Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Nejlepší účet pro podnikavé?

aktualizováno 
Podnikatelský účet není pro podnikatele povinný. Zákon jeho zřízení fyzickým osobám nepředepisuje, pouze banka určuje účel, ke kterému je běžný účet používán. Kolik stojí samotné vedení podnikatelského účtu? Jaká je nabídka bank? Vyplatí se vám mít podnikatelské konto? A které?

Nabídka bank obsahuje běžné účty jako takové i jejich vedení v rámci finančních balíčků. Kromě účtů pro fyzické osoby – podnikatele obecně existují účty pro svobodná povolání či dokonce určitou profesi.

Minimální vklad bývá v některých případech vyžadován vyšší než u soukromých účtů. Nejde ovšem obvykle o horentní sumy – neměl by překročit pět tisíc korun. Karty lze k účtu obdržet služební i osobní. Elektronické karty jsou součástí levnějších balíčků; za vyšší cenu obdržíte karty embosované, které na sebe mohou vázat určité bonusy (typicky pojištění). Balíčky obsahují dále služby přímého bankovnictví a předplacené operace, a to v různém rozsahu.

Jak je to s úročením běžných podnikatelských účtů? Nedá se jednoznačně říci, že je lepší nebo horší než u účtů osobních. Záleží na typu účtu, popř. balíčku - sazby nemusí být ani rozlišené. Účty pro svobodná povolání (pokud jsou nabízeny) bývají úročeny výhodněji než podnikatelské účty obecně. Finanční balíčky potom slibují podobně jako v případě osobních financí vyšší, pásmové úročení.

Do srovnání (tabulek) jsou zahrnuty účty do výše měsíčního poplatku 500 Kč, jejichž založení nevyžaduje žádný minimální obrat. Dále nejsou uvedeny účty určené jednomu povolání. Tabulky jsou rozděleny na balíčky služeb, programy s volitelnými částmi a běžné účty bez přidaných služeb.

Citibank nabízí pro podnikatele a firmy běžný účet ve třech programech – Standard, Premium a Euro. Liší se poplatky za jednotlivé služby a transakce. Vedení účtu je zdarma, jeho povinnou součástí je však internetové bankovnictví, které u nejnižšího typu balíčku stojí 450 Kč (zahrnuje propojení systému s účetnictvím apod.) . Proto je v tabulce uveden pouze program Standard. Dále klient platí kartu i jiné služby. Touto nabídkou zřejmě Citibank osloví spíše firmy. Pro živnostníky má být uvedena zvláštní nabídka koncem září.

Česká spořitelna  má ve své nabídce běžný účet, běžný účet pro svobodná povolání (lékařům, advokátům, autorizovaným architektům, notářům...) a běžný účet pro začínající svobodná povolání (od předchozího se liší zejména vyšší úrokovou sazbou a nižší možnou výší kontokorentního úvěru). Účet pro začínající svobodná povolání lze založit, pokud klient nemá finanční historii, tj. nemá za sebou ani jedno zúčtovací období. Od podpisu smlouvy pak běží lhůta 12 měsíců, po jejímž uplynutí je klient automaticky přeřazen do účtu pro svobodná povolání. Balíčky je u České spořitelny možné získat dva. První je  Profit program pro podnikatele a malé firmy, který v sobě zahrnuje běžný účet se zvýhodněným pásmovým úročením, mezinárodní platební kartu a službu přímého bankovnictví (podle výběru). Při sjednání této základní části získá klient také vyjednání kontokorentního úvěru za zjednodušených podmínek či určité slevy. Druhým je program Profesionál určený pro podnikatele – klienty svobodných povolání, členy příslušné profesní komory. Jeho části jsou v podstatě obdobné jako u předchozího balíčku.

Co je dětské konto? Vytlačí dětské konto tradiční kasičky?
Více
ZDE.

ČSOB nabízí především své tři balíčky zahrnující platební kartu, služby přímého bankovnictví, podání a vyhodnocení žádosti o povolené přečerpání a určitý počet předplacených transakcí. Podnikatelské konto Plus na rozdíl od dalších dvou balíčků zahrnuje zdarma internetbanking se SMS klíčem (nikoliv vydání čipové karty). Pokud má klient zájem, lze zřídit i samotný běžný účet. Ten s měsíčním výpisem stojí 90 Kč, se zahrnutím internetového bankovnictví a elektronické karty 106,70 Kč měsíčně. Pokud vám to bude stačit a měsíčně provádíte málo operací, vyplatí se vám. eBanka má ve své nabídce pro podnikatele běžný účet ve třech cenových programech. Liší se poplatky za přímé bankovnictví a nejčastěji prováděné operace (např. příkaz k úhradě v ČR stojí u programu Student  a Plus 1,80 Kč, zatímco u programu Základ 4,90 Kč). Jako jediná banka zvýhodňuje podnikající studenty – poplatek za vedení kanálů přímého bankovnictví je u ní nulový a program tedy ve srovnání s ostatními levný.

