Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Nová pravidla rodičovské dovolené

aktualizováno 
Tři varianty vyplácení přinesly mnoho otázek, stále ještě existují rodiče, kteří se v „rychlostech“ a možnosti volby nevyznají. Přinášíme návod, kde se dočtete, jaké možnosti nový zákon přináší a na jakou volbu máte nárok.
Příspěvek je vyplácen vždy jen jednou, a to na nejmladší dítě v rodině

Příspěvek je vyplácen vždy jen jednou, a to na nejmladší dítě v rodině

Rodičovská do 2 let – 11 400 korun měsíčně
Kdo by chtěl zvolit nejrychlejší vyplácení rodičovského příspěvku, musí splnit hned několik podmínek.

Zaprvé musí mít rodič nárok na mateřskou, neboli peněžitou pomoc v mateřství, zadruhé musí být zároveň výše denní dávky mateřské alespoň 380 korun (pokud má měsíc 30 dní, dostane mateřskou 11 400 korun). Tato částka odpovídá při-bližně průměrné mzdě za posledních 12 měsíců před porodem 16 400 korun.

Poslední podmínkou je stáří dítěte. O zvýšenou variantu je totiž možné požádat „nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po tom, kdy bylo dítěti 22 týdnů“. Co tato šílená věta znamená? Rozhodnout se musíte v podstatě během doby mateřské, a protože se rodičovský příspěvek vyplácí za měsíc zpětně, máte ještě jeden měsíc na to, požádat a zároveň provést volbu.

O zrychlenou variantu mohou požádat rodiče, kterým se dítě narodilo 1. července 2007 (a kdykoli později). Přestože mu 22 týdnů bylo už v prosinci, mají ještě celý leden možnost volbu provést. Pro vícerčata platí hranice 31 týdnů.

Komu se hodí?
Budete sice dostávat nejvyšší měsíční částku, celkově však v součtu získáte nejméně, a to 216 600 korun. Vyplatí se především lidem, kteří se chtějí co nejdříve vrátit do práce. Výhodná je také pro rodiče, kteří plánují během dvou let dalšího potomka.

Jednu nevýhodu však dvouletá rodičovská přece jen má. Pokud by bylo dítě třeba často nemocné nebo by z jiného důvodu nemohlo ve dvou letech nastoupit na „plný“ úvazek do jeslí a matka by s ním musela zůstat dál doma, nebude už od státu dostávat nic.

Rodičovská do 3 let – 7 600 korun měsíčně
Na to, abyste mohli brát rodičovský příspěvek v takzvané základní výměře, ovšem také musíte splnit podmínku. Tou je nárok na peněžitou podporu v mateřství nebo na nemocenskou poskytovanou v souvislosti s porodem.

Na volbu máte čas do doby, než bude vašemu dítěti 21 měsíců. Ale pozor, tady platí, že zvolit tříletou variantu musíte nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém váš potomek dosáhne jednoho roku a devíti měsíců. Do konce ledna tak mají šanci ještě rodiče, kterým se dítě narodilo od 1. dubna 2006.

Komu se hodí?
Tříletá neboli také klasická výměra bude pravděpodobně nejčastěji volená možnost. Tříleté dítě už bude samostatnější a jeho pobyt ve školce už nemusí dělat takové problémy. Navíc v součtu získáte nejvíce peněz, a to 235 600 korun.

Využít ji však nemohou ti, kteří si jako podnikatelé neplatili nemocenské pojištění, a také nezaměstnaní.

Rodičovská do 4 let
– nejprve 7 600, potom 3 800 korun měsíčně (do roka a 9 měsíců věku dítěte 7 600 korun měsíčně, pak do čtyř let věku dítěte 3 800 korun měsíčně. Nejpomalejší variantu si nemusíte volit, tu získáte automaticky, pokud si sami nevyberete jinak.)

Požádat o výplatu rodičovského příspěvku však musíte. Kdo má nárok na mateřskou, nejpozději v následujícím měsíci, kdy bude dítěti 22 týdnů, kdo nemá, hned po porodu. Pokud nemáte nárok na mateřskou, budete dávku dostávat hned po porodu.

Komu se hodí?
Všem, kteří chtějí být doma s dítětem co nejdéle. Celkem dostanou od státu 224 200 korun. Nárok na ni mají všichni, nemusí tedy splňovat žádné podmínky, vyjma té mít dítě.

