Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

LIMART - Vydaří se první české IPO?

  0:05aktualizováno  0:05
Český kapitálový trh s napětím sleduje, jak dopadne historicky první významná veřejná nabídka akcií (IPO). Co je společnost Limart vlastně zač a jaké má vyhlídky na úspěch? Více přináší tento komentář.
Český kapitálový trh s napětím sleduje, jak dopadne historicky první významná veřejná nabídka akcií (IPO). Výsledky prvního kola upisování nových akcií budou známy příští týden. 300 milionů korun (o tuto částku při emisi jde), které by měly pomoci v expanzi společnosti Limart, je sice z hlediska tržní kapitalizace burzy bezvýznamná položka, ale podíváme-li se na celou záležitost jinýma očima, zjistíme, že případný úspěch či neúspěch celé akce bude mít nemalý vliv na příští odvážlivce.

V prospektu emitenta se hovoří o 1-1,7 mil. nových kmenových akcií o nominální hodnotě 100 Kč, jejíž emisní kurs by se měl pohybovat v rozmezí 175-200 Kč. Společnost EPIC Securities, hlavní manažer emise, nabídla tyto akcie k úpisu celé škále českých institucionálních investorů a obchodníků s cennými papíry. Široká veřejnost si tedy bude pravděpodobně moci koupit akcie Limartu až po jejich uvedení na nový trh BCPP.

Představení společnosti

Společnost Limart je jedním z největších zpracovatelů válcovaných plechů v ČR. Spolu s růstem poptávky zažívá u nás toto odvětví zřetelnou konjunkturu, což bylo pravděpodobně hlavním impulsem pro rozhodnutí o nové emisi. Limart provozuje ve svém brněnském sídle největší servisní centrum na zpracování ploché oceli v ČR, jehož součástí je šest technologických linek pro kontinuální, příčné i podélné dělení plechů s celkovou kapacitou 225 tis. tun ročně. Hlavním výrobním programem je stříhání plechů, pruhů, pásky a pravoúhlých formátů z ocelových svitků. Nabízí také dělení plechů „na míru“ dle požadavků zákazníků, což mimo jiné zahrnuje minimální dodací lhůtu a dopravu zboží „just-in-time“. Kromě těchto konkurenčních výhod požívají zákazníci Limartu i další benefity: nevzniká jim žádný odpad a nemusí provozovat vlastní sklad ani dopravu.

Své výrobky společnost dodává více než třem stům odběratelů, a to především do automobilového, spotřebního, obalového, stavebního a strojírenského průmyslu. Hlavním odběratelem je mladoboleslavská Škoda, jež zaujímá na celkových tržbách společnosti více než čtvrtinový podíl.

Dlouhodobý světový trend vývoje spotřeby výrobků válcovaných z oceli vykazuje růst podílu plochých výrobků na úkor dlouhých výrobků. V ČR je v současnosti podíl plochých výrobků nižší než ve vyspělých zemích, a proto lze očekávat zesílení tohoto trendu i u nás. Spotřeba plechů na domácím trhu roste nezávisle na tomto trendu, a to především díky rostoucí poptávce automobilového průmyslu, ze strany firem se zahraniční kapitálovou účastí či od nově vznikajících tuzemských firem. Navíc se očekává, že servisní firmy si i nadále uchovají výrazně vyšší marže než výrobci ocelových výrobků.

Konkurenti

Mezi přímé konkurenty Limartu lze zařadit společnosti, které vlastní podobné výrobní zařízení. Patří mezi ně zejména samotní výrobci (společnosti U.S. Steel Košice, Válcovny plechu, Nová Huť, Vítkovice) a servisní centra (ROSSO STEEL – nejvýraznější konkurent provozující 3 dělící linky a Steelmetal Group). K nepřímým konkurentům, kteří se rekrutují z řad obchodníků pak patří především společnost Ferona. Jak již bylo uvedeno výše, mezi hlavní konkurenční výhody patří především možnost dodávek „just-in-time“ a krátké dodací lhůty.