GE Capital Bank balíčky pro podnikatele ve své nabídce nemá. Lze si zřídit běžný účet s přidanými službami; s internetbankingem a elektronickou platební kartou vás vyjde na 164 Kč za měsíc. HVB Bank nabízí běžný podnikatelský účet. Poplatek za jeho vedení je závislý na obratu – tvoří 0,25 promile vyšší strany obratu (kreditní nebo debetní) – v rozmezí 150 až 500 Kč. Nabízí též podnikatelům i podnikům balíček služeb  Business  konto. Pro jeho zřízení však požaduje minimální roční obrat vyšší než 5 miliónů korun. Pro zástupce svobodných povolání je určen běžný účet svobodných povolání, nebo konto Profese. Konto profese kromě služeb uvedených v tabulce zdarma obsahuje zřízení úvěrového rámce a  korunové termínované vklady včetně automatického převodu nadlimitního zůstatku z běžného účtu. Pro lékaře platí nabídka balíčku služeb s názvem konto Aesculap (za měsíční paušál 200 Kč, zahrnuty jsou podobné služby jako u konta Profese).

Komerční banka má ve své nabídce obecně běžný účet i tři balíčky služeb pro podnikatele. Poslední z nich je zpoplatněn částkou přesahující osm set korun za měsíc (v jeho rámci je nabízeno 50 transakcí tuzemského platebního styku zdarma-cena za účetní položku zpracovanou v rámci mezibankovního platebního styku není zahrnuta). Všechny zahrnují oprávnění pro zmocněnou osobu v rámci kanálů přímého bankovnictví zdarma.  Balíčky se liší v případě internetbankingu i tím, zda je služba doplněna hromadným podáváním příkazů či nikoliv. Svobodným povoláním je určen běžný profesní účet. Dále banka nabízí speciální balíček pro lékaře (Optimum Medicum: 222 Kč měsíčně: zahrnuje především telefonní a internetové bankovnictví, platební karta Prestige card).

Poštovní spořitelna nabízí podnikatelům Postkonto ve třech programech, popř. bez volby programu. Obsahují vždy vydání Maxkarty zdarma. Je ovšem nutné upozornit na to, že pokud kartu budete chtít, je zpoplatněno její vedení – ve výši 20 Kč/měsíc. Podle sdělení zástupce spořitelny je možné kartu k účtu nevydat. Dva vyšší programy obsahují tři kanály přímého bankovnictví (zřízení i vedení zdarma). Program Start je určen začínajícím podnikatelům (nepodnikají déle než měsíc). Jeho majitelé mohou využívat cenové zvýhodnění některých operací, ovšem pouze po dobu tří měsíců (poté bude účet převeden na standardní Postkonto).  Raiffeisenbank nabízí běžný účet, nebo dva balíčky služeb – pro podnikatele obecně (Profikonto) a pro svobodná povolání (Pluskonto). Balíčky jsou v podstatě totožné, s výjimkou obsažené platební karty (k Pluskontu dostanete kartu embosovanou).

U Volksbank, podobně jako u GE Capital Bank, balíček služeb pro podnikatele zřídit nelze. V nabídce je pouze běžný účet, za který ve spojení s elektronickou platební kartou a internetovým bankovnictvím měsíčně zaplatíte 161,70 Kč. Balíčkovou strategii naopak zvolila Živnostenská banka. Lze si u ní sice zřídit samotný běžný účet, ovšem cena za jeho vedení přesahuje cenu nejnižšího balíčku služeb. Ten je určen pro podnikatele s obratem do 2 mil. Kč (Business konto XL). Jeho cena (333 Kč za měsíc) jistě nepatří k nejnižším, zahrnuje však kromě tří kanálů přímého bankovnictví a platební karty především platební styk v korunách (realizovaný elektronickými prostředky) zdarma (neomezený počet operací, příchozích i odchozích). Je ovšem otázkou, zda to drobní živnostníci ocení a zda se jim to vyplatí. Do obratu 30 milionů potom figuruje v nabíce Business menu XXL za 444 Kč za měsíc, v němž je oproti předchozímu zdarma obsažena karta Visa Business.

Banka Balíček Cena za měsíc v Kč(+výpis) Přímé bank. v ceně Platební karta v ceně Dále v ceně

ČSOB

ČSOB Podnikatelské konto Plus 145 Tel, GSM, internet Visa Elektron (čip) 3 transakce  pís. formou**  + 3 el.kanály** +3  el. kanály***
ČSOB Firemní konto 290 Tel, GSM, internet Visa Classic 5 úč. položek  elektronicky (debet)** 
+5 *** 
ČSOB Firemní konto Plus 430 Tel, GSM, internet Visa Business 10 úč. položek  elektronicky (debet)** 
+10 *** 

HVB Bank

Konto Profese 199 Tel., GSM; internet nebo Homecash (užívání) MC Standard nebo Visa Classic 1 výběr z bankomatu v ČR; 5 bank. info v SMS; 5 odch. plateb(standard) elektr.