Jak vysoký příspěvek dostanou ti, kteří už děti mají?
Dítěti byly tři roky v roce 2007 – rodiče budou dostávat měsíčně 3 800 korun až do čtyř let věku dítěte.

Dítěti byl před 1. lednem 2008 rok a 9 měsíců, ale zároveň mu ještě nebyly tři roky (narodilo se mezi 1. 1. 2005 a 31. 3. 2006) – do tří let bude dávka 7 600 korun měsíčně a potom do čtyř let 3 800 korun měsíčně.

U dítěte, kterému nebylo k 1. lednu 2008 ještě 21 měsíců, může rodič zvolit tříletou variantu, nebo si nechat vyplácet čtyřletou.

Rodiče dětí, které se narodily po 1. 7. 2007, zvolí buď možnost rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku do dvou let, nebo budou pobírat rodičovský příspěvek 7 600 korun do 21 měsíců věku dítěte a potom se budou moci rozhodnout, zda zvolit čerpání základního příspěvku do tří let, nebo ponechat variantu pomalejší do čtyř let věku dítěte.

Čekám další dítě
Pokud čekáte narození dalšího potomka a na staršího právě pobíráte rodičovský příspěvek, zvolíte si jednu z možností čerpání. Tu přerušíte v momentě, kdy vám vznikne nárok na další mateřskou. Rodičovský příspěvek se nepřerušuje automaticky, je třeba, abyste o tom, že pobíráte mateřskou, informovali úřad.

Platí totiž, že příspěvek je vyplácen vždy jen jednou, a to na nejmladší dítě v rodině. Výjimku tvoří pouze dítě zdravotně postižené, na které mohou rodiče brát příspěvek ve výši 7 600 korun až do jeho sedmi let, i když není nejmladší (má třeba ročního sourozence).

Po narození mladšího dítěte vám začínají běžet nové lhůty pro rozhodnutí, kterou z rychlostí vyplácení rodičovského příspěvku zvolíte. Pokud se tedy teď s prvorozeným dítětem rozhodnete pro čtyřletou variantu, neznamená to, že pro druhé dítě nemůžete zvolit variantu kratší.

Novinky v čerpání mateřské
Výše peněžité podpory v mateřství (PPM) se vypočítává podobně jako nemocenská. Jen odpadá třídenní karenční lhůta, peníze budete dostávat hned od prvního dne, kdy na mateřskou nastoupíte.

Od počátku můžete počítat s 69 procenty z takzvaného vyměřovacího základu za posledních 12 měsíců před porodem. Vyměřovací základ spočítáte jednoduše: příjem za poslední rok vydělíte 365.

Platí přitom, že denní vyměřovací základ je třeba upravit:

  • do 550 Kč se počítá plně,
  • z částky nad 550 do 790 Kč se počítá 60 procent
  • k částce nad 790 Kč se nepřihlíží.

Příklad
Pokud je vaše průměrná hrubá mzda například 16 000 korun, máte nárok na denní dávku 368 korun a měsíčně pak dostanete přibližně 11 tisíc. Maximální mateřská je přibližně 21 000 korun (odpovídá hrubé mzdě 34 000 korun).

Novinkou je, že 28týdenní mateřská dovolená platí i pro samoživitelky (neprovdané, ovdovělé, rozvedené ženy), 37 týdnů se nově týká pouze maminek, které porodí zároveň dvě a více dětí.

Další změnou je fakt, že peněžní pomoc v mateřství nedostanou matky, které jsou jako nezaměstnané vedené na úřadě práce, ty žádají hned o rodičovský příspěvek..

Co dělá rodičům při vyplňování žádostí největší problémy?
Pracovníci úřadů práce se shodli na tom, že lidé tápou především v pojmech. Pokusíme se tedy jednotlivé výrazy rozklíčovat.

Peněžitá pomoc v mateřství
Na mateřské je většinou matka a jde o dobu, kdy dostává takzvanou peněžitou pomoc v mateřství (PPM), to je nemocenská vyplácená 28 týdnů u jednoho dítěte a 37 týdnů u vícerčat. Většinou začíná šest týdnů před porodem a končí 22 týdnů po něm. Nárok na ni mají matky, které si platí nemocenské pojištění, a to minimálně 270 dnů za poslední dva roky před porodem.