Management

Současní manažeři (a zároveň i akcionáři) Limartu se pohybují v odvětví od roku 1996, kdy spolu založili společnost LSSC, v jejíž sortimentu převažovaly tabule tenkých plechů válcovaných za studena a mezi jejíž hlavní dodavatele patřily Válcovny plechu FM. Vzhledem k výraznému utlumení činnosti dodavatele došlo na přelomu let 1998 a 1999 k propadu obratu společnosti LSSC. Vlivem této události management vybudoval vlastní provoz pro dělení plechů pro konečné zpracovatele přímo z ocelových svitků a založil tak společnost Limart, navazující na činnost LSSC.

Akcionářská struktura

V současnosti jsou rozhodujícími akcionáři pánové Martin Procházka a Libor Kotouček, zakladatelé Limartu. Každý z nich vlastní 50% společnosti. Vzhledem k tomu, že dohromady vlastní 1 702 tis. akcií a nová emise se bude týkat 1 700 tis. akcií, je zřejmé, že si chtějí ve společnosti ponechat majoritní kontrolu. Výhodou této skutečnosti je bezproblémové prosazení plánů a vizí stávajících akcionářů, kteří jsou bezpochyby dostatečně znalí oboru, nevýhodou pro ostatní akcionáře pak může být to, že budoucí strategická rozhodnutí nebudou moci příliš ovlivňovat.

     Současná akc. struktura    Předpokládaná akc. struktura po IPO

Zdroj: EPIC Securities

Rozvoj společnosti

Vzhledem k téměř 100% využití stávajících kapacit Limartu budou prostředky získané z emise akcií použity především na nákup nových technologických linek a výstavbu dalšího závodu a vlastní skladovací kapacity. Podíl na domácím trhu by se tak měl během následujících tří let zvýšit ze současných 8 procent až k 15 procentům.

Free float

Porovnáme-li předpokládanou výši tržní kapitalizace celé firmy (600 mil. Kč) s podniky zařazenými v současnosti do báze hlavního burzovního indexu PX 50, umístil by se Limart na 35. místě, a to před podniky typu Pražské pivovary či Česká zbrojovka. Pokud však vezmeme v úvahu výši free float (tržní kapitalizace volně dostupných akcií nedržených strategickými akcionáři), bude na tom Limart mnohem lépe, a má tak šanci proniknout mezi 10-15 nejlikvidnějších titulů pražské burzy. Na druhou stranu však nelze čekat, že o podnik projeví zájem zahraniční institucionální investoři. 8 mil. USD ve volných akciích je pro tyto subjekty přece jen málo.

Srovnání s českou konkurencí přináší zkreslující výsledky

Jediným částečně srovnatelným, byť nepřímým konkurentem Limartu na českém trhu, jehož akcie jsou veřejně obchodovatelné je společnost Ferona. Její akcie se v současnosti obchodují za P/E 1,0, P/CF 0,5 a P/Book 0,02, (což by hodnotu akcií Limartu oceňovalo na úroveň nižší než 50 Kč). Vzhledem k tomu, že celková tržní kapitalizace akcií Ferony, které jsou volně v oběhu, dosahuje pouhých 19 milionů korun, a také vzhledem k netransparentnosti ceny z titulu současného odkupu majoritním vlastníkem, nelze tyto výsledky přeceňovat, a ke srovnání s Limartem tak nejsou příliš vhodné.

Model DVCF: akcie za 185 Kč, ale chybí historické údaje

Naproti tomu metoda diskontovaného volného cash flow (DVCF) vycházející z konzervativních předpokladů přináší vcelku objektivní pohled na celou investici. Základními předpoklady pro vytvoření modelu byly mimo jiné trojnásobný nárůst tržeb v nejbližších třech letech (vycházející z předpokládaných investic do technologického vybavení a rostoucí poptávky na českém trhu), dosahovaná rentabilita vlastního jmění na úrovni 16%, prémie za riziko ve výši 7,5% a 15 procentní IPO diskont, zohledňující rizika, jimž společnost při uvedení na trh čelí. V následujících tabulkách lze nalézt souhrn hlavních údajů:

Model diskontovaného volného cash flow pro společnost Limart (v tis. Kč)

 

Rok

2001P

2002P

2003P

2004P

2005P

 