Komerční banka

Efekt 244 s tel.b. / 288 s inet.b.* Tel. NEBO internet Dynamic card (el.karta) 5 úč. položek pořízených elektr.**** 
Komfort 377 (se zahrn.služby přímý kanál 477) Tel. A internet Prestige card (embos.karta) 10 úč. položek pořízených elektr.****
Poštovní spořitelna

 

 

Start (pro začínající) 0 x vydání Maxkarty; vedení - 20 Kč/měsíc x
Max 200 HB, GSM, tel. (aut.)  vydání Maxkarty (vedení-20 kč/měsíc); Visa Classic/ MC Standard (1. rok vedení zdarma) zřízení  kontokorentu za 50 % ceny
Elektron 150 HB, GSM, tel. (aut.)  vydání Maxkarty(vedení: 20 Kč/měsíc) x
 

Raiffeisenbank

 

Profikonto 120+15 Tel., internet první vydání Visa Electron/Maestro zvýhodněná nabídku služeb UNIQA a Raiffeisen - Leasing
Pluskonto 120+15 Tel., internet první vydání Visa Classic/MC Standard zvýhodněná nabídku služeb UNIQA a Raiffeisen - Leasing

Živnostenská banka

Business menu XL 333 Tel., internet, GSM Visa Elektron/Visa Advantage (nebo Visa Business se slevou 50%) neomez. počet odch. i přích. transakcí v Kč (platby relizované přím. kanály), výběr z bankomatu ŽB

* Balíček Efekt ve variantě se službami přímého bankovnictví Expresní linka KB a mojebanka nebo mojebanka a přímýkanál (služby přímého bankovnictví umožňující zpracování většího množství plateb) 344,- měsíčně; balíček Efekt ve variantě se službami přímého bankovnictví Expresní linka KB mojebanka a přímýkanál 444,- měsíčně

** tuzemský pl. styk v rámci banky/měsíc

*** tuzemský plat. styk do jiné banky/měsíc

**** bez účetní pol. za mezibankovní platební styk v ČR

HB=homebanking

Zdroj: Banky

 

Banka Program Cena za vedení v Kč(+výpis) Internetbanking Visa Elektron n. Maestro/rok

Celkem

/měsíc

Česká spořitelna Profit program 66,40/96,40* Servis 24:50 150 Kč 128,90
Program Profesionál 40+21,40 Servis 24:50 150 Kč 123,90
Citibank Standard 0 450 500 Kč 491,70
eBanka Základ 82,9 Přímé bank.:65 300 Kč 172,90
Plus 82,9 Přímé bank:225 300 Kč 332,90
Student 82,9 Přímé bank.:0 300 Kč 107,90

Jak tedy vychází srovnání nabídky bank pro podnikatele? Z balíčků nejvíce za jednu z nejnižších cen nabízí ČSOB ve svém Podnikatelském kontu Plus. Následována je Českou spořitelnou a Raiffeisenbank (nižší cena než u ČSOB, ale nezahrnují GSM banking a transakce v ceně). Na první pohled vypadá nejlevněji Poštovní spořitelna - 45 Kč za vedení účtu (bez volby programu). Je ovšem nutno připočíst další služby. Nevýhodou je navíc absence internetového bankovnictví. Můžete si pořídit pouze homebanking – jeho zřízení však stojí 200 Kč, vedení 120 Kč za měsíc. S Maxkartou (20 Kč měsíc; Visa Electron v přepočtu cca 16,70 korun za měsíc) a GSM Banking, zaplatíte za tento účet Poštovní spořitelně 95 Kč za měsíc, což je sice v porovnání s ostatními méně, ale náročnější zákazníky to pravděpodobně neuspokojí.

V rámci nabídky pro svobodná povolání  (v tabulkách je označena kurzívou) se jeví nejlepší Česká spořitelna  a Raiffesenbank. Naopak profesní účet od Komerční banky s platební kartou a vedením internetbankingu stojí přes tři sta korun za měsíc (po dvou měsících bezplatného vedení internetbankigu). Běžné účty jako takové se jako alternativa k balíčkům vyplatí málokdy. Záleží ovšem na tom, co všechno ke svému účtu potřebujete.

