Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Leasing – dobrý přítel, zlý pán

aktualizováno 
Leasingová forma financování se stala v devadesátých letech takřka módní záležitostí. Leasing si našel výraznou oblibu nejen mezi podnikateli, ale i mezi občany. Pro někoho může mít ovšem i leasing trpkou příchuť. To asi potvrdí především ti, kteří byli nuceni ukončit leasingovou smlouvu předčasně.

Finanční leasing není nic jiného než finanční služba leasingové společnosti, která pro nájemce zakoupí vybraný vůz. Ten během doby splácení zůstává v majetku pronajímatele (leasingové společnosti) a teprve po uhrazení poslední splátky a zůstatkové ceny přechází na nájemce. Drtivá většina smluv skutečně končí tímto, řekněme šťastným koncem, a nájemce se stává vlastníkem. Jenže život nefunguje vždy podle nalinkovaných čar a některé smlouvy končí předčasně.

Přestože se v České republice uzavírají desítky tisíc leasingových smluv, tak leasing jako takový nemá svoji vlastní právní úpravu. Leasingová smlouva má charakter nájemní smlouvy, která je upravena v občanském zákoníku. Zde jsou obecně specifikována práva a povinnosti obou smluvních stran. Vzhledem k nutnosti pojištění pronajatého předmětu ještě občanský zákoník upravuje základní aspekty pojistných smluv. Určitě není na škodu se s touto právní úpravou důkladně seznámit, avšak klíčovou roli při úpravě vztahů pronajímatele a nájemce hrají všeobecné obchodní podmínky finančního leasingu, které jsou nedílnou součástí každé leasingové smlouvy.

Když se něco zadrhne, pak nájemce tahá za kratší konec

Bylo by poměrně naivní nejprve podepsat leasingovou smlouvu a potom strčit smlouvu a všeobecné obchodní podmínky do šuplíku, či v lepším případě si je prostudovat. Pokud bude smluvní vztah probíhat podle obvyklého scénáře, pak nájemce jejich obsah skutečně příliš zajímat nemusí. Horší situace nastane v případě, že dojde k předčasnému ukončení leasingové smlouvy. Mezi nejčastější situace vedoucí k předčasnému ukončení smlouvy patří:

  • Písemná výpověď ze strany společnosti
  • Zničení předmětu nájmu
  • Odcizení předmětu nájmu
  • Smrt nájemce (fyzické osoby)
  • Dohodou

Zatímco společnost může nájemci leasingovou smlouvu vypovědět, tak nájemce po převzetí předmětu nájmu takovou možnost nemá. V zájmu leasingové společnosti ovšem není již uzavřenou smlouvu vypovídat a uchyluje se k takovému kroku pouze v případě, že klient neplní svoje závazky plynoucí ze smlouvy. Nájemci všeobecné obchodní podmínky žádnou volnost nedávají. Kupříkladu postoupení smlouvy vždy podléhá schválení pronajímatele.

Velmi nepříznivý finanční dopad na nájemce mívá především předčasné ukončení leasingové smlouvy, kdy dojde buď ke zničení předmětu nájmu nebo k jeho odcizení. Tyto dvě negativní událostí staví nájemce do pozice pasivního čekatele, zatímco pronajímatel drží veškeré trumfy plynoucí z charakteru všeobecných smluvních podmínek v ruce.

Pojistné plnění vždy pronajímateli a pak se uvidí

Nájemce odpovídá za řádné pojištění motorového vozidla. V případě leasingových smluv je třeba mít uzavřeno jak povinné ručení (musí mít všechna přihlášená vozidla), tak i havarijní pojištění. Oba druhy pojištění může uzavřít buď klient nebo leasingová společnost. V obou případech náklady samozřejmě nese klient. Platby pojistného mohou být buď rozpuštěny v leasingových splátkách nebo hrazeny individuálně klientem.