Rodičovský příspěvek
Když skončí mateřská dovolená, obvykle po 22 týdnech od porodu, pokračuje dovolená rodičovská, a to je právě období života, ve kterém rodiče pobírají takzvaný rodičovský příspěvek. To je právě ta dávka, jejíž výši a dobu vyplácení můžete volit. Zvýšené, základní nebo snížené čerpání do dvou, tří nebo čtyř let věku dítěte.

Rodičovský příspěvek může čerpat matka nebo otec, ale vždy jen jeden z nich. Stejně jako dosud bude možné si k rodičovskému příspěvku libovolně přivydělávat. Dokonce lze nastoupit i do zaměstnaneckého poměru, například se vrátit do původního zaměstnání.

Příspěvek na péči
Je to dávka pro zdravotně postižené (invalidní) děti vyplácená městskými úřady, ne sociálními odbory úřadů práce. Dříve se nazýval příspěvek na péči o osobu blízkou. Příspěvek na péči se vyplácí ve čtyřech stupních podle závislosti od lehké až po úplnou, pro děti od tří do 11 000 korun měsíčně.

Přídavek na dítě
Sociální dávka, o kterou žádají rodiče na děti, které živí. Pokud splní podmínku, že celá rodina nemá příjmy vyšší než je 2,4násobek životního minima, dostávají rodiče peníze na děti až do plnoletosti dětí, nebo do konce jejich studií. Přídavek je odstupňován podle věku dítěte od 500 do 700 korun měsíčně.

Může dítě chodit do školky?
Zákon sice říká, že na rodičovský příspěvek má nárok rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, nemusí však pečovat sám. Může potomka svěřit jinému dospělému (například babičce nebo placené tetě na hlídání), nezletilí sourozenci se nepočítají.

Podmínka celodenní péče se považuje u dítěte mladšího tří let za splněnou i v případě, že dítě navštěvuje jesle nebo mateřskou školu maximálně pět kalendářních dní v měsíci. U dítěte staršího tří let je podmínka splněna, i když chodí do mateřské školy nebo do podobného zařízení pro předškolní děti nejvýše na čtyři hodiny denně.

Autoři:Nejčtenější

KOMENTÁŘ: Investiční nemovitost je nová past na důvěřivce

Martin Mašát

Z většiny článků o nemovitostech vyplývá, že kdo nyní nekoupí byt či dům jako investici, okrádá rodinu. Ale ceny bytů...

Tugendhatové byli úspěšní průmyslníci, které proslavila jen drahá vila

Fritz a Greta Tugendhatovi

Brněnský rod průmyslníků ve světě proslavila unikátní vila. Ve městě však Tugendhatové, kteří vlastnili textilní firmy,...Mám život v tašce, ale skončit nemůžu, říká horský vůdce

Josef Šimůnek

Josef Šimůnek má zajímavé povolání. Je horským vůdcem. V České republice má toto mezinárodní osvědčení jen třicet lidí....

Je českou internetovou hvězdou. S Jirkou Králem o povolání youtuberů

YouTuber Jirka Král

Před lety tu za trest smažil hranolky, dnes má v McDonald’s vlastní burger. Mezitím se stal jedním z nejvlivnějších...

KOMENTÁŘ: Proč nejsou družstevní byty v Česku příliš v kurzu?

Ilustrační snímek

Dosáhnout na vlastní bydlení je pro řadu lidí velký ekonomický strašák. Jednou z možností je pořízení družstevního...

Další z rubriky

Viníci nehod hradí až miliony ze svého. Povinné ručení ne vždy ochrání

Ilustrační snímek

Řada řidičů se domnívá, že když zaviní nehodu, nebudou muset díky povinnému ručení nic platit. Omyl. V Česku se...

V Česku narůstají podvody s auty, vymýšlejí se i nové finty

Ilustrační snímek

Pojistné podvody s auty v Česku opět kralují. Po roční pauze se znovu dostaly na první příčku před podvody s lidským...

Vichřice páchají značné škody. Co pojišťovny uhradí a co odmítnou

Ilustrační snímek

Největší škody na majetku způsobil v Česku v roce 2017 orkán Herwart. Celkový účet, který vystavil pojišťovnám za...

ČEZ s nadějí na slušnou dividendu

ČEZ s nadějí na slušnou dividendu

Kurzy.cz Energetická skupina ČEZ dnes představila svá hospodářská čísla za čtvrtý kvartál loňského roku. Upravený čistý zisk vyš...

Najdete na iDNES.cz