Banka Účet Cena (Kč) s výpisem
Česká spořitelna Běžný účet; běžný účet pro svob. povolání a začínající svob. povolání

66,40/96,40*

svob.pov: 61,40 Kč

ČSOB; GE Capital Bank Běžný účet ČSOB:90; GECB: 95
HVB Bank Běžný podnikatelský účet 0,25 ‰ z vyšší strany obratu, min. 150 Kč, max 500 Kč
Účty svobodných povolání 142
Komerční banka Běžný účet, profesní běžný účet 55/130*
Poštovní spořitelna bez volby programu 45
Raiffeisenbank Běžný účet 115**
Volksbank Běžný účet 115
Živnostenská banka Běžný účet 410

*) se sjednanou/bez sjednané služby přímého bankovnictví

**) 300 Kč čtvrtletně nebo dle sml.; 15/výpis

Zdroj: Banky

Jak zaplatit bance co nejméně. Nenechte se bankou zbytečně odírat. Více ZDE.

Jak vyplývá ze srovnání - pokud se rozhodnete založit si podnikatelský účet, vyplatí se vybírat. Co od účtu očekáváte? Budete jej chtít používat aktivně? Kolik operací (plateb) na něm budete provádět? To vše je třeba vzít v potaz, než se rozhodnete. Balíčky služeb totiž za jeden paušální poplatek nabízejí leccos, ovšem cena nebývá nijak malá. Pokud obsahují služby, které nechcete, je jejich pořízení zbytečné. Například Multicash (službu přímého bankovnictví určenou k zpracování většího množství platebních příkazů) nebude potřebovat podnikatel s malým počtem prováděných operací. Je také dobré zvážit, zda podnikatelský účet vůbec opravdu potřebujete - vedení podnikatelských účtů je vždy dražší než účtů soukromých. Zdůvodnění bank jsme uvedli již minule – má jít o zejména o důsledek větší náročnosti klienta, lepší servis a větší počet prováděných operací. Praxe ovšem ukazuje, že drobní živnostníci mohou mít vedeny dva účty (osobní a podnikatelský) a rozdíl nijak nepocítí – tedy až na výši zmíněného poplatku. Neexistuje tedy ve většině případů žádný racionální důvod pro to, aby základní poplatky související s obsluhou účtu byly dražší než u soukromých osob.

Máte podnikatelský účet? Pokud ano, jste s ním spokojeni? Myslíte si, že jsou podnikatelské účty výhodné? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.
 

Autor:Nejčtenější

Automobilky přitvrzují. Ceny aut letí nahoru

Zdražování aut

Možná jste si toho všimli sami, pokud uvažujete o koupi auta a sledujete ceníky. V některých se najednou objevily vyšší...

Dostali žárovky jako dárek, pak je měli draze zaplatit

Za žárovky jako dárek měl zaplatit skoro sedm tisíc. Ilustrační snímek

Žárovky jako dárek při podpisu smlouvy s novým dodavatelem energií jsou letitý šlágr. Smutné je, že si na takový dárek...Proč jsou kanály kulaté? Obvyklé i nezvyklé otázky padající u pohovorů

Ilustrační snímek

Při pracovním pohovoru čelí uchazeči různým otázkám personalistů. Třeba dotaz „Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“...

Zrušíme hotovost, sílí hlasy. Co by to přineslo, rozebírá ekonomka

Ilustrační snímek

Objem bezhotovostních plateb výrazně narůstá. Co se stane, když peníze budou jen virtuální a skutečné peníze přestanou...

Zažil úspěch i pád. Dnes mluví o renesanci podnikání se zážitky

Jan Hájek

Před deseti lety založil firmu na zážitky. Lidem nabízí lety balonem, jízdu v rychlém autě, adrenalin ve větrném tunelu...Další z rubriky

Nový trend: Češi mění zaběhané postoje, kam ukládat peníze

Ilustrační snímek

Ukládat peníze na spořicí účet už české střadatele přestává pomalu ale jistě bavit. Úrokové sazby jsou příliš nízké a...

Boj o klienty pokračuje. Banky vymýšlejí další trumfy

Ilustrační snímek

České bankovnictví se proměňuje. Konkurenční boj bank získat klienty na svou stranu nekončí, naopak pokračuje. Novým,...

K bankomatům přibývají i vkladomaty, je jich už 760. Dají se ošidit?

Inteligentní bankomaty umí peníze nejen vydávat, ale i přijímat a vkládat na...

Nosit větší hotovost u sebe, nebo nechat balík peněz ve firmě či doma v šuplíku může být docela riziko. Pokud nemáte...

Další nabídka

Kurzy.cz

Posilující koruna znehodnocuje devizové rezervy. Silnějšímu kurzu brání spekulan...
Posilující koruna znehodnocuje devizové rezervy. Silnějšímu kurzu brání spekulan...

„Navyšování úrokových sazeb a dobré výsledky tuzemského hospodářství posilují kurz koruny. Koruna je však po devizových... celý článekNajdete na iDNES.cz