidentní střet zájmů, který znevěrohodní jakoukoli jeho další činnost a učiní ji podle některých názorů právně neplatnou. Rovněž účast bývalých spolupracovníků úpadce, tzv. autorizovaných finančních poradců KTP Quantum, kteří měli významný podíl na získávání klientů a vzniku konkurzních pohledávek poškozených věřitelů, činí orgán věřitelů značně nedůvěryhodným.

Při samotné volbě potom advokát Kalvoda hlasy svých mandantů rozhodl o sedmi členech věřitelského výboru a čtyřech náhradnících. Podle soudce France žádný jiný kandidát nezískal nadpoloviční počet hlasů přítomných věřitelů, a nebyl proto zvolen, a to ani v opakované volbě. Toto je ovšem v rozporu se Zákonem o konkurzu a vyrovnání, který zcela jednoznačně uvádí, že každý člen věřitelského výboru má svého náhradníka. I zde je tedy prostor k napadení platnosti výsledků hlasování schůze věřitelů. Podle názorů některých právníků je z tohoto důvodu volba věřitelského výboru neplatná a bude se muset opakovat.

Druhým bodem programu schůze měla být zpráva správce konkurzní podstaty o stavu konkurzního řízení a o stavu konkurzní podstaty. Konkurzní správce uvedl kromě úvodní a závěrečné věty jedině to, že veškeré informace podal soudu, a že si jeho zprávy zájemci mohou přečíst na stránkách SKP na webu. Přes protesty účastníků a přes výzvu soudce France své vystoupení ukončil. Zde měl jednoznačně soudce proti správci konkurzní podstaty zasáhnout a dosáhnout silou své kompetence splnění soudního usnesení o programu schůze, místo toho však soudce osobně pouze přečetl poslední dílčí zprávu SKP ze dne 29.8.2002. To však v žádném případě nelze označit za úplnou a vyčerpávající informaci.

Z dílčí zprávy přečtené soudcem vzbudila největší ohlas informace o dražbě domu v Náchodě a automobilu z majetku úpadce. Na přímý dotaz JUDr. Sehnal nepříliš přesvědčivě popřel, že by si tento majetek prostřednictvím zprostředkovatele koupil za zlomek odhadní ceny zakladatel KTP Quantum pan Karel Takáč, t.č. ve vazbě, který je obviněn z řady trestných činů při činnosti firmy a správě majetku klientů.

Třetím závěrečným bodem potom bylo již zcela formální hlasování o odvolání správce konkurzní podstaty JUDr. Sehnala. Tento návrh podal soudu advokát Kalvoda svým přípisem ze dne 24.6.2002, a pochopitelně si tento návrh i odhlasoval. Soudce Franc se odmítl k výsledku hlasování vyjádřit s poukazem na podání některých věřitelů, kteří ho viní z podjatosti. Z několika návrhů na nového SKP schválil v orientačním hlasování advokát Kalvoda jmenování JUDr. Marhana, advokáta z Hradce Králové.

Po ukončení hlasování k tomuto bodu soudce Franc schůzi urychleně ukončil s odůvodněním, že je v sále naplánována další akce. Bylo však zřejmé, že se chce tímto způsobem vyhnout jakékoli další diskusi nebo konfrontaci s účastníky schůze.
Vůbec se proto nedostalo na záležitost náhrady vkladů klientů z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, stejně jako na možnost připojit se k trestnímu stíhání proti Karlu Takáčovi a spol. z KTP Quantum. Zde je podle přípisu Policie ČR, které obdrželi mnozí klienti, vyžadováno zastoupení společným zmocněncem, a i tuto otázku chtěli někteří klienti v rámci schůze konkurzních věřitelů projednat.

Na závěr ještě několik informací o událostech, které se odehrály mimo její pořad, ale které s ní hluboce souvisejí. Sem patří především zákaz natáčení během jednání, který vydal soudce Franc štábu České televize. Je to tím zajímavější, že druhý přítomný televizní štáb natáčel nerušeně.

K význačným událostem patří též další oslnivé vystoupení bývalého zástupce KTP Quantum v Trutnově pana Lubora Šnajdra, který o přestávce napadl fotoreportéra MF Dnes. Ve spáchání fyzického násilí mu musela zabránit přítomná policejní ochrana.

Co se stalo v kauze KTP Quantum a kdo za to může? Dočkají se poškození klienti nějakého odškodnění?
ČTĚTE TÉMA: KTP QUANTUM: SPOLEČNOST JE V KONKURZU

Autor je jedním z bývalých klientů a nyní věřitelů KTP Quantum a.s.

 

Autor:


Nejčtenější

Zmapovali jsme pět spořicích účtů, které aktuálně vynášejí nejvíc

Ilustrační snímek

Česká národní banka letos již několikrát zvýšila úrokové sazby, naposledy v srpnu 2018. Některé finanční domy na to...

KOMENTÁŘ: Uplynulo deset let od krize, připravme se na tu příští

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust

Každá krize přináší finanční pády i nové investiční příležitosti. Krize před deseti lety, která vyvrcholila pádem banky...Rozpoutá nová regulace národní banky od října hypoteční šílenství?

Ilustrační snímek

Česká národní banka zaznamenala nárůst objemu poskytnutých hypotečních úvěrů. Za mírným růstem stojí zřejmě i takzvané...

Ekonomka Lipovská: Délku pracovní doby a výši mezd by měl určit trh

Hana Lipovská je autorkou knihy „Kdo chce naše peníze? - Ekonomie bez politické...

Průměrná mzda v Česku roste, ve 2. čtvrtletí se vyhoupla na 31 851 korun. Platy ve veřejném sektoru však stoupají...

Planeta nám za méně vyhozených bot poděkuje, zamítl prodejce reklamaci

Ilustrační snímek

Nové boty se mu začaly párat už po třech měsících, reklamaci však prodávající neuznal. Možná má nějakou anomálii prstů...

Další z rubriky

Kvíz: Znáte výhody finančních produktů, na které přispívá stát?

Ilustrační snímek

Některé finanční produkty přinášejí výhody, jako jsou státní příspěvek či daňové odpočty. Na druhou stranu, pokud...

Kvíz: Znáte cizí měny a víte, kde je výhodně vyměnit?

Ilustrační snímek

Při cestách do zahraničí se určitě vyplatí mít v kapse i nějakou hotovost. Víte, kde výhodně peníze vyměnit? Jaký je...

Peníze od státu: které dávky a kolik peněz můžete dostat při nemoci

Ilustrační snímek

Když je člověku zle a ještě má obavy, z čeho zaplatí složenky, je to opravdu zlé. O to horší, že lidem ve stresu léčba...

Nejsou lidi: Za kopečky stále utíká tolik lidí, jako za dob komunismu

Nejsou lidi: Za kopečky stále utíká tolik lidí, jako za dob komunismu

Kurzy.cz Míra nezaměstnanosti je na historickém minimu a sehnat lidi je pro firmy velký problém. Vše ještě zhoršují u některých ...Najdete na iDNES.cz