Provozní zisk

106 962

106 962

173 074

211 391

212 683

 

Daně

-33 158  

-33 158  

-53 653  

-65 531  

-65 932  

 

Provozní zisk po   zdanění

73 804  

73 804  

119 421  

145 859  

146 751  

 

Odpisy

6 545  

26 857  

27 398  

27 882  

27 377  

 

Hrubý cash flow

80 349  

100 661  

146 819  

173 742  

174 129  

 

   %-ní změna

na

25,3%

45,9%

18,3%

0,2%

 

Změny v pracovním kapitálu

-289 110  

-111 357  

-35 574  

-39 825  

-27 111  

 

Investice

-111 748  

-219 212  

-10 343  

-10 115  

-10 294  

 

Volný cash flow

-320 510  

-229 908  

100 902  

123 801  

136 724  

 

   %-ní změna

na

-28,3%

na

22,7%

10,4%

 

Diskontní faktor

1,0000

0,8830

0,7796

0,6884

0,6078

 

Současná hodnota volného cash flow

-320 510

-203 003

78 667

85 225

83 100

Zdroj: Odhady Fincentra

Shrnutí modelu

 

 Prémie za riziko

7,5%

 

 IPO diskont

15%

 

 Očekávaný růst po roce 2005

5%

 

 Hodnota akcie dle DVCF modelu

193 Kč

Zdroj: Odhady Fincentra

Na základě modelu diskontovaného volného cash flow odhadujeme hodnotu upisovaných akcií na 193 Kč, tzn. v rámci rámci rozpětí emisního kurzu 175 – 200 Kč. Po uvedení akcií na burzu, kdy by již hodnota akcií neměla obsahovat 15% IPO diskont by tak její férová hodnota mohla činit 227 Kč.

Na závěr je však ještě potřeba upozornit na skutečnost, že společnost Limart existuje pouze o něco delší dobu než je jeden rok. Nebývá příliš často zvykem, aby se takto mladé společnosti pouštěli do veřejných nabídek akcií. Pouze jednoroční historie výsledků firmy může značným způsobem zkreslit odhady o jejím budoucím vývoji. Na to by měli všichni potenciální investoři brát zřetel.

Bude první veřejná emise akcií podle vás úspěšná? Koupili byste si akcie Limartu vy? Za jakou cenu?

Autor:


Jak si vybudovat finanční rezervu

měsíců % měsíců
Vypočítat
Měsíčně spořte
Zjistit přesnější výpočet


Hlavní zprávy

Další z rubriky

JOSEF ŠÍMA: ATELIÉR 1934, olej na plátně, 99 x 144 cm  Cena 28,8 milionů korun...
Rekordní rok na českých aukcích: investoři utratili přes miliardu

Sběratelé a investoři loni utratili na aukcích 1,26 miliardy korun, padl historický rekord za obraz vydražený za nejvyšší cenu a řada umělců dosáhla nových...  celý článek

Ilustrační snímek
Zisk dvacet tisíc denně? Nevěřte všemu, může jít o trik v překladu

Kdo chce začít investovat, jde na internet. Tam je informací nejvíc. Jenomže ne vše, co se píše, je pravda. Stejně jako nemusí být úplně pravdomluvný člověk,...  celý článek

Ilustrační snímek
Investice: Kde vám dobře vydělají dva tisíce a kam uložit velké částky

Kam s penězi, když na spořicích účtech se sazby pohybují pod jedním procentem? Je dnes vůbec možné zhodnotit finance alespoň tak, aby je „nesežrala“ inflace?...  celý článek

Další nabídka

Kurzy.cz

Volební preference Median: Před volbami ztrácí ANO, ČSSD i KSČM na úkor SPD a Pi...
Volební preference Median: Před volbami ztrácí ANO, ČSSD i KSČM na úkor SPD a Pi...

Podpora ANO, ČSSD i KSČM se podle říjnového průzkumu agentury Median od září mírně snížila. Podobně klesala i podpora T... celý článek

Advantage Consulting, s.r.o.
LOGISTIK

Advantage Consulting, s.r.o.
Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 26 000 - 33 000 Kč

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.