V případě odcizení či zničení předmětu leasingu přichází plnění plynoucí z havarijní pojistky. Za každých okolností inkasuje plnění pojišťovny pronajímatel. To platí i v případě, že pojistnou smlouvu uzavírá svým jménem klient. Právo klienta na výběr smluvní pojišťovny a uzavření smlouvy je samozřejmě nezpochybnitelné, avšak v takové situaci si leasingová společnost vyžádá vinkulaci pojistného plnění ve svůj prospěch. Zpravidla nechává klientovi nějaké drobné škody (pojistné plnění zpravidla do 10 tisíc). Pokud pojistné plnění tuto hodnotu převýší, pak ho pojišťovna poukazuje ve prospěch leasingové společnosti. To samozřejmě nastává v případě odcizení či totálního zničení vždy.

Výňatek z všeobecných obchodních podmínek jedné z leasingových společností:

V případě úplného zničení nebo odcizení předmětu leasingu je uživatel povinnen platit sjednané leasingové splátky dle splátkového kalendáře až do dne plnění pojišťovnou. Po tomto datu společnost uživateli vyúčtuje jemu náležející částku z pojišťovnou poskytnutého pojistného plnění takto: uživateli náleží nespotřebovaná část zálohy na splátky vypočítaná k datu pojistné události a splátky, které zaplatil po datu pojistné události. Společnosti náleží všechny neuhrazené lesingové splátky včetně úroků z prodlení a smluvních pokut ze všech uživatelových leasingových smluv do dne vzniku pojistné události, součet pevné části budoucích splátek od data pojistné události včetně odkupní ceny, náklady vzniklé společností v souvislosti s likvidací pojistné události, předčasným ukončením leasingové smlouvy a případné náklady spojené s likvidací vraku. Společnost z pojistného plnění uhradí pojistné, které zaplatila za uživatele v období od pojistné události do dne ukončení pojištění.

Pokud je výsledná částka kladná , převede ji spolenčost na účet uživatele. V případě záporné částky hradí rozdíl uživatel ve prospěch společnosti.

Za takové situace je samozřejmě klient ve velmi nevýhodné situaci. Naleasovaný předmět je nenávratně zničen a závazky vůči pronajímateli se nijak nemění. Bylo by naivní si za takové situace myslet, že totálním zničením či odcizením předmětu nájmu automaticky končí závazky klienta vůči leasingové společnosti a ta se uspokojí prostřednictvím pojistného plnění plynoucího z havarijní pojistky. Právě ustanovení týkající se postupu při předčasném ukončení leasingových smluv by si měl nájemce prostudovat důkladně. Po pravdě řečeno není to příliš stravitelné čtení, avšak zcela určitě se vyplatí.

V této oblasti se úprava obchodních podmínek jednotlivých leasingových společností více či méně liší, avšak v každém případě chce mít leasingová společnost naleasovaný předmět co nejrychleji zaplacen. U některých leasingových společností je nájemce povinen pokračovat v režimu určeném splátkovým kalendářem. V okamžiku přijetí pojistného plnění provede leasingová společnost bilanci pohledávek za klientem a pojistného plnění, které buď skončí v plusu nebo minusu. Pokud převýší přijaté pojistné plnění výši pohledávek za nájemcem, pak dochází k úhradě přebytku ve prospěch nájemce. Pokud je tomu naopak, tak klient je povinen doplatit pronajímateli vzniklý rozdíl.

 

Některé leasingové společnosti postupují v případě totálního zničení nebo odcizení ještě důrazněji. Ukončí smlouvu a požadují po klientovi jednorázové uhrazení nezaplacených závazků vyplývajících ze smlouvy. Následně poukáží klientovi pojistné plnění. V této souvislosti je třeba zmínit to, že leasingová společnost je povinna nájemce informovat o výši pojistného plnění plynoucího z havarijní pojistky. To je samozřejmě pro nájemce velmi důležitá informace vzhledem na konečné vypořádání smluvního vztahu.

 

Dalším horkým bramborem jsou náklady související s předčasným ukončením smlouvy v důsledku odcizení nebo totálního zničení. Je logické, že obě nepříjemné události k sobě vážou dodatečné náklady. Jde o poměrně širokou škálu aktivit (náklady na odebrání předmětu, náklady na zprostředkování prodeje-pokud je zájem, náklady na ocenění soudním znalcem, parkovné, přepravné, likvidace vraku apod.). Některé leasingové společnosti tyto aktivity a náklady s nimi spojené přímo ustanovením v obchodních podmínkách převádějí na nájemce. On je tedy povinen tyto dodatečné aktivity zajistit a zaplatit. Na druhé straně jsou leasingové společnosti, které tyto činnosti spojené s předčasným ukončením smlouvy provedou samy, ale následně to klientovi přirazí při konečném vyúčtování jeho závazků a pojistného plnění.

 

V případě, že dojde k úplnému zničení předmětu leasingu, končí leasingová smlouva dnem, kdy leasingová společnost obdrží potvrzení pojišťovny nebo soudního znalce potvrzující totální zničení předmětu. V případě odcizení dochází k ukončení smlouvy na základě rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení.  V každém případě má leasingová společnost díky formulaci všeobecných obchodních podmínek všechny páky na svojí straně a nájemci nezbývá než čekat a čekat…i leasing dokáže být zlý.

Jaké máte zkušenosti s předčasným ukončením leasingové smlouvy vy? Jak se zachovala vámi zvolená leasingová společnost? Těšíme se na zajímavé názory.

 

Autor:Nejčtenější

Chtěl utáhnout nájem, tak začal podnikat a už má sedmičlenný tým

Radek Danč, provozovatel brněnské společnosti Internesto

Radka Danče dovedla k podnikání před pár lety tak trochu finanční nouze. Jako student bydlel v centru Brna a kamarád z...

Proč jsou kanály kulaté? Obvyklé i nezvyklé otázky padající u pohovorů

Ilustrační snímek

Při pracovním pohovoru čelí uchazeči různým otázkám personalistů. Třeba dotaz „Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“...Zažil úspěch i pád. Dnes mluví o renesanci podnikání se zážitky

Jan Hájek

Před deseti lety založil firmu na zážitky. Lidem nabízí lety balonem, jízdu v rychlém autě, adrenalin ve větrném tunelu...

Kvíz: volno na svatbu či stěhování. Kdy ho musí firma proplatit?

Ilustrační snímek

Pokud jste zaměstnaní, pak určitě víte, že máte nárok na dovolenou. Jak je to ale v případech, kdy do práce nemůžete...

Tři osvědčené zásady, jak se vyhnout pracovnímu stresu z termínů

Ilustrační snímek

Stresuje vás, že máte před sebou úkol s pevně stanoveným termínem, o kterém víte, že je šibeniční? Nebo se umíte...

Další z rubriky

Peníze od státu: kdy máte nárok na porodné, přídavky i daňové úlevy

Ilustrační snímek

S dětmi se dá ušetřit. Rodiče, kteří vydělávají a platí daně, mohou využít úlevy při platbách daně z příjmů. A rodiče s...

Od narození do maturity stojí dítě až tři miliony. Jak to ustát?

Ilustrační snímek

Vychovat dítě je jeden z největších finančních závazků. Už samotné narození potomka výrazně ovlivní rodinný rozpočet po...

Vyznáte se v reklamacích? Otestujte svoje znalosti

Ilustrační snímek

Pokud krátce po nákupu zjistíme, že náš nový fén, vysavač či rádio fungují s poruchami nebo nefungují vůbec, máme jako...

Další nabídka

Kurzy.cz

Účtenkovka má své první výherce - výsledková listina
Účtenkovka má své první výherce - výsledková listina

1 milion korun činí nejvyšší výhra aktuálního slosování. MFČR zveřejnilo na svých stránkách kompletní výherní listinu h... celý článekNajdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.